З. київська русь за часів роздробленості icon

З. київська русь за часів роздробленості
Скачати 86.72 Kb.
НазваЗ. київська русь за часів роздробленості
Дата конвертації01.12.2013
Розмір86.72 Kb.
ТипДокументи
джерело

З. КИЇВСЬКА РУСЬ ЗА ЧАСІВ РОЗДРОБЛЕНОСТІ.

1. Хто з Ярославичів, за заповітом Ярослава, отримав Чернігівську землю?

А Ізяслав Б Святослав В Всеволод Г В'ячєслав

2. Кого з кнйзів після утвердження в Києві було вигнано під час повстання киян, спричиненого поразкою Ярославичів від половців на р. Альті?

А Ізяслава Б Святослава В Всеволода Г В'ячеслава

3. Коли відбулися наведені події?

«Прибули Святополк ізяславич, і Володимир Всеволодович, і Давид Ігорович, і Василько Ростиславич, і Давид Святославич, і брат його Олег і зібралися в городі Любечі, щоб уладнати мир. і говорили вони один одному, кажучи:, «Пощо ми губимо Руськую землю, самі проти себе зваду маючи? А половці землю нашу розносять і раді є, що межи нами війна донині. Відтепер з'єднаймося

в одне серце і обережімо Руську землю. Кожен хай держить отчину свою...»

А у середині 11 ст. Б наприкінці 11 ст. В на початку 12 ст. Г наприкінці 12 ст.

4. Доповніть твердження.

З Любецьким з'їздом князів, ініційованим Святополком Ізяславичем і Володимиром Мономахом, пов'язують...

1 канонізацію братів Ярослава Мудрого - Бориса та Гліба;

2 початок боротьби за київський стіл між Ярославичами;

3 схвалення принципу спадкового володіння, уділами за різними гілками Рюриковичів;

4 схвалення «Правди Ярославичів» - доповнення до «Руської правди»;

5 проголошення єднання князів перед загрозою половецьких нападів.

А 1, 2 Б 2, 4 В 3,5 Г 4, 5

5. Що з переліченого стосується доби правління Ярославичів?

1 Загострення князівських міжусобиць.

2 Зміни в збірнику законів «Руська правда».

3 Припинення половецьких нападів.

4 Зміцнення центральної влади.

5Утвердження вотчинного землеволодіння

А 1, 2 Б 2, З В 1,5 Г 3,4

6. До яких заходів удався Володимир Мономах, посівши великокнязівський стіл?

А ініціював скликання Любецького з'їзду князів.

Б Сприяв ухваленню «Устава» - доповнення до збірника законів «Руська правда».

В Виділив Печерському монастирю кошти для будівництва Успенського собору.

Г Узяв участь у поході проти половців, оспіваному в «Слові о полку Ігоревім».

7.Серед причин роздробленості Київської Русі називають

1 зменшення загрози нападів степових кочовиків;

2втручання Візантії у справи руських князів;

3 різний етнічний склад територій Київської Русі;

4 розвиток землеволодіння, зміцнення його вотчинної форми;

5 антикнязівську опозицію бояр.

А 1,3 Б.2, 4 В 2, 5 Г 3,4

8. Наслідками роздробленості Русі вважають

1 зростання воєнного потенціалу Русі;

2князівські міжусобиці;

3розквіт господарства та культури;

4зміцнення влади київського князя;

5посилення боротьби між Києвом та Переяславом.

А 1,4 Б 2,3 . В 2, 5 Г 3,4

9. У якому рядку цифри відповідають назвам заштрихованих князівств на українських землях за доби роздробленості?А 1) Київське, 2) Волинське 3) Галицьке, 4)Переяславське

Б 1) Переяславське, 2) Київське, 3) Волинське, 4) Чернігівське

В 1) Волинське, 2) Київське, 3) Чернігівське, 4) Переяславське

Г 1) Галицьке, 2} Волинське, 3) Чернігівське, 4) Київське

10. Доповніть твердження.

Київське князівство за доби роздробленості визначалося...

А розгортанням подій, увічнених у «Слові о полку Ігоревім»;

Б відсутністю міжкнязівських суперечок за

В піднесенням.князівства за правління династії Ольговичів;

Г найбільшою кількістю населення з-поміж інших князівств.

11. Доповніть твердження.

Про Чернігівське князівство в другій половині 12 cm. відомо, що...

А його терени лишалися спільною спадщиною роду Рюриковичів;

Б представники місцевої династії Ольговичів вели боротьбу за київський стіл;

В у 1178 р. стіл посів Ігор Святославич, увічнений у «Слові о полку Ігоревім»;

Г воно, сягнуло свого розквіту за дуумвірату Святослава Всеволодовича та Рюрика Ростиславича.

12. Що було характерним для суспільно-політичного життя Галицького князівства в 12 ст.?

А Цілковита залежність від Києва, спричинена географічною близькістю..

Б Впливовість бояр, що знайшла втілення в олігархічному правлінні, подібного якому

не знали інші князівства Русі.

В Столиця князівства, залишаючись резиденцією митрополитів, була, на ті часи й одним з найбільших європейських міст.

Г Вагома роль у захисті рубежів Русі від половців.

13. Про яке князівство йдеться?

Перший правитель землі Ростислав мав трьох синів - Рюрика, Володаря й Василька, які отримали у володіння відповідно Перемишль, Звенигород і Теребовль.

В зазіханням Угорського королівства на галицько-волинські землі;

Г прагненням Данила Романовича отримати королівську корону.

А Київське Б Галицьке В Волинське Г Чернігівське

14. Що з переліченого стосується переяславського князя Володимира Глібовича?

А Початок роздробленості Русі: утворення удільного князівства.

Б Захоплення Києва та його найбільший погром.

В Перша згадка назви Україна в літописі.

Г Героїчний захист Переяслава від монгольської навали.

15. Ім'я якого князя пропущено?

Об'єднання Галицького князівства пов'язують з правлінням , який був його першим одноосібним правителем. "

А Роман Мстиславич Б Володимирко Володаревич В Ярослав Осмомисл Г Володимир Глібович

16. Битва під Дорогичином 1238 р. поклала край...

А зазіханням німецьких лицарів-хрестоносців на галицько-волинські землі;

Б опорові галицьких бояр;

В зазіханням угорського королівства на галицько-волинські землі;

Г прагненням Данила Романовича отримати королівську корону

17. Коли відбувся похід монголів на Русь, позначений стрілками на карті?А 1222-1223 pp.

Б 1239-1240 pp.

В 1240-1241 pp.

Г 1241-1242 pp.

18.Князем яких земель був Роман Мстиславич напередодні утворення Галицько-Волинської держави?

А Волинських Б Галицьких В Київських Г Переяславських

19. На картосхемі позначено кордони...А земель, на які поширив свою, владу Данило Романович напередодні монгольської навали;

Б Галицько-Волинської держави за наступників Данила Романовича - Лева та його сина Юрія І;

В земель, що ввійшли до складу Монгольської імперії внаслідок походів хана Батия; .

Г Галицько-Волинської держави, напередодні боротьби між сусідніми держави за її спадок.

20. У якому уривку йдеться про галицького князя Ярослава Осмомисла?

А «Він бо любив дружину, і золота не збирав, майна не жалів, а давав дружині; був

же він князь доблесний і всякими чеснотами був сповнений. За Ним же Україна багато потужила».

Б «Був він самодержцем всієї Руської землі, ...кидався був на поганих, як той лев, ...і переходив землю їх, як той орел, а хоробрий був, як той тур, бо він ревно наслідував предка свого Мономаха».

В «Був князем добрим, хоробрим, мудрим, який спорудив городи многі, і церкви поставив, і оздобив їх різноманітними прикрасами, та братолюбством він світився був із братом своїм Васильком».

Г «Високо сидиш ти на.своїм золотокованім Престолі, підперши гори угорські своїми залізними полками, заступивши королю дорогу, зачинивши ворота на Дунаї».

21. Коли відбулися події, про які йдеться в уривку?

«...По смерті ж великого князя Романа, вікопомного самодержця всеї Русі, який одолів усі поганські народи, мудрістю ума додержуючи заповідей божих..., велика смута постала в землі Руській. Зосталися ж два сини його, один, Данило, чотирьох літ, а другий, Василько, двох літ».

А початок 12 ст. Б кінець 12 ст. В початок 13 ст. Г кінець 13 ст.

22. Вкажіть правильне твердження.

А Добою роздробленості дослідники називають період в історії Київської Русі, від початку 11 до середини 13 ст.

Б Історики витлумачують добу роздробленості не як розпад Київської держави, а як зміну її устрою та форми правління.

В Коли року 1147 стало вакантним місце митрополита, Ярослав Мудрий наполіг, щоб на цю посадуобрали русича - Клима Смолятича. . .

Г Найзаселенішим князівством Київської Русі за доби роздробленості було Переяславське князівство.

23. Про який київський храм ідеться в уривку з літопису?

«...Вибили вони стіни, і вийшли городяни на розбиті стіни, і було тут видіти, як ламалися списи і розколювалися щити, а стріли затьмарили світ переможеним, і Дмитро поранений, був... А назавтра прийшли татари на них, і була битва межи ними велика. Люди тим часом вибігли і на церкву, і на склепіння церковне з пожитками своїми, і од тягаря повалилися з ними стіни церковні, і так укріплення було взяте татарськими воями...»

А Софійський собор Б Кирилівську церкву В Десятинну церкву Г Успенський собор

24. ім'я якого історичного діяча пропущене в уривку з історичного джерела?

«Прийшов до Києва з великою силою, многиммножеством сили своєї, ї окружив город. І обступила Київ сила татарська, і був город в облозі великій і пробував коло города, а воі його облягали город. І не було чути нічого од звуків скрипіння возів його, ревіння безлічі верблюдів його, і од звуків іржання стад коней його, і сповнена була земля Руськая ворогами».

А монгольський хан Батий Б монгольський володар Чингізхан

В половецький хан Кобяк Г печенізький хан Куря

25. Чим визначалося золотоординське панування на українських землях?

1 Відсутністю зобов'язання князів виставляти дружини в розпорядження хана.

2 Отриманням руськими князями ярлика на право володіння землями.

3 Сплатою данини ординцям, яка супроводжувалася переписом населення.

4 Контролі баскаками князівської влади в Галицько-Волинській державі:

5 Управлінням князівствами ханами з правлячої монгольської династії.

А 1,3 Б 2,3 В 2, 5 Г 3, 4

26. Про яку історичну подію йдеться в уривку з літопису?

«...Данило поранений був. у груди. Але через молодість і одвагу, він не чув ран, що були на тілі його... Був бо він сміливий і хоробрий, «од голови й до ніг його не було на нім вади»... Кріпко вони билися, але інші полки татарські зітнулися з ними, і за гріхи наші руські полки було переможено...»

А Битва війська Данила Романовича під Дорогичином 1238 р.

Б Битва війська. Данила Романовича під Ярославом на Сяні 1245 р.

В Оборона Києва від монГолів.1240 р. Г Битва на р. Калці 1223 р.

27. Доповніть твердження.

Про Юрія І відомо, що він...

А прийняв титул короля Русі;

Б переніс свою столицю до Холма;

В позбувся зверхності Золотої Орди;

Г приєднав частину Закарпаття ;

29. Укажіть правильне твердження.

А Після смерті Чингісхана його наступники відмовилися від політики підкорення земель і народів.

Б Першим серед українських князівств на шляху просування Батиєвої орди було Переяславське князівство.

В Софійський собор під час оборони Києва від монголів завалився, поховавши під руїнами сотні киян.

Г Найбільшого спустошення внаслідок монгольської навали серед українських князівств зазнали Галицьке та Волинське.

34. Які твердження стосуються князя Володимира Мономаха?

1 Син Ярослава Мудрого, який згідно з заповітом батька отримав у володіння чернігівські землі.

2 Гуртував сили для відсічі половцям, сам узяв участь близько у 80 битвах проти них.

3 Одружений з дочкою візантійського імператора Константина Мономаха.

4 Перший раз був вигнаний з київського столу під час повстання киян.

5 Об'єднав більшу частину території Київської держави, припинив князівські усобиці.

6 Мислитель, автор «Повчання», адресованого власним дітям.

35. Які твердження стосуються князя Данила Романовича?

1 Очолював оборону Києва під час облоги міста монгольськими ордами.

2 Здійснив поїздку до столиці Золотої Орди, де зустрівся з ханом Батиєм.

3 Отримав від Орди ярлик «на Київ і всю Руську землю», проте в Києві не оселився.

4 Збудував нові міста - Львів та Холм.

5 Приєднав. Люблінську землю, частину Закарпаттю, переніс свою столицю до Львова.

6 Коронувався як король Русі вінцем, надісланим папою римським.Схожі:

З. київська русь за часів роздробленості iconНа тему: «київська русь за часів роздробленості. Галицько-волинське князівство – правонаступник київської держави.»
«Київська русь за часів роздробленості. Галицько-волинське князівство – правонаступник київської держави.»
З. київська русь за часів роздробленості iconТема: «Київська Русь за часів роздробленості»
Господарський розвиток та піднесення політичної ролі окремих міст, що вступили в суперництво з Києвом
З. київська русь за часів роздробленості iconУрок київська русь
Учитель. Сьогодні ми поговоримо про відоме вже вам письмове історичне джерело літопис «Повість минулих літ». Звідти ми черпаємо основні...
З. київська русь за часів роздробленості iconУрок київська русь. Перші князі
Учитель. Сьогодні ми поговоримо про відоме вже вам письмове історичне джерело літопис «Повість минулих літ». Звідти ми черпаємо основні...
З. київська русь за часів роздробленості iconКиївська держава за часів правління ярослава мудрого мета

З. київська русь за часів роздробленості iconТема: Боротьба Київської Русі. Володимир Мономах «Повчання дітям». Київська Русь і монгольська навала
Розкрити причини й прояви ослаблення Київської держави, показати небезпеку для руських земель князівських міжусобиць, набігів половців...
З. київська русь за часів роздробленості iconТема. Київська держава за часів правління Володимира Великого Урок-екскурсія
Нестор-літописець порівнював цю історичну особу з яскравою зорею, що передує сходу Сонця. Православна церква прилучила її до лику...
З. київська русь за часів роздробленості iconЭкологи рапортуют 13 ноября 2004 года в Великой Новоселке при поддержке дооо «Киевская Русь»
Великой Новоселке при поддержке дооо «Киевская Русь» во «Держава» прошел третий районный смотр-конкурс экологических агитбригад
З. київська русь за часів роздробленості iconТуберкульоз: шляхи зараження І запобігання
За археологічними знахідками останніх часів, первісна людина виникла близько 4 мільйонів років тому. Туберкульозом страждали люди...
З. київська русь за часів роздробленості iconРусь за князювання Ольги та Святослава

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©on2.docdat.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи