Тематичний блок V icon

Тематичний блок V
Скачати 115.93 Kb.
НазваТематичний блок V
Дата конвертації01.12.2013
Розмір115.93 Kb.
ТипДокументи
джерело


ТЕМАТИЧНИЙ БЛОК V

Національна ідея. Українофільський культурний і політичний етапи визвольного руху. Суспільно-політичний рух в Україні у другій половині XIX ст.

1.1868 і 1873 рр. в історії України пов'язані з ...

А створенням перших гуртків хлопоманів та народників;

Б упровадження земств та єдиної системи початкової освіти;


В забороною друкування та завезення з-за кордону книг українською мовою.

Г заснуванням товариства «Просвіта» та Літературного товариства ім. Т. Шевченка.

2.«3важивши, що теперішні економічні, політичні та культурні потреби нашого простого народу й інтелігенції такі, що обидві наші старі партії - народовська і москвофільська... не в змозі заспокоїти тих потреб, ми, русько-україські радикали, виступаємо отеє як нова партія...» У якому році сталася описана подія?

А 1870 р.; Б 1885 р.; В 1890 р.; Г 1895 р.

3.Яке поняття відповідає наведеному визначенню? «Представники українського національного руху на захід­ноукраїнських землях, що пропагували ідею «єдиної, неподільної російської народності» від Карпат до Камчатки».

А Москвофіли; Б народовці; В радикали; Г хлопомани.

4. Яке з наведених понять відповідає визначенню?

«Нелегальні організації національно свідомої української молоді, що прагнула брати активну участь у суспільно-політично­му житті 70-80-х рр. XIX ст. Своїм ідейним лідером вважали М. Драгоманова».

А «Братство тарасівців»; Б Старі громади; В Молоді громади; Г Народницькі гуртки.

5.Про якого історичного діяча йде мова?

«Письменник, учений, громадський і політичний діяч. У 1875 р. закінчив дрогобицьку гімназію, навчався у Львівському, Чернівецькому та Віденському університетах. З 1894 р. очолював філологічну секцію, а з 1898 р. також етнографічну комісію НТШ, редагував «Літературно-наковий вісник». Стояв біля витоків Української радикального партії. Свої твори почав друкувати на початку 1870-х років. Залишив значну поетичну, прозову, публіцистичну спадщину».

А Ю. Бакинський; Б Ю. Романчук; В І. Франко; Г В. Стефаник.

6.Яка українська політична партія першою до своєї програми включила положення про домагання незалежності української держави?

А РУРП; Б УСДП; В УНДП; Г Руська Рада.

7. Чи правильне судження?

Унаслідок підписання Олександром II Емського указу було:

 1. Закрито Південно-Західний відділ Імператорського російського географічного товариства

 2. Заборонено ввозити в межі імперії без спеціального дозволу будь-які книги та брошури, видані за кордоном українською мовою

А Обидва варіанти Б Тільки перший варіант В Тільки другий варіант Г Обидва варіанти

правильні; правильний; правильний; неправильні.

8.Яке твердження правильне?

А Політику«нової ери» у 90-х роках XIX ст. активно проводили москвофіли з метою відновити свійвплив у суспільстві.

Б Товариство «Просвіта» була засновано у 1868 р. представниками народовської течії в українському русі Галичини.

В Радикальна течія в українському русі утворилася в результаті відмови народовців і москвофілів від збройних методів боротьби.

Г Народна рада у 1885 р. стала легальним керівним центром діяльності громад у Наддніпрянській Україні.

9.Позначте поняття і терміни, що відносяться до історії західноукраїнських земель другої половини XIX ст.

 1. Москвофіли; 3) Воєнні поселення; 5) Кріпацтво; 7) Народовство.

 2. Політична партія; 4) Громадівський рух; 6) Сервітути;

А 1,2, 4, 5; Б 2, 3, 6, 7; В 1,2, 6, 7; Г 2, 4, 5, 6.

10.Установіть відповідність

 1. 1859 р.; А Видання Валуевського циркуляру;

 2. 1861р.; Б Емський указ;

 3. 1863 р.; В заснування Петербурзької української громади;

 4. 1873 р. Г створення Історичного товариств Нестора-літописця;

Д початок видання журналу «Основа».

11.Встановіть послідовність подій.

А Створення гуртка «Руська трійця»;

Б Створення Загальної української безпартійної організації (ЗУБО);

В Створення Народної Ради.

Г Створення Революційної української партії (РУП).
12 .Прочитайте уривок з програмових завдань журналу і вкажіть назву цього видання другої половиниXIX ст. «Мета нашого видання - всебічне й неупереджене вивчення Південноросійського краю, усвідомлення його потреб, критичний погляд на себе в минулому і сучасному, громадська користь. Загальнолюдська просвіта, в застосуванні до місцевих умов краю, буде керівною ідеєю редакції».

А «Київський телеграф»; Б «Громада»; В «Основа»;
Г «Зоря Галицька».

13.Яка течія в українському русі на західноукраїнських землях стала домінуючою на кінець XIX ст.?

А Москвофільська; Б Старорусинська; В Радикальна; Г Народовська.

14.У якому році створенно культурно-просвітницьке товариства «Просвіта»?

А 1861р.; Б 1868 р.; В 1873 р.; Г 1876р.

15.Ю.Бачинський у своїй книзі «Икгаіпа іггесіепіа» висловив...

А ідею перетворення Австро-Угорщини на федераці чотирьох країн - Австрії, Угорщини, Польщі та України;

Б пропозицію надання автономії Східній Галичині в межах федеративної Австро-Угорщини;

В переконаність у необхідності об'єднання українців у власній державі;

Г вдею обеднання Східної Галичини і Північної Буковини в окремий коронний Край Австро-Угорщини.

16.Що стало одним з наслідків Емського указу 1876 р.?

А Ліквідація автономії університетів у Наддніпрянській Україні;

Б Закриття Південно-Західного відділення Російського географічного товариства;

В Створення Загальної української безпартійної організації (ЗУБО);

Г Переклад Святого Письма українською мовою.

17.Коли українці здобули перший досвід парламентської діяльності?

А Під час революції 1848-1849 рр.; В Під час реформ 1860-1870 рр. у Російській імперії;

Б Після створення Галицького сейму; Г Після запровадження загального виборчого права в Австро-Угорщині.

18.Яке твердження правильне?

 1. Мета Валуєвського циркуляра полягала в тому, щоб не дати можливості українському рухові стати масовим, загальмувати Кого розвиток.

 2. На початку 1870-х рр. громадівський рух знову активізувався, відповіддю на це став Емський указ.

А Обидва твердження Б Тільки 1 твердження В Тільки 2 твердження Г Обидва твердження правильні; правильне; правильне; неправильні.

19.Яке твердження правильне?

А Після конституційного оформлення Австро-Угорщини було створено Галицький крайовий сейм;

Б Першою українською політичною партією стала Революційна українська партія (РУП);

В Політичне оформлення народовської течії українського руху відбулося раніше ніж радикальної;

Г Народники виступали за надання Україні автономних прав у складі Росії.

20.Укажіть прізвища діячів національного відродження на західноукраїнських землях другої половини XIX ст.

 1. Д. Міюрницький; 3) М. Шашкевич; 5) Ю. Бачинський;

 2. І. Франко; 4) М. Кропивницький; 6) Ю. Федькович.

А І, 2, 6: Б 2,5,6; В 3,4,5; Г 1,3,5.

21.Установіть відповідність між організаціями і політичними рухами.

 1. Руська рада; А Радикальний рух;

 2. Народна рада; Б народницький рух;

 3. РУРП; В народовський рух;

 4. «Земля і воля»; Г старорусинський (москвофільський) рух;

22.Установіть послідовність подій:

А Створення гуртка«хлопоманів»;

Б Емський указ російського царя Олександра II;

В Створення громад;

Г Валуевський циркуляр.

23.Чому царській владі, незважаючи на жорсткі заходи, не вдалося придушити громадівський рух?

24.Який взаємозв'язок українського руху на західноукраїнських зем Наддніпрянській Україні у другій половині XIX ст.?

Схожі:

Тематичний блок V iconТематичний блок II
Соціально-економне життя народу та український національний рух у ггерш пол. XIX ст
Тематичний блок V iconТематичний блок VI культурне життя України в другій половині XIX ст
Вкажіть період, коли «українська сцена до певної міри заміняла публіцистику, брак якої так сильно відчувався серед українців» (Леон...
Тематичний блок V iconІсторі я 5 клас Вітаємова с, наші п’ятикласники !
У цьому році ви вирушили у захоплюючу подорож до країни, де володарює її величність Історія. Ви вже вивчили перший блок тем «Знайомство...
Тематичний блок V iconДокументи
1. /школа. блок ур/Додаток до ур.1.doc
2. /школа....

Тематичний блок V iconДокументи
1. /Т15057У ПКР 5 клас укр внутренний блок.pdf
2. /Т15059Р...

Тематичний блок V iconДокументи
1. /Т15060У ПКР 6 клас укр внутренний блок.pdf
2. /Т15063Р...

Тематичний блок V iconДокументи
1. /Т15047У ПКР 8 клас укр внутренний блок.pdf
2. /Т15049Р...

Тематичний блок V iconДокументи
1. /Т15048У ПКР 7 клас укр внутренний блок.pdf
2. /Т15050Р...

Тематичний блок V iconДокументи
1. /Вопросы к модулю.doc
2. /КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ...

Тематичний блок V iconКалендарно-тематичний план

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©on2.docdat.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи