Методичні вказівки до лабораторної роботи №2 Для комплексу одб передбачено два режими використання: на одній чи кількох автономних пк або в локальній мережі icon

Методичні вказівки до лабораторної роботи №2 Для комплексу одб передбачено два режими використання: на одній чи кількох автономних пк або в локальній мережі
Скачати 453.12 Kb.
НазваМетодичні вказівки до лабораторної роботи №2 Для комплексу одб передбачено два режими використання: на одній чи кількох автономних пк або в локальній мережі
Сторінка2/3
Дата конвертації19.10.2012
Розмір453.12 Kb.
ТипМетодичні вказівки
джерело
1   2   3
1. /1_Tityl.doc
2. /1_є-LTї.doc
3. /2_ъ-сєс_2-2.doc
4. /3_2-2.doc
5. /4_я-L-2.doc
6. /5_іTL_--лєбїм.doc
7. /6_флёсLмї.doc
8. /7_яїL_ч-ї-L.doc
Методичні вказівки до вивчення тем курсу, плани практичних занять, інструктивні матеріали для проведення лабораторних робіт із застосуванням комп’ютерної техніки, комплекс завдань для контролю засвоєння знань
Мета вивчення дисципліни
2 плани практичних занять
План на рік
Методичні вказівки до лабораторної роботи №2 Для комплексу одб передбачено два режими використання: на одній чи кількох автономних пк або в локальній мережі
IV. термінологічний словник автоматизоване робоче місце, арм
Додаток 1
Береза А. М. Основи створення інформаційних систем: Навч посібник. 2-ге вид., перероб. І доп

Таблиця 2.1

ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ


Варіант

Питання і завдання

А, Б

1. Поняття, цілі та принципи створення ІС у державному управлінні економікою України.
2. Розробити постановку та алгоритми автоматизованого розв’язання задачі «Розрахунок зведеної трудомісткості виробів річної програми за кодами устаткування»

В, Г

1. Склад ІС у державному управлінні економікою України і характеристика її елементів.
2. Розробити постановку та алгоритм автоматизованого розв’язання задачі «Розрахунок нормативного завантаження устаткування для виготовлення одиниці продукції»

Д, Е

1. Позамашинна інформаційна база.
2. Розробити постановку та алгоритм автоматизованого розв’язання задачі «Розрахунок планової потреби в устаткуванні для виконання річної виробничої програми»

Є, Ж

1. Процеси життєдіяння економічної інформації.
2. Розробити постановку та алгоритм автоматизованого розв’язання задачі «Розрахунок проекту річного плану обсягу виробництва промислової продукції по міністерству»

3, І, Ї, Й

1. Машинна інформаційна база.
2. Розробити постановку та алгоритм автоматизованого розв’язання задачі «Розрахунок проекту річного плану обсягу виробництва промислової продукції по Україні»

К, Л

1. Технологічний процес оброблення даних.
2. Розробити постановку та алгоритм автоматизованого розв’язання задачі «Розрахунок проекту річного плану обсягу виробництва промислової продукції»

Закінчення табл. 2.1

Варіант

Питання і завдання

М, Н

1. Економічна інформація та її особливості.
2. Розробити постановку задачі та алгоритм автоматизованого розв’я­зання задачі «Облік інформаційних повідомлень про надходження та використання коштів підзвітними об’єктами по міністерству»

О, П

1. Структура економічної інформації.
2. Розробити постановку та алгоритм автоматизованого розв’язання задачі: «Формування зведеного звіту від підзвітних органів та організацій про надходження та використання коштів по міністерству»

Р, С

1. Класифікація і кодування економічної інформації
2. Розробити постановку та алгоритм автоматизованого розв’язання задачі «Облік руху бланків про сертифікацію продукції в Державному комітеті з метрології, сертифікації та стандартизації»

Т, У, Ф

1. Склад забезпечувальної частини ІС у державному управлінні економікою.
2. Розробити постановку та алгоритм автоматизованого розв’язання задачі: «Розрахунок потреби у матеріалах у вартісному та кількісному вимірі на виконання річної програми»

X, Ц, Ч, Ш, Щ, Ю, Я

1. Структура інформаційного забезпечення ІС у державному управлінні економікою та його характеристика.
2. Розробити постановку задачі та алгоритм автоматизованого розв’язання задачі «Розрахунок нормативної трудомісткості річної виробничої програми за всіма видами продукції»


На теоретичне запитання відповідають всі студенти, що виконують даний варіант контрольної роботи.

У другій частині контрольної роботи слід описати постановку та алгоритм розв’язання задачі.

Друга частина роботи, що є основною, має практичний характер, її бажано виконати на основі матеріалу конкретної установи (за місцем роботи). Вона виконується відповідно до вимог нормативного документа РД 50-34.698-90. Обсяг цієї частини —
більше половини всієї роботи. За її викладу, незалежно від теми, слід дотримуватися такого плану:

1. Вступ.


2. Постановка задачі.

2.1. Характеристика задачі.

2.2. Вихідна інформація.

2.3. Вхідна інформація.

3. Опис алгоритму.

4. Схема технологічного процесу.

5. Література.

6. Висновок.

7. Додатки.

У вступі слід розкрити значення впровадження ІС і технологій на даному об’єкті, необхідність системного підходу до автоматизації всіх ділянок даної предметної області.

Постановка задачі описується згідно з документом РД 50-34.698-90 і має такий зміст (за розділами).

Розділ 1. Характеристика задачі — містить такі пункти:

1.1. Мета, призначення, техніко-економічна сутність задачі та обґрунтування доцільності її розв’язання.

1.2. Перелік об’єктів, за управління якими розв’язують задачу.

1.3. Використання вихідної інформації, періодичність розв’я­зання та організація за строками видання вихідної інформації.

1.4. Вимоги до організації збирання і передавання в оброблення вхідної інформації, до порядку її контролю та коригування.

1.5. Умови, за яких припиняється розв’язання задачі автоматизованим способом.

1.6. Зв’язки даної задачі з іншими задачами або системами
(до цього пункту додається схема інформаційної моделі задачі).

1.7. Розподіл функцій між персоналом і технічними засобами за різних ситуацій розв’язання задачі.

Розділ 2. Вихідна інформація — містить опис вихідних повідомлень задачі (документів, відеокадрів, масивів бази даних, сигналів управління), склад і структура яких описуються у таблицях за наведеною нижче формою.

СКЛАД ТА ОПИС ВИХІДНИХ ПОВІДОМЛЕНЬ


з/п

Найменування вихідного
повідомлення

Ідентифікатор

Форма подання

Періодичність
видання

Термін видання

Одержувач
інформації

1

2

3

4

5

6

7СКЛАД ТА ОПИС СТРУКТУРНИХ ОДИНИЦЬ ІНФОРМАЦІЇ
ВИХІДНИХ ПОВІДОМЛЕНЬ

№ з/п

Найменування структурної
одиниці

Ідентифікатор

Вимоги
до точності

Позначення
одиниці

1

2

3

4

5

Розділ 3. Вхідна інформація — описуються склад і характеристика вхідних інформаційних повідомлень. Вхідна інформація задачі може бути відображена у первинних документах, масивах бази даних. Склад і структура вхідних повідомлень описуються у таблицях за наведеною нижче формою.

СКЛАД ТА ОПИС ВХІДНИХ ПОВІДОМЛЕНЬ

№ п/п

Найменування
вхідного повідомлення

Ідентифікатор
вхідного повідомлення

Форма
подання

Строки
надходження

1

2

3

4

5

Склад ТА опис структурних одиниць
вхідних інформаційних повідомлень


№ п/п

Найменування
структурної одиниці

Точність

Джерело
інформації

Ідентифікатор джерела

Позначення

1

2

3

4

5

6


Розділ 4. Опис алгоритму — розкриває логіку розв’язання задачі і спосіб формування вихідних повідомлень. Документ «Опис алгоритму» (РД 50—34.698—90) передбачає подання:

 • опису масивів інформації, що використовуються за реалізації алгоритму;

 • опису масивів інформації, що формуються в результаті реалізації алгоритму;

 • математичного опису алгоритму (у вигляді формул). За цього необхідно дотримуватись однозначності позначення кожної із структурних одиниць інформації;

 • графічного опису алгоритму (у вигляді структурної схеми);

 • мовного опису алгоритму або у вигляді тексту чи таблиць рішень.

Алгоритм у вигляді структурної схеми оформляється відповід­но до вимог ДЗСТ 19.701—90.

Основні символи для графічного подання процесів оброблення інформації наведено на рис. 2.3.

У пункті «Схема технологічного процесу» наводять схему технологічного процесу розв’язання задачі. У додатках наводяться структури первісних документів і вихідних машинограм.

У висновках розглядають питання економічної ефективності функціонування ІС даної предметної області, зміни у технології оброблення інформації і функціях персоналу та перспективи подальшого розвитку інформаційних технологій у державному управлінні.Рис. 2.3. Основні символи для графічного подання
процесів оброблення інформації

2.6. Завдання для перевірки знань


Теоретичні питання для перевірки знань

 1. Необхідність автоматизації інформаційних процесів у державному управлінні в сучасних умовах.

 2. Укази Президента України, постанови Уряду та Верховної Ради України щодо подальшого розвитку комп’ютеризації.

 3. Перспективи розвитку сучасних інформаційних техно-
  логій.

 4. Інформаційні технології: їх характеристика.

 5. Основні концепції розвитку сучасних інформаційних техно­логій.

 6. Основні напрями розвитку сучасних інформаційних технологій.

 7. Етапи розвитку інформаційних технологій.

 8. Система, особливості економічної системи.

 9. Класифікація систем.

 10. Системний підхід (за побудови економічних систем).

 11. Структурна схема системи державного управління.

 12. Системи підтримки прийняття рішення (СППР): основні поняття.

 13. Інформаційна система (ІС): її різновиди і класифікація.

 14. Призначення інформаційної системи.

 15. Еволюція розвитку інформаційної системи.

 16. Інтеграція інформаційної системи.

 17. Класифікація інформаційної системи.

 18. Функція інформаційної системи.

 19. Компонент (підсистема) інформаційної системи.

 20. Поділ компонентів інформаційної системи за призначенням (назви компонентів).

 21. Склад забезпечувальної підсистеми інформаційної си-
  стеми.

 22. Організаційне забезпечення інформаційної системи.

 23. Методичне забезпечення інформаційної системи.

 24. Технічне забезпечення інформаційної системи.

 25. Математичне забезпечення інформаційної системи.

 26. Програмне забезпечення інформаційної системи.

 27. Інформаційне забезпечення інформаційної системи.

 28. Лінгвістичне забезпечення інформаційної системи.

 29. Правове забезпечення інформаційної системи.

 30. Ергономічне забезпечення інформаційної системи.

 31. Економічна інформація: основні поняття.

 32. Складові компоненти інформації у системі державного уп­равління.

 33. Особливості інформації у системі державного управ-
  ління.

 34. Методологічні особливості системи державного управління з позиції автоматизованого оброблення інформації.

 35. Вплив автоматизованої обробки інформації на розвиток державного управління.

 36. Інформаційні технології у системі державного управ-
  ління.

 37. Особливості інформації у системі державного управління.

 38. Форми подання інформації.

 39. Форми відображення інформації.

 40. Засоби формалізованого опису інформації.

 41. Інформаційна база, її структура.

 42. Автоматизований банк даних (АБД): перелік складових компонентів.

 43. Визначення логічної та фізичної структури даних.

 44. Структура інформаційної сукупності.

 45. Реквізит: поняття та їхня структура.

 46. Файл даних: його характеристика.

 47. Запис: структура.

 48. Організація робіт зі створення інформаційної системи у державному менеджменті.

 49. Стадії робіт зі створення інформаційної системи у державному менеджменті.

 50. Етапи створення інформаційної системи у державному
  менеджменті.

 51. Постановка задачі: перелік компонентів постановки задачі.

 52. Характеристика розділу 1 постановки задачі «Характеристика задачі».

 53. Характеристика розділу 2 постановки задачі «Вихідна інформація».

 54. Характеристика розділу 3 постановки задачі «Вхідна інфор­мація».

 55. Характеристика розділу 4 постановки задачі «Опис алгоритму».

 56. Особливості інформаційної системи у державному менеджменті різних об’єктів сфери державного управління.

 57. Досвід функціонування інформаційної системи в державному менеджменті.

 58. Інформація: джерела її появи.

 59. Економічна інформація: структура.

 60. Інформація, яка описує поведінку об’єктів державного управління.

 61. Методи класифікації інформації: їх характеристика та особливості.

 62. Методи кодування економічної інформації: перелік компонентів.

 63. Класифікатор: його структура.

 64. Мета класифікації і кодування.

 65. Позамашинна інформаційна база: її основні компоненти.

 66. Носії інформації: їх різновиди.

 67. Характеристики носіїв інформації.

 68. Магнітний диск: структура фізичного запису на ньому.

 69. Форми виведення інформації: перелік різновидів форм.

 70. Машинограма: її структура.

 71. Машинна інформаційна база: її складові компоненти.

 72. Структура інформаційного забезпечення.

 73. Характеристика складових автоматизованого банку даних.

 74. Система управління базою даних (СУБД): її функції.

 75. Процеси перетворення економічної інформації.

 76. Інформаційна (комп’ютерна) технологія.

 77. Технологічна операція: їх різновиди та характеристика.

 78. Схеми технологічного процесу оброблення інформації.

 79. Автоматизоване робоче місце (АРМ): його компоненти.

 80. Коригування інформаційного масиву: складові функції коригування.

 81. Режими роботи комп’ютерних систем.

 82. Пакетний режим оброблення інформації: його особли-
  вості.

 83. Діалоговий режим оброблення інформації: його особ-
  ливості.

 84. Технічне забезпечення інформаційної системи у державному менеджменті: складові компоненти.

 85. Програмне забезпечення інформаційної системи у державному управлінні: складові компоненти.

 86. Організаційне забезпечення інформаційної системи у державному менеджменті: складові компоненти.

 87. Задачі, розв’язувані на рівні міністерства.

 88. Особливості технологічного процесу автоматизованого розв’язання задач на рівні міністерства.

 89. Специфіка створення інформаційної бази для розв’язання задач на рівні міністерства.

 90. Структура Інформаційної системи Казначейства Ук-
  раїни.

 91. Технологія прийняття рішень у державних органах на рівні міністерства.

 92. Система підтримки прийняття рішень (СППР) на державному рівні.

 93. Інтерфейс «користувач—система підтримки прийняття рішень».

 94. Архітектура системи підтримки прийняття рішень у системі державного управління.

 95. Інтерфейс системи підтримки прийняття рішень, що ґрунтується на меню.

 96. Інтерфейс на базі природної мови.

 97. Підсистема даних у системі підтримки прийняття рі-
  шень.

 98. Дані та моделі у системі підтримки прийняття рішень.

2.7. Практичні завдання для перевірки знань


 1. Розробити структуру масивів нормативно-довідкової інфор­маційної бази задачі «Розрахунок проекту річного плану обсягів виробництва промислової продукції по міністерству».

 2. Описати розділ 3 «Вхідна інформація» до задачі «Розрахунок проекту річного плану обсягів виробництва промислової про­дукції по міністерству».

 3. Описати розділ 2 «Вихідна інформація» до задачі «Розрахунок проекту річного плану обсягів виробництва промислової продукції по міністерству».

 4. Розробити алгоритм розв’язання задачі «Розрахунок проекту річного плану обсягів виробництва промислової продукції по міністерству».

 5. Розробити схему технологічного процесу розв’язання задачі «Розрахунок проекту річного плану обсягів виробництва промислової продукції по міністерству».

 6. Розробити інформаційну модель розв’язання задачі «Розрахунок проекту річного плану обсягів виробництва промислової продукції по міністерству».

 7. Описати розділ 1 «Характеристика задачі» до задачі «Розрахунок проекту річного плану обсягів виробництва промислової продукції по міністерству».

 8. Розробити структуру вихідної машинограми задачі «Розрахунок проекту річного плану обсягів виробництва промислової продукції по міністерству».

 9. Розробити структуру інформаційного забезпечення до задачі «Розрахунок проекту річного плану обсягів виробництва промислової продукції по міністерству».

 10. Розробити структуру масивів нормативно-довідкової інформаційної бази задачі «Облік інформаційних повідомлень про надходження та використання коштів підзвітними об’єктами по міністерству».

 11. Описати розділ 3 «Вхідна інформація» до задачі «Облік інформаційних повідомлень про надходження та використання коштів підзвітними об’єктами по міністерству».

 12. Описати розділ 2 «Вихідна інформація» до задачі «Облік інформаційних повідомлень про надходження та використання коштів підзвітними об’єктами по міністерству».

 13. Розробити алгоритм розв’язання задачі «Облік інформаційних повідомлень про надходження та використання коштів підзвітними об’єктами по міністерству».

 14. Розробити схему технологічного процесу розв’язання задачі «Облік інформаційних повідомлень про надходження та використання коштів підзвітними об’єктами по міністерству».

 15. Розробити інформаційну модель розв’язання задачі «Облік інформаційних повідомлень про надходження та використання коштів підзвітними об’єктами по міністерству».

 16. Описати розділ 1 «Характеристика задачі» до питання «Облік інформаційних повідомлень про надходження та використання коштів підзвітними об’єктами по міністерству».

 17. Розробити структуру вихідної машинограми задачі «Облік інформаційних повідомлень про надходження та використання коштів підзвітними об’єктами по міністерству».

 18. Розробити структуру інформаційного забезпечення до задачі «Облік інформаційних повідомлень про надходження
  та використання коштів підзвітними об’єктами по міністер-
  ству».

 19. Розробити структуру масивів нормативно-довідкової інфор­маційної бази задачі «Формування зведеного звіту підзвітних органів та організацій про надходження та використання коштів по міністерству».

 20. Описати розділ 3 «Вхідна інформація» до задачі «Формування зведеного звіту підзвітних органів та організацій про надходження та використання коштів по міністерству».

 21. Описати розділ 2 «Вихідна інформація» до задачі «Формування зведеного звіту підзвітних органів та організацій про надходження та використання коштів по міністерству».

 22. Розробити алгоритм розв’язання задачі «Формування зведеного звіту підзвітних органів та організацій про надходження та використання коштів по міністерству».

 23. Розробити схему технологічного процесу розв’язання задачі «Формування зведеного звіту підзвітних органів та організацій про надходження та використання коштів по міністерству».

 24. Розробити інформаційну модель розв’язання задачі «Формування зведеного звіту підзвітних органів та організацій про надходження та використання коштів по міністерству».

 25. Описати розділ 1 «Характеристика задачі» до задачі «Фор­мування зведеного звіту підзвітних органів та організацій про надходження та використання коштів по міністерству».

 26. Розробити структуру вихідної машинограми задачі «Формування зведеного звіту підзвітних органів та організацій про надходження та використання коштів по міністерству».

 27. Розробити структуру інформаційного забезпечення до задачі «Формування зведеного звіту підзвітних органів та організацій про надходження та використання коштів по міністерству».

 28. Розробити структуру масивів нормативно-довідкової інфор­маційної бази задачі «Облік руху бланків про сертифікацію продукції у Державному комітеті з метрології, сертифікації та стандартизації».

 29. Описати розділ 3 «Вхідна інформація» до задачі «Облік руху бланків про сертифікацію продукції у Державному комітеті по метрології, сертифікації та стандартизації».

 30. Описати розділ 2 «Вихідна інформація» до задачі «Облік руху бланків про сертифікацію продукції у Державному комітеті з метрології, сертифікації та стандартизації».

 31. Розробити алгоритм розв’язання задачі «Облік руху бланків про сертифікацію продукції у Державному комітеті з метрології, сертифікації та стандартизації».

 32. Розробити схему технологічного процесу розв’язання задачі «Облік руху бланків про сертифікацію продукції у Державному комітеті з метрології, сертифікації та стандартизації».

 33. Розробити інформаційну модель розв’язання задачі «Облік руху бланків про сертифікацію продукції у Державному комітеті з метрології, сертифікації та стандартизації».

 34. Описати розділ 1 «Характеристика задачі» до задачі «Облік руху бланків про сертифікацію продукції у Державному комітеті з метрології, сертифікації та стандартизації».

 35. Розробити структуру вихідної машинограми задачі «Облік руху бланків про сертифікацію продукції у Державному комітеті з метрології, сертифікації та стандартизації».

 36. Розробити структуру інформаційного забезпечення до задачі «Облік руху бланків про сертифікацію продукції в Державному комітеті з метрології, сертифікації та стандартизації».

 37. Розробити структуру масивів нормативно-довідкової інфор­маційної бази задачі «Розрахунок проекту річного плану обсягів виробництва промислової продукції в Україні».

 38. Описати розділ 3 «Вхідна інформація» до задачі «Розрахунок проекту річного плану обсягів виробництва промислової продукції в Україні».

 39. Описати розділ 2 «Вихідна інформація» до задачі «Розрахунок проекту річного плану обсягів виробництва промислової продукції в Україні».

 40. Розробити алгоритм розв’язання задачі «Розрахунок проек­ту річного плану обсягів виробництва промислової продукції в Україні».

 41. Розробити схему технологічного процесу розв’язання задачі «Розрахунок проекту річного плану обсягів виробництва промислової продукції в Україні».

 42. Розробити інформаційну модель розв’язання задачі «Розрахунок проекту річного плану обсягів виробництва промислової продукції в Україні».

 43. Описати розділ 1 «Характеристика задачі» до задачі «Розрахунок проекту річного плану обсягів виробництва промислової продукції в Україні».

 44. Розробити структуру вихідної машинограми задачі «Розрахунок проекту річного плану обсягів виробництва промислової продукції в Україні».

 45. Розробити структуру інформаційного забезпечення до задачі «Розрахунок проекту річного плану обсягів виробництва промислової продукції в Україні».

ІІІ. ФОРМИ КОНТРОЛЮ ТА КРИТЕРІЇ
ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ
З ДИСЦИПЛІНИ3.1. Форми проведення контролю
та перевірки знань студентів


Контроль знань студентів здійснюється у таких формах: поточний контроль, проміжний контроль і контроль підсумковий (іспит).

Завданням поточного контролю знань студентів є перевірка: розуміння та запам’ятовування певного матеріалу, вироблених навичок проведення розрахункових робіт, умінь самостійно опрацьовувати тексти, здатності осмислити зміст теми чи розділу, вмінь публічно чи письмово подати певний матеріал (презентація).

Об’єктом поточного контролю знань є:

 1. систематичність та активність роботи студента протягом семестру над вивченням програмного матеріалу дисципліни;

 2. виконання модульних завдань.

Модуль — це частина програми дисципліни, яка складаєтсья з пов’язаних між собою в певному співвідношенні теоретичних, емпіричних і практичних компонентів змісту. Кожна складова модуля оцінюється в балах.

Обсяг завдань, що входять до кожного модуля, та кінцевий термін їх виконання та здачі / захисту наведено в табл. 3.1 (для модуля 1 він закінчується на останньому практичному / лабораторному занятті — восьмого тижня семестру, для модуля 2 — 14 тижня).

Поточний та проміжний контроль ступеня засвоєння знань з дисципліни студентами очної форми навчання здійснюється шляхом:

 • письмової перевірки результатів розв’язування задач;

 • перевірки звітів з лабораторних робіт, виконаних на комп’ютері;

 • письмової перевірки контрольних робіт;

 • письмової перевірки рефератів.

Оцінювання результатів розв’язування задач здійснюється як за проведення практичних занять в аудиторії, так і за перевірки самостійної роботи.

Таблиця 3.1

ГРАФІК ВИКОНАННЯ МОДУЛЬНИХ ЗАВДАНЬ

Модуль

Теми, які входять до модуля

Зміст
модуля

Термін
виконання

1 (М1)

Вступ.
Управлінські інформаційні системи.
Організаційно-методичні основи
створен­ня і функціонування ІC у ДМ.
Інформаційне забезпечення ІC у ДМ

Лабораторна
робота № 1,
завдання № 1,
самостійна
робота

5-й
та 8-й
тижні
семестру

2 (М2)

Комплекс забезпечувальних засобів
ІC у ДМ.
Автоматизація інформаційних технологій у системі ДМ.
Автоматизація процесів державного уп­равління на рівні міністерств.
Технологія розв’язування задач дер-
жавного управління у діалоговому
режимі

Лабораторна робота № 2,
завдання № 2

13-й
та 14-й
тижні
семестру


Перевірка звітів з лабораторних робіт проводиться з метою виявлення ступеня опанування студентами технології та методики автоматизованого розв’язування конкретних економічних задач у сфері державного управління за допомогою ПК.
За бажанням студентів, звіти можуть подаватися в електрон­ній формі.

Метою проведення контролю виконання завдань для самостійної роботи студентів очної форми навчання є визначення ступеня практичних навичок і знань основних методологічних принципів створення та функціонування комп’ютерних інформаційних систем у державному менеджменті.

Реферати готуються за бажанням студентів очної та заочної форм навчання або у тих випадках, коли студент з будь-яких причин не відвідував занять чи отримав незадовільні оцінки за кількома темами дисципліни.

Поточний контроль ступеня засвоєння знань студентами заочної форми навчання здійснюється шляхом:

 • письмової перевірки виконання індивідуальних домашніх завдань;

 • оцінювання результатів розв’язування задач на ПК.

Індивідуальне домашнє завдання пропонується студентам заочної форми навчання для самостійного опрацювання. Метою його переві­рки є визначення ступеня засвоєння студентом теоретичних, методичних і практичних питань у сфері створення та функ­ціонування інформаційних систем у державному менеджменті різних рівнів.

У разі невиконання завдань поточного контролю з об’єктив­них причин студент має право з дозволу декана виконати їх до останнього практичного (семінарського) заняття.

Виконання завдань поточного контролю поза графіком здійснюється за письмовим дозволом декана факультету і завідувача кафедри ІСЕ. Індивідуальний графік виконання модульних завдань погоджується з викладачем. За проміжного контролю оцінювання роботи студента також проводиться викладачем з максимальним дотриманням порядку оцінювання поточної роботи студента протягом семестру.

Контроль за самостійною роботою студентів здійснюється у та­ких формах:

 1. опитування на практичних заняттях;

 2. письмова контрольна робота;

 3. захист письмових звітів з лабораторних робіт;

 4. перевірка виконання індивідуальних завдань.

Контроль в аудиторії (лабораторії) за роботою студентів полягає у перевірці виконання неаудиторних та індивідуальних зав­дань, а також перевірці готовності студентів до виконання лабораторних робіт.

Оцінка поточного контролю повідомляється студенту, вноситься до журналу академічної групи й фіксується у накопичувальній відомості викладача.

Підсумковий контроль знань студентів здійснюється у формі іспиту. Під час іспиту студент має відповісти на запитання екзаменаційного білета. Структуру екзаменаційних білетів з дисципліни наведено в табл. 3.2.

Таблиця 3.2

СТРУКТУРА ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ БІЛЕТІВ З ДИСЦИПЛІНИ

№ питання

Узагальнений розділ дисципліни


Варіанти питань

1

Характеристика, принципи створення та структура інформаційної системи в державному управлінні

01—22

2

Забезпечувальна частина інформаційної системи у державному менеджменті

23—32

3

Інформаційне забезпечення інформаційної системи у державному менеджменті

33—50

Закінчення табл. 3.2

№ питання

Узагальнений розділ дисципліни


Варіанти питань

4

Інформаційна технологія розв’язання задач в інформаційній системі державного менеджменту

50—70

5

Технологія використання системи підтримки прийняття рішень у державному управлінні

71—98

6

Практичні завдання

1—45


Критерієм недопущення студента до іспиту є:

 • невиконання контрольних робіт;

 • незахист контрольної роботи;

 • оцінка поточного контролю менша 20 балів.

Зразок екзаменаційного білета

1. Необхідність автоматизації інформаційних процесів у державному управлінні в сучасних умовах.

2. Склад забезпечувальної підсистеми інформаційної системи.

3. Інформаційні технології в системі державного управління.

4. Етапи створення інформаційної системи у державному менеджменті.

5. Інтерфейс системи підтримки прийняття рішень, що ґрунтується на меню.

6. Розробити інформаційну модель розв’язання задачі «Розрахунок проекту річного плану обсягів виробництва промислової продукції в Україні».

3.2. Критерії оцінювання знань студентів
за поточного і проміжного контролю


За поточну роботу протягом семестру студент отримує П балів:

П = А + С + М,

де А, С — бали відповідно за активність і систематичність роботи студента протягом семестру;

М — бали за роботу з виконання модулів 1 та 2.

Амакс. = Смакс. = 10 балів;
Ммакс. = 20 балів.
1   2   3Схожі:

Методичні вказівки до лабораторної роботи №2 Для комплексу одб передбачено два режими використання: на одній чи кількох автономних пк або в локальній мережі iconМетодичні вказівки до виконання лабораторної роботи з дисципліни „Мікропроцесорна техніка для студентів фаху 092501. Укл.: Бодня В. С., м. Дніпропетровськ: пдаба, 2011 р. Укр мовою
Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи з дисципліни „Мікропроцесорна техніка” для студентів фаху 092501. Укл.: Бодня...
Методичні вказівки до лабораторної роботи №2 Для комплексу одб передбачено два режими використання: на одній чи кількох автономних пк або в локальній мережі iconЗагальні методичні вказівки
Контрольна робота №2 для студентів-заочників спеціальності 09. 15. 01 "Комп'ютерні та інтелектуальні системи і мережі" включає в...
Методичні вказівки до лабораторної роботи №2 Для комплексу одб передбачено два режими використання: на одній чи кількох автономних пк або в локальній мережі iconМетодичні вказівки до вивчення матеріалу кожної теми та наводяться запитання для контролю якості засвоєння тем. Даються методичні вказівки до виконання контрольної роботи, а також варіанти вихідних даних для неї
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Безпека життєдіяльності” для студентів усіх...
Методичні вказівки до лабораторної роботи №2 Для комплексу одб передбачено два режими використання: на одній чи кількох автономних пк або в локальній мережі iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу "комп’ютерні системи"
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу “Комп’ютерні системи” (для студентів спеціальностей 05010201 “Комп'ютерні...
Методичні вказівки до лабораторної роботи №2 Для комплексу одб передбачено два режими використання: на одній чи кількох автономних пк або в локальній мережі iconМетодичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Економіка енергетики" для студентів напряму...
Методичні вказівки до лабораторної роботи №2 Для комплексу одб передбачено два режими використання: на одній чи кількох автономних пк або в локальній мережі iconМетодичні вказівки до вивчення матеріалу кожної теми та індивідуальні завдання для контролю якості засвоєння тем. Наведені методичні вказівки до виконання контрольної роботи, а також варіанти вихідних даних
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Неметалеві матеріали» для студентів напряму...
Методичні вказівки до лабораторної роботи №2 Для комплексу одб передбачено два режими використання: на одній чи кількох автономних пк або в локальній мережі iconПравила експлуатації, модернізації, придбання і ремонту комп’ютерної техніки та стандартизації програмного забезпечення в Дніпропетровському регіональному інституті державного управління
Президентові України (далі інститут) встановлюються єдині правила використання комп’ютерів (далі пк), принтерів, модемів, інших периферійних...
Методичні вказівки до лабораторної роботи №2 Для комплексу одб передбачено два режими використання: на одній чи кількох автономних пк або в локальній мережі iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни " Технологічна оснастка" для студентів спеціальності 090202
Вміщують робочу програму, контрольні питання для перевірки знань, методичні вказівки до виконання контрольної роботи та приклад її...
Методичні вказівки до лабораторної роботи №2 Для комплексу одб передбачено два режими використання: на одній чи кількох автономних пк або в локальній мережі iconМетодичні вказівки до вивчення матеріалу кожної теми та індивідуальні завдання для контролю якості засвоєння тем. Наведені методичні вказівки до виконання контрольної роботи, а також варіанти індивідуальних завдань
«Діагностика та дефектоскопія матеріалів і виробів» для студентів напряму 050403
Методичні вказівки до лабораторної роботи №2 Для комплексу одб передбачено два режими використання: на одній чи кількох автономних пк або в локальній мережі iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Ефективність інформаційних систем» для студентів-заочників спеціальності 050102
...
Методичні вказівки до лабораторної роботи №2 Для комплексу одб передбачено два режими використання: на одній чи кількох автономних пк або в локальній мережі iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни "Гідрологія", завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання
Робоча програма, методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни "Гідрологія" для студентів спеціальності 070801...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©on2.docdat.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи