Міністерство освіти і науки України Криворізький коледж економіки та управління Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана» icon

Міністерство освіти і науки України Криворізький коледж економіки та управління Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана»
НазваМіністерство освіти і науки України Криворізький коледж економіки та управління Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана»
Сторінка6/6
Дата конвертації26.06.2013
Розмір1.27 Mb.
ТипДокументи
джерело
1   2   3   4   5   6
^

Задачі для самостійного розв’язанняЗавдання 1.

Обчислити показники обсягу виробництва і реалізації продукції за такими даними:

 • обсяг виробництва – 5000 шт.

 • гуртова ціна виробу – 1200 грн.

 • обсяг незавершеного виробництва – на початок – 50000 грн.

на кінець – 37000 грн.

 • приріст залишків готової продукції на складі за рік – 60 шт.


Завдання 2.

Визначити загальний обсяг валової продукції, виготовленої заводом залізобетонних виробів за рік, якщо відомо, що середньосписочна чисельність становила 723 чол., а денний виробіток на одного працюючого – 50 грн.

Завдання 3.

Визначити річний обсяг реалізованої продукції і чистої продукції, якщо виробництво товарної продукції всього за рік 10000 т., залишок нереалізованої продукції на початок року 500 т., на кінець року – 300 т. Гуртова ціна підприємства за 1 тону продукції 25 грн. Матеріальні витрати і сума амортизаційних відрахувань складають 160000 грн.

Інструкція для рішення задач.

Обсяг товарної продукції є сумою виробленої та готової до продажу продукції,а також робіт підприємства на сторону:

Тп=Ц*О+Р.

Валова продукція-це сума товарної продукції та незавершенного виробницвта:

Вп=ТП+НЗП.

Реалізована продукція визначається:РП=ТП+Гп.


Завдання 4.

Розрахувати зарплату бухгалтера підприємства, якщо за місяць він відпрацював 172 години. Годинна тарифна ставка 3 грн. 15 коп., сума доплат за своєчасну роботу 5% від його окладу.


Завдання 5.

Токар обробляє за зміну 58 деталей, що на 16% більше норми. Розцінка за 1 деталь – 0,4 грн., підвищена розцінка – 0,45 грн. За місяць робітник відробив 22 зміни. Визначити зарплату токаря.


Завдання 6.

В бригаді працює 7 чоловік, кожен з яких отримує:

 1. 36 балів;

 2. 22 балів;

 3. 19 балів;

 4. 25 балів;

 5. 18 балів;

 6. 24 балів;

 7. 26 балів;

ФОП складає 2560 грн.

Визначити зарплату кожного працівника.


Завдання 7.

Висококваліфікований робітник 5 розряду протягом розрахункового місяця відпрацював 23 дні при тривалості робочої зміни 8 годин. Запропоноване виробниче завдання виконане на 10,5%. Погодинна тарифна ставка робітника 5 розряду дорівнює 1,96 грн., встановлений розмір премії складає: за виконання плану – 15%, за кожний відсоток перевиконання плану 1,5% від тарифного заробітку. Визначити загальну величину місячної зарплати робітника 5 розряду.

Інструкція.

Пряма погодинна зарплата визначається:

Зп.п.=Ф*Ср;

Погодинно-преміальна зарплата:

Зп.прем.=Зп.п.+Д;

Сума доплат визначається:

Д=(Зтар. * %доплат)/100;

Заробіток при прямій відрядній формі:

Зп.відр.=Рі*Nф;

Відрядно-прогресивна оплата:

Зв.прог.=Nб*Рзв.+(Nф-Nб)*Рпідв.


Завдання 8.

Виробнича собівартість виробу дорівнює 290 грн., невиробничі витрати – 5%, плановий рівень прибутковості – 16%, ПДВ – 20%. Визначити повну собівартість, розрахункову ціну та відпускну ціну.


Завдання 9.

Скласти очікувану калькуляцію одиниці продукції ”А” згідно з таким даними:

 • конструкційних матеріалів на одиницю виробу становлять: сталі – 3,2 кг, бронзи – 0,8 кг, ціна сталі 980 грн за 1 тону, бронзи – 4000 грн за 1 т.

 • зарплата виробничих працівників – 1,5 грн, додаткова – 12% від основної, відрахування на соц. страх. – 42,5%.

Витрати на експлуатацію устаткування – 90% від основної зарплати, загально-виробничі витрати – 60% від зарплати.


Завдання 10.

Визначити фактичний та плановий рівень витрат на 1 грн продукції, а також його зміну у відсотках, якщо відомо, що підприємство виготовляє 1200 т., продукції за рік з собівартістю 1500 грн. Заплановано в наступному році збільшити виготовлення продукції на 20% при зниженні собівартості на 10%. Гуртова ціна 1 тони продукції – 1800 грн.

Інструкція для рішення задач.

Собівартість продукції визначається сумою витрат на виробництво та реалізацію продукції.

Рівень витрат на одну гривню продукції визначається за формулою:

В=З:Ц,

Де З-витрати на виготовлення продукції, грн.

Ц-ціна продукції, грн.


Калькуляція одиниці продукції визначається рівнем всіх витрат, що припадають на виготовлення одиниці продукції або робіт.

Для оцінки зниження собівартості за рахунок зростання темпів росту продуктивності праці порівняно з збільшенням зарплати використовують формулу:

С=(1-Ізп:іпп)*Чоп,де

Ізп, Іпп-індекс збільшення зарплати або продуктивності праці,

Чоп- частина витрат на оплату праці в собівартості.


Завдання 11.

Середньомісячне виробництво продукції на одного робітника підприємства за звітний період дорівнює 50 тон. Планується збільшити його на 15%. Середньомісячна зарплата робітника за звітний період дорівнює 600 грн., передбачається збільшити її на 10%. Питома вага зарплати в плановій собівартості 16%.

Обчислити зниження собівартості продукції за рахунок прискорення темпів зростання продуктивності праці.

Завдання 12.

Підприємство виготовляє продукції на суму 240000 грн. Загальною собівартістю 182000 грн. Протягом року було реалізовано продукції підсобного господарства на суму 18 тис. грн. при собівартості 15,8 тис. грн. Одержано грошових коштів у вигляді сплачених штрафів на суму 3,8 тис. грн. Мали місце збитки від позареалізаційних операцій на суму 3,5 тис. грн. Розрахувати прибуток від реалізації, чистий та позареалізаційний прибуток. Ставка податку 25%.


Завдання 13.

Визначити рівень рентабельності на підприємстві по різним показникам, якщо:

 • план випуску готових виробів – 7200 шт.,

 • повна собівартість виробу – 86 грн.,

 • гуртова ціна – 110 грн., середньорічна вартість виробничих фондів 1650 тис., грн.,

 • прибуток оподаткування за ставкою 30%


Завдання 14.

Визначити економічну ефективність поліпшення якості продукції, якщо річний випуск продукції складає 80 тис. шт., обсяг капіталовкладень – 400 тис. грн., собівартість виробу зросла з165 грн. до 225 грн. Встановити строк окупності додаткових кап. вкладень. Ціна зросла з 180 до 250 грн.

Інструкція для рішення задач.

Прибуток від реалізації визначається за формулою:

Пр=В-ПДВ-А-С,

де –В-виручка від реалізації,

А-акцизи,

С-собівартість продукції,грн.

Рентабельність продукції визначається :

Р=Пр:Ср*100%,

Де Пр-прибуток від реалізації,

Ср-собівартість реалізованної продукції,грн.

Економічна ефективність поліпшення якості продукції визначається:

Ея=(П-Ен*К)*Ня,

де П-приріст прибутку за одиницю продукції,

К- капітальні вкладення,

Ня-обсяг продукції поліпшенної якості,

Ен-нормативний коєфіцієнт ефективності.


^

Відповіді до задач1. 6013000, 6085000 грн.

2. 36150 грн.

3. 255000, 95000 грн.

4. 568,89 грн.

5. 519,2 грн.

6. 542,1 грн.

331,1 грн

285,95 грн

376,25 грн

270,9 грн

361,2 грн

391,3 грн.

7. 441,78 грн.

8. 304,5; 353,22; 423,86 грн.

9. 10,08 грн.

10. 0,83; 0,75.

11. 70,4 %

12. 58000, 2500000, 1875000 грн.

13. 28 %, 10 %, 7 % .

14. 740000 грн., 0,5 р.


Тести

 1. Основними документами, що регулюють діяльність підприємства, є:

а) закон України “Про підприємства в Україні”,

б) статут,

в) ліцензія,

г) колективний договір,

д)патент.

 1. Підприємство характеризується такими ознаками:

а) виробничо-технічна єдність,

б) соціально-організаційна єдність,

в) спільність території,

г) фінансово-економічна самостійність,

д) спільність споживної сировини.

 1. Суть управлінської діяльності полягає у:

а) залученні працівників до керівництва підприємством,

б) вплив на процес шляхом прийняття рішень,

в) використанні найновіших досягнень НТП у виробництві,

г) незаперечному виконанні доведених “згори” розпоряджень.

 1. Не належить до принципів управління:

а) дисципліна,

б) чіткий розподіл праці,

в) адміністративний вплив,

г) функціональні взаємовідносини,

д) заохочення ініціативи,

е) рівна оплата праці.

 1. Методи управління поділяються на :

а) виробничо-технічні,

б) організаційні,

в) економічні,

г) адміністративно-правові,

д) соціально-психологічні

е) ринкові.

6. Перевагами функціональної структури управління є:

а) безпосередній вплив на лінійних виконавців,

б) функціональний керівник несе повну відповідальність за окрему ділянку роботи,

в) можливість використання економічних методів управління,

г) підвищення якості управлінських рішень,

д) незначна кількість організаційних підрозділів.

7. За метою і характером діяльності підприємства поділяються на:

а) комерційні,

б) виробничі,

в) некомерційні,

г) торговельні,

д) кооперативні.

8. Виробнича структура підприємства – це:

а)склад, кількісне співвідношення і розміри внутрішніх підрозділів, форми їх побудови і взаємозв’язку,

б) чисельність суб’єктів-замовників та взаємовідносини між ними,

в) частка капіталу кожного замовника в статутному фонді,

г) співвідношення між функціональними службами підприємства.


9. Виробнича структура підприємства може бути:

а) спеціалізованою,

б) універсальною,

в) цеховою,

г) безцеховою,

д) корпусною.

10. За правовим статусом і формою господарювання підприємства поділяються на:

а) приватні,

б) державні,

в) господарські товариства,

г) одноосібні,

д) орендні,

е) кооперативні.

11. До собівартості продукції підприємства відносять:

а) поточні витрати на виробництво,

б) капітальні витрати,

в) виражені в грошовій формі витрати на виробництво і реалізацію продукції,

г) витрати на сировину, матеріали, зарплату.

12. Класифікація витрат за економічними елементами призначено для:

а) розрахунку собівартості одиниці продукції,

б) складання кошторису витрат на виробництво,

в) визначення витрат на матеріали,

г) встановлення ціни виробу.

13. До групування витрат за калькуляційними статтями входять витрати на:

а) сировина, матеріали,

б) оплата праці,

в) амортизація основних фондів,

г) паливо і енергію на технологічні цілі.

14. Цехова собівартість продукції включає витрати:

а) цеху на використання технологічних операцій,

б) цеху на управління виробництвом,

в) підприємства на виробництво даної продукції,

г) витрати на виробництво в межах цеху.

15. До змінних витрат відносять:

а) матеріальні витрати,

б) витрати на реалізацію продукції,

в) адміністративні та управлінські витрати,

г) електроенергія на освітлення приміщень.


^

Ключі до тестів
1. а. б, в 10. в ,г, д

2. а, б, в 11. в


3.б 12. б

4.в, г, е 13. а, г

5. в, г, д 14. г

6. б, г 15. а, б

7. а, в

8.а

9. в, г, д
^

Приклади рішення задач.
Завдання 1.

1. Визначаємо обсяг товарної продукції:

ТП = 5000 *1200=6000000грн.

2. Визначаємо обсяг валової продукції:

ВП=6000000+50000-37000=6013000грн.

3. Визначаємо обсяг реалізованої продукції:

РП=6013000+(60*1200)=6085000грн.


Завдання 3.

1 .Визначаємо обсяг валової продукції:

ВП=10000*25+500*25-300*25=255000грн.

2. Чиста продукція :ЧП = 255000 – 160000 = 95000грн.


Завдання 5

1.Встановлюємо кількість деталей за нормою:

Н=58*100:116=50дет.

2.Визначаємо зарплату токаря:

ЗП=(50*0.4+8*0.45)*22=519 .2грн.


Завдання 6

1.Визначаємо суму балів:

Б=36+22+19+25+18+24+26=170

2.Визначаємо ціну 1балу:

ЦБ=2560:170=15.06грн.

3. Встановлюємо зарплату кожного робітника:

1- 36*15.06=542.1грн.

2- 22*15.06=331.1грн.

3- 19*15.06=285.95грн.

4- 25*15.06=376.25грн.

5- 18*15.06=270.9грн.

6- 24*15.06=361.2грн

7- 26*15.06=391.3грн.

Завдання 8

1. Повна собівартість визначається: Сп=290*1.05=304.5

2. Розрахункова ціна Цр=304.5*1,16=353,22

відпускна ціна дорівнює Цв=353.22*1.2=423.86грн.

Завдання 9.

1. Визначаємо ціну матеріалів

М=3.2*0.98+0.8*4=6.33грн

2. встановлюємо відрахування від зарплати

В=((1.5*0.12)+1.5)*0.425=0.714грн.

3. Визначаємо витрати інші

Вз=1.5*0.9+1.5*0.6=2.25грн

4. Складаємо калькуляцію одиниці продукції

С=6.33+0.714+1.35+0.9+1.5+0.18=10.08грн


Завдання 11

1. Обчислюємо зниження собівартості продукції

С=(1-Ізп:Іпп)*Узп=(1-1.1:1.15)*16=0.704

2.Собівартість становить :0.704*100%=70.4%

Завдання 13

1.Визначаємо рентабельність продукції

Рп=Пр:Ср*100%=(110-86):86*100%=28%

2.Визначаємо рентабельність виробництва

Рв=Пб:Вф*100%=(110-86)*7200:165000*100%=10%

3.Визначаємо розрахункову рентабельність

Рр.=Пч:Вф*100%=1728000*0.7:1650000*100%=7%


Завдання 14

1.Визначаємо економічну ефективність Ея=(П-Ен*К)*Ня

Ея=((250-180)-(225-165)-0.15*400000:80000)*80000=740000грн.

2.Визначаємо термін окупності

Т=К:Ея=400000:740000=0.54рок.

^

Питання на залік(екзамен)


 1. Поняття підприємства та його ознаки.

 2. Класифікація підприємств.

 3. Структура підприємств. Реструктуризація.

 4. Об’єднання та їх типи.

 5. Виробнича програма підприємства.

 6. Показники плану виробництва продукції.

 7. Бізнес-план підприємства.

 8. Персонал підприємства.

 9. Оплата праці на підприємстві.

 10. Виробничий процес, його суть.

 11. Типи виробничих процесів.

 12. Методи організації виробництва.

 13. Витрати виробництва та собівартості.

 14. Ефективність діяльності підприємства.

 15. Організація та планування зовнішньоекономічної діяльності.

 16. Управління підприємством.

 17. Державне регулювання оплати праці.

 18. Формування ціни продукції.

 19. Прибуток та рентабельність.

 20. Договори у зовнішньоекономічній діяльності.

 21. Продуктивність праці.

 22. Безтарифна оплата праці.

 23. Шляхи зниження собівартості продукції.

 24. Якість продукції.

 25. Законодавство в діяльності підприємства.

 26. Галузева структура виробництва.

 27. Основні фонди підприємства.

 28. Виробнича потужність підприємства.

 29. Оборотні кошти підприємства.

 30. Технологія розробки бізнес-плану.

 31. Показники оборотності фондів.

 32. Інвестиційна діяльність підприємства.

 33. Капітальні вкладення, їх види.

 34. Амортизація основних фондів.

 35. Форми оплати праці.

 36. Фінансово-економічні результати діяльності підприємства.^

Рекомендована література
І. Основна література:

1. Економіка підприємства: теорія і практикум/ за ред..Міценко Н.Г.,Ященко О.І.:Навч.посібник.- Львів:»Магнолія»,2010.-688с.

2.Семенов Г.А.,Станчевський В.К.,Панкова В.О. Організація планування на підприємстві: Навч.посіб. – К: Центр навчальної літератури, 2006. – 528 с.

3. Тарасюк Г.М.,Шваб Л.І.,Планування діяльності підприємства. Навч. Посіб.- К.: «Каравела»,2005. – 432 с.

4.Гренчуцький В.І., Карапетян Е.Т., Погріщук Б.В. Економіка підприємства: Навчальний посібник. – К.:Центр учбової літератури, 2010. – 304 с.

5. Економіка праці та соціально-трудові відносини - Гриньова B.M.: Навчальний посібник. – К.:Центр учбової літератури, 2010. – 488 с.


ІІ. Рекомендована література:

6. Економіка підприємства: підручник/ М.Г.Грещак, В.М. Колот, А.П. Наливайко та ін.; За заг. ред. С.Ф. Покропивного. – Вид. 3-тє, перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2008. – 528 с., іл.

7. Примак Т.О. Економіка підприємства: Навч. посіб. – 5-те вид., стер. – К.: Вікар, 2008. – 219 с.

8. Економіка підприємства: Підручник/ Й.М.Петрович. – Львів: ”Магнолія плюс”, видавець СПДФО В.М.Піча. – 2006. – 580 с.

9. Шваб Л.І. Економіка підприємства: навчальний посібник. – К.: Каравела, 2011. – 416 с.

10. Бойчик І. М. Економіка підприємства: Навч. посіб. - Київ: Атіка, 2004. - 480 с.

11. Економіка підприємства: Навчальний посібник / за заг. ред. П. В. Круша, В. І. Подвігіної, Б. М. Сердюка. – К.: Ельга-Н, КНТ, 2007. – 780c.
1   2   3   4   5   6Схожі:

Міністерство освіти і науки України Криворізький коледж економіки та управління Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана» iconКриворізький коледж економіки та управління Державного вищого навчального закладу
Криворізький коледж економіки та управління Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет...
Міністерство освіти і науки України Криворізький коледж економіки та управління Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни криворізький коледж економіки та управління державного вищого навчального закладу «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» навчально – методичний посібник
Самостійна робота студентів є одним з основних засобів оволодіння навчальним матеріалом
Міністерство освіти і науки України Криворізький коледж економіки та управління Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана» iconМетодичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Охорони праці в галузі» спеціальності 05170101 «Виробництво харчової продукції»
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни криворізький коледж економіки та управління державного вищого навчального закладу...
Міністерство освіти і науки України Криворізький коледж економіки та управління Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана» iconПерелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних екзаменів, творчих конкурсів)
Криворізький коледж економіки та управління Державного вищого навчального закладу "Київський національний економічний університет...
Міністерство освіти і науки України Криворізький коледж економіки та управління Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана» iconПерелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та напрямів підготовки (спеціальностей), за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання
Криворізький коледж економіки та управління Державного вищого навчального закладу "Київський національний економічний університет...
Міністерство освіти і науки України Криворізький коледж економіки та управління Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана» iconПерелік спеціальностей для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб,
Криворізький коледж економіки та управління Державного вищого навчального закладу "Київський національний економічний університет...
Міністерство освіти і науки України Криворізький коледж економіки та управління Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана» iconВикладач, зав загальноосвітнім відділенням Глущенко Ольга Леонідівна Криворізький коледж економіки та управління Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Навчання у внз І акредитації для сучасної молоді є одним з найважливіших періодів життєдіяльності, професійного зростання, становлення...
Міністерство освіти і науки України Криворізький коледж економіки та управління Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана» iconПравила прийому до криворізького коледжу економіки та управління державного вищого навчального закладу
Додаток 10-6 до Правил прийому до двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» в 2013 році
Міністерство освіти і науки України Криворізький коледж економіки та управління Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана» iconПриклади документів необхідних для оформлення звіту з виробничого навчання
...
Міністерство освіти і науки України Криворізький коледж економіки та управління Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни Криворізький коледж економіки та управління державного вищого навчального закладу
Фінансовий облік історично зумовлений; виник i розвивається разом із господарською діяльністю людини
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©on2.docdat.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи