Протокол №1 від 31. 08. 2012 р icon

Протокол №1 від 31. 08. 2012 р
НазваПротокол №1 від 31. 08. 2012 р
Сторінка1/6
Дата конвертації17.05.2013
Розмір1.79 Mb.
ТипПлан роботи
джерело
  1   2   3   4   5   6


ПОГОДЖЕНО СХВАЛЕНО

Начальник відділу освіти педагогічною радою ДНЗ №6

Нетішинської міської ради (протокол №1 від 31.08.2012 р.)

____________ М. А. Моцик

„____” _____________2012 р. ЗАТВЕРДЖУЮ

завідувач ДНЗ №6

_____________ А. М. Борисюк

„01” вересня 2012 р.


ПЛАН

РОБОТИ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ (ЯСЛА-САДОК) №6 „РАЙДУГА”

НА 2012-2013 н.р.


м. Нетішин


ЗМІСТ


 1. Аналіз роботи дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №6 « Райдуга» за 2011-2012 н.р. ……………… 3- 21

 2. Методична робота з кадрами …………………………………………………………………………………………..… 22 - 32

 3. Контроль і керівництво освітнім процесом дошкільного закладу …………………………………………………… 33

 4. Організаційно-педагогічна робота ………………………………………………………………………………………. 34 - 39

 5. Робота методичного кабінету ……………………………………………………………………………………………. 40 - 41

 6. Адміністративно-господарська робота …………………………………………………………………………………. 42 - 43

 7. Додатки:

  1. План медико-профілактичної роботи на 2012-2013 н.р. ………………………………………………………….. 44 - 47

  2. Перспективний план проведення масових заходів, дійств музично-естетичного циклу ……………………… 48 - 57

  3. Перспективне планування фізкультурних свят та розваг на 2012-2013 н.р. …………………………………….. 58 - 59

  4. Перспективне планування Днів здоровя на 2012-2013.н.р. ……………………………………………………….. 60 - 65

  5. Розклад роботи гуртків на 2012-2013 н.р. …………………………………………………………………………… 66

  6. Режим роботи дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №6 «Райдуга» на 2012-2013 н.р. ……………… 67

  7. Орієнтовний розподіл навчально-пізнавальної діяльності в ДНЗ №6 на 2012-2013 н.р. ……………………… 68

  8. План засідань методичної ради ДНЗ №6 на 2012-2013 н.р. ………………………………………………………… 69 - 70

  9. План роботи наставників з молодими спеціалістами протягом 2012-2013 н.р. ………………………………….. 71

  10. План роботи дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №6 "Райдуга" на оздоровчий період 2013 р. ……. 72 - 89^ АНАЛІЗ РОБОТИ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ (ЯСЛА-САДОК) №6 « РАЙДУГА»

ЗА 2011-2012 н.р.

Дошкільний навчальний заклад здійснює освітньо-виховну діяльність відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», Статуту ДНЗ №6, затвердженого рішенням міської ради №16 від 31 жовтня 2003 року (зі змінами та доповненнями).
Відомості

Показники

1.

Мова навчання

українська

2.

Кількість груп усього

12

ранній вік

3

дошкільний вік

7
перші класи

2

3.

Режим роботи груп:
12 годин

12

4.

Кількість вихованців

245

5.

Кількість працівників усього

72

педагогічний персонал

32

обслуговуючий персонал

40

Провідним мотивом діяльності дошкільного навчального закладу в 2011-2012н.р. став пошук осмислених орієнтирів та конкретних освітніх форм, які допомогли ДНЗ реально здійснювати реформу своєї діяльності, знайти власне обличчя та статус, певний стиль роботи.

Організація навчально-виховного процесу в дошкільному закладі здійснювалася відповідно до Закону України „Про дошкільну освіту”та низкою нормативно-правових документів.

Забезпеченню цілеспрямованості і послідовності роботи, практичному здійсненню педагогічних заходів допомогло чітке планування та визначення пріоритетних напрямків роботи, а саме:

 1. Продовжувати формувати у дошкільників активно-пізнавальне ставлення до навколишньої дійсності, здатність довільно регулювати власну пізнавальну активність.

 2. Соціальний розвиток дитини у праці.

 3. Інтегрування родинного і суспільного дошкільного виховання в практиці роботи дошкільного навчального закладу.


При визначенні завдань на поточний рік були враховані їх сучасність, актуальність, результати діагностування педагогів, наслідки роботи в минулому навчальному році, реальні можливості колективу.

Зміст навчально-виховного процесу в закладі визначався Базовим компонентом дошкільної освіти та Програмою розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі», за якою в 2011-2012н.р. працювали всі вікові групи.

Педагогічними працівниками, медичним та обслуговуючим персоналом дошкільний навчальний заклад забезпечений повністю, про що свідчить аналіз статистичних даних складу педагогічного колективу та соціально-дидактичний аудит.

Так, станом на 01.05.2012 р. у дошкільному закладі працювало 28 педагогів.


^ Дані про педагогічний стаж роботи


Кваліфікаційний рівень педагогів


Аналіз освітнього рівня педагогів:


Результати соціально-дидактичного аудиту відповідності засвідчили достатній рівень професійної компетентності й можливостей педагогів ДНЗ №6. Параметри рівнів кваліфікації, освіти, стажу педагогічної діяльності, віку за статистичними підрахунками дорівнюють нормі.

Показником правильної кадрової політики є стабільність кадрового складу. За попередні три роки звільнення працівників проходило з причини виходу на пенсію та переходу на більш оплачувану роботу. Адміністрація закладу постійно опікується питаннями фахового зростання працівників, поліпшенням ділової атмосфери та психологічного мікроклімату в колективі. При розстановці кадрів враховується рівень емпатії, емоційний комфорт, психологічна сумісність. Адміністрація закладу диференційовано підходить до вихователя-початківця і до досвідченого педагога-майстра.

Для вирішення завдань, спрямованих на вдосконалення кваліфікації та професійної майстерності педагогів, в дошкільному закладі були проведені масові (педради, педагогічні читання, семінари, семінари-практикуми, консультації), групові (методичні об’єднання, школи передового педагогічного досвіду, наставництво) та індивідуальні (самоосвіта, докурсові та післякурсові завдання) форми методичної роботи.

З метою створення умов для успішної соціально-психологічної адаптації молодих педагогів практикується така форма роботи як наставництво. Завдяки вмілому управлінню з боку завідувача Борисюк А.М. й наставників: вихователя-методиста Герасимчук Л.Ф.,вихователів Башенко Т.М., Загрудницької, Філінюк Н.Є.,, Рудюк Л.І. молоді педагоги Рудюк І.М., Климчук Т.В., Дуткевич Т.В., Фотюк М.А., Васькевич М.А., Лазарчук О.І., Павлюк Т.О., Гусарчук Н.М. отримали дієву практичну допомогу з усіх складних питань розвитку, навчання та виховання дітей дошкільного віку. Чітка, послідовна і водночас гнучка система роботи з молодим педагогом дала змогу успішно розв’язувати завдання підвищення якості педагогічного процесу, сприяла зростанню фахової майстерності.

Велике значення у виявленні рівня професійної майстерності педагогів, стимулюванні їх творчої активності відіграє атестація, яка проводиться відповідно до Закону України «Про освіту» та Типового положення про атестацію педагогічних працівників. В 2011-2012 навчальному році було атестовано 6 педагогів. За результатами атестації вихователю-методисту Герасимчук Л.Ф. було встановлено 9 тарифний розряд та нагороджено Почесною грамотою Хмельницької обласної державної адміністрації, Кузьмінчук Н.В. було встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії», вихователям Коваль С.В. та Кирилюк О.В. – підтверджено 9 тарифний розряд та нагороджено їх Почесними грамотами Хмельницької обласної державної адміністрації, вихователям Загрудницькій В.А. та Іванюк М.І. – підтверджено 9 тарифікаційний розряд та нагороджено Грамотами відділу освіти Нетішинської міської ради.

Ініціативу, творчість, здатність до новаторства педагоги реалізували у своїх творчих роботах, які були представлені на міському і обласному конкурсах „Освіта Нетішина на шляхах реформування”. Програма «Маленькі дизайнери» вихователя Коваль С.В. була відзначена на міському рівні (І місце) та рекомендована для участі в обласній ярмарці педагогічних ідей та інновацій. Пропонована педагом програма була затверджена міською методичною радою та рекомендована для вивчення та впровадження в практику роботи дошкільних навчальних закладів міста. Програма «Як стати колекціонером», вихователя Загрудницької В.А., була відзначена на міському рівні (І місце) та рекомендована для участі в обласній ярмарці педагогічних ідей та інновацій. За представлену систему роботи «Екологічне виховання дошкільників на основі еко (біо) центричної парадигми вихователь-методист Герасимчук Л.Ф. отримала ІІ місце. Система роботи також була представлена на обласному конкурсі. Роботи вихователів Кирилюк О.В. - Авторська програма «Дорослий дитячий садок», Іванюк М.І. - Програма розвитку зв’язного мовлення у дітей дошкільного віку з використанням ТРВЗ- технології», Кузьмінчук Н.В. - Авторська програма проектно-дослідницької діяльності дошкільнят в процесі екологічного виховання «Я досліджую світ»» були відзначені на міському конкурсі (ІІІ місце).

На особливу увагу заслуговує досягнення молодого педагога Васькевич М.А. у Всеукраїнському конкурсі «Країна дошкілля запрошує», організований редакцією газети «БДВС», з авторською програмою з розвитку математичного мислення та логіки дітей раннього віку «Маленький професор».

Слід відмітити роботу вихователя-методиста Герасимчук Л.Ф.«Створення еколого-розвивального середовища в дошкільному навчальному закладі», матеріали якої ввійшли до збірки «Сучасний дошкільний заклад – середовище для розвитку особистості».

Педагоги дошкільного закладу приймають активну участь не лише у міських, обласних і всеукраїнських конкурсах, а й у конкурсах, які організовуються у дошкільному закладі. Так, у 2011-2012 н.р. педагоги стали активними учасниками таких конкурсів: «Краще розвивальне середовище дошкільного закладу», «Кращий ігровий майданчик закладу», «Лялька в українському вбранні». Всі учасники конкурсів були номіновані на різні номінації та нагороджені дипломами та грамотами за перемогу та участь у конкурсі.

Заслуговує на увагу високий рівень підготовки педагогів закладу в організації та проведенні методичних об’єднань та семінарів-практикумів: Кирилюк О.В. «Роль гри для розвитку дитини раннього віку», та Коваль С.В. – «Художньо-естетичний розвиток дошкільників засобами мистецтва».

Зміст методичної роботи в закладі будується на основі державних документів про освіту, науково-педагогічних досліджень, навчальних планів, програм, новинок психолого-педагогічної літератури, інструктивно-методичних матеріалів з проблеми організації методичної роботи, інформації про перспективний педагогічний досвід. Велика увага приділяється спрямуванню зусиль педагогічного колективу на реалізацію сучасного особистісно орієнтованого підходу до дітей, який передбачає формування у дитини здібностей і бажання усвідомлювати себе як особистість. Ці домінуючі ідеї викладені в Програмі розвитку дошкільного навчального закладу №6 на 2011-2017 рр., обговорюються на педагогічних радах, під час індивідуальних і групових консультацій, на їх основі здійснюється корекція педагогічного стилю роботи вихователів.

Слід зазначити, що пошук композиції рішення організації методичного навчання педагогів мало вигляд інтегрованого процесу, що припускало варіації вже відомих методів роботи з інтерактивними. Під час інтерактивної взаємодії відбувалося не тільки накопичення знань, а також формувався механізм самореалізації кожного вихователя. Така методична робота не тільки насичувала її зміст, а у певній мірі впливала на якість безпосередньої роботи з дітьми.

Неодноразово інформація про заходи, спрямовані на формування позитивного іміджу дошкільного закладу висвітлювалися вихователем-методистом Герасимчук Л.Ф. на сторінках газети Нетішинський вісник.

Методична робота в дошкільному закладі набула сьогодні аналітичного характеру, а її результати – діагностичної спрямованості. Інформація, одержана шляхом аналізу та діагностики, використовується для підвищення не тільки якості педагогічного процесу, але й кваліфікації вихователів. Адміністрацією закладу протягом року проводився педагогічний моніторинг, основним завданням якого було виявити, чи прослідковується позитивна динаміка розвитку професіоналізму педагогів, чи існують передумови для удосконалення роботи педагогічного колективу. Результати діагностики були зафіксовані за допомогою рейтингових оцінок.

Аналіз діагностування професійної майстерності педагогів у 2011-2012 н.р.


Кількісний і якісний аналіз оцінювання методичних заходів, проведених упродовж навчального року показав, що всі вони носили науково-методичний і пізнавальний характер, сприяли підвищенню професійної компетентності педагогів. З допомогою аналізу-методу наукового дослідження шляхом розкладання предмета на складові частини нам вдалося зробити оцінку виконання запланованих методичних заходів.

Аналіз виконання річного плану роботи ДНЗ №6 у 2011-2012 н.р.

№ п\п

Розділ річного плану

Кількість запла-нованих заходів

Виконано

Виконано частково

Не виконано

1.

Методична робота з кадрами

59

100 %

54

89,5%

5

10,5 %

-

0

2.

Робота методичного кабінету

16

100%

16

100 %

-

0

-

0

3.

Вивчення стану освітнього процесу

5

100%

5

100 %

-

0

-

0

4.

Організаційно-педагогічна робота

24

100%

20

90,2 %

2

4.9%

2

4,9 %

5

Робота з батьками

17

100%

15

88%

-

2

12%

6

Адміністративно-господарська робота

13

100%

13

100%

-

0

-

0


Причини часткового виконання запланованих заходів: недостатній рівень особистої участі педагогів у проведенні певних заходів, недостатня професійна компетентність педагогів у деяких питаннях. Тому дані чинники слід врахувати при складанні плану роботи на наступний навчальний рік.

Порівнюючи аналіз виконання річного плану роботи у 2011-2012н.р. з 2010-2011 н.р. можна констатувати, що в цьому навчальному році майже всі заплановані заходи виконані.

2010-2011 н.р. 2011-2012н.р.


Виконано – 91,1% Виконано - 91,8%%

Частково виконано - 15,4% Частково виконано - 5,2%

Не виконано - 3,2 Не виконано - 3%

Аналіз якості виконання запланованих заходів показав принципову обґрунтованість, доцільність використання інтерактивних форм та природність їх застосування у методичній роботі з педагогами.

Так під час проведення педагогічних рад: «Праця як важливий засіб ранньої соціалізації дитини», «Сучасні проблеми взаємодії дошкільного навчального закладу і сім’ї», семінарських занять на тему: «Трудове виховання дітей дошкільного віку як педагогічна проблема сучасності», «Організація праці дітей на ділянці дошкільного закладу» інтерактивного семінару «Стимулювання розвитку пізнавальної сфери дитини», засідання Круглого столу «Чи є у дитини права?» використовувалися такі інтерактивні форми роботи: методи «мозкового штурму», «дебатів», «інсценування», «колективного/групового проектування», «кола ідей», «ділових ігор», інформаційно-адаптивні вправи («педагогічний полілог»), інформаційно-творчі вправи, інтелектуальні ігри. У формі дискусії, активного обговорення проблеми готовності дитини до школи пройшов психолого-педагогічний семінар для вихователів старших групп та вчителів 1 класів на тему: «Наступність дошкільного навчального закладу та початкової школи».

Про результативність методичної роботи свідчить проведене анкетування серед педагогів, що дозволило побачити професійний рівень і педагогічну позицію, зацікавленість і особисте ставлення кожного вихователя і колективу в цілому до проблем та перспективи розвитку ДНЗ в інноваційному режимі. Після узагальнення даних анкетування ми визначили показники інноваційного потенціалу педагогічного колективу. Так, у 67% педагогів відзначена сильно виражена сприйнятливість до нового, у 18% - помірно виражена, у 15% - виявляється, але не завжди. 94% вихователів стверджували, що під час проведення ділових ігор, дискусій, круглих столів у них було більше можливостей самовиразитися, вони були в пошуку можливостей нового бачення горизонтів своєї педагогічної діяльності з позицій різних членів трудового колективу. На їх думку, такі форми роботи значно гармонізують відносини на рівнях: адміністрація – вихователі, вихователь-вихователь, вихователь–діти. Отримана інформація дала різноманітний результат для роздумів, підстави для прийняття управлінських рішень.

Інноваційна діяльність стала стимулюючим чинником у розвитку закладу. Педагогічний колектив з метою удосконалення навчально-виховного процесу використовував спеціалізовані програми, та альтернативні методики, а саме:

 • гуманно-особистісну технологію Ш. Амонашвілі гр. №1 ранній вік ( вихователі: Питель О.С., Кирилюк О.В.);

 • гуманну педагогіку В. Сухомлинського гр.№3 ранній вік (вихователі: Климчук Т.В., Павлюк Т.І.), гр.№2 молодший дошкільний вік (вихователі: Загрудницька В.А., Васькевич М.А.), № 10 молодший дошкільний вік (вихователі: Хомін І.Л., Ковальчук Л.О.), Гр. №8 (вихователь: Башенко Т.М.);

 • технологію раннього читання Г. Домана гр.№4 ранній вік ( вихователі: Максимчук Ю.П., Рудюк Л.І.);

 • технологію розв'язання винахідницьких завдань гр..№5 молодший дошкільний вік, (вихователі: Личик А.А., Михалевська Є.А.), гр. №9 молодший дошкільний вік, (вихователі: Іванюк М.І., Кузьмінчук Н.В.);

 • технологію „Створення ситуації успіху” гр.№7, №6, (старший дошкільний вік, вихователі: Горобець С.В., Ходорчук Ж.М, Філінюк Н.Є., Лазарчук О.І.);

 • елементи навчально-розвивального курсу „Логіка світу” (гр. №6 старший дошкільний вік, вихователі: Філінюк Н.Є., Лазарчук О.І.);

 • ейдетичні прийоми В. Артюховича (вчитель-логопед Гандзюк С.П., практичний психолог Погоріла А.Ю.);

 • елементи авторської програми М.Єфименка „Театр фізичного виховання та оздоровлення дітей дошкільного віку”, (інструктор з фізичної культури Габрук С.М.);

 • елементи концепції К. Орфа – музичні керівники: Дуткевич Т.В., Рудюк І.М.;

 • В методичному кабінеті створено банк даних інноваційних технологій, які запроваджуються в практику роботи, розроблені картки інновацій та нововведень з визначенням проблеми, ціле й нововведення, прогнозованих результатів.


^ Аналіз впровадження в практику роботи ДНЗ №6 інноваційних технологій за 2011-2012 н.р.


Моніторинг результатів інноваційної діяльності, який проводився впродовж року, дозволив прослідкувати розвиток пізнавальних і творчих здібностей дітей, їх рухової активності, визначити результативність проведеної роботи. В методичному кабінеті створено «Банк інновацій», які запроваджуються в практику роботи, розроблені картки інновацій та нововведень з визначенням проблеми, цілей нововведення, прогнозованих результатів.

Варто зазначити, що в 2011-2012 н.р. на базі ДНЗ №6 працювали групи профільного спрямування: гр..№6 (старший дошкільний вік, вихователі: Філінюк Н.Є., Лазарчук О.І.)– поглиблене впровадження в практику роботи елементів навчально-розвивального курсу „Логіка світу” та гр..№7(старший дошкільний вік, вихователі: Горобець С.В., Ходорчук Ж.М,) – група екологічного спрямування.

Злагоджена, творча робота педагогічного колективу дала змогу створити в дошкільному закладі сприятливі умови для ефективної роботи за Базовою Програмою розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі». Зорієнтованість педагогів на особистість стала основою реалізації кожною дитиною свого природного потенціалу, збалансованості фізичного, інтелектуального, емоційного, вольового та морально-духовного розвитку вихованців. Підсумковий моніторинг результативності роботи педагогів засвідчив значні якісні зрушення в інтелектуально-мотиваційній структурі діяльності вихованців: зросла активність дітей у творчих іграх, значно поліпшились комунікативні навички, зросла пізнавальна активність, посилилась здатність дітей до вольових дій.

Слід відзначити роботу творчої групи закладу з вивчення «Проблеми взаємодії дошкільного навчального закладу з родиною в світлі вимог Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі»», керівником якої є Башенко Т.М. Творчою групою було розроблено:

 • схеми організації взаємодії за блоками;

 • модель взаємин педагогів з батьками вихованців;

 • проект: «ДНЗ – дитина – родина»;

 • створено робочу групу у рамках підготовки конкурсу проектів "Партнерство заради виховання" за напрямком «Психолого-педагогічна освіта батьків».

Заслуговує на увагу проведена робота з помічниками вихователів завідувача ДНЗ №6 А.М. Борисюк та вихователя-методиста Л.Ф.Герасимчук. Впродовж року було проведено ряд семінарів, в ході яких висвітлювалися питання організації фізкультурно-оздоровчих прогулянок в різні пори року з дітьми дошкільного віку, виховання культурно-гігієнічних навичок, трудового виховання дітей дошкільного віку, ролі помічників вихователів у формуванні особистості дитини дошкільного віку.

Якість реалізації пріоритетних завдань ДНЗ вивчалася під час спостереження за освітньо-виховним процесом, бесід з дітьми, педагогами, під час тематичних та комплексної перевірок. Так, під час тематичного вивчення «Організація роботи з батьківською громадою» виявлено, що педагогами груп молодшого дошкільного віку №8 ( вихователі: Башенко Т.М., Павлюк Т.І.), №10 (вихователі: Хомін І.Л.,Ковальчук Л.О.), проводиться планомірна робота щодо вдосконалення змісту, форм і методів роботи з проблеми організації роботи з батьківською громадою, підвищення фахової та методичної майстерності з даного питання. Варто зазначити, що мінімальні педагогічні знання, якими володіють батьки, не задовольняють потреб сьогодення. Тому вважаємо за необхідне продовжити в 2012-2013 н.р. роботу з питань інтегрування родинного і суспільного дошкільного виховання в практику роботи дошкільного навчального закладу.

Проведено тематичне вивчення стану роботи з питання „Організація трудової діяльності з дітьми старшого дошкільного віку” в групі №12 (вихователь:Польна Л.Ф.)

В ході контролю виявлено, що педагогом проводиться планомірна робота щодо вдосконалення змісту, форм і методів роботи з проблеми трудового виховання дітей. У ході вивчення стану роботи з трудового виховання були проведені анкетування батьків і бесіди з дітьми, які показали, що 40% дітей виконують трудові доручення в сім’ї. Разом з тим 20% дітей у ході бесіди сказали, що виконують трудові доручення, але анкети батьків свідчать про відсутність даних доручень. Перевірка виявила, що частина дітей має не достатній рівень знань та практичних умінь з культури праці: цілеспрямування, планування етапів діяльності, організація робочого місця, вміння раціонально використовувати знаряддя та матеріали праці, вміння раціонально використовувати фактор часу в роботі, вміння порівнювати результат із запланованим.

Аналіз питання організації предметно-практичної діяльності з дітьми та дані проведеного анкетування показали, що важливість продовження роботи з координації дій дошкільного закладу та сім’ї у вихованні трудових навичок дошкільників, сприяння ранній профорієнтації дошкільників буде пріоритетним в новому навчальному році.

В ході комплексної перевірки групи №9 (вихователі: Іванюк М.І., Кузьмінчук Н.В.) встановлено, що педагогами ведеться планомірна робота щодо вдосконалення змісту, форм та методів роботи. Слід відзначити високий рівень проведення занять, режимних моментів вихователями групи. Педагоги надають перевагу інтегрованим заняттям, завдяки чому у дошкільників формуються системні знання. Заслуговує на увагу організація самостійної вільної діяльності дошкільників вихователем Іванюк М.І.. Діти мають можливість вільно вибирати діяльність, яка відповідає їх нахилам та інтересам. Функція вихователя в даному випадку – створити активне предметно- розвивальне середовище.

Проведене вибіркове вивчення питання системи педагогічної роботи з основних форм пізнавальної діяльності у групі молодшого дошкільного віку№2 (вихователі:Загрудницька В.А., Васькевич М.А.)

Аналіз планування освітньо-виховної роботи педагогів показав, що пізнавальний розвиток дітей здійснюється через різні форми роботи, види діяльності: заняття, пошуково-дослідницьку діяльність, ігри-експериментування, виставки, розваги, продуктивну діяльність тощо.

Інші види контролю використовувалися, як правило, з метою надання вчасної методичної допомоги молодим педагогам та перевірки виконання рекомендацій завідувача, вихователя-методиста, рішення попередніх педагогічних рад, визначення напрямків подальшої роботи.

Для забезпечення ефективності усунення різних порушень усної мови, запобігання різних відхилень мовного розвитку дошкільників протягом другого півріччя 2011-2012 н.р. у ДНЗ №6 продовжував роботу логопедичнний пункт. За результатами проведеної роботи, встановлено, що вчителем-логопедом С.П. Гандзюк ведеться планомірна робота щодо вдосконалення змісту, форм та методів роботи. Педагог створила необхідні умови для проведення освітньо-виховного процесу на належному рівні. Логопедичний пункт забезпечений в повній мірі інструктивно-методичними матеріалами; обов’язковим спеціальним обладнанням, що сприяє досягненню позитивних результатів по виправленню та покращенню мови; в наявності є необхідна кількість розробок занять, консультацій для роботи з дітьми, батьками та педагогами. Аналізуючи роботу вчителя – логопеда Гандзюк С.П. слід відмітити, що педагог професійно грамотно здійснює діагностичну діяльність - вивчає анамнез, причини мовленнєвих порушень у вихованців, здійснює обстеження мовлення, складає індивідуальні корекційно – компенсаторні плани роботи з кожною дитиною.Так як логопедичний пункт функціонував з другого півріччя 2011-2012 н.р., спостерігається зниження результативності виправлення вад мовлення в порівнянні з попередніми роками.

За результатами аналізу відмічаємо результативність роботи: з 36 дітей старшого дошкільного віку, які відвідували логопункт 25 дітей (69,4%) пішли до школи без дефектів мовлення, 11 (30,6%)- рекомендованопройти повторний курс із шкільним логопедом. Виходячи з аналізу, можна відзначити результат роботи вчителя-логопеда Гандзюк С.П.


^ Показники ефективності роботи логопункта:


Збереження та зміцнення фізичного й психічного здоров’я дітей, формування в них свідомого ставлення до власного здоров’я є одним з основних завдань роботи дошкільного навчального закладу.

Інструктор з фізичної культури Габрук С.М. проводить роботу за програмою з ефективним впровадженням елементів методики М.Єфименка.

Активну роботу в цьому напрямку проводять члени Школи здорової дитини (керівник: вихователь Рудюк Л.І.). На її засіданнях розглядалися актуальні питання щодо збереження фізичного та психічного здоров’я дітей. Підготовлено ряд консультацій: «Проблеми виховання здорової дитини в сучасних умовах», «Формування, зміцнення та охорона здоров’я дітей, як стрижнева проблема в освітньому процесі дошкільного навчального закладу», методичних порад для педагогів та батьків; засідання Круглого столу «Безпека і здоровя дітей», семінар «Виховання культури здоров'я у дошкільників, як один з напрямків здоров'язберігаючих технологій». Заслуговує на увагу досвід роботи вихователя Т.М.Башенко з проблеми формування у дітей дошкільного віку валеологічного світогляду, який активно впроваджують у своїй діяльності педагоги міста.

Педагогічний колектив дошкільного закладу проводить планомірну роботу з ознайомлення батьків з результатами фізичного виховання та загартування дітей, пропагує здоровий спосіб життя через інформаційний блок для батьків. Останній включає стенди: „Зростаємо дужими”, листи здоров’я по всіх вікових групах, спортивні розваги, піші переходи з участю батьків. Досить актуальним є й висвітлення даної інформації на інтернет-сайті дошкільного закладу.

Удосконаленню системи фізичного виховання в дошкільному закладі сприяє чіткий та систематичний медико-педагогічний контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком та руховою активністю вихованців. Управлінська робота з організації медико-педагогічного контролю в ДНЗ здійснюється у відповідності з вимогами Інструктивно-методичних рекомендацій МОН України щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільному навчальному закладі від 27.08.2004 р. №1/9-438.

Протягом навчального року медичними працівниками та адміністрацією на заняттях з фізичної культури проводились заміри моторної щільності та тренуючого ефекту. Результати замірів свідчать про те, що моторна щільність занять в усіх вікових групах коливається у межах норми від 77% до 95%. Тренуючий ефект відповідав нормі в усіх вікових групах 138-158 уд/хв.

Варто зазначити , що адміністрацією закладу розроблені циклограми контролю за фізичним розвитком дітей, які дають змогу відстежити динаміку фізичного розвитку дошкільників.

В дошкільному закладі видано накази про проведення медико-педагогічного контролю та розподіл дітей на групи здоров’я. В річному плані роботи передбачені форми роботи з даного питання. Протоколи медико-педагогічного контролю за проведенням фізкультурних занять ведуться щомісячно.   

Підсумковий моніторинг результативності роботи педагогів засвідчив, що в педагогів ДНЗ не достатньо знань щодо врахування даних показників під час організації рухового режиму продовж дня, загартовуючих заходів, підбору рухливих ігор, ігор-естафет тощо. Тому з даного питання планується провести Педагогічний всеобуч та залишити на контролі вихователя-методиста.

На реалізацію завдань фізичного розвитку дітей дошкільного віку проводилося обстеження рівня розвитку основних рухів вихованців, з допомогою якого вдалося продіагностувати якісні й кількісні зрушення в розвитку основних рухів дошкільників.

^ Результати обстеження рівня розвитку основних рухів у дітей молодшого дошкільного віку (3-4 р.)

Обстежено 57 дошкільників

^ Рівні розвитку

Біг(%)

Стрибки(%)

Метання(%)

Вище норми

52

35

11

Норма

45

50

88

Нижче норми

3

5

1

Аналіз результатів обстеження засвідчує, що дошкільники молодшого дошкільного віку добре володіють основними рухами. Найбільша кількість дітей показала високий рівень (52%) під час бігу.

^ Результати обстеження рівня розвитку основних рухів у дітей молодшого дошкільного віку (4-5 р.)

Обстежено 46 дошкільників

^ Рівні розвитку

Біг(%)

Стрибки(%)

Метання(%)

Вище норми

67

35

25

Норма

33

63

73

Нижче норми

-

2

-

Як видно з таблиці найкращий результат зафіксовано в бігові (67%). Серед вихованців цієї вікової категорії виявлено 2 дітей, які показали низький рівень у виконанні основних рухів (стрибки).

^ Результати обстеження рівня розвитку основних рухів у дітей старшого дошкільного віку (5-6 р.)

Обстежено 46 дошкільників

^ Рівні розвитку

Біг(%)

Стрибки (з місця/з розбігу) (%)

Метання(%)

Вище норми

35

53/23

26

Норма

63

44/74

74

Нижче норми

2

3/3

-

У дітей старшого дошкільного віку виявлено більш рівномірне відсоткове співвідношення показників бігу на швидкість та стрибків з місця.

^ Порівняльний аналіз результатів обстеження виконання основних рухів дошкільниками ДНЗ №6

2011 р. - 2012 р.

Вересень 2011 р.

Обстежено 146 дітей.

Біг на швидкість Стрибки з місця Метання на дальність


Травень 2011 р.

Обстежено: 149 дітей

Питання фізкультурно-оздоровчої роботи залишається актуальним і потребує подальшого розвитку. Саме тому, вважаємо за необхідне одним із пріоритетних напрямків діяльності дошкільного навчального закладу у 2012-2013 н.р. вважати: створення в дошкільному навчальному закладі здоров'я- зберігаючої системи, через виховання у дітей та їх батьків емоційно-ціннісного ставлення до власного здоров’я, оптимальну організацію рухового режиму дошкільників.

На належному рівні проводиться робота щодо дотримання вимог Інструкції з харчування дітей в дошкільних навчальних закладах. Систематично здійснюється контроль за якістю продуктів та їх кулінарною обробкою. Завідувачем ДНЗ №6 А.М. Борисюк розроблений план, циклограми та картки контролю за організацією харчування в ДНЗ. Результати контролю відображені в Журналі контролю за харчуванням, в протоколах виробничих нарад. Документація з питань харчування ведеться відповідно до встановлених вимог. Графік видачі готової продукції з харчоблоку дотримується.

В ДНЗ ведеться планомірна робота щодо формування навичок культури харчування в дошкільників згідно програмових вимог.

Медико-профілактична робота здійснюється відповідно до затвердженого плану. В дошкільному закладі виконуються всі заходи лікувально-профілактичного характеру: профілактичні щеплення, антропометрія, визначення гостроти зору, перевірка постави, огляд на педикульоз.

Велику увагу протягом навчального року колектив дошкільного закладу приділив формуванню здоров’язберігаючої компетентності дітей. Ефективність оздоровчих заходів визначалася тим, що поєднувалася тривала комплексна інтенсивна оздоровчо-профілактична робота з корекційно-педагогічними заходами в умовах звичайного режиму життя дошкільників. Дітей оточують кваліфіковані педагоги, практичний психолог, медичні сестри; здійснюється постійний моніторинг стану здоров’я дітей, захворюваності, організації раціонального харчування, контроль за виконанням оздоровчих заходів, призначень лікаря, підтримується інтерес дитини до власного здоров’я.

За останні 3 роки намітилася тенденція до поліпшення показників здоров'я дітей. Про це свідчить зниження рівня кількостей дітей підготовчої групи здоров'я, а також зниження рівня загальної захворюваності дітей і пропуск днів через хворобу однією дитиною.


^ Пропуск однією дитиною через хворобу за рік


У кожній віковій групі, за результатами обстеження дітей спеціалістами та антропометричними вимірюваннями, наявний листок здоров’я вихованців, згідно з яким проводиться маркування меблів, здійснюється індивідуальний підхід під час фізкультурно-оздоровчої роботи.

У 2011-2012 навчальному році проводився аналіз відвідування дітьми дошкільного навчального закладу, який залишився на рівні 2011-2012 навчального року - 60%.


Найкращі показники відвідування дітей було у 1-х класах (вихователі Гусарчук Н.І., Польна Л.Ф.), групі старшого дошкільного віку №7(вихователі: Горобець С.В., Ходорчук Ж.М.), групах молодшого дошкільного віку (4-5р.ж.) №9 (вихователі: Кузьмінчук Н.В., Іванюк М.І.), та гр№5 (вихователі: Михалевська Є.А., Личик А.А.). Нижче відвідування було у групах раннього віку № 2 (вихователі Загрудницька В.А., Васькевич М.А.), №3 (вихователі: Климчук Т.В., Павлюк Т.І.), №4 (вихователі:Рудюк Л.І., Максимчук Ю.П.) та групі старшого дошкільного віку №6 (вихователі:Філінюк Н.Є., Лазарчук О.І.). Аналізуючи показники захворювання та відвідування дітьми дошкільного закладу, можна зробити висновок, що переважна більшість дітей безпідставно не відвідують дошкільний заклад. Саме це дає підстави вважати, що проінформованість батьків щодо важливості суспільного дошкільного виховання недостатня, а тому протягом 2012-2013 н.р. педагогам всіх вікових груп необхідно більше уваги приділяти цьому питанню.

Питання захворюваності, відвідування дітей систематично розглядалися на виробничих нарадах, засіданнях Ради закладу, де аналізувалися показники захворювання та відвідування, розроблялися заходи щодо їх покращення.

В оздоровчий період в ДНЗ були проведені оздоровчі заходи, які полягали в забезпеченні посиленого харчування, проведенні занять та розваг на свіжому повітрі, а також у проведенні С-вітамінізації. Всього за літній період в ДНЗ №6 було оздоровлено 152 дошкільники (з багатодітних сімей - 9, прожитковий мінімум – 2 дітей, діти із сімей із скрутним становищем -3, 1 дитина - інвалід дитинства, ЧАЕС - 15). Організаційно-педагогічна робота з дітьми проводилась згідно орієнтовного розподілу навчально-пізнавальної діяльності дошкільників та орієнтовного тематичного планування. Було збільшено кількість екскурсій в природу в порівнянні з навчальним роком, систематично проводилися розваги на свіжому повітрі.

Відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», Положення про дошкільний навчальний заклад, змісту Базового компонента дошкільної освіти в Україні, одним з головних завдань, що стоїть перед закладом, вважається взаємодія з сім'єю. Протягом 2011-2012 н.р. педагогами дошкільного закладу систематично проводилися батьківські збори, консультації, надавалися наочно-інформаційні повідомлення на теми, що актуальні для певної вікової групи.

На високому рівні пройшли батьківські конференції, досить плідно працювала Рада закладу (голова Ради: А.А. Личик), приймаючи участь в навчально-виховному процесі та зміцненні матеріальної бази ДНЗ. За рішенням батьківської конференції було порушено клопотання перед відділом освіти виконавчого комітету Нетішинської міської ради про моральне та матеріальне заохочення керівника ДНЗ №6 Борисюк А.М..

На високому рівні пройшли: засідання Клубу молодої сім’ї: семінар-практикум «Труднощі під час адаптації», тренінгові заняття «Стежиною батьківської мудрості», засідання круглого столу «Співробітництво сім"ї та дошкільного закладу в період адаптації».

Відповідно до інструктивно – методичних листів Міністерства освіти і науки України «Про організацію обліку дітей дошкільного віку» від 07.05.2007 р. №1/9 – 263, «Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади» від 04.10.2007 р. №1/9-583 в дошкільному навчальному закладі було створено робочу групу з організації обліку дітей , які проживають у прилеглому мікрорайоні,до складу якої ввійшли: Л.Ф. Герасимчук – вихователь-методист, Н.О. Яцкевич – діловод, С.М. Габрук – інструктор з фізичної культури, С.В. Коваль – вихователь, Т.В. Дуткевич – музичний керівник. Аналіз обліку дітей показав, що на закріпленій за ДНЗ території виявлено 2 дітей старшого дошкільного віку, які не відвідують дошкільні заклади, і, взагалі, не охоплені дошкільною освітою. Одна дитина почала відвідувати старшу групу №6. Іншій родині,релігійні переконання якої спонукають надати перевагу родинному вихованню, було запропоновано відвідувати консультативний пункт «Дошкільнятко», який функціонує в д ошкільному закладі вже декілька років.

Громадським інспектором з охорони дитинства і материнства Герасимчук Л.Ф. систематично проводилася робота з соціально незахищеними сім’ями: щомісяця уточнювалися списки сімей пільгових категорій, проводились обстеження житлових умов сімей та складалися відповідні акти, надавалася консултативно-правова допомога родинам. З результатами цієї роботи батьки, працівники ДНЗ ознайомлювалися на батьківських конференціях, виробничих нарадах.

Варто зазначити, що права людини є пріоритетними щодо суспільних та державних інтересів. Система виховання й освіти дедалі більше орієнтується на гуманізацію, прищеплення маленьким громадянам загальнолюдських і національних цінностей, покладених в основу прав людини. Саме тому, виходячи з положень Концепції Базового компонента дошкільної освіти, Базової програми розвитку дитини дошкільного віку « Я у Світі», педагогічному колективу необхідно виробити стратегію щодо правового виховання в умовах ДНЗ. Саме педагоги мають озброювати дитину насамперед умінням жити, сприймати життя в цілісності, піклуватися про формування гуманної особистості на основі знань своїх прав і свобод, а також відповідального ставлення до виконання своїх обов’язків, максимально сприяти соціальній адаптації дитини через формування основ правових знань. Тому проблема соціалізації дітей через правову освіту, основи безпеки життєдіяльності буде пріоритетним напрямком діяльності закладу в новому навчальному році.

Психолого-педагогічний супровід, забезпечення психологічного комфорту дошкільників протягом року здійснювали психолог Погоріла А.Ю. та педагоги, які активно впроваджували в практику роботи з дітьми аутотренінги та психогімнастику для зняття чи значного зменшення нервово-емоційного напруження у дітей. Педагоги успішно використовували музику, казки, „етюди душі”, „екран настрою”.

Вже багато років спільні проблеми, принципи і цілі єднають дошкільний навчальний заклад з школами міста. Забезпечити цю єдність допоміг план спільної роботи, який дав змогу упорядкувати і систематизувати діяльність педагогів у вирішенні завдань підготовки до школи. Освітньо-виховна роботу з дітьми 6-го року життя будувалася на основі особистісно орієнтованого підходу до дошкільників, що забезпечило розвиток та саморозвиток дитини з урахуванням її індивідуальних особливостей, здібностей, нахилів, інтересів, ціннісних орієнтирів та суб’єктивного досвіду, можливість реалізувати своє «Я».

Враховуючи важливість даного питання в дошкільному навчальному закладі проводилося обстеження дітей щодо рівнів розвитку психічних процесів за методикою К-Йірасека, тестами «ДАТ» та «ВМІ».

Робота педагогічного колективу забезпечила високі показники готовності дітей до навчання в школі.

^ Моніторинг стану готовності до шкільного навчання дітей-випускників показав: за психологічними критеріями з 49 обстежених дітей готові до шкільного навчання 48 дошкільників: у 77,6% (38 дітей) – високий рівень, 20,4% (9 дітей) – вище середнього, 1 дитина за висновками ПМПК не готова до навчання у школі (протягом 2012-2013 н.р. продовжить відвідувати ДНЗ).

^ Аналіз показників готовності дітей до школи у 2011-2012 н.р.


Діти-випускники мають добрі потенційні можливості в галузі розвитку пізнавальних процесів, сформовані навички навчальної діяльності. Більшість вихованців мають достатній рівень саморегуляції і самостійності, уміють слухати і виконувати вказівки дорослого, контролювати себе, оцінювати свої відповіді й відповіді однолітків.

Дещо по іншому оцінювалися досягнення дітей раннього та молодшого дошкільного віку, які працювали за Програмою розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі». Педагоги дійшли до висновку, що наявність у дитини певного віку знань та вмінь не є основним, а тим більше вичерпним показником оптимального для віку та індивідуальних можливостей ступеня розвитку. До того ж і знання слід оцінювати комплексно, з зв’язку з різними сферами життєдіяльності, а не лише ті, що пов'язують дитину з майбутнім шкільним навчанням. Для практичного розв’язання цього важливого завдання педагоги використовували картки компетентності дошкільників та портфоліо як зібрання досягнень, фіксації успіхів у індивідуальному розвитку дитини.

Педагоги дошкільного закладу наполегливо працюють над виявленням творчого потенціалу дітей, розвитку їх інтелектуальних та творчих здібностей. Плідно працюють гуртки за інтересами:

"Юні олімпійці" (керівник: інструктор фізичної культури Габрук С.М.);

"Паперова казка " (керівник: вихователь зображувальної діяльності Коваль С.В.);

" Капітошка" (керівник: музичний керівник Дуткевич Т.В.);

"Джерельце" (керівник: вихователь Башенко ТМ.)

"Співаночка" (керівник: музичний керівник Рудюк І.М.);

"Пізнайко" (керівник: вихователь Філінюк Н.Є.)

Для пошуково-дослідницької діяльності та реалізації завдань пізнавального розвитку дошкільників в дошкільному закладі вже декілька років працює природничо-дослідницька лабораторія (відповідальні: І.Л. Хомін, Л.О. Ковальчук), предметно-розвиваюче середовище якої постійно поповнюється.

В ДНЗ обладнана студія зображувальної діяльності (вихователь: С.В.Коваль), яка призначена для збагачення життєвих та художньо-естетичних вражень, для творчого самовираження малят. В студії зібрані твори декоративно-ужиткового мистецтва, репродукції картин відомих світових митців та художників рідного краю, технічні засоби навчання.

Для прилучення дітей до національної культури нашого народу в закладі діє міні-музей української народної іграшки, експонати якого виготовлені руками вихованців дошкільного закладу.

Свої досягнення діти дошкільники демонстрували під час проведення музичних свят, розваг звіту гурткової роботи.

Ще кілька років тому управління ДНЗ будувалося на традиційних способах розробки перспективних планів і контролю за їх реалізацією. Основні недоліки такої роботи полягали в тому, що вимоги до майбутніх результатів визначалися з позиції сьогодення, а не перспектив. Але робота закладу в інноваційному режимі примусила переосмислити і по-новому будувати систему управління. Тому пошук нових моделей управління – відкритих і демократичних – стало органічною складовою адміністративної роботи в цьому навчальному році. Особистісно орієнтоване управління дошкільним навчальним закладом ставить у центр діяльності особистість, систему соціально значущих людських рис, творчий потенціал, персоналізацію внеску кожного у спільну діяльність. Визначити задоволення колективу роботою адміністрації вдалося за допомогою тесту «Цілеспрямованість роботи ДНЗ». За результатами тестування 92% працівників вважають, що заклад працює в режимі розвитку, 8% - в режимі очікування. Тобто, можна зробити висновок, що управління роботою закладу проходить в режимі розвитку.

На жаль, основними причинами, що ускладнюють функціонування дошкільного закладу, є економічні чинники. Не розв’язано й досі проблему фінансування ДНЗ у повному обсязі, що не дає змоги на належному рівні зміцнити матеріально-технічну базу, удосконалити розвивальне середовище.

Разом тим, під керівництвом завідувача А.М. Борисюк та за допомогою батьків протягом 2011-2012 н.р. була зміцнена матеріальна база закладу, а саме: проведено поточний ремонт пошуково-дослідницької лабораторії,харчоблоку, пральні, медичного кабінету, кабінету заступника завідувача з АГЧ, групових кімнат; пофарбовано малі архітектурні форми, здійснено заміну лінолеуму в методичному кабінеті та студії зображувальної діяльності, проведено демонтаж залізобетонної конструкції на спортивному майданчику, яка створювала незручності в організації фізкультурно-оздоровчої роботи на свіжому повітрі.

Відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці» адміністрація закладу спільно з профспілковим комітетом працюють над впровадженням державної політики в галузі охорони праці, яка базується на принципі пріоритету життя і здоров'я працівників та дітей відповідно до створення безпечних умов праці, навчання та виховання.

Результати перевірок з дотримання вимог охорони праці, техніки безпеки, протипожежної безпеки розглядались на оперативних, виробничих нарадах. За наслідками контролю видаються довідки та відповідні накази. Таким чином, контроль за необхідними і безпечними умовами праці, навчання та виховання у дошкільному закладі носить комплексний характер.

На сьогодні в дошкільному закладі є ще ряд невирішених проблем: оновлення розвивального середовища в групах; заміна обладнання на харчоблоці; заміна комп’ютерної техніки.

Колектив ДНЗ налаштований на працю в режимі розвитку, відновлення, впровадження інновацій.

Враховуючи аналіз освітньої і методичної роботи у 2011-2012 н.р., Програму розвитку ДНЗ №6 на 2011-2917 роки, досягнення і перспективи розвитку, педагогічний колектив буде спрямовувати свою діяльність на розв’язання пріоритетних завдань:

 • продовжити роботу з питань інтегрування родинного і суспільного дошкільного виховання в практиці роботи дошкільного навчального закладу;

 • забезпечитити координацію дій дошкільного закладу та сім’ї у вихованні трудових навичок дошкільників, сприяти ранній профорієнтації дошкільників;

 • створити в дошкільному навчальному закладі здоров'я- зберігаючої системи, через виховання у дітей та їх батьків емоційно-ціннісного ставлення до власного здоров’я, оптимальну організацію рухового режиму дошкільників;

 • спрямувати педагогічну діяльність на роботу з соціалізації дітей через правову освіту, основи безпеки життєдіяльності.

Функціонування ДНЗ №6 у 2012-2013 н.р. буде регламентуватися нормативно-правовими актами, зокрема:

 • Конституцією України;

 • Законом України «Про дошкільну освіту», затвердженим Указом Президента України від 11 липня 2001р.№2628-ІІІ (із змінами, від 06.07.2010);

 • Закону України « Про мови в Українській РСР» від 28.10.89 р. № 8312 -11, зі змінами від 06.03.03р.

 • Конвенцією прав дитини, ратифікованою Постановою Верховної ради України від 27 лютого 1991 р. №789-XІІ;

 • Національною Доктриною розвитку освіти в Україні в XXІ столітті, затвердженою Указом Президента України від 17.04.2002р. №347/2002;

 • Базовим компонентом дошкільної освіти в Україні, який ухвалено рішенням колегії Міністерства освіти України від 28.10.1998 р. №14/2-7 зі змінами та доповненнями (Наказ МОНмолодьспорт № 615 від 22.05.12 року);

 • Базовою програмою розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі», затвердженою Міністерством освіти і науки України від 21.03.2008 р. №3/2-2.;

 • Методичними аспектами реалізації Базової програми розвитку дитини дошкільного віку « Я у Світі» ( лист № 1\11-998 від 17.02.09)

 • Положенням про дошкільний навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 р. №305;

 • Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.10.2008 р. №985 «Про затвердження Інструкції з організації охорони життя і здоров’я дітей у дошкільних навчальних закладах»;
  1   2   3   4   5   6Схожі:

Протокол №1 від 31. 08. 2012 р iconРішення від 20. 01. 2012, протокол №11/2012 про зміну складу посадових осіб товариства, а саме: відкликати Фоменка Олександра Валерійовича з посади Генерального
Наглядовою радою Публічного акціонерного товариства Енергопостачальна компанія "Дніпрообленерго" прийнято рішення від 20. 01. 2012,...
Протокол №1 від 31. 08. 2012 р iconПротокол совещания рабочей группы по вопросам урегулирования договорных отношений с объединениями совладельцев многоквартирных домов (жилищно-строительных кооперативов) (далее – осмд (жск)) и рассмотрению спорных вопросов (далее – Рабочая группа)
Дгэс и осмд «ника-5», осмд «Проминь», осмд «Суворова», осмд «Литовское», и подведение итогов выполнения ранее принятых решений Рабочей...
Протокол №1 від 31. 08. 2012 р iconПротокол №1 від 24. 01. 2012 р теоретичного туру конкурсу "Учитель року-2012" в номінації "Біологія"

Протокол №1 від 31. 08. 2012 р iconПротокол №7 від 20. 02. 2012 р

Протокол №1 від 31. 08. 2012 р iconНаказ № Про попередній розподіл тижневого навантаження вчителів на 2012-2013 н р
Згідно з планом роботи школи на 2011-2012 навчальний рік, відповідно до рішення тарифікаційноі комісії (протокол № від 28. 05. 2012...
Протокол №1 від 31. 08. 2012 р iconНаказ №54-о Про результати атестації педагогічних працівників навчальних закладів у 2011-2012 н р
Мону від 06. 10. 2010 №930 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти І науки, молоді та спорту №1473 від 20. 12....
Протокол №1 від 31. 08. 2012 р iconНаказ №85 -о Про результати атестації педагогічних працівників навчальних закладів у 2011-2012 н р
Мону від 06. 10. 2010 №930 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти І науки, молоді та спорту №1473 від 20. 12....
Протокол №1 від 31. 08. 2012 р iconПоложення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого наказом Міністерства освіти І науки №930 від 06. 10. 2010р., наказу Міністерства освіти І науки, молоді та спорту від 20. 12. 2011
«Про затвердження Змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників», на підставі рішення атестаційної комісії при...
Протокол №1 від 31. 08. 2012 р iconПриватне підприємство
Пп «аф «Зоря» (код 33589755, свідоцтво про державну реєстрацію №212547 від 08. 06. 2005 р.), внесено до реєстру аудиторських фірм...
Протокол №1 від 31. 08. 2012 р iconПротокол №2012-5 засідання комітету з конкурсних торгів пог криворізького увп утос від 12. 11. 2012р. 09. 00год
Вдз №113 (715) від 24. 09. 2012) на закупівлю 29. 22. 1 Устаткування підіймальне та такелажне (Електронавантажувач вантажопідйомністю...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©on2.docdat.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи