Наказ №106 Про стан викладання української мови в 10-х класах загальноосвітніх навчальних закладів району icon

Наказ №106 Про стан викладання української мови в 10-х класах загальноосвітніх навчальних закладів району
Скачати 118.31 Kb.
НазваНаказ №106 Про стан викладання української мови в 10-х класах загальноосвітніх навчальних закладів району
Дата конвертації16.05.2013
Розмір118.31 Kb.
ТипНаказ
джерело

ВІДДІЛ ОСВІТИ БУРИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ


Н А К А З


Від 21 квітня 2011 року м. Буринь № 106


Про стан викладання

української мови в 10-х класах

загальноосвітніх навчальних

закладів району


На виконання плану роботи районного методичного кабінету, наказу відділу освіти від 1 лютого 2011 року № 54 «Про перевірку стану викладання української мови у 10-х класах загальноосвітніх навчальних закладів району» у березні - квітні здійснено перевірку стану викладання української мови у 10-х класах за новими програмами. У процесі обстеження відвідано і проаналізовано 10 уроків, проведено контрольні роботи у 12 навчальних закладах, з них за програмами рівня стандарту - 4 класи, академічного рівня – 5, профільного рівня - 5 , перевірено стан ведення учнівської та учительської документації, проведено індивідуальні бесіди з учителями з питань вдосконалення навчально-виховної та самоосвітньої роботи, проаналізовано стан навчально-методичного забезпечення процесу викладання предмета та вплив внутрішкільної методичної роботи словесників на підвищення результативності урочної та позакласної роботи.

Вивчення української мови у 10 класі загальноосвітніх навчальних закладів здійснюється відповідно до обраного профілю за програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки України (наказ МОН від 22.02.2008 №122), різних рівнів, а саме:

 • Українська мова 10-12 класи. Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Технологічний, природничо-математичний, спортивний напрями, суспільно-гуманітарний напрям (економічний профіль). Рівень стандарту / Укладачі: М.І.Пентилюк, О.М. Горошкіна, А.В.Нікітіна. К.: Грамота, 2009,- 60 с.

 • Українська мова 10-12 класи. Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Суспільно-гуманітарний напрям (історичний, правовий, філософський профілі); філологічний напрям (профілі-іноземна філологія,історико-філологічний); художньо-естетичний напрям. Академічний рівень./ Укладачі: Л.В.Скуратівський, Т.Г.Шелехова, В.І.Тихоша, А.М.Корольчук, В.І.Новосьолова, Я.І.Остаф.-К.: Грамота,2009.- 72 с.

 • Українська мова 10-12 класи. Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Філологічний напрям, профіль – українська філологія. Профільний рівень/Укладачі: Л.І.Мацько, О.М. Семеног – К.: Грамота,2009.- 136 с.

Навчально-методичне забезпечення процесу викладання української мови у 10 класі здійснюється шляхом використання підручників: за рівнем стандарту - Заболотний О.В., Заболотний В.В. Українська мова. Рівень стандарту. Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів.- К.: Генеза, 2010; за академічним рівнем – О.Глазова, Ю.Кузнєцов. Українська мова. Академічний рівень. Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Генеза, 2010; за профільним рівнем – М.Плющ, В.Тихоша., С.Караман. Українська мова. Профільний рівень. Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Генеза, 2010.

Профільне навчання української мови у 10-х класах здійснюється у 5 перевірених навчальних закладах, яке супроводжується вивченням курсів за вибором «Українське ділове мовлення» (автор програми О.Оперчук), «Основи культури мовлення» (Є. Маланюк), факультативами «основи культури мовлення» (Є.Романюк), «Фразеологія української літературної мови» (В.Федоренко), «Основи журналістики» (програми спецкурсів та факультативів з української мови /упорядник В.Федоренко. К. Вид.Дім. «Шкільний світ», 2006. - 120 с.)

У всіх перевірених школах вивчення рідної мови і літератури проводиться на базі кабінетів, обладнання яких на 65 % відповідає типовому переліку, забезпеченість програмовою літературою складає у класах, які навчаються за рівнями стандарту та академічного – 100%, за профільним рівнем – 95%. Достатньо роздаткового матеріалу, систематично поповнюються матеріали для проведення тестових контрольних робіт. Учителями проводиться певна робота з виготовлення саморобних навчально-наочних посібників. Усі навчально-наочні посібники, роздатковий матеріал систематизовано, що сприяє оптимальному плануванню використання їх у процесі підготовки до уроків. Словесники проводять ефективну роботу щодо збереження навчально-матеріальної бази кабінетів.

Учителі ознайомлені зі структурою навчальних програм, знають і правильно розуміють їхні вимоги, обізнані з нормативними документами та методичними рекомендаціями з питань викладання української мови і літератури у 2010-2011 навчальному році.

На засіданнях внутрішньошкільних методичних об’єднань учителів-словесників розглядалися питання про викладання української мови та літератури у 10 класі за новими програмами, проблеми підвищення грамотності учнів, рівень навчальних досягнень учнів 10 класу з української мови і літератури за І семестр, календарне планування уроків і контролю за рівнем навчальних досягнень учнів 10 класу з української мови, особливості розвитку мовлення старшокласників за новими програмами з української мови, шляхи реалізації соціокультурного підходу до вивчення української мови в 10-11-х класах тощо. Достатньо плідною у цьому напрямі є робота учителів-словесників Слобідського НВК (керівник методичного об’єднання Біла Н.І.).

Учителі української мови на достатньому рівні забезпечені фаховою та методичною літературою, фаховими періодичними виданнями: «Українська мова і література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах», «Методичні діалоги. Газета для вчителів української мови», «Вивчаємо українську мову та літературу», «Бібліотечка. Дивослово», журнал «Дивослово».

Відповідно до вимог навчальних програм складено календарне планування, доцільно (з урахуванням методичних рекомендацій, рівня підготовки класів, складності тем тощо) проведено розбивку тем за тематичними оцінюваннями, передбачено форми їх проведення. Словесники ретельно готуються до уроків, проводять їх на належному науково-методичному рівні ( Шевчук Н.І. із Слобідського НВК, Бойко В.П. із Пісківської ЗОШ І-ІІІ ст., Ковтуненко Л.С. та Страшенко В.Н. із Буринської ЗОШ І-ІІІ ст. №1). Під час підготовки до уроків учителі користуються посібниками «Українська мова. Збірник тестових завдань. – К.: Генеза, 2007.

Шелехова Г.Т. «Українська мова – універсальний довідник», В.Зубков

«Матеріали для підготовки до ЗНО», Б.Баран, Д.Кобцев. Українська мова.

10-11 класи: критерії оцінювання, тестові завдання, дидактичні матеріали, методичний коментар. – Харків: вид, група «Основа», різноманітними словниками, довідники з української мови тощо, які охоплюють усі аспекти навчально-виховного процесу: повторення, поглиблення й систематизацію, засвоєння знань, творче їх застосування на практиці, узагальнення, контроль і корекцію знань у процесі навчання.

Результати вивчення засвідчили, що викладання української мови у 10-х класах спрямовується на підвищення якості знань, посилення виховного впливу на учнів.

Більше уваги приділяється правильному визначенню мети уроку. 95% відвіданих уроків характеризується чіткістю визначення та достатнім ступенем реалізації навчальних, виховних та розвивальних завдань, чіткою цілеспрямованістю кожного етапу уроку.

Учителями Шевчук Н.В. (Слобідський НВК), Бойко В.П. (Пісківська ЗОШ І-ІІІ ст.) оптимально прогнозується навчальна діяльність школярів на кінцевий результат ( знання, вміння, якими мають володіти учні після вивчення відповідної теми).

При викладанні української мови учителі постійно дбають про раціональне застосування методів і прийомів роботи. Застосовувані форми (парні, групові, індивідуальні), методи (словесні, частково-пошукові, репродуктивні, пояснювально-ілюстративні), засоби (рольові ігри, редагування, взаємоопитування, взаємоперевірка, ситуативні діалоги), навчальної діяльності учнів і вчителя на різних етапах уроку сприяли підвищенню інтересу школярів до навчання, формуванню загальнонавчальних умінь і навичок. Особливу увагу слід акцентувати на роботі, яку проводить учитель Ковтуненко Л.С. (Буринська ЗОШ І-ІІІ ст. №1) з організації самостійної роботи учнів на уроці. Як урізноманітнення форм цієї роботи, так і зміст самостійних робіт на належному рівні сприяють формуванню навичок самостійно здобувати знання. Учителі Дудка Л.П. (Черепівська ЗОШ І-ІІІ ст.), Бохан Н.О.(Першотравнева ЗОШ І-ІІІ ст.) оптимально застосовують інтерактивні форми роботи, у результаті чого всі учні залучаються до активної навчальної роботи.

Прагнучи досягти визначеної мети уроку, словесники вдумливо добирають дидактичний матеріал,вдало здійснюють міжпредметні зв’язки, особливо з українською літературою, історією, образотворчим мистецтвом, музикою, педагогічно раціонально використовують як традиційні, так і нетрадиційні види диктантів, різноманітні логічні вправи, творчі роботи, котрі сприяють створенню атмосфери зацікавленості, творчої співпраці вчителя і учнів.

Посилено увагу до зміцнення і поглиблення знань учнів. На уроках спостерігається продумана система опитування, повторення виучуваного матеріалу з дотриманням принципу послідовності у роботі. Перевірка навчальних досягнень школярів є достатньо важливою складовою системи роботи вчителів Сабадашової Н.В. (Гвинтівський НВК), Скорик Т.А. (Буринська СШ І-ІІІ ст. № 2 ).

Зі сторони вчителя Миненко О.І. (Сніжківський НВК) належна увага приділяється створенню оптимальних умов для різнобічного мовленнєвого розвитку кожного учня з урахуванням його індивідуальних можливостей, пізнавальних потреб, прагнень, заохочень до самостійності у вивченні рідної мови, самопізнанні, саморозвитку.

Відвідані уроки засвідчили, що при викладанні предмета вчителі основну увагу акцентують на мовній і змістових лініях, як це передбачено програмами. Практично на кожному уроці здійснюються внутрішньопредметні зв’язки із лексикою та фразеологією, прислів’ями, приказками і крилатими висловами, що забезпечує можливість послідовно збагачувати мовлення учнів цими необхідними засобами. Учителі домагаються, щоб мовлення було правильним не лише у правописному, а й у стилістичному аспектах, а також в аспекті мовленнєвої культури. При цьому головна увага акцентується на роботі з текстом. Виконуються різноманітні завдання: пояснюються орфо-і пунктограми, визначаються тема, ідея, стиль, тип мовлення, виконується розбір речень, складається план та інші комунікативні завдання.

Рівень навчальних досягнень десятикласників вивчався через проведення письмових робіт (різнорівневі завдання) та спостереження за їхніми відповідями на уроках. Контрольними роботами було охоплено 167 учнів (72%). (Результати подано у додатку у порівнянні з оцінками за І семестр). Із 59 учнів, які навчаються за рівнем стандарту (Буринська ЗОШ №1, Буринська СШ №2, Червонослобідська ЗОШ, Чернечослобідський НВК), на високому рівні впоралися із завданнями 6 учнів (10%), на достатньому – 20 (34%), на середньому – 30 (51%), початковому – 3 (5%). Якість знань становить 44% .Середній бал – 6,1. Середній бал за семестр – 6,3.

Із 53 десятикласників, які навчаються на академічному рівні (Буринська ЗОШ №1, Буринська СШ №2, Гвинтівський НВК, Сніжківський НВК, Черепівська ЗОШ), на високому ріні виконали завдання 11 школярів (20,7%), на достатньому – 22 (41,5%), на середньому – 19 (35,8%), початковому – 1(2%). Якість знань становить 62,2%. Середній бал – 6.9. За І семестр середній бал – 7.

Із 55 школярів, які навчаються за профільним рівнем (Дяківський НВК, Першотравнева ЗОШ, Пісківська ЗОШ, Слобідський НВК, Хустянський НВК), на високому рівні справилися із завданнями 7 учнів (13%), на достатньому – 24 (43,6%), середньому – 22 (40%), початковому – 2 (3.4%). Якість знань становить 56,3%. Середній бал – 7,1. За І семестр середній бал - 7, 4.

Найкраще із виконанням контрольних робіт справилися десятикласники Буринської ЗОШ І-ІІІ ст.№1 (вчитель Ковтуненко Л.С.), які навчаються за академічним рівнем. Із 17 учнів 15 виконали завдання на високому і достатньому рівні (88%) і 2 – на середньому (11,7%). Середній бал – 8,5. За семестр середній бал становить 8,3.

Слабкі навики із розбору синтаксичного речення виявили учні, які навчаються за рівнем стандарту, а це свідчить про те, що вони не розуміють особливостей будови простих і складних речень, їх типів, засобів зв’язку між простими реченнями у складному. Найгірше справилися із виконанням запропонованих контрольних робіт учні 10-А класу Буринської спеціалізованої школи І-ІІІ ст. №2 (учитель Скорик Т.А. Із 16 учнів 7 виконали завдання на достатньому рівні і 3 – на початковому) та учні Черенечослобідського НВК (учитель Білошапка С.М. Із 17 учнів 11 виконали завдання на середньому рівні).

Учні, які навчаються на академічному рівні, допускали помилки на вживання м’якого знака та апострофа, подовження та подвоєння звуків, чергування приголосних в коренях слів.

Для учнів, які навчаються на профільному рівні, характерні такі помилки: добір синонімії фразеологізмів, пуризмів, екзотизмів, варваризмів, паронімів, творення прикметників від іменників, побудова зв’язних висловлювань у науковому стилі. Частина учнів не змогла розкрити зміст зв’язного висловлювання (Дяківський НВК, учитель Безлюдна Н.М.). При написанні творчих завдань учні допустили чимало орфографічних, пунктуаційних і стилістичних помилок. Школярі здебільшого користуються короткими реченнями, оскільки мають недостатній словниковий і фразеологічний запас, недостатньою є логіка викладу змісту висловлювання.

Подібні помилки допускали десятикласники і при проведенні ІІ етапу олімпіади з української мови, в якій взяли участь 10 учнів із 23 шкіл. Лише одна учениця (Кондратенко Т., Першотравнева ЗОШ) виборола ІІІ місце. Надзвичайно складним для учасників олімпіади виявилося завдання, у якому необхідно було розставити розділові знаки в реченні, надписати над кожним словом частину мови, побудувати його структурну схему, зробити повний синтаксичний розбір, виконати морфологічний та словотвірний аналіз виділеного слова. Це свідчить про те, що вчителі української мови на уроках мало уваги приділяють таким видам мовних розборів.

Викликає стурбованість, що у десятикласників не розвинені навики написання творів-роздумів на запропоновану тему, відсутня ерудиція. Учні не вміють наводити переконливі аргументи, робити із них висновки.

Все це є наслідком того, що значна частина учнів не читає художньої літератури. Недостатньою є спільна робота вчителів-словесників та бібліотекаря. Недоліки у неякісній сформованості навичок читання обумовлюються і прорахунками в організації роботи школярів як на уроці, так і вдома з усіх навчальних предметів.

Недоліки і упущення в оволодінні знаннями, уміннями і навиками з української мови значною мірою зумовлені прорахунками в організації навчально-виховного процесу. Непоодинокі випадки, коли педагоги допускають методичні помилки при викладанні предмета, мають поверхові уявлення про сучасні новітні технології.

При перевірці контрольних робіт учитель Безлюдна Н.М. (Дяківський НВК) допускає лібералізм в оцінюванні робіт десятикласників. Так, у зв’язному висловлюванні учитель не виправляє помилок, допущених на чергування - у, - в, граматичних помилок, розбір складного речення робиться не за схемою. Попущені помилки не враховуються, тому виставляються оцінки значно вищого рівня.

41% учителів перевірених шкіл володіє комп’ютером на рівні користувача і лише 4 учителі використовують електронні засоби навчання на уроках української мови.

Суттєві недоліки як в орфографічній, так і в синтаксичній і мовній підготовці учнів в основному обмовлені такими причинами.

Учителі нерідко не встановлюють необхідного зв’язку у вивченні морфології і синтаксису, не приділяється належна увага закріпленню знань учнів з морфології і орфографії, а тому з класу в клас збільшується кількість орфографічних помилок. Неналежна організація роботи учнів над помилками, невиконання домашніх завдань учнями є достатньо суттєвою причиною неграмотності школярів.

Недостатньою є і робота шкільних методичних об’єднань учителів-словесників. Незважаючи на те, що минулому навчальному році для вчителів української мови був проведений семінар відносно планування роботи шкільних методичних об’єднань, дано зразок оформлення, але в Буринській спеціалізованій школі І-ІІІ ст. №2 (керівник Вовк О.О.), Черепівській ЗОШ І-ІІІ ст. (керівник Дудка Л.П.), плани шкільних методичних об’єднань не відповідають вимогам.

У Буринській СШ І-ІІІ ст.№2 відсутній вступ, у якому повинен даватися аналіз роботи за попередній навчальний рік, успіхи, надбання, недоліки та шляхи їх усунення, немає інформації про членів методоб’єднання, позакласних заходів з підвищення фахової майстерності педагогів. У протоколах відсутні чіткі рекомендації : кому, що, до якого часу необхідно зробити.

Виходячи із вищезазначеного,

н а к а з у ю:

1. Директорам загальноосвітніх навчальних закладів :

1.1. Віднайти можливості для оснащення кабінетів української мови технічними засобами навчання.

(До 01.09.2011 р.)

1.2. Вивчити і узагальнити досвід учителів української мови і літератури, які працюють творчо і результативно.

(Протягом 2011-2013 років)

  1. Систематично тримати на контролі стан викладання української мови в навчальному закладі.

  2. Посилити контроль за веденням шкільної документації, зокрема планами шкільних методичних об’єднань вчителів української мови.

 1. Учителям української мови:

2.1. Систематично працювати над розвитком зв’язного мовлення

старшокласників, вчити говорити й писати по суті, аргументовано і

переконливо викладати свої думки, дискутувати, відстоювати власні

погляди, використовуючи різні засоби аргументації.

  1. Відповідно до концепції профільного навчання звернути увагу на проблему методів викладання, інтенсифікацію навчання української мови в цілому, зокрема на реалізацію завдань дослідницького і творчого характеру, розроблення педагогічних технологій на основі застосування активних та інтерактивних методів навчання української мови, самостійної творчої діяльності учнів.

  2. Систематично працювати над забезпеченням кабінетів наочним, дидактичним, роздатковими матеріалами, комплектами атестаційних завдань із кожної теми.

  3. Під час підготовки домашніх завдань ураховувати принципи взаємозв’язку роботи під час уроку та домашнього завдання, дозування, диференціації, самостійної навчальної діяльності учнів.

  4. Відповідно до методичних рекомендацій щодо вивчення української мови в загальноосвітніх навчальних закладах у 2010-2011 навчальному році використовувати при вивченні даного предмета комп’ютерні технології, зокрема електронні посібники, схвалені Міністерством освіти і науки України до використання в навчальному процесі.

  5. Систематично працювати над підвищенням рівня самоосвіти, вдосконалюючи навички роботи з учнями різних профілів навчання, котрі передбачають вивчення мови на рівні стандарту, академічному і профільному рівнях.

 1. Контроль за виконанням даного наказу покласти на завідуючу районним методичним кабінетом Дяченко Г.В.Начальник відділу освіти

райдержадміністрації В.П.Стасюк


Дяченко Г.В.

21-547Схожі:

Наказ №106 Про стан викладання української мови в 10-х класах загальноосвітніх навчальних закладів району iconНаказ №158-а про стан викладання української мови в початкових класах
Протягом листопада місяця в школі перевірявся стан викладання української мови в початкових класах, дотримання державних вимог до...
Наказ №106 Про стан викладання української мови в 10-х класах загальноосвітніх навчальних закладів району iconНаказ №203 Про підсумки перевірки стану викладання в початкових класах закладів освіти району
Донецьку ради, наказу відділу освіти від 20. 02. 2012 року №106 «Про перевірку стану викладання та якості знань, умінь І навичок...
Наказ №106 Про стан викладання української мови в 10-х класах загальноосвітніх навчальних закладів району iconНаказ №131 Харків Про стан викладання української мови в 5-10 класах
Згідно з річним планом роботи школи в жовтні-листопаді 2011 року був здійснений предметно-узагальнюючий контроль стану викладання...
Наказ №106 Про стан викладання української мови в 10-х класах загальноосвітніх навчальних закладів району iconНаказ №92 Про підсумки вивчення стану викладання математики в початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів Великобурлуцького району
«Про організацію методичної роботи» та річного плану роботи методичного кабінету відділу освіти Великобурлуцької районної державної...
Наказ №106 Про стан викладання української мови в 10-х класах загальноосвітніх навчальних закладів району iconНаказ №180 Про стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з української мови І літератури в загальноосвітніх навчальних закладах району
В навчально-виховних закладах району працює 38 вчителів української мови І літератури. Всі вони мають повну вищу освіту та працюють...
Наказ №106 Про стан викладання української мови в 10-х класах загальноосвітніх навчальних закладів району iconПро стан викладання української мови в школі
Враховуючи це директор І його заступники відвідали уроки української мови, вивчили стан ведення зошитів, провели контрольні роботи...
Наказ №106 Про стан викладання української мови в 10-х класах загальноосвітніх навчальних закладів району iconНаказ №153 Про стан викладання курсу «Я І Україна» у початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів Вовчанського району
Вовчанської зш №3, №6, Гатищенської, Волохівської, Вовчансько-Хутірської загальноосвітніх шкіл. Узагальнення даного питання здійснено...
Наказ №106 Про стан викладання української мови в 10-х класах загальноосвітніх навчальних закладів району iconРішення колегії Люботинського міського відділу освіти від 29 червня 2011 року Про стан викладання української мови в російськомовних класах Люботинської загальноосвітньої школи №4 та рівня навчальних досягнень учнів у 2010 2011 навчальному році
Про стан викладання української мови в російськомовних класах Люботинської загальноосвітньої школи №4 та рівня навчальних досягнень...
Наказ №106 Про стан викладання української мови в 10-х класах загальноосвітніх навчальних закладів району iconНаказ №120 Про проведення тематичної перевірки з німецької мови в 8 класах та всесвітньої історії в 10 класах загальноосвітніх навчальних закладах Мелітопольського району
Провести 05. 03. 2013 тематичну перевірку навчальних досягнень учнів з німецької мови в 8 класах та всесвітньої історії в 10 класах...
Наказ №106 Про стан викладання української мови в 10-х класах загальноосвітніх навчальних закладів району iconНаказ №79 Про проведення експертизи стану викладання української мови та читання учнів 3-4 класів в загальноосвітніх навчальних закладах району
«Про проведення експертизи стану викладання предметів інваріантної складової робочих навчальних планів 2011-2012 н р.» та з метою...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©on2.docdat.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи