Довідка «Дотримання критеріїв оцінювання з української мови та літератури відповідно до чинних програм в Помічнянській зш №3, Тишківській зш №1, Піщанобрідській зш І-ІІІ ст.» icon

Довідка «Дотримання критеріїв оцінювання з української мови та літератури відповідно до чинних програм в Помічнянській зш №3, Тишківській зш №1, Піщанобрідській зш І-ІІІ ст.»
Скачати 103.3 Kb.
НазваДовідка «Дотримання критеріїв оцінювання з української мови та літератури відповідно до чинних програм в Помічнянській зш №3, Тишківській зш №1, Піщанобрідській зш І-ІІІ ст.»
Дата конвертації02.10.2012
Розмір103.3 Kb.
ТипДовідка
джерело


Нарада керівників

установ освіти району

16.05.012р.


ДОВІДКА

«Дотримання критеріїв оцінювання з української мови та літератури відповідно до чинних програм в Помічнянській ЗШ №3,

Тишківській ЗШ №1, Піщанобрідській ЗШ І-ІІІ ст.»


Ефективність навчання залежить від чіткої та гнучкої організації навчального процесу на уроці, від уміння вчителя врахувати реальне засвоєння матеріалу кожним учнем та індивідуальні особливості учнів. Важливими складовими дидактики навчання є контроль та оцінювання. Від їх організації залежить ефективність управління навчально-виховним процесом і якість підготовки фахівців.

Педагоги Помічнянської ЗШ І-ІІІ ст. №3, Піщанобрідської ЗШ І-ІІІ ст. та Тишківської ЗШ І-ІІІ ст. №1 оцінюють учнів, використовуючи різноманітні методи. Це: тести, усні та письмові звіти, контрольні роботи, проміжні та підсумкові атестації, перевірка письмових робіт та ведення зошитів. Надзвичайно важливим є те, щоб перед розробкою інструментів оцінювання кожен педагог чітко визначився зі змістом, структурою, кількістю, методами та вимогами, які висуваються до них.

Дане питання має відповідну нормативну базу: наказ Міністерства освіти, молоді та спорту України №329 від 13.04.2011 року „Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти”; Лист МОН від 18.05.2009 р. №1/9 – 342 «Про визначення кількості фронтальних та індивідуальних видів контрольних робіт з української мови та літератури в ЗНЗ з українською мовою навчання»; Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін в основній та старшій школі у 2011-2012 н. р. (українська мова та література). Таку нормативну базу мають лише вчителі української мови та літератури Тишківської ЗШ І-ІІІ ст. №1, педагоги Помічнянської ЗШ І-ІІІ ст. №3 та Піщанобрідської ЗШ І-ІІІ ст. вказали лише наказ МОН України № 371 від 05.05.2008 р.

У всіх вищезазначених навчальних закладах питання опрацювання критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів з української мови та літератури відбувається щорічно на першому засіданні ШМО вчителів суспільно-гуманітарного циклу; на засіданнях педагогічних рад: Помічнянської ЗШ І-ІІІ ст. №3 (протокол №5 від 30 квітня 2010 року); Піщанобрідської ЗШ І-ІІІ ст. (протокол №5 від 05 січня 2009 року); крім того, дане питання розглядалося на засіданні методичної ради Тишківської ЗШ І-ІІІ ст. №1 (протокол №3 від 17.12.2009 р.)

Об'єктами регулярної перевірки та оцінювання мають бути:

- мовленнєві вміння й навички з чотирьох видів мовленнєвої діяльності;

- знання про мову й мовлення, мовні уміння та навички;

- орфографічні та пунктуаційні навички.

Варто зазначити, що кількість фронтальних та індивідуальних видів контрольних робіт з української мови в загальноосвітніх навчальних закладах з українською мовою навчання, вказана у додатку до програми, протягом всіх років реалізації програми корегувалась. Рекомендована в 2011/2012 навчальному році кількість фронтальних видів контрольних робіт з української мови в загальноосвітніх навчальних закладах з українською мовою навчання зведена в таблицю (лист МОН від 18.05.2009 N 1/9-342):

«Фронтальні контрольні роботи (рівень стандарту та академічний для 10-11 класів)».

Вчителі української мови та літератури Помічнянської ЗШ І-ІІІ ст. №3, Піщанобрідської ЗШ І-ІІІ ст. та Тишківської ЗШ І-ІІІ ст. №1 обізнані з критеріями оцінювання окремих видів контрольних робіт з української мови: говоріння, читання вголос здійснюється індивідуально шляхом поступового накопичення оцінок для того, щоб кожний учень (учениця) одержав(ла) мінімум одну оцінку за виконання завдань на побудову діалогу, усного переказу та усного твору. Для цих видів робіт не відводиться окремий урок, а оцінки виводяться один раз на рік і виставляються в колонки без дати.

Крім того, навички мовленнєвої діяльності оцінюються за чіткими критеріями та вимогами відповідно до нормативних документів.

Розгорнуту таблицю щодо річного оцінювання одинадцятикласників за видами навчальної діяльності подала лише Тишківська ЗШ І-ІІІ ст. №1:

Учнів у класі – 12, вчитель Мазур С.П.

Аудіювання: „1”-„3” - 1, „4”-„6” – 0, „7”-„9”- 9, „10”-„12” – 2.

Діалог: „1”-„3” – 1, „4”-„6” – 4, „7”-„9” -7, „10”-„12” – 0.

Усний переказ: „1”-„3” – 3, „4”-„6” – 3, „7”-„9” – 6, „10”-„12” – 0.

Письмовий твір: „1”-„3”- 0, „4”-„6” – 3, „7”-„9” – 7, „10”-„12” – 2.

Письмовий переказ: „1”-„3” – 3, „4”- „6” – 3, „7”-„9” – 6, „10”-„12” – 0.

Читання мовчки: „1”-„3” – 0, „4”-„6” – 1, „7”-„9” – 9, „10”-„12” – 2.

Диктант: „1”-„3” – 3, „4”-„6” – 3, „7”-„9” – 4, „10”-„12” – 2.

Мовна тема: „1”-„3” – 0, „4”-„6”- 4, „7”-„9”- 7.

Річна: „1”-„3”-1, „4”-„6”-4, „7”-„9”-7.

ДПА: „1”-„3”-1, „4”-„6”-4, „7”-„9”-7.

Вчителі Піщанобрідської ЗШ І-ІІІ ст. подали результати лише за читання мовчки, аудіювання, усний твір (говоріння), диктант; Помічнянської ЗШ І-ІІІ ст. №3 – результати аудіювання. Враховуючи, що основною формою перевірки мовної теми, аудіювання і читання мовчки є тестові завдання, то відповідно і результати учнів 11 класу досить високі.

Також в зазначених ЗНЗ відбувається індивідуальний контроль мовленнєвої діяльності учнів: «Індивідуально оцінюються: говоріння (діалог, усний переказ, усний твір) і читання вголос. Для цих видів діяльності не відводять окремого уроку. У I семестрі проведено оцінювання 2 видів мовленнєвої діяльності (усний твір, діалог), результати оцінювання виставлені в колонку без дати і враховані в найближчу тематичну. У II семестрі проведено оцінювання таких видів мовленнєвої діяльності, як усний переказ і читання вголос. Повторне оцінювання всіх видів мовленнєвої діяльності не проводилось згідно з вимогами.

Слід зазначити, що вчителями-словесниками вищезазначених шкіл створені тематичні папки, в яких є в наявності диференційовані роботи, розроблені відповідно до рівнів оцінювання:

  1. „Частини мови” (6-7кл.), „Складне речення” (9 кл.), „Т. Шевченко” (9кл.), „Давня українська література” (9кл.), „Тексти та тестові завдання для читання мовчки” (5-11кл.); „Тестові завдання для проведення аудіювання” (5-11кл.) – учитель Чабаненко О. І.;

  2. „Синтаксис і пунктуація”(5 кл.), „Рідна Україна. Світ природи”(5кл.), „Лексикологія. Фразеологія”(6 кл.) – учитель Швець Л. В.;

  3. „Морфологічні засоби стилістики” (11кл.), „Узагальнення і систематизація найважливіших відомостей з української мови”(11кл.), „Українська література другої половини ХХ- початку ХХІ ст. (11кл.) – учитель Мазур С.П. – Тишківська ЗШ І-ІІІ ст. №1;

Помічнянська ЗШ І-ІІІ ст. №3 – тестові контрольні роботи (11 клас): «Стилістика мови. Культура мовлення.», «Стилістика простих речень», «Стилістика складних речень»; на жаль, вчителі Піщанобрідської ЗШ І-ІІІ ст. не подали відповідних матеріалів.

В кабінетах української мови та літератури наявні куточки тематичного оцінювання, в яких зафіксовані останні тематичні контрольні роботи: Помічнянська ЗШ І-ІІІ ст. №3 -


5 кл. Українська мова
Контрольна робота
Тема: «Повторення і узагальнення вивченого за ІІ семестр»Українська література
Контрольна робота
Тема: «За творами Шевченка, Пчілки та ін.»


6 кл. Українська мова
Контрольна робота
Тема: «Займенник»

Українська література
Контрольна робота
Тема: «Гумористичні твори»


7 кл. Українська мова
Контрольна робота
Тема: «Службові частини мови»

Українська література
Контрольна робота
Тема: «Ми – українці»

8 кл. Українська мова
Контрольна робота
Тема: «Речення з відокремленими членами»

Українська література
Контрольна робота
Тема: «Українська проза»

9 кл. Українська мова
Контрольна робота (тест)
Тема: «Складне синтаксичне ціле»

Українська література
Контрольна робота (тест)
Тема: «З літератури XX століття»

10 кл. Українська мова
Контрольна робота (тест)
Тема: «Узагальнення й систематизація вивченого»

Українська література
Контрольна робота (тест)
Тема: «Українська література XX століття»

11 кл. Українська мова
Контрольна робота (тест)
Тема: «Узагальнення й систематизація найважливіших відомостей з української мови»

Українська мова
Контрольна робота (тест)
Тема: «Сучасна українська література»


Піщанобрідська ЗШ І-ІІІ ст. – Українська література. 11 клас «Сучасна українська література» (28.04.2012р., Смілянець О.Г.); Українська література. 9 клас «Твори літератури ХХ століття та література рідного краю» (27.04.2012р., Волійчак Г.П.).

У зв’язку з відсутністю кабінетної системи у Тишківській ЗШ І-ІІІ ст. №1 учителі-мовники поміщають відомості про тематичні контрольні роботи у куточках тематичної атестації, які наявні в кожній класній кімнаті. Так, на період перевірки такі відомості були вміщені у класній кімнаті 6 класу – тематична контрольна робота на тему „Займенник як самостійна частина мови”; 7 класу – тематична контрольна робота на тему „Узагальнення та систематизація вивченого протягом року”; 10 класу –тематична контрольна робота на тему „Творчість М. Вороного, О. Олеся, В. Винниченка”.

За поданими звітами протягом останніх двох років вчителями української мови та літератури в 11 класі були виконані наступні творчі роботи: Тишківська ЗШ І-ІІІ ст. №1, (вчитель Швець Л.В.) - творчі завдання з української мови:

  • Письмові перекази із творчим завданням „Дихаймо і співаймо”, „Ми є народ”, „Квітникарка”;

  • Твори на теми „Захлинаюсь від жалю й любові до всього, що на землі оцій”(усно), „Найвища нагорода – корисним буть народу”(усно); „Не дай, доле, зубожіти на дух і на слово”(письмово), „Ми, українці всі, - одна сім”я”(письмово).

  • Виступ під час дискусії на тему „Чи потрібна двомовність в Україні?”.

У 2011/2012 н. р. учнями 11 класу (учитель Мазур С. П.) виконувалися такі творчі завдання з української мови:

  • Усний переказ із творчим завданням на тему „Духовні джерела відродження”(творче завдання „Як відродити духовність людини?”);

  • Письмові перекази із творчим завданням на теми „Поезія і проза професій” (творче завдання „Поезія і проза професії, яка мене цікавить”), „Дружба як цінність” (творче завдання „Дібрати прислів”я та приказки про дружбу”);

  • Твори „Ніколи нас з отчого дому не виманить срібна узда” (письмово), „Наша доля – у наших руках” (письмово).

  • Стаття в газету на тему „Духовні орієнтири”;

  • Виступ під час дискусії на тему „Людина, на яку я хочу бути схожим”;

  • Складали рекомендації щодо культури ділового телефонного та Інтернет-спілкування у вигляді пам”ятки;

Помічнянська ЗШ І-ІІІ ст. №3 -

- Усний стислий переказ тексту публіцистичного стилю з творчим зав-данням (висловленням власного ставлення до подій, героїв, їхніх учинків).
Тема: «Духовні джерела відродження».

- Письмовий стислий переказ тексту публіцистичного стилю з творчим завданням (висловленням власного ставлення до подій, героїв, їхніх учинків).
Тема: «Поезій й проза професій».

- Творче спостереження над мовним матеріалом у висловлюванні
Тема: «Ступені порівняння. Написання складних прикметників».

- Самостійна робота аналітичного характеру.

- Диктант-переказ.

- Лінгвістичне спостереження.

- Створення власних висловлювань.

- Робота в групах.

- Лінгвістично-стилістичний аналіз.

- Аналітико-синтетичні вправи.

- Дослідження – зіставлення.

- Твір-мініатюра на вказану тему.

- Відгук про художній чи музичний твір, театральну виставу.

- Лінгвістичні повідомлення.

Піщанобрідська ЗШ І-ІІІ ст. – творчий переклад (переклад поезії з російської на українську мову зі збереженням стилю автора; переказ із творчим завданням «Ми є народ»; твори на морально-етичну тему: «Що стоїть для батька і для сина за красивим словом «батьківщина?», «Не дай нікому слово «хліб» кришити»; «Реактори атомні в горлі надії, а в хаті народу – байдужості змії».

Переважаючою формою навчання на уроках літератури є діалог, про що знають лише вчителі-словесники Тишківської ЗШ І-ІІІ ст. №1. Знання учнів з української літератури вчителі перевіряють написання творів-роздумів, розв’язанням різнорівневих завдань та тестів тощо.

Вивчення даного питання засвідчило, що оцінювання результатів навчання української мови та літератури здійснюється на основі функціонального підходу до шкільної мовної освіти, яка має забезпечувати вміння учнів ефективно користуватися мовою як засобом пізнання, комунікації, високу мовну культуру особистості, сприяти формуванню її громадянської позиції та національної самосвідомості. Функціональний підхід передбачає таке співвідношення мовної теорії й мовленнєвої практики, за якого пріоритетним є розвиток навичок мовленнєвої діяльності: аудіювання, говоріння, читання, письма. Робота над мовною теорією, формуванням знань про мову підпорядковується інтересам розвитку мовлення учня.


Методист РМК Т.Кулик


ПРОПОЗИЦІЇ


1.Керівникам шкільних методоб’єднань :

1.1.Провести навчальні тренінги, майстер-класи з питань проведення сучасного уроку з української мови, ефективності використання інтерактивних технологій на уроках української мови.

До 01.10.2012 р.

1.2.Спрямувати діяльність шкільних методоб’єднань на розробку стратегії оцінювання інтерактивної частини уроку, на підвищення якості роботи щодо ведення учнівських зошитів, створення належної навчально-матеріальної бази для проведення уроків української мови на сучасному рівні. Провести огляд-конкурс на кращу творчу лабораторію вчителя.

Протягом 2012/2013 н.р.

1.3.Вжити заходи щодо вдосконалення роботи з обдарованими дітьми,

підвищення якості їх знань з української мови та літератури.

До 01.09.2012 р

2.Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів:

2.1.Проаналізувати результати фронтальних контрольних робіт з української мови та літератури, вжити заходи щодо усунення виявлених недоліків.

До 01.07.2012р.

2.2.Провести аналіз тематичної перевірки „Дотримання критеріїв оцінювання з української мови та літератури відповідно до чинних програм в Помічнянській ЗШ №3, Тишківській ЗШ №1, Піщанобрідській ЗШ І-ІІІ ст.”. Розробити заходи щодо усунення наявних недоліків.

До 01.07.2012 р.

2.3.Заступникам директорів Помічнянської ЗШ І-ІІІ ст. №3, Тишківської ЗШ І-ІІІ ст. №1, Піщанобрідської ЗШ І-ІІІ ст. забезпечити чіткий контроль за дотриманням наказу Міністерства освіти, молоді та спорту України №329 від 13.04.2011 року „Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти”.

Постійно

2.4.Забезпечити контроль за виконанням п.5.3.наказу МОНУ № 601 від 20.07.2004 р. „Положення про навчальні кабінети у загальноосвітніх навчальних закладах” щодо навчально-методичного забезпечення викладання предмету.

До 01.09.2012 р.

2.5.Посилити контроль за веденням шкільної документації (класних журналів), якістю перевірки учнівських зошитів.

Постійно

3.Районному методичному кабінету :

3.1.Оновити і розширити тематику роботи районного методичного об’єднання (керівник Волійчак Г.П.), практикувати тренінги, використовуючи досвід учителів району та області.

Протягом 2012/2013 н.р.

3.3.Поширити досвід роботи вчителя-методиста Дромашко Г.А. (Добровеличківський НВК №2) щодо попередження труднощів у дітей під час засвоєння складних мовних тем.

Протягом 2012/2013 н.р.


4.Методисту РМК Т.Кулик:

4.1.Провести розширену нараду за участю заступників директорів з навчально-виховної роботи загальноосвітніх навчальних закладів та керівників шкільних методоб’єднань, на якій детально проаналізувати результати тематичного вивчення та розробити заходи щодо усунення недоліків.

06.06.2012 р.

4.2. Здійснити перевірку виконання зауважень і пропозицій.

ІІ семестр 2013 р.Схожі:

Довідка «Дотримання критеріїв оцінювання з української мови та літератури відповідно до чинних програм в Помічнянській зш №3, Тишківській зш №1, Піщанобрідській зш І-ІІІ ст.» iconМетодичні рекомендації щодо вивчення української мови І літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2012-2013 навчальному році
Уточнення, особливо стосовно критеріїв оцінювання читання мовчки та вголос, контрольного домашнього твору з літератури, оцінювання...
Довідка «Дотримання критеріїв оцінювання з української мови та літератури відповідно до чинних програм в Помічнянській зш №3, Тишківській зш №1, Піщанобрідській зш І-ІІІ ст.» iconПрограма екзамену з української мови І літератури для осіб, які вступають на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки бакалаврів з напряму 030601 «Менеджмент»
«Менеджмент» у 2012 році покладено програму зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури, затверджену наказом...
Довідка «Дотримання критеріїв оцінювання з української мови та літератури відповідно до чинних програм в Помічнянській зш №3, Тишківській зш №1, Піщанобрідській зш І-ІІІ ст.» iconМетодичні рекомендації
Ознайомтеся з вимогами Програми зовнішнього незалежного оцінювання з української мови І літератури, характеристикою тесту, формами...
Довідка «Дотримання критеріїв оцінювання з української мови та літератури відповідно до чинних програм в Помічнянській зш №3, Тишківській зш №1, Піщанобрідській зш І-ІІІ ст.» iconПлан засідання районного методичного об'єднання вчителів української мови та літератури
Аналіз стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів з української мови та літератури в Іванівській зош І-ІІІ ступенів, Ставищенському...
Довідка «Дотримання критеріїв оцінювання з української мови та літератури відповідно до чинних програм в Помічнянській зш №3, Тишківській зш №1, Піщанобрідській зш І-ІІІ ст.» iconПрограма зовнішнього незалежного оцінювання 2012 року
Зно) розроблено з урахуванням чинних програм з української мови для 5–9 класів (лист Міністерства освіти І науки України №1/11-6611...
Довідка «Дотримання критеріїв оцінювання з української мови та літератури відповідно до чинних програм в Помічнянській зш №3, Тишківській зш №1, Піщанобрідській зш І-ІІІ ст.» iconНаказ №318 м. Вільнянськ Про організацію участі вчителів української мови у перевірці завдань відкритого типу з української мови І літератури учасників зовнішнього незалежного оцінювання 2012 року
Запорізького навчально-виховного комплексу І-ІІІ ступенів №30 за адресою: м. Запоріжжя, вулиця Леонова, 4 9 доїхати можна транспортом,...
Довідка «Дотримання критеріїв оцінювання з української мови та літератури відповідно до чинних програм в Помічнянській зш №3, Тишківській зш №1, Піщанобрідській зш І-ІІІ ст.» iconПосадові обов’язки заступника директора по навчально-виховній роботі
Виконання навчальних планів і програм вчителями географії, біологіїї, хімії, української мови та літератури, зарубіжної літератури,...
Довідка «Дотримання критеріїв оцінювання з української мови та літератури відповідно до чинних програм в Помічнянській зш №3, Тишківській зш №1, Піщанобрідській зш І-ІІІ ст.» iconПосадові обов’язки заступника директора по навчально-виховній роботі
Виконання навчальних планів і програм вчителями географії, біологіїї, хімії, української мови та літератури, зарубіжної літератури,...
Довідка «Дотримання критеріїв оцінювання з української мови та літератури відповідно до чинних програм в Помічнянській зш №3, Тишківській зш №1, Піщанобрідській зш І-ІІІ ст.» iconПосадові обов’язки заступника директора з навчально-виховній роботи
Виконання навчальних планів І програм вчителями географії, біології, хімії, української мови та літератури, зарубіжної літератури,...
Довідка «Дотримання критеріїв оцінювання з української мови та літератури відповідно до чинних програм в Помічнянській зш №3, Тишківській зш №1, Піщанобрідській зш І-ІІІ ст.» iconУкраїнська мова І література програма зовнішнього незалежного оцінювання 2009 року Пояснювальна записка
Міністерства освіти І науки України №1/11-3580 від 22. 08. 2001 р.) І чинних програм з української літератури для 5–11 класів: за...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©on2.docdat.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи