Наказ №203 Про підсумки перевірки стану викладання в початкових класах закладів освіти району icon

Наказ №203 Про підсумки перевірки стану викладання в початкових класах закладів освіти району
Скачати 118.81 Kb.
НазваНаказ №203 Про підсумки перевірки стану викладання в початкових класах закладів освіти району
Дата конвертації02.10.2012
Розмір118.81 Kb.
ТипНаказ
джерелоУКРАЇНА


БУДЬОННІВСЬКА РАЙОННА У м. ДОНЕЦЬКУ РАДА


ВІДДІЛ ОСВІТИ

Н А К А З


10.04.2012 №203

Про підсумки перевірки стану

викладання в початкових класах

закладів освіти району


Відповідно до річного плану роботи відділу освіти Будьоннівської районної у м. Донецьку ради, наказу відділу освіти від 20.02.2012 року № 106 «Про перевірку стану викладання та якості знань, умінь і навичок учнів з української мови» у березні 2012 року було здійснено перевірку стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів початкових класів з української мови.

Основна мета полягала в об’єктивному з’ясуванні стану викладання у 3-х класах, у виявленні досягнень, недоліків, труднощів та їх причин, у визначенні шляхів поліпшення рівня викладання у світлі сучасних вимог, запровадження інноваційних форм і методів навчання, широкій інтеграції знань під час вивчення шкільних дисциплін.

Перевірка здійснювалась згідно з програмою, яка включала в себе наступні питання:

 • стан навчально –матеріальної бази для забезпечення виконання програмних вимог з навчальних дисциплін;

 • організація внутрішньошкільного контролю за станом викладання предметів та якістю знань учнів;

 • перевірка підготовчої роботи адміністрації закладів щодо планування роботи в закладі;

 • безпосередній контроль за якістю викладання предмету;

 • аналітико – узагальнююча діяльність адміністрації;

 • якість кадрового складу педагогів.

В результаті перевірки встановлено наступне:

У 14 загальноосвітніх закладах району функціонує 26 третіх класів із загальною кількістю 678 учнів. З них з українською мовою навчання ЗНЗ

№ 136 – 2 класи, ДНВК № 119 – 3 класи, ЗНЗ № 142 – 2 класи. З російською мовою навчання ЗНЗ № 99, 132, 145, 148. В інших закладах по одному класу з українською та російською мовами навчання.

Щодо якісного складу вчителів початкової школи, то слід зазначити, що забезпечено фахівцями усі заклади на 100%. В 3 – х класах у районі викладають 26 вчителів( 19-73% мають вищу освіту, 7-27% мають середню спеціальну освіту), з них 30,5% мають вищу категорію, 30,5% - І категорію, 4% мають ІІ категорію, 35% мають категорію «спеціаліст», 1 учитель має звання «старший учитель», 1 «учитель-методист». Загалом необхідно наголосити, що вчителі мають достатній рівень науково-теоретичної, фахової підготовки, володіють методикою викладання в початковій школі, враховують вікові особливості учнів, впроваджують в навчальний процес іноваційні методи, прийоми, елементи технологій та інформаційно-комунікаційні засоби навчання.

Успіх роботи учителя багато в чому залежить від того, наскільки правильно вчителі складають календарно-тематичне та поурочне планування. Особливо це актуально в умовах останніх років, тому що у зв’язку з ущільненням та інтенсифікацією навчального матеріалу не можна втрачати обов’язкові види контрольної діяльності. Кількість годин на викладання предметів відповідають робочому навчальному плану. Календарні плани вчителів складені з урахуванням методичних рекомендацій, узгоджені з ЗДНВР та затверджені директором навчального закладу. Але:

- заплановані основні види перевірки не оформлено відповідно до вимог, не відводиться окремий урок на розвиток зв’язного мовлення, не планується аналіз, корекційна робота, після контрольної роботи, перевірна робота для закріплення та узагальнення знань (ЗНЗ №123, 148);

- плануються уроки на вихідні та святкові дні (09.03, 16.04) ЗНЗ № 145; - не сплановано перевірки знань з мови в темі (ЗНЗ № 148);

- не запланована перевірка навичок читання мовчки (ЗНЗ № 120).

Записи вчителями у класних журналах ведуться у відповідності до інструктивних вимог: в усіх журналах записи ведуться мовою навчання чітко й охайно; уроки записуються своєчасно, ведеться тематичний облік знань, виставляються оцінки за письмові роботи. Але слід зазначити і ряд недоліків у роботі вчителів району:

- на кожній предметній сторінці існує запис про перевід учня на індивідуальну форму навчання, що є порушенням вимог щодо ведення класних журналів (ЗНЗ № 99);

- недоцільно розбито навчальний матеріал на теми (ЗНЗ № 118);

-не проведена перевірка навичок читання мовчки в І семестрі в класі з українською мовою навчання (ЗНЗ № 120);

-зміст домашніх завдань не відображає диференційного підходу (ЗНЗ № 120, 123, 137);

- домашнє завдання з української мови не завжди конкретизується (ЗНЗ № 132, 148);

- на сторінках проведення навчальних екскурсій, які повинні були пройти на осінніх та зимових канікулах, записи відсутні (ДПГ № 122);

- невірно оформлюються перевірні роботи на лівій стороні журналу (ЗНЗ № 123).

Перевіркою встановлено, що згідно з існуючими вимогами в учнів наявні робочі зошити та зошити для контрольних робіт. Аналіз перевірки робочих зошитів демонструє, що існує система письмових робіт (домашніх та класних). Зміст робіт, їх складність відповідають вимогам навчальних програм. Здійснюється індивідуальний та диференційований підхід до робіт учнів. Обсяг і характер домашніх завдань за рівнем складності в цілому відповідає змісту вивченого матеріалу в класі. Приділяється певна увага дотриманню у зошитах норм єдиного орфографічного режиму. Вибіркова перевірка зошитів для контрольних робіт свідчить, що контрольні роботи проведено у відповідності з календарним плануванням та записами в класних журналах, оцінки та дати проведення робіт в цілому співпадають з тими, які виставлені на предметних сторінках. Перевірка зошитів для контрольних робіт свідчить загалом про об’єктивність оцінювання.

^ Проте виявлено певні недоліки:

- обсяг диктантів 45-50 слів за нормою, а фактично 60-65 слів(ЗНЗ № 120);

- мають місце пропуски вчителем поодиноких помилок (ЗНЗ № 120, 145);

- за списування виставлена одна оцінка замість двох (ЗНЗ № 120);

- обсяг домашніх робіт перевищує норми (ЗНЗ № 120, 132, 137, 142);

- недостатньо уваги приділяється роботі з каліграфії (ЗНЗ № 120, 123);

- не проводиться робота над помилками (ЗНЗ № 120);

- у зошиті не виставляються оцінки за їх ведення (ЗНЗ № 123);

- не прописуються зразки правильного написання, рідко проводяться хвилинки каліграфії (ЗНЗ № 123);

- виконуються однотипні види роботи на уроці (ЗНЗ № 123);

- не простежується диференційований та індивідуальний підхід (ЗНЗ № 137);

- не звертається увага на дотримання єдиного орфографічного режиму (145, 147);

- домашнє завдання з української мови не завжди конкретизується (ЗНЗ № 148)

- простежуються грубі виправлення вчителем оцінок у роботах, після оцінки ставиться «б» (ЗНЗ № 137).

При аналізі поурочних планів вчителів простежується розвиток самостійності мислення учнів, форму­вання моральних якостей, використання резерву виховного навчання, диференційований підхід та розвиток твор­чої особистості в процесі навчання. Вчителі ведуть плани згідно з методичними ви­могами та рекомендаціями щодо складання і ведення поурочних планів – вказують тему, номер уроку, мету (навчальну, розвиваючу, виховну), обладнання уроку. Структура уроку визначена відповідно його типу, простежуються форми та методи, які використані вчителями протягом уроку. Але не визначено:

- тип уроку, обладнання, література, методи та прийоми роботи на уроці (ЗНЗ № 120, 123, 145);

- плани стислі, не відображають роботу вчителя в повному обсязі (ЗНЗ № 120);

- не прописано фізхвилинку, каліграфічну хвилинку (ЗНЗ № 137);

- зміст домашнього завдання в поурочних планах не відповідає відповідним записам у класному журналі (ЗНЗ №137);

- не прописується диференційований підхід до організації самостійної роботи учнів (ЗНЗ №137).

З метою об’єктивної оцінки діяльності вчителів було вивчено рівень навчально – матеріальної бази з даного предмета та можливості, які надає вчителю обладнання навчального кабінету для забезпечення виконання вимог навчальних програм. Обладнання кабінетів початкових класів дозволяє забезпечувати організацію навчально-виховного процесу для виконання програмних вимог з української мови. Класні кімнати мають довідково-інформаційну, науково-методичну літературу з предметів навчального циклу для учнів та вчителя, збірники задач та вправ, рекомендовані МОН України. На динамічних стендах експонуються матеріали, необхідні для вивчення окремих тем і розділів програми, демонструється матеріал, який ілюструє теоретичний та практичний курси. Кабінети обладнані різними видами дидактичних матеріалів, а саме: друкованими (придбаними за рахунок батьків) та саморобними – друкованими вчителем. Засоби навчання розміщенні таким чином, що вони займають мінімум корисної площі.

Більшість вчителів початкових класів володіють комп’ютером. Слід звернути увагу, що не всі вчителі загальноосвітніх навчальних закладів мають можливість проводити уроки у мультимедійних класах або з використанням проекторів та Інтернет ресурсів.

Усі учні 3-х класів повністю забезпечено підручниками.

З метою відстеження засвоєння учнями базового навчального матеріалу з української мови 28.02.12 та 01.03.12 в закладах освіти району для учнів

3-х класів комісією було проведено контрольний зріз знань (диктант з граматичним завданням).

Аналіз результатів зрізів показав, якість та успішність знань з української мови. Відповідно до результатів контрольного зрізу можна зробити висновок, що переважна більшість учнів засвоїла навчальний матеріал на рівні програмних вимог, але, нажаль, 2,7% учнів, які виконували роботу, не впорались із завданням.

Порівняльний аналіз показників навчальних закладів показав, що загальний найвищий показник якості знань серед учнів 3 класів 100% має ДПГ № 122 (учитель Липчанська В.В. учитель вищої кваліфікаційної категорії), 100 % - ДПЛ № 135 (учитель І кваліфікаційної категорії Бурима Л.В., учитель ІІ кваліфікаційної категорії Трофімова О.М. .), 92% - ЗНЗ № 120 (учитель кваліфікаційної категорії Савченко І.В.), 90% - ЗНЗ № 136 (учитель вищої кваліфікаційної категорії Богач О.М.), 88% - ЗНЗ № 99 (учитель вищої кваліфікаційної категорії Пуріц М.С.), 88% - ЗНЗ № 118 (учитель Купренчик І.В.), 88% - ДПГ № 122 (учитель І кваліфікаційної категорії Ляпкіна Н.О.).

^ Найгірший показник має ЗНЗ № 123 – 44,5% (учитель кваліфікаційної категорії спеціаліст Шиповських Г.В.), але слід зауважити, що вона має педстаж 1 рік.

Рівень якості знань учнів 3-х класів з української мови (диктант) по району складає 75%. Високий рівень показали ДПГ № 122 – 91%, ЗНЗ № 145 – 92%, ДПЛ № 135 – 89%, ДНЄШ № 99 – 88 %, ЗНЗ №136 – 88%, ЗНЗ № 118 – 85%, самий низький рівень мають ЗНЗ № 123 – 36%, ЗНЗ № 137 – 50%.

Рівень якості знань учнів 3-х класів з української мови (граматичне завдання) по району складає 84%. Високий рівень показали ДПГ № 122 – 97%, ЗНЗ № 147 – 94%, ЗНЗ № 118 – 93%, ДПЛ № 135 – 92%, ЗНЗ № 148 92%, самий низький рівень мають ЗНЗ № 123 – 53%.

Рівень мовленнєвої компетенції учнів по району складає 66%.

Тож загальний відсоток якості знань по району з української мови на достатньому рівні та складає 79,5%.

У річних планах роботи закладів на 2011-2012 навчальний рік сплановано у розділі «Організація контрольно-аналітичної діяльності» робота щодо контролю стану викладання предметів у початковій школі, заплановано тематичний контроль, розгляд питань щодо стану викладання української мови та відповідність навчальним досягненням учнів вимогам програм на педагогічній раді, сплановано комплексно-узагальнюючий контроль за формуванням, розвитком мовленнєвої діяльності учнів, складено графіки перспективного внутрішньошкільного контролю. Але:

- відсутні підписи вчителів про ознайомлення з висновками та пропозиціями в журналі внутрішньошкільного контролю (ЗНЗ № 120);

- не вказано конкретні терміни у перспективному плані вивчення стану викладання в початковій школі (ЗНЗ № 137);

не заплановано вивчення стану викладання української мови у плані контрольно-аналітичної діяльності за місяцями – на березень в 2-3 класах (ЗНЗ № 137);

- не заплановано розгляд питання щодо вивчення стану викладання української мови та математики в 2-3 класах початкової школи на засіданні педагогічної ради (ЗНЗ № 137);

- не вказано терміни проведення контролю та його види у графіку перспективного внутрішньошкільного контролю (ЗНЗ № 137);

- не простежується в річному плані в жодному місяці запланований фронтальний контроль за темою «Стан викладання та рівень знань, умінь і навичок учнів» (ЗНЗ № 142);

- не відвідано уроки у рамках фронтальної перевірки ЗДНВР (ЗНЗ № 142);

- не заплановано перевірку зошитів учнів, календарно-тематичного планування, контрольних робіт за текстами адміністрації (ЗНЗ № 142); - підсумковий наказ не містить висновків щодо стану викладання предметів в початкових класах (ЗНЗ № 142);

- жодна перевірка за строками не відповідає річному плану роботи навчального закладу (ЗНЗ № 142);

- існує формальність перевірок стану ведення щоденників учнями 1 класів, тому що в учнів 1-х класів щоденників навіть не існує (ЗНЗ № 142);

- видано накази «Про результати перевірки техніки читання» (наказ від 29.12.2011 № 475), де говориться про перевірку техніки читання в учнів 1-х класів, за підсумками перевірки надано рекомендації вчителю, але за нормативними документами контроль техніки читання в 1-х класах в І семестрі не проводиться (ЗНЗ № 142);

- відсутні довідки «Про результати перевірки ведення зошитів», «Про перевірку ведення шкільної документації», «Результати контролю за веденням поурочних планів вчителів» (ЗНЗ № 142).

Під час відвідування уроків визначено, що вчителі початкових класів проводять уроки на високому науково-методичному рівні, впроваджують інноваційні форми та методи роботи, здійснюють диференційований підхід до учнів із різними рівнями навчальних досягнень та різними можливостями, у своїй діяльності кваліфіковано реалізовують дидактичні принципи, уроки мають розвивальний характер. Багато уваги вчителі приділяють активізації пізнавальної діяльності. Для організації самостійної роботи використовують групові форми роботи, враховують вікові, психічні та фізіологічні особливості учнів для створення сприятливого психологічного мікроклімату, виконують санітарно – гігієнічні вимоги під час проведення уроків. Але:

- не проводиться диференціювання домашнього завдання (ЗНЗ № 142, 136);

- не використовуються виховні можливості бальної оцінки (ДПЛ № 135);

- не вчасно оцінено учнів (ЗНЗ № 147);

- інструктаж з виконання домашнього завдання проводиться на перерві (ЗНЗ № 147);

- однотипні види роботи на уроці, не плануються та не проводиться самостійна робота (ЗНЗ № 148).

За результатами вивчення стану викладання української мови в 3-х класах виявлено загальні проблеми:

 • необхідність поповнення матеріально-технічної бази;

 • недостатня робота вчителів з учнями, які мають низький та середній рівень якості знань;

 • неналежний рівень оформлення зошитів (робочих, контрольних);

 • недостатній рівень роботи педагогів щодо підвищення якості знань учнів з української мови та корекційної роботи.


На підставі вищевикладеного та на виконання рішення колегії відділу освіти від 30.03.2012 №7/4


НАКАЗУЮ:


 1. Визначити високий рівень стану викладання української мови у ДПГ № 122, достатній рівень у ЗНЗ № 99, 118, 119, 120, 135, 136, 142, 145, 147, 148, середній рівень ЗНЗ № 123, 132, 137.

^ 2. Керівникам ЗНЗ:

  1. Проаналізувати результати перевірки стану викладання та результати якості знань з української мови в 3-х класах та заслухати на нараді при директорі.

Термін: травень 2012

  1. Спланувати заходи щодо усунення виявлених недоліків та надати плани заходів до РВО.

Термін: до 01.06.2012

  1. Якісно проводити в закладах перевірку стану викладання предметів у початковій школі.

Термін: постійно

  1. Поповнити матеріально-технічну базу .

Термін: вересень 2012

 1. Районному методичному кабінету (Гороховік С.В.):

  1. Проаналізувати результати вивчення стану викладання на РМО вчителів початкових класів та спланувати корекційну роботу з даного питання на наступний навчальний рік.

Термін: серпень 2012

  1. Системно надавати методичну допомогу вчителям початкових класів з питання підвищення їх професійної компетенції з метою покращення якості знань учнів.

Термін: постійно

 1. Керівникам ЗНЗ № 123 Труфановій О.М., ЗНЗ№ 132 Левіній О.О., ЗНЗ № 137 Юрченко Н.Ю.:

  1. Взяти під особистий контроль рівень викладання та результативність якості знань учнів 3-х класів з української мови ЗНЗ № 123 (учитель Шиповських Г.В.), ЗНЗ № 137 (учитель Орлова Г.М.), ЗНЗ 132 (учитель Мельникова Ю.В.).

Термін: постійно

 1. Керівнику ЗНЗ № 142 Ничік О.О.:

  1. Усунути вказані недоліки щодо виконання адміністративного контролю за організацією навчально-виховного процесу, веденням шкільної документації.

 2. Контроль за виконанням наказу покласти на завідуючого методичним кабінетом Гороховік С.В.


Начальник відділу освіти В.М. Шохіна


Бендик А.А. Завізовано: Надіслано:

338-24-18 Гороховік С.В. до справи – 1

Полтєва Н.О. Бендик А.А. – 1

ЗНЗ - 14Схожі:

Наказ №203 Про підсумки перевірки стану викладання в початкових класах закладів освіти району iconНаказ №92 Про підсумки вивчення стану викладання математики в початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів Великобурлуцького району
«Про організацію методичної роботи» та річного плану роботи методичного кабінету відділу освіти Великобурлуцької районної державної...
Наказ №203 Про підсумки перевірки стану викладання в початкових класах закладів освіти району iconНаказ №59 Про проведення експертизи стану викладання предметів інваріантної складової робочих навчальних планів в 2011 2012 н р
На виконання плану роботи відділу освіти та з метою перевірки стану викладання предметів та вивчення рівня результативності контролю...
Наказ №203 Про підсумки перевірки стану викладання в початкових класах закладів освіти району iconНаказ №286 Про підсумки вивчення стану викладання предметів художньо естетичного циклу в початкових класах
Берестівецької, Дмитрушківської, Полянецької, Паланської загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ст., Гереженівського, Доброводівського, Кочержинського,...
Наказ №203 Про підсумки перевірки стану викладання в початкових класах закладів освіти району iconНаказ №72 м. Герца Про стан викладання музики й музичного мистецтва у закладах освіти району
«Про вивчення стану викладання музики й музичного мистецтва та надання методичної допомоги вчителя знз району», протягом лютого місяця...
Наказ №203 Про підсумки перевірки стану викладання в початкових класах закладів освіти району iconНаказ № Про підсумки вивчення стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів школи з біології (7-11 класи)
Згідно з річним планом роботи школи з по 20 року була проведена перевірка стану викладання біології у 7 11 класах
Наказ №203 Про підсумки перевірки стану викладання в початкових класах закладів освіти району iconНаказ №211 Про підсумки експертизи стану викладання предмету «Основи здоров’я» учні загальноосвітніх навчальних закладів району
«Основи здоров’я» в закладах освіти району в період з 09. 04. 2012 по 13. 04. 2012р комісією відділу освіти здійснена експертиза...
Наказ №203 Про підсумки перевірки стану викладання в початкових класах закладів освіти району iconНаказ №105 Про стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з математики в 5-11 класах навчальних закладів Ставищенського району
Згідно з планом роботи відділу освіти Ставищенської райдержадміністрації та районного методичного кабінету в 2012-2013 н р проводилося...
Наказ №203 Про підсумки перевірки стану викладання в початкових класах закладів освіти району iconНаказ №158-а про стан викладання української мови в початкових класах
Протягом листопада місяця в школі перевірявся стан викладання української мови в початкових класах, дотримання державних вимог до...
Наказ №203 Про підсумки перевірки стану викладання в початкових класах закладів освіти району iconНаказ №189 Про проведення тематичної перевірки з читання в 1 класах загальноосвітніх навчальних закладах Мелітопольського району
Рда 04. 09. 2012 №354 «Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами закладів освіти району в 2012-2013 навчальному році»,...
Наказ №203 Про підсумки перевірки стану викладання в початкових класах закладів освіти району iconНаказ №88 Про проведення експертизи стану викладання історії в загальноосвітніх навчальних закладах освіти Чугуївського району
«Про проведення експертизи стану викладання предметів інваріантної складової робочих навчальних планів 2011-2012 н р.» та з метою...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©on2.docdat.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи