Розрахунок втрат електроенергії в мережах Споживача icon

Розрахунок втрат електроенергії в мережах Споживача
Скачати 79.83 Kb.
НазваРозрахунок втрат електроенергії в мережах Споживача
Дата конвертації29.04.2013
Розмір79.83 Kb.
ТипРозрахунок
джерело
1. /На поставку электроэнергии (образец 2011г.)/Дод.1 Объем поставки эл.энергии.doc
2. /На поставку электроэнергии (образец 2011г.)/Дод.1.1 Объем потребления мощности.doc
3. /На поставку электроэнергии (образец 2011г.)/Дод.10 Однолинейная схема.doc
4. /На поставку электроэнергии (образец 2011г.)/Дод.11 Перечень объектов потребителя.doc
5. /На поставку электроэнергии (образец 2011г.)/Дод.12 Порядок розрахункiв та умови користування Споживачем iнтернет-сервiсом Личный кабинет юридического потребителя .doc
6. /На поставку электроэнергии (образец 2011г.)/Дод.1А Объем ожид.потр. эл.эн. и мощн..doc
7. /На поставку электроэнергии (образец 2011г.)/Дод.2 Акт балансовой принадлежности.doc
8. /На поставку электроэнергии (образец 2011г.)/Дод.2 Ведомость к Акту баланс.принадлежности.doc
9. /На поставку электроэнергии (образец 2011г.)/Дод.3 Порядок расчетов - предоплата.doc
10. /На поставку электроэнергии (образец 2011г.)/Дод.3 Порядок расчетов - бюджет.doc
11. /На поставку электроэнергии (образец 2011г.)/Дод.3 Порядок расчетов - плановый (авансовый) платеж.doc
12. /На поставку электроэнергии (образец 2011г.)/Дод.4 График снятия показаний счетчиков.doc
13. /На поставку электроэнергии (образец 2011г.)/Дод.5 Акт приема-передачи товарной продукции.doc
14. /На поставку электроэнергии (образец 2011г.)/Дод.6 Акт экологической, аварийной брони.doc
15. /На поставку электроэнергии (образец 2011г.)/Дод.7 Порядок участия в графиках авар. отключений.doc
16. /На поставку электроэнергии (образец 2011г.)/Дод.8 Расчет потерь.doc
17. /На поставку электроэнергии (образец 2011г.)/Дод.9 Порядок расчетов за перетоки реактивной эл.энергии.doc
18. /На поставку электроэнергии (образец 2011г.)/Додаткова угода до договору 2011 року щодо залучення додатку 12 - Порядок розрахункiв та умови користування Личный кабинет юридического потребителя .doc
19. /На поставку электроэнергии (образец 2011г.)/Текстовая часть договора на поставку в редакции доп.соглашения.doc
20. /На поставку электроэнергии (образец 2011г.)/Текстовая часть договора на поставку.doc
Споживач здійснює повну оплату вартості обсягу спожитої електричної енергії за розрахунковий період один раз за фактичними показами засобів обліку електричної енергії згідно з виписаним та самостійно отриманим у Постачальника рахунком
До договору про постачання електричної енергії
Графік зняття показів засобів обліку електричної енергії
Додаток 5 до договору про постачання електричної енергії № від " " 20
Додаток 6 до договору про постачання електричної енергії
Додаток 7 до договору про постачання електричної енергії №
Розрахунок втрат електроенергії в мережах Споживача
Порядок розрахунків за перетікання реактивної електроенергії
Додаткова угода № до договору про постачання електричної енергії № від 20 м. Дніпропетровськ 201 публічне акціонерне товариство «дтек дніпрообленерго»
Додаткова угода № до Договору про постачання електричної енергії № від м. “ ” 20 публічне акціонерне товариство «дтек дніпрообленерго»
Договір про постачання електричної енергії
1. Розрахунковий період для визначення обсягу спожитої електричної енергії становить один місяць, а саме: з числа попереднього місяця до такого ж числа розрахункового місяця.
Відомості про величину приєднаної потужності і категорії надійності електропостачання струмоприймачів
Відповідальності сторін
Обсяги очікуваного споживання електричної енергії та потужності Споживачем
Перелік об’єктів Споживача
Порядок розрахунків та умови користування Споживачем інтернет-сервісом «Личный кабинет юридического потребителя» Постачальник, відповідно до Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг»
Загальна схема електропостачання Однолінійна схема електропостачання
Обсяги споживання електричної потужності Споживачем
Обсяги постачання електричної енергії Споживачу


Додаток 8

до договору про

постачання електричної енергії

№_____________________

від "______"_______20___ .


РОЗРАХУНОК ВТРАТ

електроенергії в мережах Споживача


1. Найменування Споживача _________________________________________________

2. Місцезнаходження об’єкту _________________________________________________

___________________________________________________________________________________

3. Розрахункова схема:


4. Технічні характеристики обладнання та порядок розрахунку втрат.


Таблиці 1 та 2 заповнюються у наступних випадках:

- у разі встановлення розрахункових засобів обліку Споживача не на межі розподілу балансової належності електромереж;

- у разі використання технологічних електричних мереж Споживача для передачі електричної енергії субспоживачам або для транзиту електричної енергії в мережі електропередавальної організації, якщо розрахунок втрат у технологічних електричних мережах, що пов’язані з передачею електричної енергії в електромережі інших суб’єктів господарювання виконується у порядку, визначеному пунктом 4.3.1 цього додатку.


4.1. У силових трансформаторах.

Таблиця 1


Найменування підстанції, ТП


Uном., кВДисПаспортні дані


S н

МВА


Р хх

кВт

Р кз, кВт

U кз %


I хх,

%
ВН

ВС

СН

ВН

ВС

СН

ВН

ВС

СН

Розрахункові формули:


WP = WPхх + WPкз = PххTп + Kз2 Pкз Tр  (кВт*год);

WQ = WQхх + WQкз = Qхх Tп + Kз2 Qкз Tр  (кВар*год);

__________

Kз = _Sф , Sф =  Pф2 + Qф2 , Pф = WPф , Qф = WQф ,

Sн Tр Tр

Qх.х. = Sн I х.х.. , Q кз = Sн U кз ,

  1. 100

де:

WP – втрати активної енергії у трансформаторі;

WQ - втрати реактивної енергії у трансформаторі;

– календарне число годин у розрахунковому періоді;

– кількість годин роботи підприємства в розрахунковому періоді;

WP – активна електроенергія, спожита за розрахунковий період за показниками приладів обліку;

WQ – реактивна електроенергія, спожита за розрахунковий період за показниками приладів обліку;


Рф – фактична активна потужність трансформатора;

Pхх – втрати активної потужності в сталі трансформатору за паспортними даними;

Pкз - втрати активної потужності в міді обмоток трансформатору при номінальному струмі за паспортними даними;

Iхх – струм холостого ходу за паспортними даними;

– коефіцієнт завантаження трансформатора;

Uкз – напруга короткого замикання за паспортними даними;

Qф – фактична реактивна потужність трансформатора;

Qхх – потужність втрат холостого ходу;

Qкз – потужність втрат короткого замикання;

Sф – фактична потужність трансформатора;

– номінальна потужність трансформатора за паспортними даними.


4.2. У лініях електропередач.

Таблиця 2


Дисп. найменування

ПЛ, КЛ


U

( кВ)

Паспортні дані ПЛ

Марка дроту

r о, Ом/км

x о, Ом/км

L, км
Розрахункові формули:

Варіант 1.

Повітряні лінії: WP = WP2 + WQ2 Rекв10-3 (кВт*год);

Uн2 Тп


WQ = WP2 + WQ2 Хекв10-3 (кВАр*год);

Uн2 Тп

Варіант 2.

Кабельні лінії: WP = WP2 + WQ2 Rекв10-3 (кВт*год),

Uн2 Тп

де Тп – кількість годин роботи лінії (приймається за кількістю годин роботи підприємства за розрахунковий період).

Варіант 3. Процент втрат обчислюється з даних економічної щільності струму і економічної потужності для даної лінії за формулами

P = Pо L; P% = P * 100%,

  Р екон.

де Pо – питомі втрати потужності на 1 км лінії,

Р екон. - економічна потужність лінії - прийметься за табл. 4 та 5 Методики з визначення втрат.


4.3. У технологічних електричних мережах, що пов’язані з передачею електричної енергії в електромережі інших суб’єктів господарювання.

4.3.1. При простій розрахунковій схемі:

У разі наявності у Споживача невеликої кількості устаткування (одно, або кількох трансформаторних підстанцій, ліній електропередач), Постачальник на підставі даних, наведених у таблицях 1 - 2 цього додатку та розрахункової схеми кодує електричну мережу (елемент електричної мережі) та щомісяця самостійно визначає втрати електричної енергії в технологічних електричних мережах Споживача згідно Методики по визначенню втрат електроенергії у трансформаторах і лініях електропередач.


4.3.2. При складній розрахунковій схемі:

У разі наявності у Споживача значної кількості устаткування при складній розрахунковій схемі, коли Споживачем регулярно змінюється режим роботи внутрішніх силових трансформаторів, проводяться оперативні перемикання на різні елементи мереж, у зв’язку з чим змінюються перетоки електричної енергії, відсутні окремі (крім ввідного) розрахункові засоби обліку на власні потреби тощо, Споживач щорічно зазначає обсяг фактичних втрат активної електроенергії у технологічних електричних мережах (WPбаз) у Довідці, погодженій Постачальником, про обсяги переданої електричної енергії за базовий період. За базовий період приймається календарний рік, що передує календарному року, у якому Споживачем (власником мережі) складається та погоджується кошторис витрат на утримання технологічних електричних мереж.

На підставі погоджених обсягів фактичних втрат розраховується фактична доля втрат активної електроенергії в технологічних електромережах Споживача за базовий період, пов’язаних з передачею електричної енергії в електроустановки інших суб’єктів господарювання до встановленої Постачальником точки продажу електроенергії суб’єктам господарювання та приймається для розрахунків на наступний календарний рік.

Розрахункова формула:

n WPбаз

WPсв = WPеп · ------------- : 12 (кВт*год),

і=1 WPос.баз

де:

WPсв – доля втрат активної електричної енергії у розрахунковому періоді в технологічних електричних мережах Споживача, пов’язаних з передачею електричної енергії в електроустановки інших суб’єктів господарювання до встановленої Постачальником точки продажу електроенергії суб’єктам господарювання,

WPеп – обсяги віддачі активної електричної енергії в електричні мережі інших суб’єктів господарювання до встановленої Постачальником точки продажу електроенергії суб’єктам господарювання на n -му приєднанні за базовий період,

WPос.баз - обсяги надходження активної електричної енергії в технологічні електричні мережі Споживача за базовий період,

WPбаз.втрати активної електричної енергії в технологічних електричних мережах Споживача за базовий період, розраховані Споживачем та погоджені Постачальником.

Сторони дійшли згоди, що розрахунок втрат активної електричної енергії в технологічних електричних мережах Споживача, що пов’язані з передачею електроенергії іншим суб’єктам господарювання виконується по пункту ______ цього додатку.

ПОСТАЧАЛЬНИК


________________________________

________________________________

________________________________

(Посада, П.І.Б., підпис)

“___”________________20__.

СПОЖИВАЧ


___________________________________________________________________________________________________

(Посада, П.І.Б., підпис)

“_______”_________________20__ .

М. П.

М. П.Електропередавальна організація (Основний

споживач) _______________________________________________________________________________________________________________


(Посада, П.І.Б., підпис)

“_______”_________________20__ .

М. П.

Схожі:

Розрахунок втрат електроенергії в мережах Споживача iconРозрахунок втрат електроенергії в мережах Споживача

Розрахунок втрат електроенергії в мережах Споживача iconРозрахунок втрат електроенергії в мережі споживача за станом на

Розрахунок втрат електроенергії в мережах Споживача iconРозрахунок граничного рівня річних витрат
Користувача на передачу електроенергії розраховується щорічно та затверджується нкре відповідним листом
Розрахунок втрат електроенергії в мережах Споживача iconДослідження принципів створення раціональних пристроїв, що забезпечують мінімізацію втрат в мережі живлення
В даний час наявність підвищеного рівня реактивної потужності в розподільних мережах або окремих її вузлах (за даними вимірів реактивна...
Розрахунок втрат електроенергії в мережах Споживача icon1. Надходження активної електроенергії в тем власника мереж
Відомості про засоби комерційного обліку та обсяги активної електроенергії (надходження – віддача) за базовий період р
Розрахунок втрат електроенергії в мережах Споживача iconПоложення про зазначений Департамент. Департаменту спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації Служби безпеки України: розробити в місячний строк пропозиції щодо захисту інформації в мережах передачі даних
З метою забезпечення захисту інформаційних ресурсів держави в мережах передачі даних, проведення єдиної державної політики у
Розрахунок втрат електроенергії в мережах Споживача iconУказ президента україни про деякі заходи щодо захисту державних інформаційних ресурсів у мережах передачі даних
З метою підвищення рівня захисту державних інформаційних ресурсів у мережах передачі даних, забезпечення інформаційної безпеки держави...
Розрахунок втрат електроенергії в мережах Споживача iconПорівняльний розрахунок
...
Розрахунок втрат електроенергії в мережах Споживача iconПорівняльний розрахунок
...
Розрахунок втрат електроенергії в мережах Споживача iconРозрахунок податкових зобов'язань щодо сплати консолідованого податку на прибуток
Звітний (податковий) період 20 року, за який подається Розрахунок або уточнюється (для уточнюючого Розрахунку)
Розрахунок втрат електроенергії в мережах Споживача iconНаказ №112 Про встановлення максимального режиму економії електроенергії у відділі освіти Чугуївської райдержадміністрації
З метою недопущення щомісячних перевитрат лімітів споживання електроенергії у відділі освіти та відповідно до ст. 26 Закону України...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©on2.docdat.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи