Розділ Основи техніки безпеки глава 10. Захист від ураження електричним icon

Розділ Основи техніки безпеки глава 10. Захист від ураження електричним
НазваРозділ Основи техніки безпеки глава 10. Захист від ураження електричним
Сторінка5/6
Дата конвертації19.10.2012
Розмір0.52 Mb.
ТипДокументи
джерело
1   2   3   4   5   6
1. /учебник охрана труда/Glava_10.doc
2. /учебник охрана труда/Glava_11.doc
3. /учебник охрана труда/Glava_12_13_14.doc
4. /учебник охрана труда/Glava_15_16.doc
5. /учебник охрана труда/Glava_1_2.doc
6. /учебник охрана труда/Glava_3.doc
7. /учебник охрана труда/Glava_4.doc
8. /учебник охрана труда/Glava_5.doc
9. /учебник охрана труда/Glava_6.doc
10. /учебник охрана труда/Glava_7.doc
11. /учебник охрана труда/Glava_8.doc
12. /учебник охрана труда/Glava_9.doc
13. /учебник охрана труда/Literatura.doc
14. /учебник охрана труда/tituln_list.doc
Розділ Основи техніки безпеки глава 10. Захист від ураження електричним
Техніка безпеки при обслуговуванні електроустановок
Контрольні запитання
Методичні вказівки При вивченні цієї теми необхідно звернути увагу на причини травм при експлуатації вантажопідйомних машин, пристосувань, посудин, що працюють під тиском.
Вступ
3 Вплив шкідливих речовин на організм людини
Освітлення виробничих приміщень
Захист від електромагнітного вч І нвч випромінювання
6 Дія лазерних випромінювань на організм людини
Захист від іонізуючих випромінювань
Методичні вказівки Радіоактивні речовини й іонізуючі випромінювання небезпечні для організму, тому дуже важливо знати засоби захисту від них
Об’єму приміщення або 4,5 м
Практикум для студентів усіх спеціальностей: К.: Нау, 2001 164 с. Протоерейский А. С
O. S. Protoiereiskiy, O. I. Zaporozhets basics of labour precaution

10.6 Захисне заземлення електроустановок


Захисне заземлення – допоміжне електричне з’єднання з землею чи її еквівалентом металевих неструмоведучих частин, що можуть виявитися під напругою.

Мета захисного заземлення – знизити напругу дотику між корпусом електроустановки і землею до 42 В, і менше що там виникає в результаті ушкодження чи пробою ізоляції струмоведучих частин.

Захисне заземлення варто відокремити від робітника і заземлення для захисту від розрядів статичної й атмосферної електрики.

Робоче заземлення – допоміжне з’єднання з землею нейтральних точок обмоток генераторів, силових і вимірювальних трансформаторів, дугогасних апаратів та інших ланцюгів з метою забезпечення нормальної роботи електроустановок. Заземлення для захисту від розрядів статичної й атмосферної електрики здійснюється для відводу цих зарядів у землю.

Розглянемо принцип роботи захисного заземлення. На рис.10.9, а показано ситуація дотик людини до заземленого корпуса електроустановки, на якому з’явилася напруга, а на рис.10.9, б – її еквівалентна електрична схема.

С початку визначимо значення напруги дотику Uдот, що прикладається до людини при дотику її до заземленого корпуса, з одного боку, і до ніг, з іншого, а потім значення струму I, що протікає через людину в цьому ланцюзі.

Для спрощення математичних перетворень оперувати будемо провідностями, а потім їх замінимо опорами.

Провідність заземлення Gз, провідність людини Gл і провідність ізоляції G1 проводу 1 щодо землі включені паралельно між собою і послідовно з провідністю G2 ізоляції проводу 2.

Сумарна провідність паралельного ланцюга складе:

Gлан = Gз + Gл + G1 .

Провідність усього ланцюга

.

Напруга Uдот, що впливає на людину при дотику до корпусу електроустановки
Рис. 10.9. Дотик людини до заземленого корпуса електроустановки: а – схема дотику; б – еквівалентна електрична схема заземленої електроустановки

де Uм – напруга мережі, В.

Тоді

.

Провідності Gл, G1, G2 набагато менше провідності заземлення Gз і ними як доданками в знаменнику можна знехтувати. Замінюючи провідності опорами і приймаючи r2 = rіз (rізопір ізоляції), одержимо

(10.10)

де Iз = Uм/rіз.

Аналіз виразу (10.10) дозволяє стверджувати, що найбільш доступним заходом щодо зниження напруги Uдот є зменшення опору заземлення rз, а збільшувати опір ізоляції економічно недоцільно.

Струм, що протікає через людину при дотику її до заземленого корпуса електроустановки

, (10.11)

Приклад 10.5. Визначити значення струму, що протікає через людину при дотику її до корпусу електроустановки, на прикладі рис.10.9 у двох випадках: установка не заземлена; установка заземлена.

Вихідні дані: r1 = r2 = rіз = 5∙103 Ом; напруга мережі
U = 115 В; Rл = 1000 Ом; rз = 4 Ом.

Струм, який протікає через людину у випадку, коли установка не заземлена, визначимо за формулою (10.4)

.

У випадку, коли установка заземлена, значення струму, що протікає через людину, визначимо по формулі (10.11):

μА.

Струм 92 μА лежить за межами відчуття людини і не є для неї небезпечним.

В правилах устрою електроустановок (ПУЕ-86) установлені норми опору заземлювального пристрою. Як витікає з виразу (10.10), норма опору заземлювального пристрою, що заземлює rз залежить від струму замикання на землі Із у мережі, до якої підключена електроустановка, що підлягає заземленню. У мережах різної довжини і розгалуженості і, отже, з різними струмами замикання на землю установлені визначені значення опору заземлювального пристрою.

В електроустановках, що живляться напругою до 1000 В від мереж малої довжини з малими струмами замикання на землю (не більше 5 А), опір заземлювального пристрою повинен бути не більше 4 Ом. До таких мереж на підприємствах цивільної авіації відносяться мережі напругою 380/220 В, прокладені на території аеропортів від трансформаторних підстанцій для живлення споживачів електроенергії й освітлювальних установок авіапідприємства.

Опір заземлювального пристрою повинен бути не більше 10 Ом, якщо електроустановка живиться від винесених трансформаторів і генераторів потужністю 100 кВа і менше. Такі мережі мають малу довжину і розгалуженість, а струми замикання на землю в них не перевищують 0,1-0,2 А. У цивільній авіації до таких мереж відносяться мережі живлення від дизель-генераторних установок (при аваріях у міських системах електропостачання) радіолокаційного, радіонавігаційного світлосигнального устаткування аеропортів.

В електроустановках, що живляться напругою вище 1000В – до 110 кВ і вище з ефективно заземленою нейтраллю, коли струми замикання на землю в мережі досягають значень 50-500 А, опір заземлювального пристрою повинен бути не більше 0,5 Ом.

Заземлення електроустановок виконують:

на всіх електроустановках при напрузі змінного струму 380 В і вище 440 В і вище постійного струму;

в електроустановках, розташованих у приміщеннях з підвищеною небезпекою, особливо небезпечних, і в зовнішніх установках при номінальних напругах вище 42 В змінного струму і вище 110 В постійного струму;

у вибухонебезпечних приміщеннях при всіх напругах.

Пристрій заземлення. Розрізняють заземлювачі – штучні, спеціально призначені тільки для заземлення електроустановок, і природні – металеві предмети і конструкції в землі.
Рис. 10.10. Установка одиночного стрижневого заземлювача в траншеї:

а – загальний вигляд; б – наконечники стрижневих заземлювачів
Штучні заземлювачі можуть бути вертикальними і горизонтальними. Як вертикальні заземлювачі використовують сталеві стрижні, пруток і кутову сталь довжиною 2,5-3 м, а якості самостійні горизонтальні заземлювачі і для зв'язку вертикальних – смугову сталь і сталевий пруток. Найменші розміри штучних заземлювачів: діаметр пруткових неоцинкованих – 10 мм, перетин прямокутних заземлювачів 48 мм2;

товщина прямокутних заземлювачів (смугова сталь) і полиць кутової сталі – 4 мм.

Вертикальні заземлювачі забивають за допомогою механізмів у попередньо вириті траншеї глибиною 0,7-0.8 м (рис 10.10). Сталеві прутки діаметром 10-12 мм, довжиною 4-4,5 м вкручують за допомогою спеціальних пристосувань.

Занурені в землю вертикальні заземлювачі з'єднують смуговою сталлю, приварюючи її до верхнього кінця стрижня ребром нагору для кращого контакту з землею. При використанні смуги як самостійні заземлювачі її укладають у таку ж траншею ребром нагору і засипають землею з наступним ретельним трамбуванням для поліпшення її контакту з землею.

Заземлювачі розташовують у місцях, де немає підсушування землі від прокладених трубопроводів та інших джерел тепла. Горизонтальні заземлювачі прокладають у траншеях з однорідним ґрунтом, без щебеню і будівельного сміття.

При існуванні небезпеки корозії заземлювачів збільшують переріз одиночних заземлювачів, застосовують оцинковані заземлювачі, використовують електричний захист заземлювачів проти корозії. Допускається застосовувати як штучні заземлювачі, бетон, що проводить електрику. Для заземлювачів можна застосовувати метали, що були уживані, але вони не повинні мати сильних ознак корозії, повинні бути очищені від фарби, олії й ізолюючих речовин.

При спорудженні штучних пристроїв, що заземлюють, у районах з великим питомим опіром ґрунту рекомендується:

застосовувати вертикальні заземлювачі збільшеної довжини (більше 3 м), якщо на глибині питомий опір ґрунту менше, ніж ближче до поверхні;

розташовувати виносні заземлювачі в місцях (до 2 км) з меншим питомим опором ґрунту;

укладати вологий глинистий ґрунт, який трамбують і засипають щебенем у траншеї навколо заземлювачів, прокладених горизонтально;

обробляти ґрунт з для зниження його питомого опору, коли застосування інших заходів неефективне.

У більшості випадків одного заземлювача для забезпечення встановленої норми заземлення недостатньо. У таких випадках забивають декілька заземлювачів по периметру об'єкта, що захищається, чи під об'єктом, що захищається. Таке заземлення називається контурним.

Природні заземлювачі – це металеві конструкції будинків, споруд та інших об'єктів чи предметів, що мають добрий електричний контакт з землею. Як природні заземлювачі можуть використовуватися: трубопроводи, прокладені в землі (крім трубопроводів для пальних рідин і вибухових газів); обсадні труби артезіанських колодязів і шпар; арматура залізобетонних конструкцій будинків і споруджень, що мають зв’язок з землею; свинцеві оболонки кабелів, прокладених у землі; заземлювачі опор, повітряні лінії електропередач (ЛЕП), з'єднані з заземлюючим пристроєм електроустановки, за допомогою горизонтального троса, якщо він не ізольований від опору лінії; нульові проводи повітряних ЛЕП напругою до 1000 В з повторними заземлювачами при кількості ліній не менш двох; рейкові шляхи магістральних неелектрифікованих залізниць і під'їзні колії при наявності допоміжного пристрою перемичок між рейками.

Природні заземлювачі приєднуються до магістралі заземлення не менше ніж у двох місцях.

Природні заземлювачі мають малий опір відносно розтікання електричного струму, а тому їхнє використання зумовлює дає економію металу. Природні заземлювачі використовують без штучних, якщо вони забезпечують встановлену в ПУЕ-86 норму опору, яка залишається незмінною від сезону до сезону.

Розрахунок захисного заземлення. Розрахунок заземлювального пристрою виконують для визначення кількості вертикальних заземлювачів, довжини з’єднувальної смуги і іх розміщення. При цьому враховують можливість використання природних заземлювачів.

В залежності від призначення заземлювального пристрою визначають норму опору, встановлену в ПУЕ-86.

Знаючи ґрунт, в якому розташовують заземлення, визначають його питомий опір (табл.10.1).


Таблиця 10.1

Питомий опір ґрунтів і води

Ґрунт

Питомий опір,

102 Ом∙м

Ґрунт,

вода

Питомий опір,

102 Ом∙м

Пісок

7(4–10)

Глина

0,4(0,08–0,7)

Супісок

3(1,5–4)

Торф

0,2(0,05–0,3)


Чорнозем


2(0,096–5,3)

Вода
річкова


0,5(0,1–0,8)


Суглинок


1(0,4–1,5)

Вода
морська


0,01(0,002–0,01)


Примітки: 1. Значення питомих опорів ґрунтів дано при їхній вологості 10-20%.

2. У дужках наведені межі коливань значення опору ґрунту в залежності від вологості.

Питомий опір ґрунту залежить і від часу року. Для зменшення сезонних коливань опору заземлювачі забивають (закладають) якомога глибше. Питомий опір ґрунту є найважливішим параметром, що визначає величину опору заземлювального пристрою. Тому при укладанні заземлювачів в піщаних, кам'янистих ґрунтах і в районах вічної мерзлоти необхідно застосовувати заходи, що знижують питомий опір ґрунтів.

Електропровідність ґрунту можна збільшити, якщо навколо заземлювача в радіусі більше 0,5 м замінити ґрунт дрібнозернистим, більш гігроскопичним (глиною, жирним чорноземом, суглинком) чи додати до ґрунту кам'яновугільний шлак, деревне вугілля, золу, сажу, сіль. Крім того, місце установки заземлювача можна поливати водою чи розчинами солей хлористого натрію чи кальцію, розчинами мідного або залізного купоросу.

Розрахунок проводиться в такій послідовності.

1. Розраховують опір одиночного заземлювача з обраного матеріалу за емпіричними формулами.

Опір Rст розтікання струму від одиночного заземлювача, виготовленого зі сталевого стрижня чи кутика, забитих вертикально в землю на глибину 0,7-0,8 м від верха стрижня чи кутика, дорівнює

, (10.12)

де Rст – опір розтікання струму, Ом; r – питомий опір ґрунту, Ом× м; l – довжина стрижня чи куточка, м; для кутика d = 0,95 b (тут b – сторона кутика), м; Н – відстань від поверхні землі до половини довжини стрижня, м.

Сталеві смуги з перерізом не менше 100 мм2 і товщиною 4 мм, що закладається в ґрунт паралельно землі на глибину 0,7-0,8 м ребром нагору, дорівнює

. (10.13)

при l/H ³ 5.

Опір кільцевого заземлювача з прутка чи смуги, що закладається на глибину 0,7-0,8 м, дорівнює

, (10.14)

де D – діаметр кільця м; d = 0,5 b для смуги шириною b.

  1. Визначають коефіцієнт використання опору одиночного заземлювача, розрахованого за формулами (10.12)-(10.14), коли він знаходиться в групі контурного заземлення.

Якщо в груповому контурному заземленні відстань між одиночними заземлювачами більше 40 м, то загальний опір усієї групи буде визначатися як паралельне з’єднання окремих заземлювачів. При відстанях між заземлювачами менше 40 м погіршуються умови розтікання струму від кожного окремого заземлювача, тобто опір розтіканню струму від заземлювача, розрахований за формулами (10.12)-(10.14), фактично буде більше. Більше буде й опір контурного групового заземлювача, і щоб одержати такий же опір контурного групового заземлення буде потрібна більша кількість окремих заземлювачів. При розрахунку кількості окремих групових заземлювачів використовують коефіцієнт, що враховує ступінь збільшення опору одиночного заземлювача – коефіцієнт використання одиночного заземлювача η чи коефіцієнт екранування.

Значення коефіцієнта використання заземлювача залежить від кількості заземлювачів, відстані між ними, форми і їхніх розмірів. Чим менше відстань між заземлювачами, тим менше цей коефіцієнт. Він дорівнює одиниці при відстані між заземлювачами більше 40 м, коли взаємне їхнє екранування відсутнє.

При відомій кількості одиночних заземлювачів і відстані між ними згідно з табл. 10.2 знаходимо коефіцієнти використання одиночного заземлювача і смуги, що з'єднує заземлювачі.

Знаючи опір одиночного вертикального заземлювача, розрахованого за формулами (10.12)-(10.14), орієнтовно визначають (при відомій нормі опору заземлюючого пристрою) кількість заземлювачів. Потім розміщують заземлювачі на плані, визначають відстань між ними і згідно з табл. 10.2 знаходять значення коефіцієнтів ηст і ηсм і більш точно розраховують кількість заземлювачів у контурному груповому заземленні:

,

де rн – нормоване значення опору ізоляції контурного заземлення.

3. Розраховують опір розтіканню струму в землі від з’єднувальної смуги за формулою (10.13), попередньо визначивши її довжину при відомій кількості заземлювачів і відстані між ними.

4. Розраховують опір групового контурного заземлювального пристрою, зі стрижневих чи кутикових заземлювачів, з'єднаних смугою:

Rг.к.з , (10.15)

де Rст – опір одиночного заземлювача стрижня, Ом; Rсм – опір заземлення з’єднувальної смуги, Ом; ηст, ηсм – коефіцієнти використання стрижня і з’єднувальня смуги; n – кількість заземлювачів.


Таблиця 10.2

Коефіцієнти використання одиночного заземлювача
зі стрижня (ηст) чи кутика (ηк) і смуги,
що поєднує ці заземлювачі (ηсм)

Число стрижнів (куточків) у контурі

ηст ; ηк

ηсм

При а/l = 13

0,75

0,50

4

0,65

0,45

6

0,60

0,40

10

0,55

0,35

20

0,50

0,25

40

0,40

0,20

При а/l = 23

0,80

0,60

4

0,75

0,55

6

0,70

0,50

10

0,66

0,40

20

0,61

0,30

При а/l = 33

0,90

0,75

4

0,85

0,70

6

0,80

0,65

10

0,75

0,55


Приклад 10.6. Розрахувати контурне заземлення підстанції 6/0,4 кВ і опірконтура.

Вихідні дані: На підстанції два понижуючих трансформатори 6/0,4 кВ, у яких нейтралі заземлені на стороні 0,4 кВ. Підстанція розміщується в цегельному будинку розміром 10x15 м. Поблизу підстанції частково зарита в землю металева конструкція, яку можна використовувати як природний заземлювач, що має опір розтіканню струму з урахуванням сезонних коливань = 18 Ом. Довжина кабельних ліній напругою 6 кВ к.л = 80 км, повітряних – в.л = 50 км. Як одині вертикальні заземлювачі будуть використовуватися сталеві стрижні довжиною в = 5 м, діаметром d = 16 мм. З'єднуються верхні кінці стрижнів сталевою смугою перерізом 4x40, покладеної в землю на глибині t = 0,8 м. Вертикальні заземлювачі головним чином розташовуються в суглинку з питомим опором ґрунту у = 110 Ом∙м, а горизонтальна сталева смуга – в чорноземі з питомим опором см = 190 Ом∙м (табл.10.1).

Розв’язок. Визначимо струм замикання на землю Iз на стороні 6 кВ за формулою

,

де U – лінійна напруга мережі, кВ; lк.л, п.л – довжини кабельних і повітряних ліній, км:

А.

Опір заземлення приймаємо загальним для установок 6 кВ і 0,4 кВ. Відповідно до ПУЕ-86, опір штучного заземлення

Ом.

Необхідний опір контурного заземлення з урахуванням використання природного заземлювача визначається за виразом

Ом,

Розмістимо попередньо заземлювачі на плані з урахуванням розмірів підстанції. Заземлювачі розташовуємо по периметру підстанції на відстані a = 5 м один від одного. Кількість заземлючів n = 12 шт., а довжина з’єднувальної

см = an = 5∙12 = 60 м.

Розрахуємо опір розтіканню струму від одиночного вертикального стрижневого заземлювача Rст і від з’єднувальної смуги Rсм за формулами (10.12)-(10.13):

Згідно з табл. 10.2 визначимо коефіцієнт використання одиночного стрижневого заземлювача при відношенні:

а/lв = 5/5 = 1; n = 12 шт.; = 0,55 і з’єднувальної смуги ηсм = 0,35.

Опір штучного контурного заземлення Rг.к.з. визначимо за формулою (10.15)

Rг.к.з Ом.

Розрахований опір штучного контурного заземлення 2,6 Ом перевищує Rн = 2,28 Ом, тому збільшимо число заземлювачів до 13 штук.

Таким чином, контурне заземлення складається з 13 вертикальних стрижнів довжиною 5 м, діаметром 16 мм, забитих по периметру будинку підстанції на відстані 5 м один від одного, з'єднаних сталевою смугою довжиною 65 м, перерізом 4х40 мм на глибині 0,8 м і підключених до природного заземлювача шляхом зварювання.

Контроль заземлювальних пристроїв. При прийомі до експлуатації (до початку приймально-здавальних випробувань заземлюючого пристрою) виконавець пред'являє приймальній комісії технічну документацію: робочі креслення і схеми заземлювального пристрою із зазначенням розташування підземних комунікацій; акти на підземні роботи щодо укладання елементів заземлювального пристрою; акти на виконання схованих чи малодоступних елементів захисту від блискавки (струмовідводи, троси, приймачі блискавок).

Опір заземлювального пристрою вимірюють за допомогою спеціальних приладів – вимірників заземлення. Опір відраховується безпосередньо в омах по шкалі приладу. Для цього застосовуються вимірники заземлення МЗГ з трьома границями виміру (0-2,5, 0-25 і 0-250 Ом) і похибкою до 5%, ІВЗ-І – інспекторський вимірник заземлення з двома границями виміру (0-5 і 0-50 Ом) і похибкою 10% і вимірник опору заземлення типу М-416.

Занулення електроустановок – навмисне електричне з’єднання з нульовим захисним провідником металевих неструмоведучих частин, що можуть виявитися під напругою. Нульовий захисний провідник – провідник, що з’єднує занульовані частини з глухозаземленою нейтральною точкою обмотки джерела струму чи з її еквівалентом.

Принципова схема занулення електроустановки наведена на рис.10.11. Занулення здійснюють для усунення небезпеки ураження людини струмом у випадку її дотику до корпуса електроустановки, яка виявилася під напругою щодо землі (при замиканнях на корпус чи переході напруги внаслідок ушкодження ізоляції струмоведучих проводів).

Принцип роботи занулення полягає в тому, що при замиканні фази на корпус створюється однофазне коротке замикання між фазою і нульовим захисним провідником через апаратуру захисту 2, що спрацьовує і відключає замикальну фазу на корпус. Як апаратуру захисту при цьому застосовують: плавкі запобіжники чи автомати максимального струму; магнітні пускачі з тепловим захистом; контактори з тепловими реле для захисту від перевантажень і т.ін.

Інша захисна функція занулення полягає в тому, що в період з моменту виникнення замикання на корпус для автоматичного вимкнення електроустановки від живильної мережі передбачена захисна дія пов­торного заземлення нульового захисного провід­ника. Це заземлення працює як захисне і знижує в аварійний період напругу на корпусі щодо землі, тобто напругу дотику.

Занулення застосовується у трифазних чотирипровідних мережах із глухозаземленою нейтраллю напругою 380/220 В, 220/127 В і 660/380 В, у трипровідних мережах постійного струму з глухозаземленою середньою точкою обмотки джерела енергії, а також в однофазних двопровідних мережах змінного струму з глухозаземленими виводами обмотки джерела струму. Зануленню підлягають усі корпуси електроустановок і неструмоведучі частини, що підлягають заземленню.

Рис. 10.11. Принципова схема занулення електроустановки в трифазній мережі напругою до 1000 В:

– провідник, що з'єднує електроустановку з нульовим захисним проводом; 2 – апаратура захисту електроустановки від короткого замикання;

3 – корпус електроустановки
В одній мережі, однак, неприпустимо одні установки тільки зануляти, а інші – тільки заземляти, тому що небезпека дотику до корпусів електроустановок, що живляться від цієї мережі зростає. Розглянемо ситуацію (рис.10.12) коли установка 1 занулена, а установка 2 заземлена. При замиканні фази на корпус заземленої установки 2 струм замикання Iз буде протікати через опір заземлення цього корпуса , опір заземлення нейтралі r0 і на нульовий захисний про-відник (НЗП). При цьому між заземленим корпусом і землею напруга буде дорівнювати

Uк = Iз rз,

де Uк – напруга на корпусі, В, а між корпусом зануленої електроустановки і землею

U0 = Iз  r0,

де U0 – напруга на зануленій установці, В.

Якщо припустити, що r0 = rз, то Uк і U0 теж будуть рівні, тобто напруга корпуса щодо землі кожної з установок буде дорівнювати половині фазного (110 В). Більш того, якщо опори r0 і rз не будуть рівні, то напруга фази розподілиться між ними пропорційно значенням цих опорів і тоді на одній з установок, напруга може бути більше 110 В. Таке замикання може існувати довго і його відшукати дуже важко, тому що корпуси всіх установок, у тому числі і справних, знаходяться під напругою.


Одночасне занулення і заземлення того самого корпуса електроустановки не тільки не є небезпечним, а, навпаки, збільшує безпеку.
Рис.10.12. Занулення і заземлення електроустановок в одній мережі: 1 – занулена електроустановка; 2 – заземлена електроустановка
Вирівнювання потенціалів. Поблизу заземлюючих пристроїв, як вказувалося раніше, струм що розтікається, створює різницю потенціалів на поверхні ґрунту, що небезпечно для людини. Для вирівнювання потенціалів встановлють контурні заземлювальні пристрої. Усередині такого контура, однак, можуть бути крокові напруги досить великих значень, тому усередині контура прокладають сталеві смуги 2, які з’єднують вертикальні стрижні 1 (рис.10.13, а), і тоді потенціали усередині контура мало відрізняються один від одного. Людина знаходиться неначе на п’єдесталі потенціалів.


Рис. 10.13. Контурний зазем­лювач з вирівнюванням потенціалів усередині та поза контуром: а – вид по плану; б – форма потенціальної кривої; 1 – вертикальні стрижні заземлювача; 2 – стальні смуги для вирівнювання потенціалів за межами контура; 3 – стальні смуги для вирівнювання потенціалів за межами контура1   2   3   4   5   6Схожі:

Розділ Основи техніки безпеки глава 10. Захист від ураження електричним iconДион Форчун Мистическая Каббала
Неписаная Каббала Глава Скрытое бытие Глава Древо Жизни Глава Высшая Триада Глава Узоры Древа Жизни Глава Десять Сфир в четырех мирах...
Розділ Основи техніки безпеки глава 10. Захист від ураження електричним iconІнструкція з охорони праці, пожежної безпеки при проведенні занять у комп’ютерному класі
До роботи у комп’ютерному класі допускаються учні, які пройшли інструктаж з техніки безпеки з відповідним записом у журналі з техніки...
Розділ Основи техніки безпеки глава 10. Захист від ураження електричним iconКурсова робота «Захист суміжних прав» зміст вступ. Розділ Поняття суміжних прав в Українському законодавстві
Розділ Захист авторського права І суміжних прав у цивільно-правовому порядку
Розділ Основи техніки безпеки глава 10. Захист від ураження електричним iconНаказ № Про стан викладання та рівень знань учнів з основ безпеки життєдіяльності
Вивчення показало, що предмет «Основи безпеки життєдіяльності» викладається за рахунок інваріантної складової навчального плану за...
Розділ Основи техніки безпеки глава 10. Захист від ураження електричним iconРеферат на тему: " Графічні техніки. Види естампної графіки" План Вступ Розділ I. Естамп Розділ II. З історії гравюри а Короткий нарис історії гравюри
Спочатку естамп виник як спосіб репродукції, але надалі завдяки багатющим можливостям своєї техніки розвинувся у велике самостійне...
Розділ Основи техніки безпеки глава 10. Захист від ураження електричним iconСодержание Предисловие Глава I глава II глава III глава IV глава V послесловие man for himself an inquiry into the psychology of ethics by Erich Fromm holt, rinehart and winston • new york эрих фромм человек для себя исследование
Пер с англ и послесл. Л. А. Чернышевой. Мн.: "Коллегиум", 1992. 253 с." Ocr "Sergey Vyrko"
Розділ Основи техніки безпеки глава 10. Захист від ураження електричним iconРеферат на тему: «електротравма»
Електротравма може бути спричи­нена атмосферною електричною енер­гією (блискавка) або електричним струмом. У зв'язку з прогресом...
Розділ Основи техніки безпеки глава 10. Захист від ураження електричним iconКалендарний план вивчення навчальної дисципліни "захист вітчизни" з учнями 10-их класів «Захист Вітчизни» навчальна програма Мелецький та ін. 2010 р
Конституція України про захист суверенітету і територіальної цілісності України. Збройні Сили гарант національної безпеки України....
Розділ Основи техніки безпеки глава 10. Захист від ураження електричним iconОхорона праці (Цикл бесід з техніки безпеки) Колпакова Олена Володимирівна Вчитель початкових класів
Запропонований методичний посібник послужить додатковим матеріалом для організації роботи з охорони праці та проведення бесід з техніки...
Розділ Основи техніки безпеки глава 10. Захист від ураження електричним iconТема. Введення, редагування та форматування табличних даних
Виконуючи роботу, необхідно дотримуватись правил техніки безпеки та протипожежної безпеки!!!
Розділ Основи техніки безпеки глава 10. Захист від ураження електричним iconМетодические рекомендации отбора учебного содержания курса опруб розділ I. Основи підприємництва, вибору та планування створення власної справи Тема Основи прийняття рішень
Афоризми, прислів’я та приказки, пов’язані з вибором, прийняттям рішень І відповідальністю
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©on2.docdat.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи