Положення про календарно-тематичне планування загальні положення Положення складено на основі Закону України «Про освіту», Державного стандарту загальної освіти в контексті модернізації української освіти icon

Положення про календарно-тематичне планування загальні положення Положення складено на основі Закону України «Про освіту», Державного стандарту загальної освіти в контексті модернізації української освіти
Скачати 42.87 Kb.
НазваПоложення про календарно-тематичне планування загальні положення Положення складено на основі Закону України «Про освіту», Державного стандарту загальної освіти в контексті модернізації української освіти
Дата конвертації02.10.2012
Розмір42.87 Kb.
ТипПоложення
джерело

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ


 1. Загальні положення

1.1.  Положення складено на основі Закону України «Про освіту», Державного стандарту загальної освіти в контексті модернізації української освіти.

1.2.  Положення містить вимоги щодо оформлення календарно-тематичного планування вчителя.

1.3.  Календарно-тематичне планування вчитель розробляє на кожний клас відповідно до навчальної програми й вимог Державного освітнього стандарту (мінімуму змісту освіти).

1.4.  Календарно-тематичне планування розробляє вчитель, розглядають на засіданні методичних об’єднань, обговорюють на засіданні педагогічної ради, узгоджують із заступником директора з науково-методичної роботи, затверджує директор навчальною закладу не пізніше ніж ЗО серпня.

1.5.  Завдання календарно-тематичного планування:

•    визначення місця кожної теми в річному курсі й місце кожного уроку в темі;

•    визначення взаємозв'язку між окремими уроками, темами річного курсу;

•    організація раціональної роботи й озброєння учнів системою знань, умінь, навичок із предмета.

1.6.  Ступінь розробки календарно-тематичного планування  є критерієм професіоналізму вчителя.

 2. Структура календарно-тематичного планування

Календарно-тематичний план учителя передбачає такі  розділи:

•    титульний лист (додаток);

•    вступна частина;

•    програмне й навчально-методичне забезпечення навчального плану;

•    основні вміння й навички, які повинні бути сформовані в учнів по закінченню курсу;

•    власне тематичне планування навчального предмета.

 3. Вимоги щодо оформлення календарно-тематичного планування

3.1.  Титульний лист повинен містити такі відомості:

•    найменування освітнього закладу;

•    назва документа (календарно-тематичне планування);

•    назва предмета (має відповідати назві предмета в робочому плані навчального закладу);

•    навчальний рік;

•    клас

•    річна кількість годин;

•    кількість годин на тиждень;

•    планова кількість контрольних, практичних, лабораторних робіт;

•    прізвище, ім'я та по батькові вчителя.

3.2.    На титульній сторінці мають бути записи:

•    «Розглянуто на засіданні методичного об’єднання вчителів_____________________________________.

Протокол №___від   ___________р.»

•    «Обговорено на засіданні педагогічної ради. Протокол № _____від_______20__р.»;

•    «Погоджено: заступник директора із навчально-виховної роботи»;

•    «Затверджено: директор навчального закладу, від_______20__р.»;

•    3.3.У вступній частині необхідно вказати:

•    найменування навчального предмета (біологія, історія та ін.);

•    мету вивчення курсу;

•    завдання (освітні, розвивальні, виховні);

•    освітні технології.

3.4.    Природне й навчально-методичне забезпечення навчального плану передбачає такі відомості:

•    кількість годин на тиждень згідно з програмою;

•    реквізити програми;

•    навчально-методичні комплекси (НМК).

3.5.  Розділ «Основні вміння й навички, які мають бути сформовані в учнів із позакласного вивчення курсу» передбачає перерахування освітніх умінь і навичок відповідно до нормативних документів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

3.6.   Календарно-тематичне планування оформляють у друкованій формі, обов'язково зазначають номер і дату проведення уроку, зміст (тему) уроку, примітку.

3.7.   Графа «Зміст (тема) уроку» включає:

•    загальні назви теми;

•    кількість годин, відведених на вивчення даної теми;

•    теми кожного уроку;

•    контроль по завершенню вивчення даної теми;

•    назву практичних, лабораторних, теоретичних робіт.

3.8.   У графі «Примітка» можуть міститися помітки, зроблені вчителем у процесі роботи з тематичним плануванням (використання додаткової літератури, зміст індивідуальних завдані, для учнів, які відстають у навчанні, нетрадиційні форми роботи на уроках, індивідуальна діяльність, яка планується, необхідне обладнання, тип провідної діяльності учнів на уроці, види уроків).

3.9.   Зміст плану навчального курсу має відповідати змісту програми, за якою організовано навчання.

3.10.Відмінність від змісту програми допускається не більше ніж на 10 %. Усі зміни необхідно вказати в плані і обґрунтувати (додаток).

Додаток

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор

_______________

«____»___________20_р.

Календарно-тематичне планування

Навчального матеріалу з ___________________________________________________

в _________класі на І і ІІ семетри 20________/ _______н.р.

Учитель __________________________________________________________________

Розглянуто на засіданні вчителів ______________________________ Протокол _____ від _________________р. керівник ________________

Погоджено Заступник директора з навчально-виховної роботи ._________________________від «__»____________________ р.

Зведена таблиця розподілу навчального часу в____класі

Семестр

Загальна кількість навчальних годин

Кількість годин на тиждень

Кількість контрольних робіт

Кількість тематичних оцінювань

 

 

 

 

 

 

 

 

І

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________

програма, за якою складено календарно-тематичне планування, видавництво та рік її видання

Джерело http://novovorontsovka-osvita.edukit.kherson.ua/


Роз’яснення управління освіти Миколаївської міської ради


Форум http://zavuch.at.ua/forum/2-30-1


Доброго дня! Надайте таку інформацію: заступник директора ПОГОДЖУЄ чи ЗАТВЕРДЖУЄ календарні плани вчителів? ДЯКУЮ!!!


Вчитель календарний план складає.
Керівник м/о - перевіряє
Заступник директора - погоджує
директор - затверджує.
Все затверджує директор і тільки директор, навіть рішення педагогічної ради.Схожі:

Положення про календарно-тематичне планування загальні положення Положення складено на основі Закону України «Про освіту», Державного стандарту загальної освіти в контексті модернізації української освіти iconПоложення про позашкільний навчальний заклад. У змісті програм враховані вимоги Державного стандарту базової І повної загальної середньої освіти, а також Державного стандарту професійно-технічної освіти
Програми з позашкільної освіти туристсько-краєзнавчого напряму розроблені на виконання Закону України “Про позашкільну освіту”, Національної...
Положення про календарно-тематичне планування загальні положення Положення складено на основі Закону України «Про освіту», Державного стандарту загальної освіти в контексті модернізації української освіти iconПоложення про класи з поглиб леним вивченням окремих предметів у загальноосвітніх навчаль них закладах Наказ Міністерства освіти і науки України 08. 04. 09р. №312
«Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти», від 14. 06. 2000 р. №964 «Про затвердження Положення...
Положення про календарно-тематичне планування загальні положення Положення складено на основі Закону України «Про освіту», Державного стандарту загальної освіти в контексті модернізації української освіти iconПоложення про класи з поглибленим вивченням окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах 19. 11. 2008 Загальні положення
Про класи з поглибленим вивченням окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах (далі-Положення) розроблено відповідно...
Положення про календарно-тематичне планування загальні положення Положення складено на основі Закону України «Про освіту», Державного стандарту загальної освіти в контексті модернізації української освіти iconПро затвердження Плану заходів щодо впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти в навчальних закладах Буринського району
На виконання наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 11. 05. 2011 №430 «Про виконання постанови Кабінету...
Положення про календарно-тематичне планування загальні положення Положення складено на основі Закону України «Про освіту», Державного стандарту загальної освіти в контексті модернізації української освіти iconПоложення про класного керівника навчального закладу системи за Про затвердження Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти Зміст документу міністерство освіти І науки україни
Відповідно до Законів України “Про освіту”, “Про професійно-технічну освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Про позашкільну освіту”...
Положення про календарно-тематичне планування загальні положення Положення складено на основі Закону України «Про освіту», Державного стандарту загальної освіти в контексті модернізації української освіти iconПоложення про внутрішньошкільний контроль Практичний досвід управління школою Загальні положення Дійсне положення розроблене відповідно до Закону «Про освіту», «Типового положення про освітню установу», статуту школи
Положення регламентує зміст І порядок проведення внутрішньошкільного контролю (вшк)
Положення про календарно-тематичне планування загальні положення Положення складено на основі Закону України «Про освіту», Державного стандарту загальної освіти в контексті модернізації української освіти iconПоложення > Ця посадова інструкція розроблена на основі Закону України „Про освіту, Положення про психологічну службу в системі освіти України, Етичного кодексу товариства психологів України та інших нормативних документів,
Ця посадова інструкція розроблена на основі Закону України „Про освіту, Положення про психологічну службу в системі освіти України,...
Положення про календарно-тематичне планування загальні положення Положення складено на основі Закону України «Про освіту», Державного стандарту загальної освіти в контексті модернізації української освіти iconПоложення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти I. Загальні положення
Зміст, форма й терміни атестації щороку визначаються Міністерством освіти І науки України
Положення про календарно-тематичне планування загальні положення Положення складено на основі Закону України «Про освіту», Державного стандарту загальної освіти в контексті модернізації української освіти iconЗакон України "Про загальну середню освіту". З 1 вересня 2012 року розпочинається впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти
З 1 вересня 2012 року розпочинається впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету...
Положення про календарно-тематичне планування загальні положення Положення складено на основі Закону України «Про освіту», Державного стандарту загальної освіти в контексті модернізації української освіти iconЗакон України "Про загальну середню освіту". З 1 вересня 2012 року розпочинається впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти
З 1 вересня 2012 року розпочинається впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©on2.docdat.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи