Інформації про фінансові результати діяльності підприємства використовується рахунок 79 «Фінансові результати». Рахунок призначено для обліку і узагальнення інформації про фінансові результати підприємства від звичайної діяльності і надзвичайних подій icon

Інформації про фінансові результати діяльності підприємства використовується рахунок 79 «Фінансові результати». Рахунок призначено для обліку і узагальнення інформації про фінансові результати підприємства від звичайної діяльності і надзвичайних подій
Скачати 260.61 Kb.
НазваІнформації про фінансові результати діяльності підприємства використовується рахунок 79 «Фінансові результати». Рахунок призначено для обліку і узагальнення інформації про фінансові результати підприємства від звичайної діяльності і надзвичайних подій
Дата конвертації26.06.2013
Розмір260.61 Kb.
ТипІнформації
джерело

Облік результатів діяльності підприємства

1. Облік фінансових результатів операційної діяльності.

2. Облік результатів фінансової та інвестиційної діяльності

3. Відображення в обліку результатів діяльності

1. Облік фінансових результатів звичайної діяльності

Для узагальнення інформації про фінансові результати діяльності підприємства використовується рахунок 79 «Фінансові результати». Рахунок призначено для обліку і узагальнення інформації про фінансові результати підприємства від звичайної діяльності і надзвичайних подій.

За кредитом рахунка 79 «Фінансові результати» відображаються суми в порядку закриття рахунків обліку доходів, за дебетом — суми в порядку закриття рахунків обліку витрат, а також нарахована сума податку на прибуток, що підлягає перерахуванню до бюджету.

Сальдо рахунка в разі його закриття списується на рахунок 44 «Нерозподілений прибуток».

Рахунок 79 «Фінансові результати» має такі субрахунки:

791 «Результат операційної діяльності»;

792 «Результат фінансових операцій»;

793 «Результат іншої звичайної діяльності»;

794 «Результат надзвичайних подій».

На субрахунку 791 «Результат операційної діяльності» визначається прибуток (збиток) від операційної діяльності підприємства. За кредитом субрахунку відображається в порядку закриття рахунків сума доходів від реалізації готової продукції, товарів, робіт, послуг і від іншої операційної діяльності (рахунки 70 «Доходи від реалізації», 71 «Інший операційний дохід»), за дебетом — сума в порядку закриття рахунків обліку собівартості реалізованої готової продукції, товарів, робіт, послуг; адміністративних витрат, витрат на збут, інших операційних витрат (90 «Собівартість реалізації», 92 «Адміністративні витрати», 93 «Витрати на збут», 94 «Інші витрати операційної діяльності»).

На субрахунку 792 «Результат фінансових операцій» визначається прибуток

(збиток) від фінансових операцій підприємства. За кредитом субрахунка відображається списання сум у порядку закриття рахунків обліку доходів від участі в капіталі та інших фінансових доходів, за дебетом — списання фінансових витрат з рахунків 95 «Фінансові витрати», 96 «Втрати від участі в капіталі».

На субрахунку 793 «Результат іншої звичайної діяльності» визначається прибуток (збиток) від іншої звичайної діяльності підприємства. За кредитом відображається списання сум в порядку закриття рахунків обліку доходів від інвестиційної та іншої звичайної діяльності підприємства, за дебетом — списання витрат з рахунка 97 «Інші витрати».

На субрахунку 794 «Результат надзвичайних подій» визначається прибуток

(збиток) від надзвичайних подій. За кредитом субрахунку відображається списання доходів, отриманих від надзвичайних подій, за дебетом — списання витрат від надзвичайних подій, що враховуються на рахунку 99 «Надзвичайні витрати».

Підприємства, які для узагальнення інформації про витрати використовують

тільки рахунки класу 8 «Витрати за елементами», субрахунки рахунка 79 «Фінансові результати» дебетують у кореспонденції з кредитом рахунків 23 «Виробництво», 26 «Готова продукція», 27 «Продукція сільськогосподарського виробництва» і з кредитом рахунків класу 8 «Витрати за елементами» в порядку закриття цих рахунків.

^ Головною складовою фінансових результатів операційної діяльності є фінансові результати від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).

Фінансові результати від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) відображаються у обліку таким чином:

^ 1. Відображається дохід від реалізації готової продукції:

Дт 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками»

Кт 701 «Доходи від реалізації готової продукції».

^ 2. Нараховуються податкові зобов’язання за непрямими податками, що включені до складу доходу (виручки) від реалізації продукції:

Дт 701 «Доходи від реалізації готової продукції»

Кт 64 «Розрахунки за податками й платежами».

^ 3. Відображаються у обліку надані знижки покупцям, повернення продукції:

Дт 704 «Вирахування з доходу»

Кт 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками».

4. Відносяться чисті доходи від реалізації продукції на фінансові результати:

Дт 701 «Доходи від реалізації готової продукції»

Кт 791 «Результат операційної діяльності».

5. Списується сальдо по субрахунку 704 «Вирахування з доходу» на фінансові результати:

Дт 791 «Результат операційної діяльності»

Кт 704 «Вирахування з доходу».

6. Відображається дохід від реалізації товарів в оптовій торгівлі:

Дт 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками»

Кт 702 «Доходи від реалізації товарів».

7. Відображається дохід від реалізації товарів в роздрібній торгівлі:

Дт 301 «Каса в національній валюті»

Кт 702 «Доходи від реалізації товарів».

8. Відображається дохід від реалізації робіт, послуг:

Дт 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками»

Кт 703 «Доходи від реалізації робіт і послуг».

^ 9. Нараховуються податкові зобов’язання за непрямими податками, що включені до складу доходу (виручки) від реалізації товарів:

Дт 702 «Доходи від реалізації готової продукції»

Кт 64 «Розрахунки за податками й платежами».

^ 10. Нараховуються податкові зобов’язання за непрямими податками, що включені до складу доходу (виручки) від реалізації робіт, послуг:

Дт 703 «Доходи від реалізації готової продукції»

Кт 64 «Розрахунки за податками й платежами».

^ 11. Відносяться чисті доходи від реалізації товарів на фінансові результати:

Дт 702 «Доходи від реалізації товарів»

Кт 791 «Результат операційної діяльності».

12. Відносяться чисті доходи від реалізації робіт і послуг на фінансові результати:

Дт 703 «Доходи від реалізації робіт, послуг»

Кт 791 «Результат операційної діяльності».

13. Відображаються у обліку надані знижки замовникам робіт, послуг:

Дт 704 «Вирахування з доходу»

Кт 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками».

^ 14. Списується сальдо по субрахунку 704 «Вирахування з доходу» на фінансові результати:

Дт 791 «Результат операційної діяльності»

Кт 704 «Вирахування з доходу»

Фінансові результати від операційної діяльності формуються також за рахунок фінансових результатів від іншої реалізації, зокрема реалізації іноземної валюти, реалізації інших оборотних активів, за рахунок фінансових результатів від операційної оренди активів, від операційної курсової різниці, від отриманих штрафів, пені, неустойок, відшкодування раніше списаних активів тощо. В результаті здійснення цих операцій отримання доходів формуються кредитові обороти за рахунком 71 «Інший операційний дохід», які потім списуються в порядку закриття рахунка на субрахунок 791 «Результат операційної діяльності».

Щоб визначити валовий прибуток підприємства, необхідно мати інформацію

щодо собівартості реалізованої продукції, товарів, виконаних робіт, наданих послуг.

Собівартість реалізації визначається шляхом накопичення інформації на рахунку 90 «Собівартість реалізації». Собівартість реалізації відображається в обліку таким чином:

^ 1. Відображається собівартість реалізації готової продукції:

Дт 901 «Собівартість реалізованої готової продукції»

Кт 26 «Готова продукція».

2. Списується на фінансові результати собівартість реалізованої готової продукції:

Дт 791 «Результат операційної діяльності»

Кт 901 «Собівартість реалізованої готової продукції».

3. Відображається собівартість реалізації товарів:

Дт 902 «Собівартість реалізованих товарів»

Кт 28 «Товари».

4. Списується на фінансові результати собівартість реалізованих товарів:

Дт 791 «Результат операційної діяльності»

Кт 902 «Собівартість реалізованих товарів».

5. Відображається собівартість виконаних робіт, наданих послуг:

Дт 903 «Собівартість реалізованих робіт і послуг»

Кт 23 «Виробництво».

^ 6. Списується на фінансові результати собівартість реалізованих робіт, послуг:

Дт 791 «Результат операційної діяльності»

Кт 903 «Собівартість реалізованих робіт і послуг».

Фінансові результати від фінансової діяльності визначаються на субрахунку 792 «Результат фінансових операцій». Для визначення фінансових результатів суми, що заздалегідь зібрані на дебеті рахунків 95 «Фінансові витрати» та 96 «Втрати від участі в капіталі» списуються з кредиту вказаних рахунків в дебет субрахунка 792 «Результат фінансових операцій». Кредитовий оборот субрахунка 792 «Результат фінансових операцій» формується за рахунок сум, що накопичені в кредиті рахунків 72 «Дохід від

участі в капіталі», 73 «Інші фінансові доходи». Здійснюються такі бухгалтерські записи:

1. Дт 72 «Дохід від участі в капіталі»

Кт 792 «Результат фінансових операцій»;

2. Дт 73 «Інші фінансові доходи»

Кт 792 «Результат фінансових операцій»;

3. Дт 792 «Результат фінансових операцій».

Кт 95 «Фінансові витрати» ;

4. Дт 792 «Результат фінансових операцій»

Кт 96 «Втрати від участі в капіталі».

Фінансові результати від іншої звичайної діяльності визначаються на субрахунку 793 «Результат іншої звичайної діяльності». Для визначення фінансових результатів суми, що заздалегідь зібрані на рахунку 97 «Інші витрати» списуються з кредиту вказаного рахунка на дебет субрахунка 793 «Результат іншої звичайної діяльності». Кредитовий оборот субрахунка 793 «Результат іншої звичайної діяльності» формується за рахунок сум, що накопичені на кредиті рахунка 74 «Інші доходи». Здійснюються такі бухгалтерські записи:

^ 1. Дт 74 «Інші доходи»

Кт 793 «Результат іншої звичайної діяльності»;

2. Дт 793 «Результат іншої звичайної діяльності»

Кт 97 «Інші витрати».

Податок на прибуток від операційної, фінансової, іншої звичайної діяльності враховується у складі витрат на рахунку 98 «Податок на прибуток» за допомогою такого запису:

^ Дт 981 «Податок на прибуток від звичайної діяльності»

Кт 641 «Розрахунки за податками і платежами»;

Списання на фінансові результати нарахованого податку на прибуток відображається у обліку так:

Дт 79 «Фінансові результати»

^ Кт 981 «Податок на прибуток від звичайної діяльності».

Зміст господарської операції

1 Списується на фінансові результати собівартість реалізованої готової продукції 79 «Фінансові результати» 901 «Собівартість реалізованої гото-

вої продукції»

2 Списується на фінансові результати собівартість реалізованих товарів

^ 79 «Фінансові результати» 902 «Собівартістреалізованих товарів»

3 Списується на фінансові результати собівартість реалізованих робіт, послуг 79 «Фінансові результати»т903 «Собівартість реалізованих робіт

і послуг»

4 Списується на фінансові результати собівартість реалізованої готової продукції (робіт, послуг) у разі, якщо підприємство не використовує рахунків класу 9 «Витрати діяльності» 79 «Фінансові результати» 26 «Готова продукція», 23 «Виробництво»

^ 5 Списуються на фінансові результати адміністративні витрати, що мали місце у звітному періоді 79 «Фінансові результати»92 «Адміністративні витрати»

6 Списуються на фінансові результати витрати на збут, що мали місце у звітному періоді 79 «Фінансові результати» 93 «Витрати на збут»

7 Списуються на фінансові результати інші витрати операційної діяльності, що мали місце у звітному періоді 79 «Фінансові результати»94 «Інші витрати операційної діяльності»

^ 8 Списуються на фінансові результати фінансові витрати, понесені в звітному періоді 79 «Фінансові результати» 95 «Фінансові витрати»

9 Списуються на фінансові результати витрати від участі в капіталі, понесені в звітному періоді 79 «Фінансові результати» 96 «Витрати від участі в капіталі»

^ 10 Списуються на фінансові результати інші витрати, понесені в звітному періоді 79 «Фінансові результати» 97 «Інші витрати»

11 Списуються на фінансові результати витрати з нарахування податку на прибуток за даними бухгалтерського обліку, понесені в звітному періоді

^ 79 «Фінансові результати» 98 «Податок на прибуток»

12 Списуються на фінансові результати витрати за елементами, понесені в звітному періоді, у разі якщо підприємство не використовує рахунків класу 9 «Витрати діяльності» 79 «Фінансові результати» Рахунки класу 8 «Витрати за елементами»

^ 13 Списуються на фінансові результати суми вирахувань з доходів від реалізації 79 «Фінансові результати» 704 «Вирахування з доходу»

14 Відображається в обліку нерозподілений прибуток звітного періоду 79 «Фінансові результати» 441 «Прибуток нерозподілений»

^ 15 Відображаються в обліку непокриті збитки звітного періоду 442 «Непокриті збит ки» 79 «Фінансові результати»

16 Списуються на фінансові результати доходи від реалізації, що отримані підприємством у звітному періоді 70 «Доходи від реалізації» 79 «Фінансові результати»

^ 17 Списуються на фінансові результати інші операційні доходи, що отримані підприємством у звітному періоді 71 «Інший операційний дохід»79 «Фінансові результати»

18 Списуються на фінансові результати доходи від участі в капіталі, що отримані підприємством у звітному періоді 72 «Дохід від участі в капіталі»

^ 79 «Фінансові результати»

19 Списуються на фінансові результати інші фінансові доходи, що отримані підприємством у звітному періоді 73 «Інші фінансові доходи» 79 «Фінансові результати»

^ 20 Списуються на фінансові результати інші доходи, що отримані підприємством у звітному періоді 74 «Інші доходи» 79 «Фінансові результати»

2. Облік фінансових результатів від надзвичайних подій

Фінансовий результат від надзвичайних подій визначається на рахунку 794 «Результат надзвичайних подій». За кредитом відображається списання доходів від надзвичайних подій, а за дебетом — списання витрат від надзвичайної діяльності. Кореспонденцію рахунків з обліку фінансових результатів надзвичайної діяльності

Зміст господарської операції

1 Списуються на фінансові результати витрати від надзвичайних подій, що понесені в звітному періоді 79 «Фінансові результати» 99 «Надзвичайні вит-

рати»

^ 2 Списуються на фінансові результати доходи від надзвичайних подій, що отримані підприємством у звітному періоді 75 «Надзвичайні до ходи» 79 «Фінансові результати»

Практичний блок

Контрольні запитання

1. Що таке валовий дохід?

2. Що таке чистий дохід?

3. Дайте визначення прибутку.

4. Яке вітчизняне Положення (Стандарт) бухгалтерського обліку визначає методологічні засади формування облікової інформації про доходи?

5. Охарактеризуйте умови визнання доходів згідно П(С)БО 15 «Дохід»?

6. Які надходження згідно з П(С)БО 15 «Дохід» доходами не визнаються?

7. Як здійснюється оцінювання доходів за бартерними контрактами?

8. Охарактеризуйте умови визнання доходу від надання послуг.

9. Охарактеризуйте умови визнання доходів при цільовому фінансуванні.

10. Дайте визначення операційної діяльності.

11. Дайте визначення звичайної діяльності.

12. Що таке надзвичайні події?

13. Які доходи входять до складу інших операційних доходів?

14. Які субрахунки має рахунок 71 «Інший операційний дохід»?

15. Яка інформація узагальнюється на субрахунках 711 «Дохід від реалізації іноземної валюти», 712 «Дохід від реалізації інших оборотних активів», 713 «Дохід від операційної оренди активів»?

16. Перерахуйте первинні документи для обліку доходів від реалізації.

17. За якими ознаками здійснюється на підприємствах аналітичний облік інших операційних доходів?

18. Як класифікуються доходи від фінансової діяльності?

19. Дайте визначення методу участі в капіталі.

20. Назвіть первинні документи, що використовуються для обліку нерозподіленого прибутку?

21. Як визначається фінансовий результат від надзвичайних подій?

22. Що таке непокриті збитки ?

Тести для самоконтролю

1. На субрахунку 716 «Відшкодування раніше списаних активів» узагальнюється інформація про:

а) доходи від списання кредиторської заборгованості;

б) суми відшкодування підприємству вартості раніше списаних активів;

в) отримані підприємством гранти, асигнування та субсидії.

2. Визначити валовий прибуток (збиток) на основі наведених нижче операцій:

1. Відображено дохід від реалізації товарів в оптовій торгівлі на суму 970 000 грн, в т.ч. ПДВ.

2. Відображено списання собівартості реалізованих товарів на суму 540 000 грн.

3. Відображено суму податкових зобов’язань з ПДВ ( суму визначити).

а) 268,3 тис. грн;

б) 256,4 тис. грн;

в) 345,2 тис. грн.

4. Підприємство здійснило такі господарські операції за звітний період:

1. Відвантажено готову продукцію покупцям на суму 420 тис. грн, в т.ч. ПДВ.

2. Собівартість реалізованої продукції становила 260 тис. грн.

3. Покупцями повернуто продукції, що виявилась браком, на суму 36 тис. грн. Собівартість бракованої продукції — 19 тис. грн.

4. Покупець здійснив оплату за відвантажену в минулому періоді продукцію на суму 560 тис. грн.

^ Валовий дохід від реалізації продукції в поточному періоді становитиме:

а) 150 тис. грн;

б) 90 тис. грн;

в) 79 тис. грн.

6. На підставі наведених нижче господарських операцій підприємства визначити суму інших операційних доходів:

1. Нараховано доходи від реалізації іноземної валюти у сумі 5,6 тис. грн.

2. Нараховано доходи від операційної оренди активів у сумі 56 тис. грн, в т.ч. ПДВ.

3. Нараховано доходи від операційної курсової різниці у сумі 3,5 тис. грн.

4. Нараховано доходи від спільної діяльності в сумі 79 тис. грн.

5. Нараховано доходи від реалізації необоротних активів у сумі 46,9 тис. грн.


Облік використання прибутку

Основним узагальнюючим показником діяльності підприємства є чистий прибуток. У ринкових умовах максимізація чистого прибутку — головне завдання фінансового менеджменту.

Різниця між різними видами доходів і прибутків (кредит рахунка 79 «Фінансові результати») і різними видами витрат (дебет рахунка 79 «Фінансові результати») є кінцевим фінансовим результатом діяльності підприємства. Таким чином, якщо кредитовий оборот рахунка 79 «Фінансові результати» більший за дебетовий, то на суму різниці обліковується нерозподілений прибуток звітного періоду. У випадку, якщо дебетовий оборот рахунка 79 «Фінансові результати» більший від кредитового обо-роту, тобто підприємство здійснило більше витрат, ніж отримало доходів, то таке підприємство має непокриті збитки.

^ Нерозподілений прибуток це частина чистого прибутку, що отриманий за певний період і підлягає розподілу.

Рахунок 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)» призначений для обліку нерозподілених прибутків або непокритих збитків. Кредитове сальдо рахунка означає наявність нерозподіленого прибутку, дебетове — непокритих збитків.

^ Напрями розподілу нерозподіленого прибутку визначаються власниками під-

приємства або їхніми уповноваженими органами згідно з установчими документами.

Нерозподілений прибуток може розподілятися у вигляді дивідендів власникам акцій акціонерних товариств у розмірах, що обумовлені установчими документами та зборами акціонерів. Одним з головних завдань фінансового менеджменту акціонерних товариств є пошук оптимальних шляхів розподілу прибутку. Важливим принципом є забезпечення можливості реінвестування прибутку. Іншими напрямами розподілу прибутку є: поповнення статутного капіталу, створення резервного капіталу, нарахування частини премій за облігаціями тощо. Крім того, прибуток є основним фінансовим джерелом реалізації соціальних програм.

^ Використання прибутку в поточному періоді відображається за дебетом субрахунку 443 «Прибуток, використаний у звітному періоді».

Первинними документами обліку використання прибутку слугують довідки та розрахунки бухгалтерії.

Аналітичний облік за субрахунком 443 «Прибуток, використаний у звітному періоді» ведеться за напрямами використання. За всіма аналітичними позиціями облік ведеться наростаючим підсумком з початку року.

Зміст господарської операції

1 Відображається використання прибутку на збільшення резервного капіталу 443 «Прибуток, використаний у звітному періоді» 43 «Резервний капітал»

^ 2 Відображається використання прибутку на збільшення статутного капіталу 443 «Прибуток, використаний у звітному періоді» 40 «Статутний капітал»

3 Відображається використання прибутку на збільшення пайового капіталу

^ 443 «Прибуток, використаний у звітному періоді» 41 «Пайовий капітал»

4 Відображається списання частини нерозподіленого прибутку, використаного у звітному періоді на виплату дивідендів акціонерам 441 «Прибуток нерозподілений» 443 «Прибуток, використаний у звітному періоді»

5 Відображається нарахування дивідендів акціонерам за результатами звітного періоду 443 «Прибуток, використаний у звітному періоді» 671 «Розрахунки за нарахованими дивідендами»

^ 6 Відображається операція покриття збит ків звітного періоду за рахунок резервного капіталу 43 «Резервний капітал» 442 «Непокриті збитки»

7 Відображається операція покриття збитків звітного періоду за рахунок пайового капіталу 41 «Пайовий капітал» 442 «Непокриті збитки»

^ 8 Відображається операція покриття збитків звітного періоду за рахунок іншого вкладеного капіталу 422 «Інший вкладений капітал»442 «Непокриті збитки»


Практичний блок

Контрольні запитання

1. Що таке валовий дохід?

2. Що таке чистий дохід?

3. Дайте визначення прибутку.

4. Яке вітчизняне Положення (Стандарт) бухгалтерського обліку визначає методологічні засади формування облікової інформації про доходи?

5. Охарактеризуйте умови визнання доходів згідно П(С)БО 15 «Дохід»?

6. Які надходження згідно з П(С)БО 15 «Дохід» доходами не визнаються?

7. Як здійснюється оцінювання доходів за бартерними контрактами?

8. Охарактеризуйте умови визнання доходу від надання послуг.

9. Охарактеризуйте умови визнання доходів при цільовому фінансуванні.

10. Дайте визначення операційної діяльності.

11. Дайте визначення звичайної діяльності.

12. Що таке надзвичайні події?

13. Які доходи входять до складу інших операційних доходів?

14. Які субрахунки має рахунок 71 «Інший операційний дохід»?

15. Яка інформація узагальнюється на субрахунках 711 «Дохід від реалізації іноземної валюти», 712 «Дохід від реалізації інших оборотних активів», 713 «Дохід від операційної оренди активів»?

16. Перерахуйте первинні документи для обліку доходів від реалізації.

17. За якими ознаками здійснюється на підприємствах аналітичний облік інших операційних доходів?

18. Як класифікуються доходи від фінансової діяльності?

19. Дайте визначення методу участі в капіталі.

20. Назвіть первинні документи, що використовуються для обліку нерозподіленого прибутку?

21. Як визначається фінансовий результат від надзвичайних подій?

22. Що таке непокриті збитки ?

Тести для самоконтролю

1. На субрахунку 716 «Відшкодування раніше списаних активів» узагальнюється інформація про:

а) доходи від списання кредиторської заборгованості;

б) суми відшкодування підприємству вартості раніше списаних активів;

в) отримані підприємством гранти, асигнування та субсидії.

2. Визначити валовий прибуток (збиток) на основі наведених нижче операцій:

1. Відображено дохід від реалізації товарів в оптовій торгівлі на суму 970 000 грн, в т.ч. ПДВ.

2. Відображено списання собівартості реалізованих товарів на суму 540 000 грн.

3. Відображено суму податкових зобов’язань з ПДВ ( суму визначити).

а) 268,3 тис. грн;

б) 256,4 тис. грн;

в) 345,2 тис. грн.

4. Підприємство здійснило такі господарські операції за звітний період:

1. Відвантажено готову продукцію покупцям на суму 420 тис. грн, в т.ч. ПДВ.

2. Собівартість реалізованої продукції становила 260 тис. грн.

3. Покупцями повернуто продукції, що виявилась браком, на суму 36 тис. грн. Собівартість бракованої продукції — 19 тис. грн.

4. Покупець здійснив оплату за відвантажену в минулому періоді продукцію на суму 560 тис. грн.

^ Валовий дохід від реалізації продукції в поточному періоді становитиме:

а) 150 тис. грн;

б) 90 тис. грн;

в) 79 тис. грн.

6. На підставі наведених нижче господарських операцій підприємства визначити суму інших операційних доходів:

1. Нараховано доходи від реалізації іноземної валюти у сумі 5,6 тис. грн.

2. Нараховано доходи від операційної оренди активів у сумі 56 тис. грн, в т.ч. ПДВ.

3. Нараховано доходи від операційної курсової різниці у сумі 3,5 тис. грн.

4. Нараховано доходи від спільної діяльності в сумі 79 тис. грн.

5. Нараховано доходи від реалізації необоротних активів у сумі 46,9 тис. грн.

6. Нараховано доходи від безоплатно одержаних активів у сумі 24,9 тис. грн.

7. Нараховано доходи від реалізації фінансових інвестицій у сумі 18,2 тис. грн.

Інший операційний дохід в поточному періоді:

а) 43,9 тис. грн;

б) 56,9 тис. грн;

в) 75,1 тис. грн.

8. На основі наведеного в тесті 6 переліку господарських операцій визначте суму інших доходів підприємства:

а) 42,3 тис. грн;

б) 44,1 тис. грн;

в) 90,0 тис. грн.

Практичні вправи для самостійної роботи

Вправа 1

На підставі наведених даних відобразіть на рахунках бухгалтерського обліку господарські операції і визначте фінансовий результат діяльності підприємства (

^ 1 Відвантажено готову продукцію покупцям:

вартість реалізації за цінами реалізації (в т.ч. ПДВ);- 860 000

собівартість реалізованої продукції - 500 000

^ 2 Зараховано на поточний рахунок підприємства у національній валюті виручку від реалізації продукції, що була здійснена в попередньому звітному періоді - 500 000

^ 3 Реалізовано основні засоби:

первісна вартість- 48 500

знос - 3500

ціна реалізації (в т.ч. ПДВ)-42000

4 Реалізовано надлишкові виробничі запаси:

ціна реалізації (в т.ч. ПДВ); - 40 000

собівартість - 24 000

5 Оголошено дивіденди за довгостроковими фінансовими інвестиціями, якими володіє компанія (фінансові інвестиції облічуються за методом участі в капіталі) - 35 000

^ 7 Нараховано штрафні санкції за несвоєчасну сплату до бюджету податку на прибуток 3600

8 Нараховано банком відсотки за користування короткотерміновим кредитом 12 000

^ 9 Повернуто готову продукцію від покупців:

собівартість-35 000

ціна реалізації (в т.ч. ПДВ) - 72 000

10 Виявлено збитки минулих років 1500

11 Нараховано податок на прибуток у бухгалтерському обліку (сума податку на прибуток за даними податкового обліку) - 30000

^ 12 Здійснено відрахування до резервного фонду (5% від суми чистого прибутку) - ?

13 Нараховано дивіденди акціонерам (загальна сума дивідендів становить 40% чистого прибутку) - ?

Вправа^ 2

На підставі наведених даних визначте суму інших доходів підприємства, класифікуйте доходи:

дохід від реалізації готової продукції (виручка, в т.ч. ПДВ) — 860 000 грн;

дохід від реалізації послуг (виручка, в т.ч. ПДВ) — 145 000 грн;

дохід від реалізації іноземної валюти — 23 000 грн;

дохід від операційної оренди активів — 14 000 грн;

штрафи, визнані боржниками — 4000 грн;

дохід від безоплатно одержаних оборотних активів — 25 000 грн;

дохід від списання кредиторської заборгованості, за якою минув термін позовної давності, — 17 500 грн;

дохід від інвестицій у дочірні підприємства — 43 700 грн;

дохід від реалізації необоротних активів — 63 870 грн;

дохід від безоплатно одержаних необоротних активів — 34 560 грн;

дохід від реалізації фінансових інвестицій — 52 340 грн.

Вправа 3

Визначте результат від реалізації товарів на оптовому торговельному підприємстві на підставі наведених даних:

отримано товар від постачальника на суму 450 000 грн ( в т.ч. ПДВ);

отриманий від постачальника товар реалізовано покупцеві, вартість реалізації за цінами реалізації — 875 000 грн (в т.ч. ПДВ). Покупець частково оплатив за реалізований товар у сумі 400 000 грн і повернув частину товару, що не відповідав вимогам щодо якості на суму 4500 грн;

від іншого покупця отримано платіж за раніше відвантажений товар — 345 600 грн, в т.ч. ПДВ. Цьому покупцеві надано знижку відповідно до договору за дострокову оплату, розмір знижки 3% від вартості реалізації за ціною реалізації.

Вправа 4

Підприємство «Податковий рай» надає аудиторські послуги. В жовтні 2011р. підприємство надало аудиторські послуги ТзОВ «Тетра». Вартість реалізації послуг за цінами реалізації, згідно з актом виконаних робіт, становила 38 700 грн, в т.ч. ПДВ (акт виконаних робіт підписано). Також у жовтні 2011 р. підприємство надало аудиторські послуги ВАТ «Дніпрогаз»

на суму 78 900 грн (акт виконаних робіт у жовтні не підписано). 03.10.2011 р. Підприємство отримало авансовий платіж від ТзОВ «Астра» в сумі 45 670 грн., у т.ч.ПДВ. Визначте суму доходу від реалізації послуг за жовтень 2011 р.

Вправа 5

Підприємство реалізувало обладнання на суму 658 000 грн, у т.ч. ПДВ. Залишкова вартість обладнання — 453 800 грн, сума нарахованого зносу на момент реалізації — 45600 грн.

Сума дооцінки обладнання на момент реалізації, що рахується як залишок на субрахунку 423«Дооцінка активів», становила 32 000 грн. Визначте дохід від реалізації обладнання.

Вправа 6

01.10.2011 р. підприємство «Сіріус» отримало оплату від іноземного покупця за реалізовану готову продукцію в розмірі 300 000 доларів США. 02.10.2011 р. 50% зарахованої валюти перераховано для обов’язкового продажу, другу частину отримано на поточний валютний рахунок. 03.10.2011 р. валюту продано за комерційним валютним курсом 7,6 грн за 1 долар США, грошові кошти отримано на поточний рахунок у національній валюті. Курс НБУ гривні до долара (курси валют умовні):

01.10.11 р. — $ 1 : 7,50 грн;

02.10.11 р. — $ 1 — 7,52 грн;

03.10.11 р. — $ 1 — 7,49 грн;

31.10.11р. — $ 1 —7,40 грн.

Визначте фінансовий результат від реалізації іноземної валюти за умови, що комісійна винагорода банку становить 2% від суми операції.

Вправа 7

На підставі наведених у реєстрі господарських операцій даних за рік ВАТ «Гелі-ос» необхідно:

оформити журнал реєстрації господарських операцій підприємства за звітний період;

визначити необхідні суми;

вказати назви первинних документів у кожному випадку;

Зміст господарської операції Сума, грн

1 Відображається дохід від реалізації готової продукції, в т.ч. ПДВ 950 000

2 Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ ?

^ 3 Відображається дохід від реалізації виробничих запасів, у т.ч. ПДВ 14 000

4 Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ ?

5 Відображається дохід від відшкодування раніше списаних активів 600

6 Відображається дохід від виявлених у результаті інвентаризації лишків товарів - 650

^ 7 Відображається дохід від безоплатно отриманих виробничих запасів 2500

8 Відображається дохід від реалізації іноземної валюти 452

9 Відображається сума визнаного доходу від надання об’єктів основних засобів у операційну оренду, в т.ч. ПДВ - 13000

10 Відображаються податкові зобов’язання відносно доходу від орендних операцій - ?

^ 11 Відображається дохід від операційної курсової різниці 523

12 Відображається дохід від операції визнання штрафу постачальником за порушення термінів поставки матеріальних цінностей - 1500

^ 13 Відображається дохід від безоплатно отриманого комп’ютера (справедлива вартість комп’ютера — 4600 грн) ?

14 Відображаються доходи від участі в капіталі, одержані за інвестиціями в дочірнє підприємство ВАТ «Північне сяйво» 12 000

15 Відображаються доходи, що належать до отримання у вигляді відсотків за фінансовими інвестиціями до погашення. Номінальна вартість облігацій —15 000 грн, купонна ставка — 9%. Виплата відсотків здійснюється щорічно в кінці року - ?

^ 16 Відображаються доходи, що належать до отримання у вигляді відсотків на основні засоби, що надані у фінансову оренду ТозВ «Промінь» 820

17 Відображаються доходи, що одержані від реалізації 100 акцій підприємства «Озон» за ціною 20 грн за одну акцію, собівартість придбання цих акцій —18 грн за одну акцію. Акції було придбано у поточному році з метою подальшого перепродажу - ?

18 Відображаються доходи від реалізації основних засобів ТозВ «Ультрафіолет». Вартість реалізації — 24 000 грн, в т.ч. ПДВ, первісна вартість — 20 000 грн, знос на момент реалізації — 15 500 грн. ?

^ 19 Відображається дохід, одержаний від неопераційних курсових різниць 455

20 Відображаються доходи від безоплатно отриманих комплектів спецодягу для робітників, зайнятих у основному виробництві - 12 500

^ 21 Відображаються доходи від дооцінки поточних фінансових інвестицій (акцій ВАТ «Сонячний зайчик») 632

22 Відображається списання на фінансовий результат доходів від реалізації ?

^ 23 Відображається списання на фінансовий результат інших операційних доходів?

24 Відображається списання на фінансовий результат доходів від участі в капіталі ?

^ 25 Відображається списання на фінансовий результат інших фінансових до-

Ходів ?

26 Відображається списання на фінансовий результат інших доходів ?

Вправа 8

На підставі даних для виконання вправи, що подані у фрагменті оборотно-сальдової відомості ВАТ «Південь», визначте фінансовий результат діяльності підприємства, визначте суму податку на прибуток за даними фінансового обліку

^ 701 «Дохід від реалізації готової продукції» 1 548 000 1 548 000

702 «Дохід від реалізації товарів» 45 000 45 000

704 «Вирахування з доходу» 3 000 3 000

711 «Дохід від реалізації іноземної валюти» 450 450

^ 712 «Дохід від реалізації оборотних активів» 750 750

713 «Дохід від операційної оренди активів» 1200 1200

714 «Дохід від операційної курсової різниці» 240 240

715 «Отримані штрафи, пені, неустойки» 15 700 15 700

^ 716 «Відшкодування раніше списаних активів» 650 650

723 «Дохід від інвестицій у дочірні підприємства» 25 000 2500

731 «Дивіденди отримані» 5000 5000

741 «Дохід від реалізації фінансових інвестицій» 450 450

^ 742 «Дохід від реалізації необоротних активів» 750 750

744 «Дохід від неопераційної курсової різниці» 890 890

901 «Собівартість реалізованої готової продукції 900 000 900 000

902 «Собівартість реалізованих товарів» 24 000 24 000

^ 92 «Адміністративні витрати» 65 000 65 000

93 «Витрати на збут» 25 000 25 000

942 «Собівартість реалізованої іноземної валюти» 350 350

943 «Собівартість реалізованих виробничих запасів» 460 460

^ 945 «Втрати від операційної курсової різниці» 270 270

947 «Нестачі і втрати від псування цінностей» 420 420

95 «Відсотки за кредит» 750 750

971 «Собівартість реалізованих фінансових інвестицій» 375 375

972 «Собівартість реалізованих необоротних активів» 760 760

974 «Втрати від неопераційних курсових різниць» 990 990

791 «Результат основної діяльності» ? ?

792 «Результат фінансових операцій» ? ?

793 «Результат іншої звичайної діяльності» ? ?

981 «Податок на прибуток від звичайної діяльності» ? ?

441 «Нерозподілені прибутки» ? ?

442 «Непокриті збитки» ? ?__Схожі:

Інформації про фінансові результати діяльності підприємства використовується рахунок 79 «Фінансові результати». Рахунок призначено для обліку і узагальнення інформації про фінансові результати підприємства від звичайної діяльності і надзвичайних подій iconЗвіт про фінансові результати за 20 р. Форма n 2 Код за дкуд |1801003| I. Фінансові результати | Стаття | Код |За звітний| За |

Інформації про фінансові результати діяльності підприємства використовується рахунок 79 «Фінансові результати». Рахунок призначено для обліку і узагальнення інформації про фінансові результати підприємства від звичайної діяльності і надзвичайних подій iconЗвіт про фінансові результати/ Консолідований звіт про фінансові результати (з урахуванням впливу інфляції)(1) за рік (1) Зазначити який саме. (тис грн.)

Інформації про фінансові результати діяльності підприємства використовується рахунок 79 «Фінансові результати». Рахунок призначено для обліку і узагальнення інформації про фінансові результати підприємства від звичайної діяльності і надзвичайних подій iconЗвіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 20 р. Форма №2 Код за дкуд 1801003 І. Фінансові результати

Інформації про фінансові результати діяльності підприємства використовується рахунок 79 «Фінансові результати». Рахунок призначено для обліку і узагальнення інформації про фінансові результати підприємства від звичайної діяльності і надзвичайних подій iconЗвіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 20 р. Форма №2-к Код за дкуд 1801008 І. Фінансові результати

Інформації про фінансові результати діяльності підприємства використовується рахунок 79 «Фінансові результати». Рахунок призначено для обліку і узагальнення інформації про фінансові результати підприємства від звичайної діяльності і надзвичайних подій iconІнформації про фінансові інструменти встановлено в мсбо 32 «Фінансові інструменти: розкриття та подання». Вимоги до розкриття інформації про фінансові інструменти встановлено в мсфз 7 «Фінансові інструменти: розкриття». Сфера застосування
Вимоги до подання інформації про фінансові інструменти встановлено в мсбо 32 «Фінансові інструменти: розкриття та подання». Вимоги...
Інформації про фінансові результати діяльності підприємства використовується рахунок 79 «Фінансові результати». Рахунок призначено для обліку і узагальнення інформації про фінансові результати підприємства від звичайної діяльності і надзвичайних подій iconМіжнародний стандарт бухгалтерського обліку 32 Фінансові інструменти: подання
Принципи, подані в цьому Стандарті, доповнюють принципи визнання та оцінки фінансових активів та фінансових зобов'язань, подані в...
Інформації про фінансові результати діяльності підприємства використовується рахунок 79 «Фінансові результати». Рахунок призначено для обліку і узагальнення інформації про фінансові результати підприємства від звичайної діяльності і надзвичайних подій iconІнформації про господарські операції І результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими І матеріальними (нематеріальними) ресурсами
Ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності адміністрації та складання звітності
Інформації про фінансові результати діяльності підприємства використовується рахунок 79 «Фінансові результати». Рахунок призначено для обліку і узагальнення інформації про фінансові результати підприємства від звичайної діяльності і надзвичайних подій iconМіжнародний стандарт бухгалтерського обліку 21 Вплив змін валютних курсів Мета
Крім того, суб’єкт господарювання може подавати свої фінансові звіти в іноземній валюті. Мета цього Стандарту – встановити, як включати...
Інформації про фінансові результати діяльності підприємства використовується рахунок 79 «Фінансові результати». Рахунок призначено для обліку і узагальнення інформації про фінансові результати підприємства від звичайної діяльності і надзвичайних подій iconІнформації про діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень. Об'єктами бухгалтерського обліку є майно організацій, їх зобов'язання І господарські операції, здійснювані організаціями в процесі їх діяльності
Мета ргр – закріплення теоретичних знань з дисципліни, оволодіння методикою розрахунку фінансового результату підприємства, та складання...
Інформації про фінансові результати діяльності підприємства використовується рахунок 79 «Фінансові результати». Рахунок призначено для обліку і узагальнення інформації про фінансові результати підприємства від звичайної діяльності і надзвичайних подій iconІнформації щодо зв’язаних сторін мета
Цей стандарт вимагає розкриття інформації щодо операцій І сальдо заборгованості між зв’язаними сторонами, сальдо заборгованості в...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©on2.docdat.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи