Наказ №527 Про стан викладання курсу \"Основи здоров`я\" у загальноосвітніх навчальних закладах району icon

Наказ №527 Про стан викладання курсу "Основи здоров`я" у загальноосвітніх навчальних закладах району
Скачати 151.11 Kb.
НазваНаказ №527 Про стан викладання курсу "Основи здоров`я" у загальноосвітніх навчальних закладах району
Дата конвертації14.04.2013
Розмір151.11 Kb.
ТипНаказ
джерело
ВОВЧАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ВІДДІЛ ОСВІТИ

Н А К А З

Вовчанськ

14.12.2012

№ 527

Про стан викладання курсу "Основи здоров`я"

у загальноосвітніх навчальних закладах району


У Законі України „Про загальну середню освіту ” визначені основні завдання виховання свідомого ставлення учнів до свого здоров’я та здоров’я інших, формування засад і гігієнічних навичок здорового способу життя, збереження і зміцнення їх фізичного та психічного здоров’я. Ці ж завдання визначені й у Державних стандартах початкової і повної середньої освіти.

Пізнання, активна соціалізація, вплив на формування системи цінностей суспільства й усвідомлене сприйняття навколишнього світу розпочинається з виховання в загальноосвітньому закладі.

Саме з цією метою здійснено вивчення рівня викладання предмету „Основи здоров’я ” в ліцеї №2, гімназії №1, ІІ-Червоноармійській, В.Хутірській, Жовтневій Другій школах.

Основні завдання перевірки:

 • виконання програми з предмета „Основ здоров’я ” ;

 • стан викладання та рівень знань учнів;

 • навчально-матеріальна база з „Основ здоров’я ” ;

 • здійснення управлінської діяльності адміністрації школи щодо стану

викладання рівня знань, умінь та навичок учнів з „Основ здоров’я ” .

Вивчення стану викладання предмету здійснювалось через аналіз виконання навчальних програм, відвідування уроків учителів, наявність та ефективність календарного та поурочного планування вчителів, матеріально - технічного та навчально-методичного забезпечення вивчення предмету, дотримання вимог щодо ведення шкільної документації. З метою вивчення об’єктивності оцінювання навчальних досягнень учнів проведені тестові завдання.

Аналіз результатів вивчення свідчить, що адміністрації вищезазначених загальноосвітніх навчальних закладів забезпечують контроль за рівнем викладання предмету „Основи здоров’я”. Підтвердження цього є наявність перспективних планів – графіків вивчення предметів, підсумкові накази з вивчення , в належному стані нормативно – правова документація.

Вивчення показало, що вчителі предмету „Основи здоров’я” працюють за чинною навчальною програмою та за підручниками, рекомендованими Міністерством освіти і науки. Календарні плани вчителів складені згідно з державними навчальними планами і програмами з урахуванням методичних рекомендацій, включають й тестові завдання. Поурочні плани визначають окремі етапи уроку та заплановані завдання, що відображають роботу вчителя на уроках.

На підставі аналітичної довідки про підсумки вивчення стану викладання предмету „Основи здоров’я ” у загальноосвітніх навчальних закладів району, з метою усунення виявлених недоліків, підвищення рівня знань учнів, ефективності контролю за станом викладання предмету,

НАКАЗУЮ:

1.Затвердити аналітичну довідку за підсумками проведення вивчення стану викладання предмету „Основи здоров’я” в загальноосвітніх навчальних закладах району (додається).

2. Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів:

2.1. Довести до відома педагогічних працівників даний наказ та аналітичну довідку.

До 10.01.2013р.

2.2.Взяти під контроль питання формування здорового способу життя з предмету „Основи здоров’я”.

Постійно

2.3. Питання стану викладання основ здоров’я виносити на засідання педагогічних рад, нарад при директорові. Відповідно до плану

2.4. Вимагати від вчителів дотримання вимог щодо перевірки й оцінювання навчальних досягнень дітей: індивідуальний характер перевірки, систематичність перевірки успішності, диференційований контроль, вмотивованість оцінок.

Постійно

2.5. Створити систему моніторингу здоров`я учнів.

Термін: до 01.09.2013 р.


3. Районному методичному кабінету відділу освіти (Рибка Г.І.):

3.1.Підсумки стану викладання предмету „Основи здоров’я” в загальноосвітніх навчальних закладах обговорити на засіданні районного методичного об’єднання вчителів предмету „Основи здоров’я” та нараді директорів.

Грудень, 2012р.

4. Учителям предмету „Основи здоров’я” перевірених загальноосвітніх навчальних закладів району:

4.1. Продовжити роботу щодо забезпечення належного методичного рівня викладання предмету „Основи здоров’я”, застосовуючи ефективні форми і методи для розвитку творчих здібностей учнів.

Постійно

4.2. Дотримуватись методичних рекомендацій щодо організації навчального процесу, здійснення контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів, ведення сторінок класного журналу.

Постійно

4.3.Забезпечувати своєчасне та обов`язкове виконання низки практичних занять, передбачених програмою з "Основ здоров`я"; в учнівських зошитах фіксувати певний алгоритм дій щодо виконання цих робіт, вчити учнів робити відповідні висновки.

Постійно

5. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника начальника відділу освіти Шмакову Л.О.


Начальник відділу освіти Ю.М.Омельченко


Рибка Г.І., 4-34-72


З наказом від 14.12.2012 № 527 ознайомлені:

Заступник начальника відділу освіти Шмакова Л.О.

Завідувач районного методичного кабінету Рибка Г.І.


Додаток 1

до наказу відділу освіти

Вовчанської РДА

від 14.12.2012 №527


^ Довідка

про стан викладання основ здоров’я в загальноосвітніх навчальних закладах району

У Законі України „Про загальну середню освіту ” визначені основні завдання виховання свідомого ставлення учнів до свого здоров’я та здоров’я інших, формування засад і гігієнічних навичок здорового способу життя, збереження і зміцнення їх фізичного та психічного здоров’я. Ці ж завдання визначені й у Державних стандартах початкової і повної середньої освіти.

Одним із шляхів досягнення цієї мети є навчання школярів відповідального ставлення до свого здоров’я та здоров’я людей, що їх оточують, як до найвищих індивідуальних і суспільних цінностей, формування через освіту здорового способу життя.

Пізнання, активна соціалізація, вплив на формування системи цінностей суспільства й усвідомлене сприйняття навколишнього світу розпочинається з виховання в загальноосвітньому закладі.

Саме з цією метою здійснено вивчення рівня викладання предмету „Основи здоров’я ” в ліцеї №2, гімназії №1, ІІ-Червоноармійській, В.Хутірській, Жовтневій Другій школах.

За своїм призначенням, змістом і методами навчання він суттєво відмінний від інших предметів. Його особливості визначаються:

 • необхідністю впливати на свідомість і поведінку учнів. Ця теза ґрунтується на визнанні того, що якість життя людини, її здоров’я, безпека і благополуччя найбільше залежать від її поведінки та способу життя;

 • тим, що навчально-виховні впливи слід спрямовувати на формування у дітей позитивних цінностей, знань, ставлень, умінь і навичок, які зменшать ризик виникнення поведінкових проблем і підвищать їх особистісний потенціал для гармонійного розвитку та життєвого успіху;

 • посиленням мотивації та ефективності навчання, що впливає на шкільну політику і створює сприятливе середовище.

Основними документами, які визначають вимоги до змісту освіти, є Державний стандарт початкової загальної освіти (затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2011№ 462) та Державний стандарт базової та повної загальної середньої освіти (затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1392).

Основні завдання перевірки:

 • виконання програми з предмета „Основ здоров’я ” ;

 • стан викладання та рівень знань учнів;

 • навчально-матеріальна база з „Основ здоров’я ” ;

 • здійснення управлінської діяльності адміністрації школи щодо стану

викладання рівня знань, умінь та навичок учнів з „Основ здоров’я ” .

Методи перевірки:

 • співбесіда з адміністрацією шкіл, учителями;

 • перевірка документації: календарних планів, класних журналів, зошитів;

 • написання тестових контрольних робіт;

 • огляд матеріальної бази.

Навчально – методичне забезпечення

Програмове забезпечення

Вивчення предмета «Основи здоров’я» в закладах освіти здійснюється за навчальною програмою : Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Основи здоров’я. 5-9 класи. - К. : Ірпінь: Перун, 2005.

Відповідно до Типових навчальних планів в усіх загальноосвітніх навчальних закладах відведено на вивчення предмета:

 • у 1-4 класах – 1 година на тиждень;

 • у 5-7 класах – 1 година на тиждень;

 • у 8-9 класах - 0,5 години на тиждень.

В жодному відвіданому закладі на вивчення предмета основи здоров’я у 8-9 класах не збільшено кількість годин на 0,5 за рахунок варіативної частини навчального плану (відповідно до рекомендацій Міністерства науки і освіти України щодо викладання курсу „Основи здоров’я ” в 2012-2013 навчальному році).

Стан забезпеченості підручниками

Учні 5 класу навчаються за підручником „Основи здоров’я” автори Воронцова, Пономаренко, Т.Є. Бойченко. У 6 класі - підручник за ред.. Н.М.Поліщук. 7 – 9 класи – підручник за ред.. Т.Є. Бойченко. Всі учні 1-4, 5-6 класів забезпечені підручниками, учні 7-9 класів забезпечені підручниками на 98%.


Аналіз кадрового складу вчителів основ здоров’я

Усього у районі працює 40 вчителів основ здоров’я

1 вчитель має звання „старший вчитель”, 1вчитель має звання „вчитель –методист ”.

Протягом 2009 – 2012 років підвищили кваліфікацію 37 вчителів .

Структурою методичної роботи, визначеною наказом відділу освіти від 08.06.2012 №263 „Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами району в 2012-2013 навчальному році», передбачено районне методичне об’єднання вчителів з основ здоров’я, керівником якого є вчитель гімназії Онищенко О.Є. У відповідності з проведеним діагностуванням вчителів визначено науково-методичну проблемну тему, над якою працює методичне об’єднання: „Вдосконалення професійної майстерності вчителів основ здоров’я, підвищення результативності навчально - виховного процесу шляхом упровадження інноваційних педагогічних технологій з метою формування здоров’язберігаючої культури учнів ”.


Матеріальна база

В основному навчально-матеріальна база викладання предмету в школах недостатня. Відповідно до наказу Міністерства науки і освіти України від 01.06.2009 р. № 457 передбачається створення кабінету основ здоров’я у кожному загальноосвітньому навчальному закладі. В жодній школі району, крім Жовтневої Другої, не створено кабінету основ здоров’я. У Вовчанськохутірській школі, гімназії №1, ліцеї №2 в класах оформлені куточки „Куточки здоров’я ”, в яких розміщенні матеріали з питань профілактики наркоманії, СНІДу, режим дня, правили гігієни тощо.

Вчителі самостійно виготовляють необхідний дидактичний і роздатковий матеріал та обладнання для забезпечення уроків. Використовують на уроках зразки гігієнічних засобів, малюнки, таблиці, які виготовляють за допомогою мережі Іетернет. Матеріали вчителів Дудник Л.О., Куценко Л.О., Гажур І.О., Терепенчук О.Л., Онищенко О.Є. з тем систематизовано, зібрано у тематичні папки. Вчитель Жовтневої Другої школи Куценко Л.О. передплачує журнал „Здоров'я та фізична культура”.

Календарне планування

Календарне планування вчителі здійснюють відповідно до навчальної програми: Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Основи здоров’я. 5-9 класи. - К. : Ірпінь: Перун, 2005.

В усіх класах проведені тематичні контрольні роботи згідно з календарним планом.

Учителі ознайомлені зі структурою навчальної програми, знають і правильно розуміють її вимоги, обізнані з нормативними документами та методичними рекомендаціями з питань викладання основ здоров’я, вміють реалізовувати їх у практичній діяльності. Сплановані та проводяться практичні роботи, оцінювання здійснюється відповідно до вимог програми.


Організація навчально – виховного процесу на уроках


Формування здорового способу життя школярів виступає одним з провідних завдань уроків основ здоров’я. Учителі основ здоров’я Онищенко О.Є. (гімназія №1), Дудник Л.О.(ліцей №2), Терепенчук О.Л. (В.Хутірська ЗОШ), Куценко Л.О. (Жовтнева Друга ЗОШ), Гажур І.О. (ІІ-Червоноармійська ЗОШ) проводять популяризаційну роботу з питань формування збереження й зміцнення здоров’я, на своїх уроках вміють створити в учнів конкретні уявлення про події, явища, процеси. Вони доцільно використовують у ході розповіді засоби конкретизації, наочний матеріал, використовують літературу, місцевий матеріал, зокрема, факти із життя даного класу, школи. Так, наприклад, на уроці з основ здоров’я у 6 класі вчитель Терепенчук О.Л. з теми: „Особиста гігієна підлітків. Предмети і засоби особистої гігієни. ” під час вивчення нового матеріалу використала як проблемну ситуацію розмову двох однокласниць на перерві перед дзеркалом.

Учителі основ здоров’я Онищенко О.Є. (гімназія №1), Дудник Л.О.(ліцей №2), Терепенчук О.Л. (В.Хутірська ЗОШ), Куценко Л.О. (Жовтнева Друга ЗОШ), Гажур І.О. (ІІ-Червоноармійська ЗОШ) при проведенні уроків застосовує сучасні різні інноваційні технології, нестандартні форми уроків, універсальні інтелектуальні ігри, тренінгові заняття.

Уроки основ здоров’я специфічні, тому учителі намагається побудувати їх нестандартно, цікаво. На кожному уроці Онищенко О.Є., Куценко Л.О., Дудник Л.О. використовують тренінги, практичні вправи, рольові ігри, моделювання ситуацій. Такий діяльнісний підхід забезпечує максимальне засвоєння матеріалу на практиці, збагачує зміст предмета емоційним, особистісно значимим матеріалом, створює умови для активного діалогу між учасниками навчально-виховного процесу. Урок у 7 класі на тему:„Косметичні проблеми підлітків ” вчитель Гажур І.О. провела у вигляді уроку-тренінгу. Урок розпочався з вправи „Знайомство”, було використано декілька інтерактивних вправ такі як:„мозковий штурм ”, роботу в групах, гра „Ромашка ”. Використано ноутбук, проведена рефлексія.

На кожному уроці вчителі Онищенко О.Є. (гімназія №1), Дудник Л.О.(ліцей №2), Терепенчук О.Л. (В.Хутірська ЗОШ), Куценко Л.О. (Жовтнева Друга ЗОШ), Гажур І.О. (ІІ-Червоноармійська ЗОШ) формують в учнів мотивацію дбайливого ставлення до життя, здоров’я. Вони використовують групові, фронтальні та індивідуальні види роботи з учнями, акцентують увагу на формування та розвиток життєвих навичок. Вдало використовують періодичні видання, довідкову та іншу додаткову літературу. Часто створюють проблемні ситуації, які учні аналізують, розв’язують.

При проведенні уроків Онищенко О.Є. (гімназія №1), Дудник Л.О.(ліцей №2) застосовують елементи сучасних інноваційних технологій, нестандартні форми уроків, універсальні інтелектуальні ігри. Онищенко О.Є. використовує елементи критичного мислення, Дудник Л.О.- елементи диференційованого навчання.

Уроки вчителів Онищенко О.Є. (гімназія №1), Дудник Л.О.(ліцей №2), Терепенчук О.Л. (В.Хутірська ЗОШ), Куценко Л.О. (Жовтнева Друга ЗОШ), завжди мають чітку структуру, логічну побудову. Учителі разом з учнями передбачують очікувані результати, які протягом уроку намагаються реалізувати. Використання на уроках ігор, проблемних ситуацій сприяє розвитку уваги, вмінь аналізувати, обґрунтовувати. Учні вчаться висловлюватися. Також допомагає у засвоєнні предмету наочність, ілюстрації. Куценко Л.О., Терепенчук О.Л. також використовують міжпредметні зв’язки (народознавство, біологія, природознавство, хімія, історія). З метою активізації діяльності учням пропонуються випереджальні завдання, проводяться вікторини, тестування (Куценко Л.О., Дудник Л.О., Онищенко О.Є.) Так, у 5 класі під час вивчення теми „Служби захисту населення” учитель Куценко Л.О. побудувала урок так, щоб діти були максимально задіяні: вони моделювали ситуації, відпрацьовували алгоритм дій у надзвичайних ситуаціях, а у 6 класі на уроці з теми „Безпека вдома, небезпечні ситуації вдома” учитель використала різні форми і методи організації діяльності учнів на уроках: роботу в парах, групах, обговорення ситуацій, робота в зошитах, за підручником. Все це сприяє активізації діяльності учнів, носить практичне спрямування. Часто учителі Куценко Л.О., Терепенчук О.Л. використовують ігрові методи. Наприклад, у 7, 9 класах використовують гру-вікторину „Факт чи міф”. Куценко Л.О., Гажур І.О. намагаються впроваджувати у навчально-виховний процес ІКТ: використовують готові презентації колег, проекти учнів, користуються ресурсами Інтернету при підготовці до уроку чи виховного заходу. Куценко Л.О., Онищенко О.Є., Дудник Л.О. залучають учні до пошукової діяльності, що розвиває інтерес до предмета, компетентність учнів, творчі здібності.

Велика увага на уроках в усіх відвіданих школах приділяється створенню атмосфери співробітництва, взаєморозуміння та толерантності. Це дає змогу кожному висловити свою думку та обґрунтувати власну позицію по певному питанню. Позитивним є навчання працювати у складі групи, брати на себе якусь відповідальність. Все це готує дітей до дорослого життя.

За рахунок годин варіативної складової в ліцеї №2, гімназії №1, ІІ-Червоноармійській, В.Хутірській, Жовтневій Другій школах запроваджено факультативи з формування здорового способу життя та профілактики ВІЛ-інфекції/ СНІДу, насамперед у 10-11 класах, забезпечуючи таким чином неперервність і наступність шкільної превентивної освіти й виконання завдань Загальнодержавної програми „Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини ” на період до 2016 року про популяризація здорового способу життя, забезпечення можливості здобувати високоякісну освіту; боротьбу з ВІЛ/СНІДом, туберкульозом, наркоманією. Всі вчителі, які викладають даний факультатив пройшли відповідний спецкурс.

В усіх відвіданих школах учні ведуть зошити, в яких виконують класні роботи, ведуть записи невідомих термінів, конспектують іноді за вчителем виклад нового матеріалу.

При формуванні навичок здорового способу життя особливо важливим є набуття практичного досвіду, що забезпечується виконанням відповідних вправ, дій, відпрацювання моделей поведінки при виконанні практичних завдань. Практичні роботи в усіх відвіданих школах проводяться відповідно календарних планів. Оцінювання практичних робіт здійснюється відповідно до рекомендацій Міністерства науки і освіти України щодо викладання курсу „Основи здоров’я ” в 2012-2013 навчальному році.

В усіх навчальних закладах здійснюється контроль за рівнем освіти з основ здоров`я, за результатами якого видаються відповідні накази, але питання стану викладання основ здоров’я не виносяться на засідання педагогічних рад, нарад при директорові. Також не можна сказати, що система контролю є чіткою та послідовною: пункти розпорядчої частини наказів мають загальний вигляд, передбачені заходи не знаходять відображення у планах роботи навчальних закладів, не здійснюється аналіз виконання наказів. Відстежуючи виконання державних навчальних програм з „Основ здоров`я", адміністрації шкіл не звертають належної уваги на додержання вчителями вимог щодо практичних занять, якості їх проведення, оформлення практичних робіт, що також не відображається в наказах. Директори чи їх заступники під час відвідування уроків не аналізують систему контролю знань, умінь і навичок з "Основ здоров`я".

Але під час вивчення стану викладання курсу „Основи здоров’я ” виявлено ряд недоліків.

На уроках часто порушуються найголовніші вимоги щодо перевірки й оцінювання навчальної успішності дітей: індивідуальний характер перевірки, систематичність перевірки успішності, диференційований контроль, вмотивованість оцінок. Вчителі недостатньо володіють методами і формами валеологічної діагностики, корекційної та консультативної роботи.

Отримавши певну інформацію щодо збереження життя і зміцнення здоров’я, учні недостатньо вміють аргументувати необхідність виконання певних дій для досягнення мети, не завжди дають чітке тлумачення явищам або об’єктам обговорення.

На жаль в жодній школі району не збільшено кількість часу на вивчення предмета основи здоров’я у 8-9 класах на 0,5 год. за рахунок варіативної частини навчального плану відповідно до рекомендацій Міністерства науки і освіти України щодо викладання курсу „Основи здоров’я ” в 2012-2013 навчальному році. , що в свою чергу не надає можливості поширювати і поглиблювати зміст програми.

Позакласна робота з курсу „Основи здоров’я”

Дієвим засобом формування мотивації до навчання, підвищення пізнавальної активності, поглиблення і розширення знань школярів, пропаганді здорового способу життя, прищепленню навичок турботливого ставлення до свого здоров’я є різноманітні форми позакласної роботи з предмета. Так, у рамках місячника „Увага! Діти на дорогах ” проходять вікторини, зустрічі з працівниками ДАІ, представниками пожежної частини (В.Хутірська ЗОШ, гімназія №1), фотоконкурси „Безпека дорожнього руху ”(гімназія №1), „Тиждень здорового способу життя ”, виступи агітбригади, конкурси малюнків, плакатів „Учні за здоров’я!”, створення антиреклами шкідливих звичок, написання творів „Ми – за здоровий спосіб життя!” ( Жовтнева Друга школа), театралізована вистава-діалог „Казка про чарівне полум’я”, тренінг „Я обираю здоровий спосіб життя ” (гімназія №1), тижні „За здоровий спосіб життя ” (В.Хутірська ЗОШ,гімназія №1, ліцей №2)

Пропозиції:

1. Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів:

1.1. Довести до відома педагогічних працівників даний наказ та аналітичну довідку.

До 10.01.2013р.

1.2.Взяти під контроль питання формування здорового способу життя з предмету „Основи здоров’я”.

Постійно

1.3. Питання стану викладання основ здоров’я виносити на засідання педагогічних рад, нарад при директорові. Відповідно до плану

1.4. Вимагати від вчителів дотримання вимог щодо перевірки й оцінювання навчальних досягнень дітей: індивідуальний характер перевірки, систематичність перевірки успішності, диференційований контроль, вмотивованість оцінок.

Постійно

1.5. Створити систему моніторингу здоров`я учнів.

Термін: до 01.09.2013 р.


2. Районному методичному кабінету відділу освіти (Рибка Г.І.):

2.1.Підсумки стану викладання предмету „Основи здоров’я” в загальноосвітніх навчальних закладах обговорити на засіданні районного методичного об’єднання вчителів предмету „Основи здоров’я”

Грудень, 2012р.

3. Учителям предмету „Основи здоров’я” перевірених загальноосвітніх навчальних закладів району:

3.1. Продовжити роботу щодо забезпечення належного методичного рівня викладання предмету „Основи здоров’я”, застосовуючи ефективні форми і методи для розвитку творчих здібностей учнів.

Постійно

3.2. Дотримуватись методичних рекомендацій щодо організації навчального процесу, здійснення контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів, ведення сторінок класного журналу.

Постійно

3.3.Забезпечувати своєчасне та обов`язкове виконання низки практичних занять, передбачених програмою з "Основ здоров`я"; в учнівських зошитах фіксувати певний алгоритм дій щодо виконання цих робіт, вчити учнів робити відповідні висновки.

Постійно


Підготувала:

Рибка Г.І. завідувачка методкабінетомСхожі:

Наказ №527 Про стан викладання курсу \"Основи здоров`я\" у загальноосвітніх навчальних закладах району iconНаказ №60 Про вивчення стану викладання основ здоров'я в загальноосвітніх навчальних закладах району в 2011-2012 навчальному році
Куп’янської районної державної адміністрації на 2012 рік, з метою здійснення контролю за якістю знань та станом викладання в загальноосвітніх...
Наказ №527 Про стан викладання курсу \"Основи здоров`я\" у загальноосвітніх навчальних закладах району iconНаказ №211 Про підсумки експертизи стану викладання предмету «Основи здоров’я» учні загальноосвітніх навчальних закладів району
«Основи здоров’я» в закладах освіти району в період з 09. 04. 2012 по 13. 04. 2012р комісією відділу освіти здійснена експертиза...
Наказ №527 Про стан викладання курсу \"Основи здоров`я\" у загальноосвітніх навчальних закладах району iconНаказ №147 Про стан викладання математики у загальноосвітніх навчальних закладах району
Згідно з планом роботи відділу освіти Вовчанської рда, районного методичного кабінету протягом лютого – березня 2012 року вивчався...
Наказ №527 Про стан викладання курсу \"Основи здоров`я\" у загальноосвітніх навчальних закладах району iconНаказ №154 Про стан викладання предмету „ Фізична культура у 2010-2011 навчальному році в загальноосвітніх навчальних закладах Краснокутського району
Згідно з планом вивчення стану викладання навчальних предметів районним методичним кабінетом відділу освіти райдержадміністрації...
Наказ №527 Про стан викладання курсу \"Основи здоров`я\" у загальноосвітніх навчальних закладах району iconНаказ №57 Про стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів із світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах району
«Про вивчення стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів із світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах»...
Наказ №527 Про стан викладання курсу \"Основи здоров`я\" у загальноосвітніх навчальних закладах району iconНаказ №513 Про стан викладання історії України та всесвітньої історії у загальноосвітніх навчальних закладах району
Згідно з річним планом роботи відділу освіти Вовчанської рда на 2012 рік, річним планом роботи районного методичного кабінету на...
Наказ №527 Про стан викладання курсу \"Основи здоров`я\" у загальноосвітніх навчальних закладах району iconНаказ №143 Про вивчення стану викладання біології в загальноосвітніх навчальних закладах району
«Про проведення експертизи стану викладання предметів інваріантної складової робочих навчальних планів 2011-2012 навчального року»...
Наказ №527 Про стан викладання курсу \"Основи здоров`я\" у загальноосвітніх навчальних закладах району iconНаказ №537 Про впровадження та викладання у 5-9-х класах навчального предмету «Основи здоров'я»
Обж) та валеології, І вимагає системної підготовки вчителів до викладання предмету за сучасними інтерактивними технологіями навчання...
Наказ №527 Про стан викладання курсу \"Основи здоров`я\" у загальноосвітніх навчальних закладах району iconНаказ №92 Про підсумки вивчення стану викладання математики в початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів Великобурлуцького району
«Про організацію методичної роботи» та річного плану роботи методичного кабінету відділу освіти Великобурлуцької районної державної...
Наказ №527 Про стан викладання курсу \"Основи здоров`я\" у загальноосвітніх навчальних закладах району iconНаказ №157 Про вивчення стану викладання художньої культури в загальноосвітніх навчальних закладах району в 2011-2012 навчальному році
Куп’янської районної державної адміністрації на 2012 рік, з метою здійснення контролю за якістю знань учнів та станом викладання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©on2.docdat.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи