Посадова інструкція вихователя пришкільного табору icon

Посадова інструкція вихователя пришкільного табору
Скачати 37.05 Kb.
НазваПосадова інструкція вихователя пришкільного табору
Дата конвертації23.06.2013
Розмір37.05 Kb.
ТипДокументи
джерело
1. /Документац_я/_нструкц_х таб_р/Prohilaktika_otruien_gribami.doc
2. /Документац_я/_нструкц_х таб_р/_НСТРУКЦ_Я з охорони прац_ при проведенн_ спортивно-масових заход_в.doc
3. /Документац_я/_нструкц_х таб_р/_нструкц_я з охорони прац_ п_д час занять спортивними _грами.doc
4. /Документац_я/_нструкц_х таб_р/_нструкц_я з охорони прац_ п_д час проведення екскурс_х.doc
5. /Документац_я/_нструкц_х таб_р/_нструкц_я з охорони прац_ п_д час роботи на шк_льн_й навчально-досл_дн_й земельн_й д_лянц_.doc
6. /Документац_я/_нструкц_х таб_р/_нструкц_я з охорони прац_, безпеки життєд_яльност_ для вихователя пришк_льного табору.docx
7. /Документац_я/_нструкц_х таб_р/_нструкц_я з охорони прац_, безпеки життєд_яльност_ для начальника табору.docx
8. /Документац_я/_нструкц_х таб_р/_нструкц_я з охорони прац_, безпеки життєд_яльност_ для прибиральника прим_щень пришк_льного табору в_дпочинку.docx
9. /Документац_я/_нструкц_х таб_р/_нструкц_я з охорони прац_, безпеки життєд_яльност_ з надання першох дол_карськох допомоги.docx
10. /Документац_я/_нструкц_х таб_р/_нструкц_я з охорони прац_, безпеки життєд_яльност_ заступника начальника табору.docx
11. /Документац_я/_нструкц_х таб_р/_нструкц_я з охорони прац_, безпеки життєд_яльност_ спортивного кер_вника.docx
12. /Документац_я/_нструкц_х таб_р/_нструкц_я з пожежнох безпеки.doc
13. /Документац_я/_нструкц_х таб_р/_нструкц_я про д_х прац_вник_в пришк_льного табору в_дпочинку в раз_ виникнення пожеж_.docx
14. /Документац_я/_нструкц_х таб_р/_нструкц_я про заходи пожежнох безпеки в пришк_льному табор_ в_дпочинку.docx
15. /Документац_я/_нструкц_х таб_р/Зразки наказ_в.doc
16. /Документац_я/_нструкц_х таб_р/Посадова _нструкц_я вихователя пришк_льного табору в_дпочинку.doc
17. /Документац_я/_нструкц_х таб_р/Посадова _нструкц_я директора пришк_льного табору в_дпочинку.doc
18. /Документац_я/_нструкц_х таб_р/Реєстрац_я _нструкц_й з охорони прац_.docx
19. /Документац_я/_нструкц_х таб_р/документи ОП табору.docx
Профілактика отруєнь грибами
І. Загальні положення
Інструкція № з охорони праці під час занять спортивними іграми
Інструкція з охорони праці № під час проведення екскурсії Загальні вимоги безпеки
Інструкція з охорони праці № під час роботи на шкільній навчально-дослідній земельній ділянці
Інструкція №
Положення Інструкція з охорони праці встановлює вимоги щодо безпеки діяльності начальника пришкільного табору відпочинку
Положення Інструкція розроблена на основі Положення про розробку інструкцій з охорони праці, Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань питань охорони праці
Схема послідовності дій при наданні першої долікарської допомоги
Положення Інструкція з охорони праці встановлює вимоги щодо безпеки діяльності заступника начальника пришкільного табору відпочинку
Положення Інструкція з охорони праці встановлює вимоги щодо безпеки діяльності спортивного керівника пришкільного оздоровчого табору.
Інструкція з пожежної безпеки
Повідомлення про пожежу у разі виявлення пожежі повідомити про неї до пожежної частини телефоном. Використати систему сповіщення, повідомити керівника навчального закладу Начальник пришкільного табору відпочинку
Повідомлення про неї пожежної охорони, евакуація людей та повідомлення про неї пожежної охорони, евакуація людей І матеріальних цінностей, застосування засобів пожежогасіння та взаємодії підрозділів пожежної охорони. ІІ. Вимоги пожежної безпеки
Про організацію пришкільного оздоровчого табору влітку 2008 р На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 18. 02. 2008 р. №101 «Про організацію літнього оздоровлення та відпочинку дітей у 2008 р.»
Посадова інструкція вихователя пришкільного табору
Посадова інструкція начальника пришкільного табору І. Загальні положення
Реєстрація інструкцій з охорони праці
Документи пришкільного оздоровчого табору


ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

вихователя пришкільного табору

____________________________________________________________


І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Вихователь дитячого пришкільного табору. (далі - вихователь) призначається на посаду директором загальноосвітнього навчального закладу

1.2. Кваліфікаційні вимоги:

педагогічна освіта

стаж практичної роботи з дітьми і підлітками не менше одного року.

1.3 Вихователь структурно підлеглий начальнику табору.

1.4. У своїй діяльності керується Положенням про дитячий оздоровчий заклад (Статутом), законами, нормативними актами державних органів, що регламентують діяльність дитячих оздоровчих закладів, методичними й інструктивними матеріалами вище стоячих органів, а також дійсною інструкцією.

1.5. Є матеріально відповідальною особою.

1.6. Відповідно до Правил внутрішнього розпорядку пришкільного табору вихователь зобов'язаний постійно знаходитися на території і залишати її тільки з дозволу начальника закладу.

II. ОБОВ'ЯЗКИ

Вихователь зобов'язаний:

 • до заїзду в дитячий оздоровчий заклад пройти обов'язковий медичний огляд, належним чином оформити особисту санітарну книжку і здати її начальнику пришкільного табору;

 • пройти обов'язковий інструктаж в обсязі, необхідному для здійснення своїх функціональних обов'язків,

 • дотримуватися вимог Положення (Статуту) пришкільного табору, виконувати Правила внутрішнього розпорядку;

 • проводити цілеспрямовану діяльність з профілактики дитячого травматизму і нещасних випадків;

 • проводити цілеспрямовану роботу з профілактики правопорушень серед дітей і підлітків,

 • не допускати покидання дітьми території закладу, місця проведення заходів, без дозволу вихователів табору,

 • організувати корисну діяльність довіреного йому колективу дітей протягом оздоровчої зміни;

 • сприяти організації змістовного відпочинку та дозвілля дітей і підлітків;

 • брати разом із загоном участь у масових, спортивно - оздоровчих заходах табору, залучать дітей до їх підготовки і проведення;

 • разом з органами дитячого самоврядування планувати діяльність колективу (загону) на зміну, відповідати за результати виконання планів;

 • здійснювати щоденне планування діяльності загону, відповідати за результати і виконання плану;

 • брати участь у плануванні виховної й оздоровчої роботи табору, у реалізації намічених планів роботи;

 • організовувати і проводити загонові заходи,

 • інструктувати довірених йому дітей з Правил внутрішнього розпорядку закладу, правил техніки безпеки, інших організаційно - нормативних документів;

 • уважно стежити за станом здоров'я дітей, вживати оперативних заходів по наданню допомоги хворим, потерпілим;

 • разом з органами дитячого самоврядування оформляти загонове місце, організувати випуск загонової стінної газети;

 • організувати чергування в загоні, стежити за санітарним станом ігрових кімнат, території, що прилягає;

 • контролювати дотримання норм видачі їжі на харчоблоці, стежити за процесом прийому їжі дітьми в їдальні;

 • організувати проведення оздоровчих процедур;

 • брати участь у щоденних плануваннях роботи табору;

 • негайно доповідати начальнику про всі події в загоні;

 • контролювати дотримання санітарно-гігієнічних правил і норм у загоні;

 • виконувати інші доручення й обов'язки, віднесені до його компетенції за розпорядженням адміністрації закладу.

III. ПРАВА

Вихователь має право:

 • подавати пропозиції з удосконалення системи виховної й оздоровчої роботи табору;

 • звертатися до керівництва закладу, профспілкового комітету з питаннями про захист своїх професійних інтересів, інтересів дітей і закладу вцілому;

 • знайомитися з проектами, рішеннями відповідних органів і організацій з питань діяльності дитячих оздоровчих закладів, наказами начальника закладу, що стосуються ділянки виконуваної ним роботи, вносити відповідні пропозиції до них;

 • підписувати і візувати документи в межах своєї компетенції.

IV. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Вихователь несе дисциплінарну, адміністративну, матеріальну, кримінальну відповідальність у рамках чинного законодавства за:

 • збереження життя, здоров'я, повагу честі, гідності і недоторканності дітей, які знаходяться в дитячому оздоровчому закладі у межах своїх посадових обов'язків;

 • недбале ставлення до виконання своїх посадових обов'язків;

 • результати виховної й оздоровчої роботи загону;

 • нещасні випадки серед дітей, випадки травматизму в разі встановлення його безпосередньої провини в рамках діючого законодавства;

 • дотримання трудової дисципліни, норм охорони праці і техніки безпеки, протипожежної й екологічної безпеки;

 • порушення Правил внутрішнього розпорядку, поведінку, несумісну з поняттям педагогічної етики.


Розроблено:

Заступником директора з НВР _______________________


Погоджено:

Заступником директора,

який відповідає за організацію

роботи з безпеки життєдіяльності ___________________________


Посадову інструкцію отримав: ___________________________________

ДатаСхожі:

Посадова інструкція вихователя пришкільного табору iconПосадова інструкція вихователя групи продовженого дня
Дана посадова інструкція розроблена на основі тарифно-кваліфі¬каційної характеристики вихователя. При складанні інструкції враховані...
Посадова інструкція вихователя пришкільного табору iconОрганізація роботи літнього пришкільного табору Додаток 9 Фрагмент плану щоденної роботи літнього пришкільного відпочинкового табору «Країна Веселкова»
Фрагмент плану щоденної роботи літнього пришкільного відпочинкового табору «Країна Веселкова»
Посадова інструкція вихователя пришкільного табору iconПосадова інструкція лаборанта нкк
Ця посадова інструкція розроблена на ос­нові тарифно-кваліфікаційної характеристики ла­боранта, затвердженої керівником закладу
Посадова інструкція вихователя пришкільного табору iconПосадова інструкція бібліотекаря загальні положення
Ця посадова інструкція розроблена на основі тарифно-кваліфікаційних характеристик завідувача бібліотеки і бібліотекаря
Посадова інструкція вихователя пришкільного табору iconДепартамент освіти І науки, молоді та спорту закарпатської обласної державної адміністрації
До 29. 05. 2013 р провести нараду класних керівників, працівників літнього пришкільного відпочинкового табору з питань профілактичної...
Посадова інструкція вихователя пришкільного табору iconПосадова інструкція учителя математики
Ця посадова інструкція розроблена на основі тарифно-кваліфікаційної характеристики вчителя. Під час розробки Інструкції враховано...
Посадова інструкція вихователя пришкільного табору iconПосадова інструкція учителя математики
Ця посадова інструкція розроблена на основі тарифно-кваліфікаційної характеристики вчителя. Під час розробки Інструкції враховано...
Посадова інструкція вихователя пришкільного табору iconПосадова інструкція учителя географії
Ця посадова інструкція розроблена на підставі кваліфікаційної характеристики вчителя, затвердженої наказом Міністерства освіти України...
Посадова інструкція вихователя пришкільного табору iconПосадова інструкція вчителя математики І. Загальні положення
Ця посадова інструкція розроблена на основі тарифно-кваліфікаційної характеристики вчителя. Під час розробки Інструкції враховано...
Посадова інструкція вихователя пришкільного табору iconПосадова інструкція вчителя хімії І. Загальні положення
Дана посадова Інструкція розроблена на основі тарифікаційної характеристики вчителя хімії. Під час розробки Інструкції враховані...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©on2.docdat.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи