Наказ №89/1 Про стан викладання світової літератури у загальноосвітніх навчальних закладах району icon

Наказ №89/1 Про стан викладання світової літератури у загальноосвітніх навчальних закладах району
Скачати 139.57 Kb.
НазваНаказ №89/1 Про стан викладання світової літератури у загальноосвітніх навчальних закладах району
Дата конвертації02.10.2012
Розмір139.57 Kb.
ТипНаказ
джерело
Відділ освіти Вовчанської районної державної адміністрації


Н А К А З


Вовчанськ


24.03.2011 № 89/1


Про стан викладання світової літератури

у загальноосвітніх навчальних закладах

району


Згідно з перспективним та річним планом роботи відділу освіти Вовчанської районної державної адміністрації протягом лютого – березня 2011 року у Білоколодязькій загальноосвітній школі, Вовчанському ліцеї №2, Вовчанській загальноосвітній школі – інтернаті №5 , Шевченківській Першій загальноосвітній школі району вивчалося питання стану викладання світової літератури. З цією метою:

 • відбулося відвідування уроків;

 • досліджено питання реалізації теми самоосвіти засобами уроку;

 • розглянуто питання виконання навчальних програм та поурочних планів учителями цього предмета;

 • здійснено аналіз матеріально – технічного забезпечення навчально – виховного процесу;

 • визначено рівень сформованості навчальних досягнень школярів, участь у ІІ і ІІІ етапах Всеукраїнської учнівської олімпіади зі світової літератури.

Навчання світової літератури у загальноосвітніх навчальних закладах району здійснюється за чинними програмами Міністерства освіти і науки України.

Учні 5-9 класів на 100% забезпечені підручниками «Зарубіжна література», «Література (інтегрований курс)» ; забезпеченість учнів 11 класу підручником «Зарубіжна література» становить 60%, підручником «Література» - 100%. Учні 10 –х класів з російською мовою навчання не мають жодного підручника з літератури, а учні 10-х класів з українською мовою навчання забезпечені підручником «Світова література. Рівень стандарту» на 72%.

Перевірка виконання навчальних програм зі світової літератури виявила: програми з предмета вчителі виконують відповідно до календарного планування.

Учителі відвіданих навчальних закладів мають фахову та методичну літературу, постійно використовують її для підвищення свого методичного рівня, а також для оволодіння темою самоосвіти, над якою вони працюють.

У результаті відвіданих уроків виявлено, що вчителі добре знають вимоги до програм, методичні рекомендації щодо викладання світової літератури, мають відповідну фахову, науково – теоретичну підготовку, володіють сучасними методиками викладання, забезпечують засвоєння учнями основних теоретичних і практичних знань, передбачених програмою.

Бредіхіна Л.Л. , Дудник В.А. (Білоколодязька загальноосвітня школа), Опарій Л.В. (Шевченківська Перша, Революційна загальноосвітні школи), Колеснікова С.В. (Вовчанський ліцей №2) мають високу професійну підготовку, напрацьовану в постійному творчому пошуку, у неперервній самоосвіті. Їх уроки цілеспрямовані, особистісно зорієнтовані, методично насичені. На всіх уроках створюється атмосфера зацікавленого навчання, стимулюється інтерес учнів до предмета.

Батуліна В.Ю. (Вовчанський ліцей №2), Руденко Л.М. (Вовчанська загальноосвітня школа – інтернат №5) пропонують учням систему проблемних питань з літератури, часто використовуючи для цього висловлювання видатних людей, привчають не тільки уважно читати твір, а й думати, зіставляти, аналізувати; залучають школярів до підготовки виступів, повідомлень. Їх учні 5,6 класів полюбляють створювати ілюстрації до вивчених казок, оповідань, проводять виставки своїх малюнків

Цвірко Р.В. намагається використовувати нестандартні прийоми і форми перевірки знань школярів, залучає консультантів з числа учнів класу для перевірки літературних диктантів, підготовки тематичних інформацій. Готуючись до уроків літератури, продумує їх структуру, план, завдання, але, оскільки Ріта Вікторівна викладає світову літературу лише другий рік, їй не завжди вдається ефективно реалізувати на уроці заплановане, правильно здійснити оцінювання навчальних досягнень учнів. Вчителька потребує методичної допомоги збоку адміністрації інтернату та колег.

У всіх учнів є зошити зі світової літератури . Зошити перевіряються вчителями, оцінки за ведення виставляються щомісяця до класного журналу. Сторінки класних журналів, у цілому, вчителі заповнюють правильно, дотримуючись чинних рекомендацій щодо їх ведення.

Але на всіх відвіданих уроках не була проведена (Бредіхіна Л.Л., Дудник В.А., Колеснікова С.В., Цвірко Р.В.) або проведена занадто пізно (Руденко Л.М., Опарій Л.В., Батуліна В.Ю.) фізкультхвилинка (навіть у 5 – 6 класах). Підведення підсумків уроку та задання домашнього завдання здійснювалося після дзвоника з уроку (Колеснікова С.В., Руденко Л.М., Батуліна В.Ю.). У 5-6 класах проводиться недостатня робота по вдосконаленню навичок читання в учнів. Не має системного характеру читання художніх творів восьми-, дев’ ятикласниками. Залишається проблемою читання програмових творів і взагалі художньої літератури учнями старших класів.

Позакласна робота з предмета обмежується підготовкою та проведенням тижня світової літератури та участю учнів у Всеукраїнських учнівських олімпіадах з базових дисциплін. Бредіхіна Л.Л., Колеснікова С.В., Батуліна В.Ю. підготували по одному переможцю ІІ (районного) етапу оліміпіади зі світової літератури 2010/2011 н.р.

Аналіз матеріалів контрольно-аналітичної діяльності адміністрацій відвіданих шкіл показав, що стан викладання зарубіжної літератури вивчався в усіх школах згідно з перспективним планом вивчення стану викладання навчальних предметів. Матеріали узагальнені довідками, наказами: у Білоколодязькій ЗШ – наказ від 10.12.2010 №203, у Вовчанському ліцеї №2 – наказ від 29.12.2006 №26, у Вовчанській загальноосвітній школі – інтернаті №5 – довідка , питання розглядалося на нараді при директорові 04.12.2006, у Шевченківській Першій ЗШ – наказ від 20.12.2008 р. №79.

Виходячи з викладеного вище,


НАКАЗУЮ:


 1. Директорам загальноосвітніх навчальних закладів:

  1. Спільно з вчителями світової літератури спланувати роботу та усунути недоліки

за результатами вивчення відділом освіти даного питання.

До 01.05.2011р.

  1. Забезпечити дієвий контроль за станом викладання світової літератури в навчальному закладі.

Упродовж навчального року

  1. Взяти під особистий контроль організацію позакласної роботи з літератури.

Упродовж навчального року


 1. Вчителям світової літератури загальноосвітніх навчальних закладів:

  1. 2.1. Ознайомитися з Концепцією літературної освіти, затвердженою наказом

  2. Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 26.01.2001 №58.

До 30.04. 2011 р.

  1. 2.2. З метою вироблення в учнів навичок вдумливого (аналізуючого) читання,

  2. стимулювання інтересу до читання художніх творів продовжувати

  3. удосконалювати і впроваджувати інноваційні форми і методи роботи. Шляхом

  4. самоосвіти вивчати і впроваджувати ефективний педагогічний досвід з цього

  5. питання учителів району, області.

Упродовж навчального року

  1. 2.3. Ретельно продумувати етапи уроку, раціонально використовувати час на уроці,

  2. дотримуватися санітарно – гігієнічних вимог до уроку.

Упродовж навчального року

  1. 2.4. Активізувати позакласну роботу з предмета: організувати роботу шкільних

  2. літературних гуртків, проводити різноманітні позакласні заходи, в системі

  3. готувати учнів до участі у ІІ (районному) етапі Всеукраїнської учнівської

  4. олімпіади зі світової літератури.

Упродовж навчального року

  1. 2.5. Застосовувати інформаційно – комунікаційні технології для підготовки та

  2. проведення уроків.

Упродовж навчального року

 1. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника відділу освіти Шмакову Л.О.^ Начальник відділу освіти Ю.М. Омельченко

Корсун К.А., 4-34-72

Довідка про стан викладання

світової літератури у загальноосвітніх навчальних закладах району


Згідно з перспективним та річним планом роботи відділу освіти Вовчанської районної державної адміністрації протягом лютого – березня 2011 року у Білоколодязькій загальноосвітній школі, Вовчанському ліцеї №2, Вовчанській загальноосвітній школі – інтернаті №5 , Шевченківській Першій загальноосвітній школі району вивчалося питання стану викладання світової літератури. З цією метою:

 • відбулося відвідування уроків;

 • досліджено питання реалізації теми самоосвіти засобами уроку;

 • розглянуто питання виконання навчальних програм та поурочних планів учителями цього предмета;

 • здійснено аналіз матеріально – технічного забезпечення навчально – виховного процесу;

 • визначено рівень сформованості навчальних досягнень школярів, участь у ІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади зі світової літератури.

Одним із важливих напрямів української освіти є гуманітарний, який забезпечує духовний розвиток учнів. Серед навчальних дисциплін гуманітарного циклу особливе значення має література як мистецтво слова і спосіб формування загальної культури людини, її моральних орієнтацій і цінностей. Літературна освіта, що реалізується у загальноосвітніх навчальних закладах, має структуру, що відзначається послідовністю, наступністю й поступовим збагаченням знань, розвитком умінь і навичок дітей. Відповідно до вікових особливостей учнів курс літератури в 5 – 11 класах має три етапи:

5 - 7 класи – формування потреби до читання (І етап);

8 – 9 класи – системне читання (ІІ етап);

10 – 11 класи – творчо – критичне читання (ІІІ етап).

Частини і етапи літературної освіти відрізняються принципами відбору літературних текстів, побудовою відповідних методик і навчальних програм.

Навчання світової літератури у загальноосвітніх навчальних закладах району здійснюється за наступними програмами:

5 – 9 класи – Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Зарубіжна література. 5 – 12 класи. Авт. Ю.І. Ковбасенко та ін. К.: Перун, 2005;

10 клас – Світова література. 10 – 11 класи. Програми для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень стандарту, академічний рівень, профільний рівень. Укладачі: Ю.І. Ковбасенко, Г.М. Гребницький та ін.;

11 клас – Зарубіжна література. Програми для профільних класів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. 8 – 11 класи. Укладачі: Д.С. Наливайко, Ю.І. Ковбасенко та ін. К.: Педагогічна преса, 2004;

Зарубіжна література. Програми для профільних класів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. 10 – 11 класи. За редакцією Д.В. Затонського, Є.В. Волощук. К.: Педагогічна преса, 2004;

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. Зарубіжна література. 5 – 11 класи. За ред.. Д. Затонського. К.: Шкільний світ, 2001.

Учні 5-9 класів на 100% забезпечені підручниками «Зарубіжна література», «Література (інтегрований курс)» авторів Волощук Є.В., Ковбасенко Ю.І., Півнюк Р.О., Фесенко В.І., Дорофєєва Н.І., Сімакова Л.А., Звиняцьковський В.Я.; забезпеченість учнів 11 класу підручником «Зарубіжна література. 11 клас» авт. Волощук Є.В. становить 60%, підручниками «Література, ч. І» авт. Корзов Ю.І.. «Література, ч. ІІ» авт. Борецький М.І. – 100%. Учні 10 –х класів з російською мовою навчання не мають жодного підручника з літератури, а учні 10-х класів з українською мовою навчання забезпечені підручником «Світова література. Рівень стандарту» авт. Ковбасенко Ю.І. на 72%.

Перевірка виконання навчальних програм зі світової літератури виявила: програми з предмета вчителі виконують відповідно до календарного планування.

Учителі відвіданих навчальних закладів мають фахову та методичну літературу, постійно використовують її для підвищення свого методичного рівня, а також для оволодіння темою самоосвіти, над якою вони працюють.

У результаті відвіданих уроків виявлено, що вчителі добре знають вимоги до програм, методичні рекомендації щодо викладання світової літератури, мають відповідну фахову, науково – теоретичну підготовку, володіють сучасними методиками викладання, забезпечують засвоєння учнями основних теоретичних і практичних знань, передбачених програмою.

У Шевченківській Першій загальноосвітній школі І-ІІ ст. та Революційній загальноосвітній школі І-ІІІ ст. працює вчитель Опарій Л.В. (кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії», педагогічний стаж роботи 16 років). Має високу професійну підготовку, напрацьовану в постійному творчому пошуку, у неперервній самоосвіті. ЇЇ методика викладання базується на реалізації основних вимог програм, на принципах гуманізації освіти, використання інтерактивних, розвивальних методів навчання, нестандартних підходів до уроку, співпраці з учнями. Уроки завжди цілеспрямовані, особистісно зорієнтовані, методично насичені, з використанням міжпредметних зв’язків. На всіх уроках створюється атмосфера зацікавленого навчання, стимулюється інтерес учнів до предмета. Вчителька добре використовує можливості свого навчального кабінету, у якому є багато допоміжних матеріалів, зібраних нею: опорні схеми, таблиці, ілюстрації, різноманітний роздатковий матеріал, завдання для контрольних робіт, матеріали зі складних та маловивчених тем тощо.

Уроки світової літератури вчителька Вовчанського ліцею №2 Колеснікова С.В. (кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії», старший вчитель, педагогічний стаж роботи 17 років) будує так, що вони вчать учнів мислити, розмірковувати над явищами літератури , пізнавати навколишній світ («Як ви думаєте, що таке краса?», «Якому настрою відповідає прослуханий поетичний твір?», «Що здивувало в цій поезії, здалося незвичайним?»). Роботу над текстом, глибокий текстуальний аналіз вважає обов’язковими у ході викладання літератури. Приділяється увага «зовнішньому» знайомству з твором, а потім – вдумливому уважному читанню. Сприяють глибокому знанню тексту художнього твору, відомостей про письменників і поетів певні завдання, тести, інсценування окремих епізодів твору, біографії ( «інтерв’ю з поетом») , що розвиває пам’ять, уяву, увагу учнів, дає можливість зрозуміти почуття героїв. Але Світлані Володимирівні слід посилити емоційний компонент уроку, пам’ятаючи про створення на уроці певної атмосфери, яка б сприяла кращому розумінню художнього твору.

Батуліна В.Ю., вчитель Вовчанського ліцею №2 ( кваліфікаційна категорія «спеціаліст І категорії, педагогічний стаж 10 років), пропонує учням на уроках здійснити уявні подорожі країнами та епохами, в яких проживали письменники і поети, вважаючи, що вивчення світової літератури неможливе без знань про життя суспільства у конкретну історичну добу, без уміння порівнювати художні твори та інші види мистецтва, через які проявляється дух епохи. З метою активізації діяльності учнів на уроці Валентина Юріївна залучає їх до висловлювання власних думок, асоціацій, які виникають під час роботи над твором, складання власних хоку, залучає учнів до підготовки виступів, інформацій певної тематики, проводить словникову роботу. Учні 5,6 класів полюбляють створювати ілюстрації до вивчених казок, оповідань, проводять виставки своїх малюнків. На контрольних роботах вчителька обов’язково роз’яснює структуру запропонованих тестів, критерії оцінювання, проводить інструктаж виконання завдань. Але слід продумувати зайнятість учнів, які виконали роботу раніше встановленого часу.

Учитель Вовчанської загальноосвітньої школи – інтернату №5 І-ІІІ ст. Руденко Л.М. (кваліфікаційна категорія «спеціаліст І категорії», педагогічний стаж роботи 19 років) пропонує учням систему проблемних питань з літератури, часто використовуючи для цього висловлювання видатних людей, привчає не тільки уважно читати твір, а й думати, зіставляти, аналізувати; залучає школярів до підготовки виступів, повідомлень. Для актуалізації раніше засвоєних знань, необхідних для розуміння нового матеріалу, крім індивідуального опитування, фронтальної бесіди, дає завдання на встановлення відповідностей («теоретичне лото»), проводить дидактичні ігри. Під час перевірки знань учнів використовує не тільки традиційні форми, види, а й літературні диктанти, «цитатну доріжку», тести, гру – змагання «Чи уважний ти читач ?» (вставити у тексті пропущені слова).

Колега Любові Миколаївни Цвірко Р.В. (кваліфікаційна категорія «спеціаліст», педагогічний стаж роботи 13 років) також намагається використовувати нестандартні прийоми і форми перевірки знань школярів, залучає консультантів з числа учнів класу для перевірки літературних диктантів, підготовки тематичних інформацій. Готуючись до уроків літератури, продумує їх структуру, план, завдання, але, оскільки Ріта Вікторівна викладає світову літературу лише другий рік, їй не завжди вдається ефективно реалізувати на уроці заплановане, правильно здійснити оцінювання навчальних досягнень учнів. Вчителька потребує методичної допомоги збоку адміністрації інтернату та колег.

Аналіз відвіданих уроків вчителів Білоколодязької загальноосвітньої школи Дудник В.А. (кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії», старший вчитель, педагогічний стаж роботи 41 рік) та Бредіхіної Л.Л. (кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії», педагогічний стаж роботи 27 років) показав, що вони значну увагу приділяють мотивації навчальної діяльності учнів. Здійснюють її шляхом пороведення з учнями бесід, постановки проблемних питань («Чому Ф. Достоєвського відносять до людей, які змінили хід історії?», «Почему ранене творчество А.Блока тяготеет к символизму?»), розігруванням інсценівок, роботи з епіграфом, розгадуванням літературних ребусів. На уроках Дудник В.А. та Бредіхіна Л.Л. широко використовують наочність, дидактичний матеріал. На допомогу учням вчителями розроблено пам’ятки, опорні схеми, «колодязі підказок», таблиці для само- та взаємооцінювання. Працюючи над проблемною темою «Використання інтерактивних технологій на уроках світової літератури та російської мови», Дудник В.А. значну увагу приділяє вивченню художніх творів з використанням прийомів «мікрофон», «коло ідей», «ти – мені, я – тобі», «діалог з персонажем». Розвитку асоціативного мислення учнів сприяє складання сенканів, кубування, гронування.

Бредіхіна Л.Л. працює над самоосвітньою темою «Проблемно – пошуковий метод навчання як засіб активізації дослідницької діяльності учнів». На своїх уроках використовує різні прийоми: інтригуючий початок уроку, полемічний виклад матеріалу, контрасне зіставлення аргументів. Організовує дослідницьку роботу учнів під час роботи над проектами, підготовки випереджальних завдань, створення діафільму до твору діафільм за повістю В. Короленка «Діти підземелля», 6 клас), умовних декорацій, костюмів головних героїв (позакласне читання за казкою Ш. Перо «Попелюшка», 5 клас).

Взагалі, всі відвідані уроки носили діалогічний характер. Домашні завдання мали диференційований характер ( читати та переказувати текст твору чи підручника, намалювати сюжетний малюнок; скласти сенкан, кросворд, написати твір – мініатюру на задану тему тощо).

У всіх учнів є зошити зі світової літератури . Зошити перевіряються вчителями, оцінки за ведення виставляються щомісяця до класного журналу. Сторінки класних журналів, у цілому, вчителі заповнюють правильно, дотримуючись чинних рекомендацій щодо їх ведення.

Але на всіх відвіданих уроках не була проведена (Бредіхіна Л.Л., Дудник В.А., Колеснікова С.В., Цвірко Р.В.) або проведена занадто пізно (Руденко Л.М., Опарій Л.В., Батуліна В.Ю.) фізкультхвилинка (навіть у 5 – 6 класах). Підведення підсумків уроку та задання домашнього завдання здійснювалося після дзвоника з уроку (Колеснікова С.В., Руденко Л.М., Батуліна В.Ю.). У 5-6 класах проводиться недостатня робота по вдосконаленню навичок читання в учнів. Не має системного характеру читання художніх творів восьми-, дев’ ятикласниками. Залишається проблемою читання програмових творів і взагалі художньої літератури учнями старших класів.

Позакласна робота з предмета обмежується підготовкою та проведенням тижня світової літератури та участю учнів у Всеукраїнських учнівських олімпіадах з базових дисциплін. Бредіхіна Л.Л., Колеснікова С.В., Батуліна В.Ю. підготували по одному переможцю ІІ (районного) етапу оліміпіади зі світової літератури 2010/2011 н.р.

Аналіз матеріалів контрольно-аналітичної діяльності адміністрацій відвіданих шкіл показав, що стан викладання зарубіжної літератури вивчався в усіх школах згідно з перспективним планом вивчення стану викладання навчальних предметів. Матеріали узагальнені довідками, наказами: у Білоколодязькій ЗШ – наказ від 10.12.2010 №203, у Вовчанському ліцеї №2 – наказ від 29.12.2006 №26, у Вовчанській загальноосвітній школі – інтернаті №5 – довідка , питання розглядалося на нараді при директорові 04.12.2006, у Шевченківській Першій ЗШ – наказ від 20.12.2008 р. №.79.

Виходячи з викладеного вище, рекомендовано:

Вчителям світової літератури загальноосвітніх навчальних закладів:

 1. Ознайомитися з Концепцією літературної освіти, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 26.01.2001 №58.

До 30.04. 2011 р.

  1. 2. З метою вироблення в учнів навичок вдумливого (аналізуючого) читання, стимулювання інтересу до читання художніх творів продовжувати удосконалювати і впроваджувати інноваційні форми і методи роботи. Шляхом самоосвіти вивчати і впроваджувати ефективний педагогічний досвід з цього питання учителів району, області.

Упродовж навчального року

  1. 3. Ретельно продумувати етапи уроку, раціонально використовувати час на уроці, дотримуватися санітарно – гігієнічних вимог до уроку.

Упродовж навчального року

  1. 4. Активізувати позакласну роботу з предмета: організувати роботу шкільних літературних гуртків, проводити різноманітні позакласні заходи, в системі готувати учнів до участі у ІІ (районному) етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади зі світової літератури.

Упродовж навчального року

  1. 5. Застосовувати інформаційно – комунікаційні технології для підготовки та проведення уроків.

Упродовж навчального року


Підготувала методист РМК К.А. КорсунСхожі:

Наказ №89/1 Про стан викладання світової літератури у загальноосвітніх навчальних закладах району iconНаказ №57 Про стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів із світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах району
«Про вивчення стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів із світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах»...
Наказ №89/1 Про стан викладання світової літератури у загальноосвітніх навчальних закладах району iconДовідка про підсумки вивчення стану викладання української літератури в загальноосвітніх навчальних закладах міста На виконання наказу
«Про вивчення стану викладання української літератури в загальноосвітніх навчальних закладах», з 13 по 24 лютого 2012 року вивчався...
Наказ №89/1 Про стан викладання світової літератури у загальноосвітніх навчальних закладах району iconНаказ №147 Про стан викладання математики у загальноосвітніх навчальних закладах району
Згідно з планом роботи відділу освіти Вовчанської рда, районного методичного кабінету протягом лютого – березня 2012 року вивчався...
Наказ №89/1 Про стан викладання світової літератури у загальноосвітніх навчальних закладах району iconНаказ №154 Про стан викладання предмету „ Фізична культура у 2010-2011 навчальному році в загальноосвітніх навчальних закладах Краснокутського району
Згідно з планом вивчення стану викладання навчальних предметів районним методичним кабінетом відділу освіти райдержадміністрації...
Наказ №89/1 Про стан викладання світової літератури у загальноосвітніх навчальних закладах району iconНаказ №180 Про стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з української мови І літератури в загальноосвітніх навчальних закладах району
В навчально-виховних закладах району працює 38 вчителів української мови І літератури. Всі вони мають повну вищу освіту та працюють...
Наказ №89/1 Про стан викладання світової літератури у загальноосвітніх навчальних закладах району iconНаказ №513 Про стан викладання історії України та всесвітньої історії у загальноосвітніх навчальних закладах району
Згідно з річним планом роботи відділу освіти Вовчанської рда на 2012 рік, річним планом роботи районного методичного кабінету на...
Наказ №89/1 Про стан викладання світової літератури у загальноосвітніх навчальних закладах району iconНаказ №143 Про вивчення стану викладання біології в загальноосвітніх навчальних закладах району
«Про проведення експертизи стану викладання предметів інваріантної складової робочих навчальних планів 2011-2012 навчального року»...
Наказ №89/1 Про стан викладання світової літератури у загальноосвітніх навчальних закладах району iconНаказ №60 Про вивчення стану викладання основ здоров'я в загальноосвітніх навчальних закладах району в 2011-2012 навчальному році
Куп’янської районної державної адміністрації на 2012 рік, з метою здійснення контролю за якістю знань та станом викладання в загальноосвітніх...
Наказ №89/1 Про стан викладання світової літератури у загальноосвітніх навчальних закладах району iconНаказ №92 Про підсумки вивчення стану викладання математики в початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів Великобурлуцького району
«Про організацію методичної роботи» та річного плану роботи методичного кабінету відділу освіти Великобурлуцької районної державної...
Наказ №89/1 Про стан викладання світової літератури у загальноосвітніх навчальних закладах району iconНаказ №157 Про вивчення стану викладання художньої культури в загальноосвітніх навчальних закладах району в 2011-2012 навчальному році
Куп’янської районної державної адміністрації на 2012 рік, з метою здійснення контролю за якістю знань учнів та станом викладання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©on2.docdat.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи