План роботи шкільного методичного об`єднання учителів суспільно-гуманітарного циклу № п/п План засідань Дата icon

План роботи шкільного методичного об`єднання учителів суспільно-гуманітарного циклу № п/п План засідань Дата
Скачати 20.96 Kb.
НазваПлан роботи шкільного методичного об`єднання учителів суспільно-гуманітарного циклу № п/п План засідань Дата
Дата конвертації30.11.2013
Розмір20.96 Kb.
ТипПлан роботи
джерело
1. /Робочий план 2010 1/ ЗАХОДИ по зак_н. н.р. ь6.doc
2. /Робочий план 2010 1/3.1.Навантаження.doc
3. /Робочий план 2010 1/3.4.Наради.doc
4. /Робочий план 2010 1/3.5._ндив_дуальн_ сп_вбес_ди з членами педколективу.doc
5. /Робочий план 2010 1/4.7.Инновацийни технологии.doc
6. /Робочий план 2010 1/4.8.ЕПД.doc
7. /Робочий план 2010 1/6.2.Циклограма наказ_в.doc
8. /Робочий план 2010 1/70-р_ччя початку в_йни.doc
9. /Робочий план 2010 1/~$Наради.doc
10. /Робочий план 2010 1/~$дагог_чн_ ради.doc
11. /Робочий план 2010 1/~$тулка план роботи школи.doc
12. /Робочий план 2010 1/Богодарове/ НАРАДИ ПРИ ДИРЕКДОРОВ_.doc
13. /Робочий план 2010 1/Богодарове/_нновац_йна д_яльн_сть в проф_льному клас_.doc
14. /Робочий план 2010 1/Богодарове/_нформац_я про _нновац_йн_ технолог_х.doc
15. /Робочий план 2010 1/Богодарове/~$дагог_чн_ ради.doc
16. /Робочий план 2010 1/Богодарове/Граф_к вивчення ППД.doc
17. /Робочий план 2010 1/Богодарове/Граф_к вивчення перспективного педагог_чного досв_ду.doc
18. /Робочий план 2010 1/Богодарове/Етапи реал_зац_х науково проблеми закладу.doc
19. /Робочий план 2010 1/Богодарове/Закон про мови.doc
20. /Робочий план 2010 1/Богодарове/Педагог_чн_ ради.doc
21. /Робочий план 2010 1/Богодарове/Педради 2001-2.rtf
22. /Робочий план 2010 1/Богодарове/План пост_йно д_ючого сем_нару.doc
23. /Робочий план 2010 1/Богодарове/Програма перспективного розвитку закладу.doc
24. /Робочий план 2010 1/Богодарове/РОЗГЛЯНУТИ ПИТАННЯ НА НАРАД_ ЗА УЧАСТОЮ ДИРЕКТОРА.doc
25. /Робочий план 2010 1/Богодарове/РОЗГЛЯНУТИ НА ЗАС_ДАНН_ ПЕДАГОГ_ЧНОф РАДИ.doc
26. /Робочий план 2010 1/Богодарове/Розглянути на педагог_чн_й рад_ так_ питання.doc
27. /Робочий план 2010 1/Богодарове/Тематика зас_дань загальношк_льних батьк_вських збор_в.doc
28. /Робочий план 2010 1/Богодарове/Тематика нарад при директору.doc
29. /Робочий план 2010 1/Богодарове/Тематика нарад.doc
30. /Робочий план 2010 1/Богодарове/пЛАН ОРГАН_ЗАЦ_ф ВНУТР_Г_МНАЗ_ЙНОГО КОНТРОЛЮ.doc
31. /Робочий план 2010 1/Вивчення тематичних питань.doc
32. /Робочий план 2010 1/ГРАФ_К викладання предмет_в.doc
33. /Робочий план 2010 1/Граф_к батьк_вських збор_в.doc
34. /Робочий план 2010 1/Граф_к контрольних роб_т.doc
35. /Робочий план 2010 1/Граф_к навчальних екскурс_й.doc
36. /Робочий план 2010 1/Граф_к перев_рки зошит_в.doc
37. /Робочий план 2010 1/Граф_к предм. тижн_в.doc
38. /Робочий план 2010 1/Граф_к чергування.doc
39. /Робочий план 2010 1/Додаток 15.docx
40. /Робочий план 2010 1/Додаток 3 Комплектування класыв.doc
41. /Робочий план 2010 1/Етапи реал_зац_х науково проблеми закладу.doc
42. /Робочий план 2010 1/ЗАХОДИ Укр.мова.doc
43. /Робочий план 2010 1/Загальношк_льн_ батьк_вськ_ збори.doc
44. /Робочий план 2010 1/Закон про мови.doc
45. /Робочий план 2010 1/Закони про осв_ту.doc
46. /Робочий план 2010 1/Заходи Концепция нац-патриотичне виховання.doc
47. /Робочий план 2010 1/Заходи духовно-моральне в дродження.doc
48. /Робочий план 2010 1/Заходи по Конвенции ООН.doc
49. /Робочий план 2010 1/Заходи по алкоголю, наркоман_х.doc
50. /Робочий план 2010 1/Заходи по багатод_тним _ неповним с_мьям.doc
51. /Робочий план 2010 1/Заходи по злочинност_.doc
52. /Робочий план 2010 1/Заходи по неблагополучним.doc
53. /Робочий план 2010 1/Заходи по правов_й осв_т_.doc
54. /Робочий план 2010 1/Заходи по травматизму.doc
55. /Робочий план 2010 1/Заходи чорнобиль.doc
56. /Робочий план 2010 1/Контрольно-анал_тична д_яльн_сть.doc
57. /Робочий план 2010 1/МО вчител_в початкових клас_в.doc
58. /Робочий план 2010 1/МО класних кер_вник_в.doc
59. /Робочий план 2010 1/МО учител_в сусп_льно-гуман_тарного циклу.doc
60. /Робочий план 2010 1/Масельский.doc
61. /Робочий план 2010 1/Молод_жна акц_я Пам'ятати в_дродити.doc
62. /Робочий план 2010 1/Молодь Украъни.doc
63. /Робочий план 2010 1/Орган_зац_йно-навчальна робота.doc
64. /Робочий план 2010 1/П_знай свою крахну.doc
65. /Робочий план 2010 1/ПЛАН ВИХОВНОф РОБОТИ.doc
66. /Робочий план 2010 1/Педагог_чн_ ради.doc
67. /Робочий план 2010 1/Перспективний план атестац_х.doc
68. /Робочий план 2010 1/Перспективний план курс_в.doc
69. /Робочий план 2010 1/План _нвал_ди.doc
70. /Робочий план 2010 1/План вих.роботи на __ семестр.doc
71. /Робочий план 2010 1/План зас_дань по атестац_х.doc
72. /Робочий план 2010 1/План заход_в ВВв на 2011-2015 р.р..doc
73. /Робочий план 2010 1/План заход_в по голодомору.doc
74. /Робочий план 2010 1/План заход_в проти насилля.doc
75. /Робочий план 2010 1/План ради школи.doc
76. /Робочий план 2010 1/План роботи шк_льного музею.doc
77. /Робочий план 2010 1/План роботи МО класних керивникив.doc
78. /Робочий план 2010 1/План роботи громад. _нспектора на р_к.doc
79. /Робочий план 2010 1/План роботи з молодими спец_ал_стами.doc
80. /Робочий план 2010 1/План роботи з обдарованими д_тьми.doc
81. /Робочий план 2010 1/План роботи по атестац_х.doc
82. /Робочий план 2010 1/План учкому.doc
83. /Робочий план 2010 1/Посадов_ обовьязки.doc
84. /Робочий план 2010 1/Проблеми класн_ кер_вники.doc
85. /Робочий план 2010 1/Проблеми над якими працюють учител_.doc
86. /Робочий план 2010 1/Профыль.doc
87. /Робочий план 2010 1/Р_к туризму.План.doc
88. /Робочий план 2010 1/Робота з батьками _ громадськ_стю.doc
89. /Робочий план 2010 1/Розстановка _ обовьязки педкадр_в.doc
90. /Робочий план 2010 1/Стецько.doc
91. /Робочий план 2010 1/Титулка план роботи школи.doc
92. /Робочий план 2010 1/Ф_нансово-господарська д_яльн_сть.doc
93. /Робочий план 2010 1/анал_з навчальнох роботи.doc
94. /Робочий план 2010 1/д_яльн_сть метод.ради.doc
95. /Робочий план 2010 1/заходи злочиннисть барвынкывський район.doc
96. /Робочий план 2010 1/зм_ст.doc
97. /Робочий план 2010 1/наказ ь368 - 20.10.08 р. про попередження негтивних явищ серед учн_вськох молод_.doc
98. /Робочий план 2010 1/план роботи ПК.doc
99. /Робочий план 2010 1/початок н.р..doc
Наради при директорові (орієнтовна тематика)
Наради за участю заступника директора школи з нвр початкових класів
План організації внутрішкільного контролю
6 Графік вивчення тематичних питань
6 Графік вивчення стану викладання навчальних предметів
Тематика засідань загальношкільних батьківських зборів
3. розглянути на нараді при директорі, заступниках директора питання
Педагогічна діяльність вчителів у профільних та допрофільних класах
Інформація щодо впровадження інноваційних технологій в Барвінківській гімназії №1 у 2008 році
Графік впровадження ефективного педагогічного досвіду у Погонівській загальноосвітній школі І-ІІ ступенів на 2009-2013 р р
Графік вивчення перспективного педагогічного досвіду у Барвінківській гімназії №1 на 2007-2012 р р
Етапи реалізації науково – методичної проблеми Барвінківської гімназії №1 на 2007-2012 роки
Директор Погонівської школи О. М. Ігнатенко 06. 09. 2010р
Педагогічні ради основні завдання
Тематика педагогічних рад
“ Затверджую” Директор школи О. М. Ігнатенко
Програма перспективного розвитку
Наради за участю директора
План проведення засідання педагогічної ради ( серпень 2010р.) № п/п Завдання та зміст роботи Термін виконання
Про затвердження педагогічного навантаження вчителів гімназії на 2007/2008 н рік. Коптєва Н. О. Про затвердження плану роботи гімназії на 2007/2008 н р. Коптєва Н. О. Затвердження Концепції профільного навчання гімназії Коптєва Н. О. 6
6 Робота з сім ями, які потрапили в скрутне становище
Додаток 6 Заходи Богодарівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст щодо виконання Комплексної програми профілактики злочинності на 2006-2010 роки
3 Педагогічні ради
4. 4 Атестація педагогічних працівників
V. організація виховної роботи з учнями зміст виховної діяльності на І семестр 2011-2012 н р. Напрямки виховання
Методичні рекомендації щодо планування виховної діяльності класних керівників відповідно до програми «Основні орієнтири виховної роботи в 1 11 класах»
План роботи шкільного методичного об`єднання учителів суспільно-гуманітарного циклу № п/п План засідань Дата
Заходи до 75-річчя з дня народження О. С. Масельського
Додаток 18 План організаційно-практичної роботи щодо виконання заходів з підготовки та проведення Всеукраїнської молодіжної акції „Пам'ятати. Відродити. Зберегти на 2009-2015 роки
Додаток 19 План організаційно-практичної роботи школи з реалізації заходів Державної цільової соціальної програми
Навчально-методична робота. Підвищення кваліфікації вчителів організаційно-навчальна робота
Додаток 14 План організаційно-практичної роботи на виконання основних заходів Міжгалузевої програми «Пізнай свою країну»
План роботи на 2011 рік
Заходи щодо організованого початку навчального року
Зміс т розділ І. Вступ розділ ІІ
Додаток 13 План заходів попередження негативних явищ серед учнівської молоді
Додаток 6 Заходи з профілактики правопорушень та злочинності серед неповнолітніх
5 методична робота 3 Діяльність методичної ради
Освіта- основа інтелектуального, культурного, духовного, соціального, економічного розвитку суспільства і держави
План роботи богодарівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
ІХ. Розвиток навчально-матеріальної бази. Фінансово-господарська діяльність
План заходів Богодарівської зош І-ІІІ ст по вшануванню пам яті
Розстановка педагогічних кадрів І розподіл обов язків
Vіі. Робота з батьками І громадськістю
4 Методичний супровід допрофільного і профільного навчання
Додаток 20 План організаційно-практичної роботи з підготовки та проведення у 2008 р. Року туризму і курортів в Україні
Проблеми, над якими працюють учителі школи
Проблеми, над якими працюють класні керівники піб класного керівника
Додаток 15 Посадові обов’язки педагогічних працівників
План роботи органу учнівського самоврядування № п/п Зміст роботи Дата 1
План роботи з обдарованою молоддю
План роботи з атестації педагогічних працівників № з/п Зміст роботи Термін
План роботи громадського інспектора
4 Робота з молодими вчителями
План роботи шкільного методичного об`єднання учителів початкових класів № п/п Тематика засідань План засідань Дата
План роботи ради школи
План роботи шкільного музею
Додаток 24 План заходів щодо реалізації проведення Національної кампанії «Стоп насильству» на період до 2011-2015 роки
Додаток 17 План заходів з вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні
Додаток 23 План заходів з учнівською молоддю з увічнення пам’яті про події Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років та її учасників на 2011-2015 роки
План проведення засідань атестаційної комісії Богодарівської зош І-ІІІ ст. 2008/2009 навч рік
Зміст виховної діяльності на ІІ семестр 2011/2012 н р
4 Підвищення кваліфікації педпрацівників
Додаток 11 План заходів з питань забезпечення рівного доступу до якісної освіти, соціалізації дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку
План роботи шкільного методичного об`єднання учителів початкових класів № п/п План засідань Дата
7 Контрольно-аналітична діяльність
Додаток 12 Заходи щодо соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок аварії на чаес
Додаток 5 Заходи з правової освіти
Додаток 7 Першочергові заходи з профілактики травматизму невиробничого характеру
Додаток 12 Заходи щодо посилення соціального захисту багатодітних і неповних сімей
Додаток 8 Заходи з антиалкогольної та антинікотинової пропаганди, профілактики наркоманії і токсикоманії
Додаток 22 Заходи щодо реалізації районної Програми по виконанню «Національного плану дій з питань реалізації Конвенції ООН про права дитини в Барвінківському районі на 2011-2016 р р.»
Додаток 16 Заходи щодо реалізації регіональної Програми духовно-морального відродження і збереження історичної правди на 2010-2015 роки
Додаток 20 План заходів щодо впровадження Концепції національно-патріотичного виховання молоді у навчальних закладах
Розділ ІІ. Виконання законів україни «про освіту», «про загальну середню освіту»
Загальношкільні батьківські збори
3 Виконання Закону України «Про мови»
Додаток 9 заходи богодарівської зош І-ІІІ ст на виконання Програми функціонування української мови
План роботи з комплектування першого і десятого класів
ІV. організація та здійснення науково-методичної роботи організація роботи над науково-методичною проблемою
7 Графік проведення предметних тижнів
7 Графік чергування класів по школі І семестр
Рішення про програмне планування її роботи
7 Графік проведення навчальних екскурсій та навчальної практики
6 Графік контролю за виконанням єдиних вимог до усного і писемного мовлення учнів
VІ. організація контрольно-аналітичної діяльності графік проведення контрольних робіт І зрізів знань за текстами адміністрації
Графік проведення батьківських зборів і занять батьківського університету педагогічних знань
План заходів у зв’язку із 70-ми роковинами початку Другої світової війни
Про затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку. Про підсумки організації літнього відпочинку та оздоровлення учнів
4 Впровадження інноваційних технологій
4 Науково-методичні проблеми, над якими працюють учителі
3 Наради при директорові
3 Індивідуальні співбесіди з членами педагогічного колективу
Ііі. Управління діяльністю педагогічного колективу розподіл педагогічного навантаження між учителями
Заходи щодо організованого закінчення навчального року

План роботи

шкільного методичного об»єднання учителів суспільно-гуманітарного циклу№ п/п

План засідань

Дата

Відповідальні

Відмітка про виконання

1.

- Аналіз роботи МО за 2007/2008 н.р.

- Рекомендації щодо підвищення ефективності навчального процесу

- Планування роботи МО на 2008/2009 н.р.

Вересень

В.М.Гармаш
2.

- Проведення нетрадиційних уроків зарубіжної літератури (з досвіду роботи вчителя зарубіжної літератури О.І.Підченко)

- Використання опорних конспектів на уроках історії (з досвіду роботи вчителя історії О.В.Перевєрзєвої)

- Обговорення уроків зарубіжної літератури О.І.Підченко та учителя історії О.В.Перевєрзєвої

Листопад

О.І.Підченко


О.В.Перевєрзєва


3.

- Урок етики: форми, методи, прийоми роботи з учнями (з досвіду роботи учителя етики І.І.Ренкас)

- Розвиток філософського мислення під час викладання курсу «Людина і світ» ( з досвіду роботи В.Д.Гайворонського)

- Обговорення уроків етики І.В.Ренкас та В.Д.Гайворонського

Січень

І.В.Ренкас


В.Д.Гайворонський


4.

- Розвиток творчих здібностей учнів на уроках української мови та літератури ( з досвіду роботи Т.В.Кулик)

- Розвиток усного і письмового зв»язного мовлення на уроках української мови та літератури)

- Розвиток мового чуття в умовах близько родинної двомовності на уроках російської мови ( з досвіду роботи Л.О.Столярової)

- Обговорення уроків української мови та літератури Т.В.Кулик та В.М.Гармаш, російської мови Л.О.Столярової

Березень

Т.В.Кулик


В.М.Гармаш


Л.О.Столярова
4.

- Підсумки роботи МО за 2008/2009 н.р.

- Пропозиції щодо планування роботи МО на наступний навчальний рік

Травень

В.М.Гармаш


Схожі:

План роботи шкільного методичного об`єднання учителів суспільно-гуманітарного циклу № п/п План засідань Дата iconПлан роботи творчої лабораторії вчителів суспільно-гуманітарного циклу
Аналіз успішності учнів з дисциплін суспільно-гуманітарного циклу за 2011-2012 н р
План роботи шкільного методичного об`єднання учителів суспільно-гуманітарного циклу № п/п План засідань Дата iconВідомості про членів шкільного методичного об’єднання вчителів, які викладають предмети суспільно-гуманітарного циклу у Шелестівському навчально-виховному комплексі Коломацької районної ради Харківської області

План роботи шкільного методичного об`єднання учителів суспільно-гуманітарного циклу № п/п План засідань Дата iconВідомості про членів шкільного методичного об’єднання вчителів, які викладають предмети суспільно-гуманітарного циклу у Шелестівському навчально-виховному комплексі Коломацької районної ради Харківської області

План роботи шкільного методичного об`єднання учителів суспільно-гуманітарного циклу № п/п План засідань Дата iconТематика засідань шкільного методичного об’єднання вчителів природничо математичних предметів на 2011-2012 н р
Підготовка та проведення І,іі етапів олімпіади предметів гуманітарного циклу. Організація команд на обласну олімпіаду
План роботи шкільного методичного об`єднання учителів суспільно-гуманітарного циклу № п/п План засідань Дата iconПлан роботи міського методичного об’єднання вчителів 1-х класів 2011-2012н р
Провести 3 запланованих засідань міського методичного об’єднання згідно плану (тематика засідань надається)
План роботи шкільного методичного об`єднання учителів суспільно-гуманітарного циклу № п/п План засідань Дата iconПлан роботи методичного об'єднання вчителів гуманітарного циклу на 2013 2014 навчальний рік
Про виконання плану роботи за минулий рік та обговорення плану роботи м/о на поточний рік
План роботи шкільного методичного об`єднання учителів суспільно-гуманітарного циклу № п/п План засідань Дата iconПлан роботи методичного об’єднання вчителів гуманітарних дисциплін на 2011 2012 н р. Положення про шкільне методичне об’єднання вчителів гуманітарних дисциплін
Це положення визначає діяльність шкільного методичного об’єднання (далі шкільне мо) учителів гуманітарних дисциплін загальноосвітнього...
План роботи шкільного методичного об`єднання учителів суспільно-гуманітарного циклу № п/п План засідань Дата iconЗвіт про виконання плану роботи методоб’єднання за 2011-2012 н р. Аналіз навчальних програм і підручників, за якими буде проводитись навчання у 2012-2013 н р. Опрацювання інструктивно-методичної літератури
План засідань методичного об’єднання вчителів природничо-математичного циклу на 2012-2013 н р
План роботи шкільного методичного об`єднання учителів суспільно-гуманітарного циклу № п/п План засідань Дата iconПлан роботи методичного об’єднання вчителів творчої лабораторії природничо-математичного циклу Засідання І (жовтень) Підсумки проведення дпа у 9, 11 класах у 2012-13н р. Затвердження плану роботи методичного об’єднання на наступний рік
Удосконалення роботи вчителів творчої лабораторії природничо-математичного циклу на основі особистісно орієнтованого навчання з різними...
План роботи шкільного методичного об`єднання учителів суспільно-гуманітарного циклу № п/п План засідань Дата iconПлан засідань методичного об’єднання

План роботи шкільного методичного об`єднання учителів суспільно-гуманітарного циклу № п/п План засідань Дата iconПлан засідань методичного об’єднання
Основні напрямки роботи вчителів отм та креслення на 2011-2012 навчальний рік згідно ІІ організаційно-моделючого етапу обласного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©on2.docdat.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи