Конспект уроку на текстовій основі в 11 класі «Удосконалення вмінь здійснювати мовний аналіз» icon

Конспект уроку на текстовій основі в 11 класі «Удосконалення вмінь здійснювати мовний аналіз»
Скачати 135.65 Kb.
НазваКонспект уроку на текстовій основі в 11 класі «Удосконалення вмінь здійснювати мовний аналіз»
Дата конвертації09.11.2012
Розмір135.65 Kb.
ТипКонспект
джерело


Миколаївський морський ліцей

імені професора М.Александрова

Кафедра мови та літератури


Конспект уроку на текстовій основі в 11 класі

«Удосконалення вмінь здійснювати

мовний аналіз»

(на основі тексту «Наші джерела»)


вчитель Сущенко Н.А.


Миколаїв - 2010

^ Тема :

Удосконалення вмінь здійснювати мовний аналіз

11 клас (1-2 урок)


Мета : 1) Узагальнити й систематизувати знання учнів про текст, повторити відомості про стилі і типи мовлення , закріпити знання з орфографії та пунктуації ,

2) удосконалювати вміння аналізу будови тексту, його лексичних, орфографічних та пунктуаційних особливостей ; розвивати комунікативні вміння на основі збагачення словникового запасу учнів та творчих здібностей.

3) виховувати почуття патріотизму , плекати розуміння того , що ми – нащадки народу з великим історико-культурним надбанням .

Обладнання : репродукції картин миколаївських художників ,словник іншомовних слів.

Культурологічна лінія : Наші національні святині і скарби .


Хід уроку

1.Організаційний момент .

2.Повідомлення теми, мети уроку .

3. Мотивація .Слово вчителя :

Тема нашого уроку «Удосконалення вмінь здійснювати мовний аналіз» передбачає не тільки відновлення знань з лінгвістики тексту , але й практичне застосування та вдосконалення знань з різних розділів мови : лексики , орфографії , пунктуації , стилістики . Допоможе нам у цьому текст «Наші джерела» . Звернення до цієї теми є актуальним , адже сьогодні світ цінує самобутність , неповторність як окремої особистості , так і цілих націй . Видатний український філософ-просвітитель 18 століття Г. С. Сковорода, що прагнув збагнути силу і велич нації , піднявшись на вершину знань свого часу, звертався до сучасників і майбутніх поколінь, себ­то до нас з вами зі словами : "Пізнайте свій народ і себе в ньому".


 1. Підготовча робота по сприйняттю тексту :


^ Виходячи з назви тексту , висловіть припущення , що є джерелами становлення окремої особистості і окремої нації .

Мозковий штурм :

(можливий варіант)


Джерела становлення Джерела становлення

особистості нації
сім’я досвід особисті наявність дбайливе ставлення національна оточення якості мети до історичного ідея

минулого,

розвиток мови


Отже , ми бачимо , що ознакою сформованої особистої і громадянської свідомості є знання й розуміння своїх історичних та духовних витоків .

На основі прослуханого завдання уроку сформулюйте вашу особисту мету на уроці


^ 4.Актуалізація опорних знань : відновити свої знання про текст на основі опорної схеми


Загальні визначення

1.Текст -

2.Тема -

3.Ідея -

^ 4. Назвіть стилі мовлення -

5. Назвіть типи мовлення -

6.Засоби зв’язку у тексті -
М.Бережной. «Бульвар адмірала Макарова»

^ 5. Ознайомлення з текстом

Наші джерела

Історія є ключем, що відмикає, дає розуміння нас сьогоднішніх. Почуття історичних архетипів закладені в кожнім поколінні. Треба тільки розбурхати енергію спога дів, закодовану в довкіллі. Японці, наприклад, читають історичні ландшафти як книгу, гортаючи сторінки-краєвиди. Історична культура, наче ланцюг, зв'язує сучасні й майбутні покоління з усіма попередніми - тільки зв'язок з предками й формує націо- нальний менталітет .

Географічно місто Миколаїв виникло на зручнім півострові, на древньому роздоріж -жі: гуртоправи гнали численні череди берегами двох річок, а Бугом пливли кораблі. Саме тут дві ріки , улившись одна в одну, величавим Лиманом прагнуть до моря . З правої руки , за поворотом - Дикий Сад. Тут містилося, за твердженням археологів , святилище племен сабатинівської культури, яка розквітла на бузьких берегах за 13 сторіч до Христа. Жерці - сабатинівці контролювали з пі­вострова, створеного двома ріками, торговельні шляхи вздовж цих річок і, здійснюючи жертвоприносини, сприяли товарообмінові.

Ми живемо на території , що віками накопичувала великі таїнства минулих літ . Так на території обсерваторії, найстарішої в Україні, будівничі, закладаючи підмурівки, виявили дивні кола з каменів. Ці кола з каменю нагадують обсерваторію британського Стоунхенджу - славнозвісної споруди бронзової ери. Британські вчені, дискутувавши півстоліття, дійшли висновку, що народ, який розташував єдиним сакральним цілим ці споруди, походження був надчорноморського, зі степів Дніпро-Бузького межиріччя. Чи не є ми нащадками того народу, що пройшов Європу й осів на Британських островах, створив культуру аріїв, духовно збагативши тим півсвіту ?

За Лиманом - річкою , вдивляючись крізь століття , бачимо погоничів чисельних стад. Як випливає з розкопок на Матвіївськім плато, саме тут суспільство добробутом своїм розвинуло касту жерців, які шукали одвічну гармонію землі й неба, а поміж ними - і людини... Варварівка, що за мостом золотіє в куряві призахідного сонця, нагадує , що колись там, на торжищі, сходився ольвійський люд та войовничі скіфи, й від того торгу мали зиск обидві сторони. А біля нинішньої Коренихи, в урочищі Дідова Хата, залізні легіони Риму мали свій табір і, склавши з каменю добротні оселі, готувалися ринутись вглиб Євразії. А ген вдалині біліла Ольвія – перлина Побужжя .

Учені стверджують : витоки нації повинні бути шляхетними. Ми гідно репрезенту ємо себе завдяки нашій землі. Ми, злеліяні Шляхетним Степом, ні від кого не потребу ємо доказів нашої шляхетності , унікальності , самобутності . Ми – діти своєї землі .

( 310 слів

^ 6.Робота над засвоєнням змісту :

а) Виберіть позначки для відтворення особистого сприйняття інформаційної значущості тексту :

+ нове

= відоме

? викликало подив

/ спонукало замислитися

б) Визначте основні характеристики тексту . Групова робота

1 група – тема, ідея

2 група - тип мовлення , стиль

3 група – засоби зв’язку у тексті

4 група - мікротеми тексту.

^ 7.Робота над лексикою тексту :

-Які шари лексики наявні у тексті ?

За якими критеріями можна поділити лексику тексту ?

-Пояснити значення слів , утворивши з ними словосполучення :


Архетипи –

Сакральні –

Репрезентація –Легіони –

Стоунхедж -

Менталітет-


 • Зробіть висновок : чи виправдане використання іншомовних слів у даному тексті ?


Довідка * :

АРХЕТИП (грецьк. аrсhе — початок і tуроs — образ) — прообраз, первісний образ, ідея.

САКРАЛЬНИЙ (від лат. «sacrum» —священна річ, дія) – священний ,той, що стосується релігійного культу й ритуалу.

РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ (від лат. «representation» - наочне зображення) - представництво .

МЕНТАЛІТЕТ- харак­тер мислення й світосприймання якогось народу, що вирізняє його з-поміж інших народів.

СТОУНХЕДЖ- споруда з окремих величезних каменів, які утворюють концентричне коло ( знаходиться у Великій Британії).

ЛЕГІОН- вища бойова одиниця в армії Стародавнього Риму.


Стоунхедж. Велика Британія .

*- Словник іншомовних слів .(За редакцією Мельничука О.С.) –Київ, Головна редакція УРЕ, 1975 .^ 8.Робота над орфографією тексту.


а) Назвіть орфограму і поясніть відмінність у написанні пари слів тексту .Утворіть інші пари слів на відмінне написання відомих вам орфограм .
зв’язує територія британські вчені славнозвісна численний

святилище історія Британські острови Дніпро –Бузький створений


в)Вибірково-розподільний диктант. Проілюструйте словами з тексту правопис слів разом , окремо , через дефіс , пояснивши орфограму :


Разом

Окремо

Дефіс
б) ^ Лінгвістичне дослідження . Виявіть закономірність у правописі слів і продовжіть ряд із слів тексту :

Розуміння – межиріччя , покоління ……

Закладаючи – збагативши ,……

Сторінки – краєвиди – Лиман –річка ,…….

Матвіївське плато – ольвійський люд ,……

Гуртоправи – товарообмін , ……..


^ 9. Робота над пунктуацією тексту :

а) Заповнюючи діаграму , згадайте , чим може бути ускладнене просте речення :


Пунктограми

простого речення

^ Відповідь , виходячи з наявності у тексті , проілюструйте прикладами .


б) Графічне читання з елементами пошукової роботи . Розставивши розділові знаки у схемах, знайдіть відповідники у тексті :
1
імен.
. ім
. ,|~~~~~| . 3.[ ] : [ ] . 5. [ ] - [ ]

2
дієслово
.|-.-.-.-.| 4.[ ] ( ) . 6. ……, ,…..

1. Треба тільки розбурхати енергію спогадів, закодовану в довкіллі.

2. Так на території обсерваторії, найстарішої в Україні, будівничі, закладаючи підмурівки, виявили дивні кола з каменів.

3. Учені стверджують : витоки нації повинні бути шляхетними.

4.Ми живемо на території , що віками накопичувала великі таїнства минулих літ .

5. Історична культура, наче ланцюг, зв'язує сучасні й майбутні покоління з усіма попередніми - тільки зв'язок з предками й формує національний менталітет .

6. Японці, наприклад, читають історичні ландшафти як книгу, гортаючи сторінки-краєвиди.


в) ^ Відновивши знання про складне речення за опорною схемою , зробіть синтаксичний розбір наведеного речення з тексту


Інтерактивна опорно – логічна схема «Складне речення»


Складне речення

^ Розділові знаки

Двокрапка : - причина ,

 • ? ; -? .

Тире : - порівняння , - - зіставлення ,

[ час ,умова дії] - [ ]

[ ] - [ наслідок ,]

висновок

Крапка з комою : ?


ССР

СПР

Смислові відношення Види речень :

 • одночасності ; -Означальні

 • чергування ; - ?

 • ? - ?

 • ?

 • ?Синтаксичний розбір :

Варварівка, що за мостом золотіє в куряві призахідного сонця, нагадує , що колись там, на торжищі, сходився ольвійський люд та войовничі скіфи, й від того торгу мали зиск обидві сторонни.

^ 10.Творча робота :

Слово вчителя :

Джерелами , що живлять наше почуття патріотизму , можуть бути не лише пам’ять поколінь ,родина , рідна мова , але й ті емоції , що виникають у нас при спогляданні творів мистецтва відповідної тематики . Ознайомившись із ілюстра

ціями картин миколаївських художників

^ М.Озерного «Березань», І.Мяло «Кінбурн»,

А.Покосенко «Верф на Інгулі», виконайте

творче завдання .

М.Озерний «Березань»

а) доберіть лексику ,

що тематично відповідає змісту картини

(із тексту + самостійно дібрану)


М.Озерний «Березань»


б) Творче конструювання . Продовжіть речення :


Духовність усіх поколінь живиться…….


Зв’язок із рідною землею для людини -це……..

Оберегами на життєвій ниві є………..

Людина відчуває ностальгію , коли …… І.Мяло «Кінбурн»

Для мене рідний край - це……… І.Мяло «Кінбурн»


в) напишіть міні –твір

«Ми - діти своєї землі»,, використавши

напрацьований матеріал.


А.Покосенко «Верф на Інгулі»


^ 11.Підсумки уроку. Рефлексія .

Слово вчителя :

Багатовікова мудрість говорить, що без коріння не­має і крони, а без минулого не може бути і майбутньо­го. Без ґрунтовного вивчення культурної спадщини нашої нації ми не зможемо стати повноцінними особистостями. Саме в ній і зак­ладена генетична пам'ять народу — наше коріння, яке дає свою животворну енергію всім, хто прагне усвідоми­ти свою національну приналежність і самобутність, врешті-решт, людську сутність у вимірі простору і часу .


- Озвучте особисту мету на уроці, її виконання і проаналізуйте шляхи її реалізації .

- Робота з оціночним листом уроку .


Оціночний лист

Етапи роботи над текстом

Бали

(по 2б)

Самооцінка

(* -робив сам ,

@ -з допомогою довід. л-ри , # - товаришів )

1.Загальні відомості про текст2.Основні характеристики тексту3.Лексика тексту4.Орфографія тексту5.Пунктуація тексту6.Творча роботаЗагальна кількість

балів


12.Домашнє завдання .

Відповідно до проблем , що виявлені в оціночному листі, зробити розбір тексту (основних характеристик , лексики , орфографії ,пунктуації ) №26 «З минулого – у майбутнє» (за посібником Авраменко О.М., Коваленко Л.Т., Чуріна В.Ф. «Українська мова. Збірник текстів для переказів»,- Київ , «Грамота», 2010 .

Підготувати лінгвістичне повідомлення «Основні ознаки стилів мовлення».


^ Методичний коментар

1.Тема уроку : Удосконалення вмінь здійснювати мовний аналіз тексту .11клас .

(за програмою - Рідна мова : 5-11 класи . Програма для загальноосвітніх навчальних закладів / Автори Новосьолова В., Скуратівський Л., Шелехова Г . – К.:

Шкільний світ, 2001.)

^ 2.Тип уроку: узагальнення і систематизація знань.

3.Урок у технології : особистісно зорієнтованого навчання , текстоцентричної .

Вивчення української мови з використанням текстоцентричної технології допомагає школярам

 • ґрунтовно усвідомити мову як засіб фор­мування й формулювання думки,

 • розвиває в них увагу до мовних одиниць, явищ і понять, спосте­режливість, уміння вслухатися в слово,

 • формує ес­тетичне й етичне сприйняття мови,

 • виховує праг­нення до точності у слововираженні, виразності, об­разності власного мовлення,

- спонукає до збагачення свого лексичного запасу, намагання додержу­вати норм у використанні мовних одиниць різних рівнів.

^ Методологічною основою дослідження тексту ви­ступають мотивація мовленнєвої діяльності людини, єдність інтелекту, емоційної та вольової сфер, співвідношення об'єктивного й суб'єктивного у процесі пізнання, переживання та відтворення, єдність тексту як закритої системи, яка реалізується на всіх рівнях: авторський задум, структура тек­сту, мовні засоби, що передають зміст.

Звернення до цілісного текстуального матеріалу, що використовується з дидактичною або ілюстра­тивною метою, дає можливість ре­алізувати завдання діяльнісної та соціокультурної ліній програми, оскільки дає змогу формувати мовні та соціокультурні компетенції. Окрім того, залучення тексту поси­лює виховні можливості уроку.


^ 4.Інформаційний ресурс уроку : текст «Наші джерела»(складений на основі матеріалів книги «Миколаївщина в історіїУкраїни»), словник іншомовних слів, ілюстрації картин миколаївських художників І.Мяло ,А.Покосенко , М.Озерного.


^ 5.Форми роботи : «мозковий штурм», групова робота , вибірково-розподільний диктант , лінгвістичне дослідження , графічне читання , створення опорно-логіч ної схеми , творча робота .

^ 6.Етапи уроку :


Етапи уроку :


Навчальні цілі

1.Оголошення теми, мети.Мотивація

Мотивація діяльності, визначення особистої мети на даному уроці

2.Підготовка до сприйняття тексту

Актуалізація суб’єктного досвіду учнів ,визначення джерел становлення особистості , нації

3.Актуалізація опорних знань

Відновлення в пам’яті учнів основних характеристик тексту

4.Засвоєння змісту

Визначення інформаційної значущості тексту

5.Робота над лексикою тексту

Уміння орієнтуватися у лексичних значен нях слів , користування довідковою літер.

6. Робота над орфографією тексту

Удосконалення орфографічної грамотності

7. Робота над пунктуацією тексту

Удосконалення пунктуаційної грамотності

8.Творче завдання

Розвиток творчих здібностей учнів

9.Підсумки уроку. Рефлексія

Оцінювання роботи .Визначення досягнень, прогалин у знаннях і вмінняхЛітература :


1.Когут О.І. Інноваційні технології навчання. -Тернопіль, «Астон», 2005.


2.Миколаївщина в історії України (книга для читання з краєзнавства)./Упорядник В.Бойченко. /-Миколаїв .ОІППО.-2009.


3. Рідна мова : 5-11 класи . Програма для загальноосвітніх навчальних закладів / Автори Новосьолова В., Скуратівський Л., Шелехова Г . – К.: Шкільний світ, 2001.)


4.Поташник М.М. Требования к современному уроку .Методическое

пособие .-Москва, Центр педагогического образования , 2008.


5. Словник іншомовних слів .(За редакцією Мельничука О.С.) –Київ, Головна редакція УРЕ, 1975.
Схожі:

Конспект уроку на текстовій основі в 11 класі «Удосконалення вмінь здійснювати мовний аналіз» iconКонспект відкритого уроку з геометрії в 11-в класі за темою «Куля І сфера. Взаємне розміщення площини І кулі (сфери) у просторі.»
Мета уроку: формування понять куля, сфера, центр кулі, радіус кулі, діаметр кулі, діаметрально протилежні точки та вмінь учнів знаходити...
Конспект уроку на текстовій основі в 11 класі «Удосконалення вмінь здійснювати мовний аналіз» iconТема. Розділові знаки в безсполучниковому складному реченні (урок на текстовій основі в 9-му класі за поемою «Сон» Т. Г. Шевченка)
Так фраза «Помилувати, не можна повісити» означає, що підсудний житиме. Якщо кому поставити перед останнім словом, обвинувачуваного...
Конспект уроку на текстовій основі в 11 класі «Удосконалення вмінь здійснювати мовний аналіз» iconКонспект уроку 5 клас Вчитель: Баглай Ю. А. Конспект уроку 5 -й клас (англійська мова) Тема уроку: а wild animals. Урок №3 із 7 по даній темі. Мета уроку
Методичне обладнання уроку: постер із зображенням свійських тварин, картки із зображенням диких тварин
Конспект уроку на текстовій основі в 11 класі «Удосконалення вмінь здійснювати мовний аналіз» iconКонспект уроку англійської мови у 8 класі Автор: Беленок Тетяна Василівна, вчитель англійської мови Тема: Англійські традиції та свята Мета
Основна частина уроку Check-up Актуалізація опорних знань учнів з вивченої теми
Конспект уроку на текстовій основі в 11 класі «Удосконалення вмінь здійснювати мовний аналіз» iconІнформації засобами Інтернету Мета уроку: засвоєння знань про основні джерела інформації та технологію її пошуку; формування вмінь здійснювати пошук необ­хідної інформації з використанням різних джерел інформації;
Тема уроку: «Основні інформаційні джерела. Технології по­шуку інформації засобами Інтернету»
Конспект уроку на текстовій основі в 11 класі «Удосконалення вмінь здійснювати мовний аналіз» iconКонспект уроку з математики у 6 класі на тему «Чи можна обчислити красу» урок з математики у 6 класі вчитель Козій В. М. Тема «Чи можна обчислити красу»
Мета: Ознайомити учнів з прикладами відомих пропорцій в живій природі,cкульптурі,архітектурі,живописі,музиці;вчити учнів знаходити...
Конспект уроку на текстовій основі в 11 класі «Удосконалення вмінь здійснювати мовний аналіз» iconАналіз уроку здійснює ряд функцій: • контрольну (допоміжну), • навчальну (основну), • виховну (надає допомогу вчителю у визначенні напряму самоосвіти та самовиховання)
Аналіз уроку повинен починатися самоаналізом і закінчуватися самооцінкою, конкретними вимогами вчителя до самого себе
Конспект уроку на текстовій основі в 11 класі «Удосконалення вмінь здійснювати мовний аналіз» iconПлан-конспект уроку природознавства проведеного в 2 класі Вчитель: Крутій Н. П. 2 клас. ІІ чверть Тема: Грунт. Значення та охорона грунтів
Обладнання: таблиця із зображенням розрізу грунту, спиртівка, бляшка з грунтом, шматок скла, склянка з водою
Конспект уроку на текстовій основі в 11 класі «Удосконалення вмінь здійснювати мовний аналіз» iconПлан-конспект уроку з англійської мови у 4 класі Тема: Опис кімнати. Розвиток навичок усного мовлення
Мета: Вдосконалити вміння учнів описувати свій дім(квартиру) з опорою на текст-зразок, використовуючи прикметники місця І конструкцію...
Конспект уроку на текстовій основі в 11 класі «Удосконалення вмінь здійснювати мовний аналіз» iconКонспект уроку хімії у 8 класі з теми: «Періодичний закон Д.І. Менделєєва»
Тема: «Періодичний закон Д.І. Менделєєва».(Інтегрований урок хімія-історія-література)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©on2.docdat.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи