Наказ №147 Про стан викладання математики у загальноосвітніх навчальних закладах району icon

Наказ №147 Про стан викладання математики у загальноосвітніх навчальних закладах району
Скачати 211.12 Kb.
НазваНаказ №147 Про стан викладання математики у загальноосвітніх навчальних закладах району
Дата конвертації02.10.2012
Розмір211.12 Kb.
ТипНаказ
джерелоВОВЧАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ВІДДІЛ ОСВІТИ

Н А К А З

Вовчанськ

29.03.2012

№ 147

Про стан викладання математики

у загальноосвітніх навчальних

закладах району


Згідно з планом роботи відділу освіти Вовчанської РДА, районного методичного кабінету протягом лютого – березня 2012 року вивчався стан викладання математики у загальноосвітніх навчальних закладах району.

Основними завданнями викладання математики у 2011-2012 навчальному році є:

 • організація навчально – виховного процесу у профільних 11-х класах;

 • реалізація компетентнісного підходу під час викладання математики;

 • підготовка учнів загальноосвітніх навчальних закладів району до участі у ЗНО;

 • реалізація Державної цільової програми підвищення якості шкільної природничо – математичної освіти.

У районі працює 81 вчитель математики, з них 45 учителів викладають у сільській місцевості, 10 - у селищах міського типу, 26 - у м. Вовчанську. 38% вчителів мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», 41% - кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії», 10% - кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії», 11% - кваліфікаційну категорію «спеціаліст».

У Вовчанському ліцеї №2 функціонують 10-й і 11-й класи математичного профілю, в яких навчається 32 учні. 8-мі, 9-ті класи з поглибленим вивченням математики відкриті у Вовчанському ліцеї №2 (59 учнів) та Старосалтівській загальноосвітній школі (37 учнів).

В окремих навчальних закладах адміністраціями виділено додаткові години варіативної складової робочих навчальних планів до годин інваріантної складової, визначених на викладання математики, алгебри, геометрії, на спецкурси, факультативи, індивідуальні та групові заняття з учнями.

Аналіз контрольно – аналітичної документації, співбесіди з адміністраціями Вовчанської гімназії №1, Вовчанського ліцею №2, Вовчанської ЗШ-інтернату №5, Вовчансько – Хутірської ЗШ, Волохівської ЗШ, Жовтневої ЗШ показали, що вивчення стану викладання математики здійснюється відповідно до перспективного та річного планів роботи 1 раз на 5 років. Результати контролю узагальнено довідками, наказами.

Відвідані та проаналізовані уроки у зазначених загальноосвітніх навчальних закладах свідчать про те, що вчителі математики Лазебна Г.Б. (Вовчанський ліцей №2), Токар О.М. (Вовчанський ліцей №2), Іванова А.Л. (Вовчанський ліцей №2), Краснолуцька І.Л. (Вовчанська гімназія №1) спрямовують свою діяльність не лише на засвоєння учнями готової суми знань, а спонукають учнів до самостійного відкриття математичних фактів, сприяють розвитку мислення школярів, оптимізують навчально – виховний процес.

Чітко дотримуються загальнодидактичних принципів навчання, а саме: послідовності, доступності, систематичності, вчителі Прасол А.Л., Васьківський О.І., Краснокутська Т.Б. (Жовтнева ЗШ), Лугових Н.М. (Вовчанська гімназія №1), Пироженко Т.В. (Вовчанська ЗШ – інтернат №5).

Учителі Лазебна Г.Б., Корнієць В.В., Сергієнко Н.Ф. (Вовчанський ліцей №2), Сидоров М.І. (Волохівська ЗШ) пропонують учням задачі практичного змісту. Уроки вчителів Корнієць В.В., Сергієнко Н.Ф., Прасол А.Л. пройшли з використанням комп’ютера та мультимедійного устаткування.

Для підготовки учнів 11-х класів до державної підсумкової атестації, зовнішнього незалежного оцінювання учителі Васьківський О.І., Краснолуцька І.Л., Лазебна Г.Б., Токар О.М. спланували і системі організовують повторення навчального матеріалу на уроках математики, алгебри і початків аналізу, геометрії..

Намагаються організувати відповідну роботу і вчителі Невгасимова О.О. (Вовчанський ліцей №2), Мусієнко С.І. (Вовчансько – Хутірська ЗШ), Сидоров М.І. (Волохівська ЗШ), але їм не завжди вдається ефективно реалізувати на уроці заплановане, оскільки знання більшості одинадцятикласників низькі.

Окрім цього, у роботі вчителів математики спостерігалися ще деякі упущення, недоліки. Недостатньою є робота щодо планування і організації самостійної роботи школярів на уроках, диференціації та індивідуалізації навчальної діяльності. Частково залишаються в практиці роботи вчителів математики і ті недоліки, на які було вказано у наказі відділу освіти від 22.12.2006 №241 «Про стан викладання математики в закладах освіти району».

Є необхідність у забезпеченні шкільних кабінетів математики новими демонстраційними таблицями, моделями, креслярськими інструментами, технічними засобами навчання, зокрема комп’ютерною технікою та відповідним програмним забезпеченням.

Виходячи із зазначеного вище,


НАКАЗУЮ:

1.Районному методичному кабінету (Рибка Г.І.):

1.1.Довести зміст довідки про стан викладання математики (додаток 1) до відома директорів загальноосвітніх навчальних закладів району та вчителів математики.

До 06.04.2012

2.Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів:

2.1.Забезпечити систематичний контроль за рівнем і якістю математичної освіти.

Постійно упродовж навчального року

2.2.Приділяти увагу компетентнісному підходу до навчання предмета при здійсненні контролю за станом викладання математики.

Постійно упродовж навчального року

2.3.Здійснювати створення та комплектування профільних, допрофільних класів на діагностичній основі, враховуючи інтереси, здібності і потреби школярів.

Щорічно

2.4.Враховувати при складанні робочих навчальних планів перспективу створення класів з поглибленим вивченням математики та можливість здійснення допрофільної підготовки.

Щорічно

2.5.Проаналізувати наявний стан та розробити заходи щодо поповнення матеріально – технічного та методичного забезпечення кабінетів математики.

До 01.09.2012

3.Вчителям математики:

3.1.Інтенсифікувати роботу з підготовки учнів 11-х класів до державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання з математики.

До 07.05.2012

3.2.Проводити цілеспрямовану роботу зі здібними та обдарованими дітьми, залучати їх до участі у конкурсі – захисті науково – дослідницьких робіт учнів – членів МАН, Всеукраїнській учнівській олімпіаді, конкурсах, турнірах; до гурткової роботи.

Постійно упродовж навчального року

3.3.Обговорювати на засіданнях шкільних методичних об’єднань вчителів математики (предметів природничо – математичного циклу) інформацію, отриману на семінарах, засіданнях районного методичного об’єднання, під час курсової перепідготовки, і вносити пропозиції щодо вдосконалення викладання математики у навчальних закладах.

Постійно упродовж навчального року

3.4.Активно впроваджувати в систему роботи елементи інноваційних технологій організації навчально – виховного процесу, які базуються на засадах особистісно орієнтованого навчання, диференціації та індивідуалізації, використання ІКТ.

Постійно упродовж навчального року

3.5.Ретельно готуватися до уроку, прогнозувати всі його етапи, продумувати раціональне використання часу на уроці, дотримуватися дидактичних принципів навчання.

Постійно упродовж навчального року

3.6.З метою ефективного проведення усного рахунку, розв’язування усних вправ і задач забезпечити зворотній зв’язок шляхом використання планшетів, дощечок, номерних карток тощо.

Постійно упродовж навчального року

3.7.Неухильно дотримуватися санітарно – гігієнічних вимог до проведення уроку.

Постійно упродовж навчального року

4.Контороль за виконанням наказу покласти на заступника начальника відділу освіти Шмакову Л.О.


Начальник відділу освіти Ю.М.Омельченко


Корсун К.А., 4-34-72


З наказом від 29.03.2012 № 147 ознайомлені:


Заступник начальника відділу освіти Шмакова Л.О.

Завідувач районного методичного кабінету Рибка Г.І.


Додаток 1

до наказу відділу освіти

Вовчанської РДА

від 29.03.2012 №147


^ Довідка

про стан викладання математики в загальноосвітніх навчальних закладах району


Згідно з планом роботи відділу освіти Вовчанської РДА, районного методичного кабінету протягом лютого – березня 2012 року вивчався стан викладання математики у загальноосвітніх навчальних закладах району.

Основними завданнями викладання математики у 2011-2012 навчальному році є:

 • організація навчально – виховного процесу у профільних 11-х класах;

 • реалізація компетентнісного підходу під час викладання математики;

 • підготовка учнів загальноосвітніх навчальних закладів району до участі у ЗНО;

 • реалізація Державної цільової програми підвищення якості шкільної природничо – математичної освіти.

Навчально – методичне забезпечення

Програмове забезпечення

Інваріантна складова курсу 5-9-х класів у 2011-2012 навчальному році викладається за програмами, надрукованими у збірнику «Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Математика. 5-12 класи» (К.: Перун, 2005), 8-9 класів з поглибленим вивченням математики – у « Збірнику навчальних програм для загальноосвітніх закладів з поглибленим вивченням предметів природничо – математичного та технологічного циклів» (К.: Вікторія, 2009), 10-11 класів – за «Програмою для загальноосвітніх навчальних закладів.10-11 класи. Математика. Рівень стандарту. Академічний профіль. Профільний рівень», Київ, 2010.

Варіативна складова забезпечується програмами, надрукованими у збірнику «Програми з математики. Частина І. До профільна підготовка» та «Програми з математики. Частина ІІ. Профільне навчання», Х.: Ранок, 2010.

^ Стан забезпеченості підручниками

Учні 5 – 9 – х класів загальноосвітніх навчальних закладів району на 100% забезпечені підручниками з математики, алгебри, геометрії. У більшості випадків при розподілі підручників неможливо врахувати наступність: учні навчалися за підручниками різних авторів.

Учні 10 і 11 класів, які вивчають математику на рівні стандарту, забезпечені підручниками ( Г.П. Бевз,В.Г.Бевз. Математика. 10 клас. Рівень стандарту. К.: Генеза, 2010 та Г.П. Бевз,В.Г.Бевз. Математика. 11 клас. Рівень стандарту. К.: Генеза, 2011) на 82% і 71% відповідно. Старшокласники, які навчаються на академічному рівні, забезпечені підручниками з алгебри та початків аналізу, геометрії на 100%.

Слід зазначити, що складною є ситуація із забезпеченням підручниками класів із поглибленим вивченням математики, оскільки вони видаються, але не за державні кошти, тому для якісної роботи в цих класах підручники доводиться придбавати за кошти батьків.

^ Використання додаткової літератури

Учителі району, які викладають математику в 11-х класах, при підготовці учнів до ЗНО і ДПА найчастіше використовують такі посібники:

 • Нелін Є.П. ЗНО 2011. Експрес – підготовка. Математика.– К.: «Літера ЛТД», 2010.-

216 с.

 • Гальперіна А.Р. ЗНО 2011.Типові тестові завдання. Математика. – К.: «Літера ЛТД», 2010.- 120 с.

 • Нелін Є.П., Роганін О.М. Комплексна підготовка до ЗНО і ДПА. – Х.: Гімназія, 2009.- 280 с.


Аналіз кадрового складу вчителів математики

Усього у районі працює 81 вчитель математики, з них 45 учителів викладають у сільській місцевості, 10 - у селищах міського типу, 26 - у м. Вовчанську.


^ За кваліфікаційними категоріями6 вчителів мають звання «старший вчитель», 3 вчителі – «вчитель – методист».

53 учителя математики має педагогічний стаж понад 20 років, причому молодих спеціалістів практично немає (2 учителя). Це може призвести до дефіциту вчителів математики у майбутньому.

Переважна більшість учителів працюють за фахом.

У 2011 – 2012 навчальному році підвищили кваліфікацію 20 вчителів математики.


Структурою методичної роботи, визначеною наказом відділу освіти від 14.06.2011 №218 «Про організацію методичної роботи з керівними та педагогічними кадрами району в 2011-2012 навчальному році», передбачено районне методичне об’єднання вчителів математики, керівником якого є вчитель Вовчанського ліцею №2 Лазебна Г.Б. У відповідності з проведеним діагностуванням вчителів визначено науково – методичну проблемну тему, над якою працює методичне об’єднання, - «Вдосконалення професійної майстерності вчителів математики, підвищення результативності навчально – виховного процесу шляхом упровадження інноваційних педагогічних технологій». Окрім традиційних форм методичної роботи з вчителями математики планом роботи об’єднання передбачені такі сучасні активні форми, як «методичний конструктор», «ланцюжкове опитування», ділова гра, сукупний пошук. Проведено семінар – практикум, на якому вчителі розв’язували завдання у форматі ЗНО, ДПА, а також олімпіадні завдання.


Організація допрофільного та профільного навчання з предмета

Незважаючи на загальний запит математичної освіти для вступу у вищі навчальні заклади, забезпеченість програмами інваріантної та варіативної складових, лише у Вовчанському ліцеї №2 функціонують 10-й і 11-й класи математичного профілю, в яких навчається32 учні. 8-мі, 9-ті класи з поглибленим вивченням математики відкриті у Вовчанському ліцеї №2 (59 учнів) та Старосалтівській загальноосвітній школі (37 учнів).

В окремих навчальних закладах адміністраціями виділено додаткові години варіативної складової робочих навчальних планів до годин інваріантної складової, визначених на викладання математики, алгебри, геометрії, на спецкурси, факультативи, індивідуальні та групові заняття з учнями.


Організація навчально – виховного процесу на уроках

У ході вивчення стану викладання математики у Вовчанській гімназії №1, Вовчанському ліцеї №2, Вовчанській загальноосвітній школі – інтернаті №5, Вовчансько – Хутірській ЗШ, Волохівській ЗШ:

- відбулося відвідування уроків;

- розглянуто питання виконання навчальних програм та поурочних планів учителями математики;

- проаналізовано матеріали контрольно – аналітичної діяльності адміністрацій навчальних закладів, стан ведення класних журналів, учнівських зошитів;

- розглянуто питання підготовки учнів 11-х класів до ДПА, ЗНО;

- визначено рівень навчальних досягнень учнів з математики, участь у ІІ і ІІІ етапах Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики;

- здійснено аналіз матеріально – технічного забезпечення навчально – виховного процесу.


Аналіз контрольно – аналітичної документації, співбесіди з адміністраціями навчальних закладів показали, що вивчення стану викладання математики здійснюється відповідно до перспективного та річного планів роботи 1 раз на 5 років. Результати контролю узагальнено довідками, наказами.

Перевірка виконання навчальних програм з математики виявила, що програми з предмета виконуються відповідно до календарного планування. Календарно – тематичні плани складено відповідно до навчальних програм з математики з урахуванням методичних рекомендацій, наданих у інструктивно – методичних листах МОНмолодьспорту України.

Ведення сторінок класних журналів відповідає чинним вимогам.

Відвідані та проаналізовані уроки у зазначених загальноосвітніх навчальних закладах показали, що вчителі математики Лазебна Г.Б. (Вовчанський ліцей №2), Токар О.М. (Вовчанський ліцей №2), Іванова А.Л. (Вовчанський ліцей №2), Краснолуцька І.Л. (Вовчанська гімназія №1) спрямовують свою діяльність не лише на засвоєння учнями готової суми знань, а спонукають учнів до самостійного відкриття математичних фактів, сприяють розвитку мислення школярів, оптимізують навчально – виховний процес. Велику увагу приділяють актуалізації опорних знань, оскільки вважають її вагомим елементом уроку, на якому будується вивчення нового чи подальше розв’язування задач з певної теми. Це і фронтальні бесіди, і самостійні роботи, і тести з подальшою взаємоперевіркою та подальшою колекційною роботою тощо.

Чітко дотримуються загальнодидактичних принципів навчання, а саме: послідовності, доступності, систематичності, вчителі Прасол А.Л., Васьківський О.І., Краснокутська Т.Б. (Жовтнева ЗШ), Лугових Н.М. (Вовчанська гімназія №1), Пироженко Т.В. (Вовчанська ЗШ – інтернат №5). На етапі закріплення матеріалу вони пропонують учням завдання від простого до складного, враховуючи вікові особливості та рівень навченості учнів.

Враховуючи те, що під час виконання завдань зовнішнього незалежного оцінювання, завдань з математики при підготовці до Міжнародного порівняльного дослідження TIMSS школярі зазнають труднощів у сприйнятті та розв’язуванні завдань практичного спрямування, учителі Лазебна Г.Б., Корнієць В.В., Сергієнко Н.Ф. (Вовчанський ліцей №2), Сидоров М.І. (Волохівська ЗШ) пропонують учням задачі практичного змісту (обчислити яку площу займає суша на Землі; знайти ребро кубу, який утворився при сплавленні 3-х кубіків льоду даних розмірів; яким способом можуть бути розділені медалі у фінальній частині Євро – 2012, якщо гратимуть 32 команди тощо).

Вчителі математики поступово впроваджують в практику роботи ІКТ – технології. Серед відвіданих уроків уроки вчителів Корнієць В.В., Сергієнко Н.Ф., Прасол А.Л. пройшли з використанням комп’ютера та мультимедійного устаткування, що дало змогу не витрачати час на перерві для підготовки дошки до уроку, зекономити час на уроці й розв’язати більше вправ і задач. Але вчителі не повинні забувати, що комп’ютер не повинен у повному обсязі заміняти їх роботу біля дошки.

Для підготовки учнів 11-х класів до державної підсумкової атестації, зовнішнього незалежного оцінювання учителі Васьківський О.І., Краснолуцька І.Л., Лазебна Г.Б., Токар О.М. спланували і системі організовують повторення навчального матеріалу на уроках математики, алгебри і початків аналізу, геометрії. З цією метою ними підготовлені роз даткові матеріали, картки – завдання для перевірки знань учнів, опорні конспекти з певних тем, які допомагають випускникам більш ефективно працювати на повторення.

Намагаються організувати відповідну роботу і вчителі Невгасимова О.О. (Вовчанський ліцей №2), Мусієнко С.І. (Вовчансько – Хутірська ЗШ), Сидоров М.І. (Волохівська ЗШ), але їм не завжди вдається ефективно реалізувати на уроці заплановане, оскільки знання більшості одинадцятикласників низькі.

Не спланувала у повній мірі повторення навчального матеріалу і вчитель Лугових Н.М. (Вовчанська гімназія №1). У робочих зошитах учнів не спостерігалися розв’язані задачі, вправи, самостійні роботи на повторення.

Окрім цього, у роботі вчителів математики спостерігалися ще деякі упущення, недоліки. Недостатньою є робота щодо планування і організації самостійної роботи школярів на уроках (Мусієнко С.І., Сидоров М.І.), диференціації та індивідуалізації навчальної діяльності (Сергієнко Н.Ф., Лугових Н.М., Невгасимова О.О., Васьківський О.І.).

Залишаються в практиці роботи вчителів математики і ті недоліки, на які було вказано у наказі відділу освіти від 22.12.2006 №241 «Про стан викладання математики в закладах освіти району», а саме:

 • підводяться підсумки уроку та задається домашнє завдання після дзвоника на перерву (Іванова А.Л., Прасол А.Л., Краснокутська Т.Б., Пироженко Т.В.);

 • допускається порушення принципів науковості (Корнієць В.В., Мусієнко С.І., Пироженко Т.В., Прасол А.Л.), послідовності і доступності (Сергієнко Н.Ф.);

 • відсутній зворотній зв’язок під час проведення усного рахунку, розв’язування усних вправ і задач (Васьківський О.І., Краснокутська Т.Б., Лугових Н.М.), а, отже, такий вид роботи на уроці не є ефективним, не досягає своєї мети;

 • порушуються санітарно – гігієнічні вимоги до організації навчально – виховного процесу на уроці (не проводяться фізкультхвилинки) (Васьківський О.І., Іванова А.Л., Корнієць В.В., Краснолуцька І.Л., Лазебна Г.Б., Невгасимова О.О., Пироженко Т.В., Сидоров М.І., Токар О.М.).

Результати контрольних робіт


з/п

Назва ЗНЗ

Клас, профіль

Назва предмета

Тема

РНДУ

Відсоток учнів, які виконали к.р. на достатньому і високому рівнях

1.

Вовчанська гімназія №1

11-А економічний

Алгебра і поч.аналізу


Геометрія

Інтеграл та його застосування


Тіла обертання

0,65


0,71

46%


62%

11-Б

укр. філології

математика

Об’єми многогранників і тіл обертання

0,62

62%

2.

Вовчанський ліцей №2

8-А

поглиблене вивчення математики

геометрія

Ознаки подібності трикутників

0,61

39%

9-А поглиблене вивчення математики

Алгебра


геометрія

Системи нерівностей з двома змінними


Вектори на площині

0,76


0,76

90%


90%

9-Б поглиблене вивчення математики

алгебра

Системи нерівностей з двома змінними


Геометричні перетворення. Рух фігур

0,60


0,55

44%


20%10-А

математичний

Алгебра і поч. аналізу


Геометрія

Тригонометричні тотожності


Паралельність площин. Паралельне проектування

0,70


0,66

60%


50%11-А екологічний

Алгебра і поч. аналізу


Геометрія

Елементи теорії ймовірностей та матем. статистики


Тіла обертання

0,56


0,52

38%


23%11-Б інформаційно – технолог.

Алгебра і поч. аналізу


Геометрія

Елементи теорії ймовірностей та матем. статистики


Тіла обертання

0,65


0,65

62%


62%

11-В

математичний

Алгебра і поч. аналізу


Геометрія

Застосування інтеграла


Тіла обертання

0,68


0,66

60%


53%

3.

Вовчансько-Хутірська ЗШ

8

Геометрія

Подібність трикутників

0,45

10%

11 технологічний

Алгебра і поч. аналізу


Геометрія

Елементи теорії ймовірностей та матем. статистики


Тіла обертання

0,41


0,38

12%


12%

4.

Волохівська ЗШ

11 технологічний

Алгебра і поч. аналізу


Геометрія

Елементи теорії ймовірностей та матем. статистики


Тіла обертання

0,63


0,63

50%


50%

5.

Вовчанська ЗШ-інтернат №5

11 універсальний

Алгебра і поч. аналізу


Геометрія

Елементи теорії ймовірностей та матем. статистики


Тіла обертання

0,67


0,59

57%


57%

6.

Жовтнева ЗШ

6

Математика

Додавання і віднімання раціональних чисел

0,42

17%

7

Алгебра


Геометрія

Перетворення виразів


Ознаки рівності трикутників

0,55


0,45

60%


0%

11 технологічний

Математика

Геометричні тіла

0,56

25%

Як видно з таблиці, рівень навчальних досягнень учнів 8-А і 9-Б класів Вовчанського ліцею №2 говорить про необґрунтованість введення в цих класах поглибленого вивчення математики.

Не сприяють підвищенню якості математичної освіти в районі наявні матеріально – технічні умови навчання. У ряді шкіл кабінети математики відсутні, або їх навчально – методичне та матеріально – технічне забезпечення є недостатнім. Є необхідність у забезпеченні шкільних кабінетів математики новими демонстраційними таблицями, моделями, креслярськими інструментами, технічними засобами навчання, зокрема комп’ютерною технікою та відповідним програмним забезпеченням.

^ Позакласна робота з математики

Дієвим засобом формування мотивації до навчання, підвищення пізнавальної активності, поглиблення і розширення знань, підтримки обдарованих і здібних школярів є різноманітні форми позакласної роботи з предмета. Найбільш масовими і поширеними є Всеукраїнські учнівські олімпіади. У 2011-2012 навчальному році у І (шкільному) етапі олімпіади з математики взяли участь 439 учнів 6 – 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів району, у ІІ (районному) етапі – 99 учасників з 23 шкіл (у минулому навчальному році – 118 учасників з 28 ЗНЗ). Зменшення кількості учасників ІІ етапу пов’язано зі зменшенням контингенту учнів і збільшенням кількості учнів, які навчаються за індивідуальною формою.

Переможцями ІІ етапу олімпіади стали 12 учнів в Вовчанської гімназії №1 (3), Вовчанського ліцею №2 (2), Вільчанської ЗШ (2), Старосалтівської ЗШ (4), Різниківської ЗШ (1).

^ Розподіл переможців за місцями
Така невідповідність у визначенні переможців пояснюється тим, що 70% учасників олімпіади виконали завдання на низькому рівні, набравши за роботу 0 – 5 балів з 28 максимально можливих.

Учасниками ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики стали 7 учнів 7 – 11 класів з Вовчанської гімназії №1 (3), Старосалтівської гімназії (2), Вільчанської ЗШ (1), Різниківської ЗШ (1). Нажаль, у поточному навчальному році не маємо жодного переможця в області, тоді як у 2010 – 2011 навчальному році члени команди району Шопинський М., учень 7 класу Різниківської ЗШ, і Панченко В., учень 8 класу Вовчанської гімназії №1, посіли ІІІ – ті місця. Це свідчить про відсутність системного підходу до організації роботи зі здібними та обдарованими дітьми.

Велика роль у виявленні та підтримці обдарованої молоді належить Малій академії наук. Нажаль, у 2011-2012 навчальному році на І (районний) етап конкурсу – захисту науково – дослідницьких робіт учнів – членів МАН не було представлено жодної роботи з математики.

З кожним роком у районі зростає кількість навчальних закладів, учні яких беруть участь у Міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру»:
Значну роль у підвищенні інтересу до вивчення математики відіграють предметні тижні, в рамках у школах яких були організовані математичні ігри, вікторини, розв’язування цікавих задач, випуск стіннівок, підготовка учнями повідомлень з історії математики тощо. Але цим позакласна робота з математики і обмежується.


Пропозиції:

 1. Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів:

  1. Забезпечити систематичний контроль за рівнем і якістю математичної освіти.

Постійно упродовж навчального року

  1. При здійсненні контролю за станом викладання математики приділяти увагу компетентнісному підходу до навчання предмета.

Постійно упродовж навчального року

  1. Створення та комплектування профільних, допрофільних класів здійснювати на діагностичній основі, враховуючи інтереси, здібності і потреби школярів.

Щорічно

  1. При складанні робочих навчальних планів враховувати перспективу створення класів з поглибленим вивченням математики та можливість здійснення допрофільної підготовки.

Щорічно

  1. Проаналізувати наявний стан та розробити заходи щодо поповнення матеріально – технічного та методичного забезпечення кабінетів математики.

До 01.09.2012

 1. Вчителям математики:

  1. Інтенсифікувати роботу з підготовки учнів 11-х класів до державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання з математики.

До 07.05.2012

  1. Проводити цілеспрямовану роботу зі здібними та обдарованими дітьми, залучати їх до участі у конкурсі – захисті науково – дослідницьких робіт учнів – членів МАН, Всеукраїнській учнівській олімпіаді, конкурсах, турнірах; до гурткової роботи.

Постійно упродовж навчального року

  1. На засіданнях шкільних методичних об’єднань вчителів математики (предметів природничо – математичного циклу) обговорювати інформацію, отриману на семінарах, засіданнях районного методичного об’єднання, під час курсової перепідготовки, і вносити пропозиції щодо вдосконалення викладання математики у навчальних закладах.

Постійно упродовж навчального року

  1. Активно впроваджувати в систему роботи елементи інноваційних технологій організації навчально – виховного процесу, які базуються на засадах особистісно орієнтованого навчання, диференціації та індивідуалізації, використання ІКТ.

Постійно упродовж навчального року

  1. Ретельно готуватися до уроку, прогнозувати всі його етапи, продумувати раціональне використання часу на уроці, дотримуватися дидактичних принципів навчання.

Постійно упродовж навчального року

  1. З метою ефективного проведення усного рахунку, розв’язування усних вправ і задач забезпечити зворотній зв’язок шляхом використання планшетів, дощечок, номерних карток тощо.

Постійно упродовж навчального року

  1. Неухильно дотримуватися санітарно – гігієнічних вимог до проведення уроків.

Постійно упродовж навчального року


Підготувала Корсун К.А., методист РМКСхожі:

Наказ №147 Про стан викладання математики у загальноосвітніх навчальних закладах району iconНаказ №92 Про підсумки вивчення стану викладання математики в початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів Великобурлуцького району
«Про організацію методичної роботи» та річного плану роботи методичного кабінету відділу освіти Великобурлуцької районної державної...
Наказ №147 Про стан викладання математики у загальноосвітніх навчальних закладах району iconНаказ №119 Про вивчення стану викладання математики в загальноосвітніх навчальних закладах району в 2011-2012 навчальному році
Здійснити з виїздами на місця перевірку стану викладання математики в загальноосвітніх навчальних закладах згідно з графіком (додаток...
Наказ №147 Про стан викладання математики у загальноосвітніх навчальних закладах району iconНаказ №154 Про стан викладання предмету „ Фізична культура у 2010-2011 навчальному році в загальноосвітніх навчальних закладах Краснокутського району
Згідно з планом вивчення стану викладання навчальних предметів районним методичним кабінетом відділу освіти райдержадміністрації...
Наказ №147 Про стан викладання математики у загальноосвітніх навчальних закладах району iconДовідка про вивчення стану викладання математики в початкових класах у 2010-2011 н р
Кобевки А. П., Котової М. П. на чолі з заступником начальника управління освіти Чернівецької міської ради Олійником Г. С. вивчався...
Наказ №147 Про стан викладання математики у загальноосвітніх навчальних закладах району iconНаказ №57 Про стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів із світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах району
«Про вивчення стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів із світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах»...
Наказ №147 Про стан викладання математики у загальноосвітніх навчальних закладах району iconНаказ №513 Про стан викладання історії України та всесвітньої історії у загальноосвітніх навчальних закладах району
Згідно з річним планом роботи відділу освіти Вовчанської рда на 2012 рік, річним планом роботи районного методичного кабінету на...
Наказ №147 Про стан викладання математики у загальноосвітніх навчальних закладах району iconНаказ №143 Про вивчення стану викладання біології в загальноосвітніх навчальних закладах району
«Про проведення експертизи стану викладання предметів інваріантної складової робочих навчальних планів 2011-2012 навчального року»...
Наказ №147 Про стан викладання математики у загальноосвітніх навчальних закладах району iconНаказ №60 Про вивчення стану викладання основ здоров'я в загальноосвітніх навчальних закладах району в 2011-2012 навчальному році
Куп’янської районної державної адміністрації на 2012 рік, з метою здійснення контролю за якістю знань та станом викладання в загальноосвітніх...
Наказ №147 Про стан викладання математики у загальноосвітніх навчальних закладах району iconНаказ №105 Про стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з математики в 5-11 класах навчальних закладів Ставищенського району
Згідно з планом роботи відділу освіти Ставищенської райдержадміністрації та районного методичного кабінету в 2012-2013 н р проводилося...
Наказ №147 Про стан викладання математики у загальноосвітніх навчальних закладах району iconНаказ №157 Про вивчення стану викладання художньої культури в загальноосвітніх навчальних закладах району в 2011-2012 навчальному році
Куп’янської районної державної адміністрації на 2012 рік, з метою здійснення контролю за якістю знань учнів та станом викладання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©on2.docdat.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи