Закон України \"Про охорону дитинства\" \"Про попередження насильства в сім\

Закон України "Про охорону дитинства" "Про попередження насильства в сім'ї" "Про профілактику правопорушень"
Скачати 138.25 Kb.
НазваЗакон України "Про охорону дитинства" "Про попередження насильства в сім'ї" "Про профілактику правопорушень"
Дата конвертації24.09.2012
Розмір138.25 Kb.
ТипЗакон
джерело

Відділ освіти Рокитнянської РДА

Методичний кабінет


Методичні рекомендації


2011


Нормативно-правові документи щодо попередження прояву девіацій в учнівському середовищі:

 • закон України "Про охорону дитинства"

 • "Про попередження насильства в сім'ї"

 • "Про профілактику правопорушень"

 • Національною програмою патріотичного виховання населення, формування здорового способу життя, розвитку духовності та зміцнення моральних засад суспільства

 • Національною програмою правової освіти населення

 • Національною програмою "Основні орієнтири виховання учнів 1-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів України"

 • Міжгалузевою комплексною програмою "Здоров'я нації" на 2002-2011 роки

 • Державною програмою "Репродуктивне здоров'я нації на 2006-2015 роки"

 • Концепціями превентивного виховання, формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у дітей та підлітків, розвитку психологічної служби системи освіти на період до 2012 року

 • Указами Президента України "Про заходи щодо розвитку духовності, захисту моралі та формування здорового способу життя громадян", "Про затвердження Комплексних заходів щодо профілактики бездоглядності та правопорушень серед дітей, їх соціальної реабілітації в суспільстві", "Про невідкладні додаткові заходи щодо зміцнення моральності у суспільстві та утвердження здорового способу життя ”

 • наказами Міністерства освіти і науки України "Про формування здорового способу життя дітей та молоді і заборону тютюнопаління в навчальних закладах та установах", "Про вжиття додаткових заходів щодо профілактики та запобігання жорстокому поводженню з дітьми", "Про підвищення рівня профілактичної роботи серед дітей та молоді по запобіганню незаконному вживанню наркотичних засобів і психотропних речовин", Положенням про психологічну службу системи освіти України, Положенням про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів (наказ Міністерства освіти і науки від 20.04.2001№691)
Картка психолого-педагогічного супроводу учня

1.ПІБ дитини _____________________________________________________

2.Клас_________________

3.Дата народження_____________

4.Домашня адреса__________________________________________________

5.Контактні телефони: дом. тел.______________________________________

моб. тел.____________________

6.Батьки:
мати:_____________________________________________________________
батько:___________________________________________________________

7.Класний керівник_________________________________________________
8. Запит (від кого запит, короткий зміст запиту)______________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
9.Згода батьків на проведення діагностування (дата, підпис) ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
10.Короткий анамнез: _________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
11.Інтереси, схильності:____________________________________________________
_________________________________________________________________________^ ОБЛІКОВА КАРТКА
  сім'ї дитини______________________________
  щодо якої здійснюється соціальний супровід
Тип сім'ї (поставити відповідну позначку)

Малозабезпечена, багатодітна, неповна

Батько _____________________________________________________________

(П.І.П., рік народження)
Мати __________________________________________________________________
(П.І.П., рік народження)
Кількість членів сім'ї, у т.ч. до 18 років __________________
Місце проживання сім'ї _________________________________________________________ ________
(індекс, область, район, місто (село, селище), вулиця, будинок, квартира, телефон)
Підстава для організації соціального супроводу __________________________________________________________________
("Коди складної життєвої ситуації")
Надана допомога __________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Суб'єкт(и) соціального супроводу _________________________________________________ ________________
__________________________________________________________________
Терміни здійснення соціального супроводу _________________________________________
Причини зняття з соціального супроводу (поставити відповідну позначку):


Подолання сім'єю складної життєвої ситуації


Відмова сім'ї від допомоги,якщо це незагрожує іншим особам


Переїзд сім'ї(зміна місця проживання)


Рішення щодо неповнолітніх дітей


Інше

(написати)

Додаткова інформація_________________________________________________________
__________________________________________________________________Соціальний педагог н/закладу __________________________________________________________________


АКТ  обстеження матеріально-побутових умов проживання дитини

1. Прізвище, ім'я та по батькові заявника __________________________________________________________________
2. Рік народження _______________________________________________________________
3. Адреса __________________________________________________________________
4. Вид та розмір пенсії (допомоги) __________________________________________________
5. Працює, розмір зарплати (не працює) __________________________________________________________________
6. Особи, які прописані і проживають разом із заявником (склад сім'ї, їх вік, статус, розміри їх пенсій та зарплат, майновий стан, джерела прибутку, наявність автотранспорту, пільг, субсидій, компенсацій тощо):
1. ______________________________________________________________
2. ______________________________________________________________
3. ______________________________________________________________
7. Підсобне господарство, характеристика, розміри _________________________________________________________________
8. Житлово-побутові умови проживання: (стан житла, стан здоров'я, умови проживання, забезпечення паливом, невідкладні проблеми тощо) __________________________________________________________________
9. Висновок в доцільності надання допомоги __________________________________________________________________
10. Члени комісії:
1. ______________________________________________________________
(посада, прізвище, підпис)
2. ______________________________________________________________
3. ______________________________________________________________

М. п. "__" ___________200_ р.


Відповідно Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів системи загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 19.10.2001 р. № 691 (розділ 4 «Матеріали та документація кабінету»), матеріали та документація психологічного кабінету розділяється за категоріями:

1. Нормативно-правова.

2. Навчально-методична.

3. Довідково-інформаційна.

4. Обліково-статистична.

5. Для службового використання.

 До нормативно-правових документів належать: закони України, постанови Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Укази Президента, накази, розпорядження, Положення Міністерства освіти і науки України, управлінь (відділів) освіти і науки місцевих державних адміністрацій щодо діяльності психологічної служби системи освіти України; внутрішні організаційно-нормативні документи навчального закладу.

 ^ До навчально-методичних матеріалів належать: підручники, навчально-методичні посібники, збірники методичних рекомендацій, навчальні програми (плани), фахові періодичні видання тощо.

 ^ До довідково-інформаційних матеріалів належать: матеріали науково-практичних конференцій, семінарів, нарад, тематичні проспекти (буклети), доповіді, виступи на педрадах, навчально-тематичні плани роботи з учнями (дітьми), педагогічними працівниками, батьками тощо.  

^ До обліково-статистичних документів належать: облік товарно-матеріальних цінностей психологічного кабінету, плани роботи практичного психолога (соціального педагога) на рік (місяць), форми статистичної звітності встановленого зразка тощо.

 ^ До матеріалів для службового використання належать: індивідуальні картки психолого-педагогічного діагностування, журнали індивідуальних консультацій, протоколи корекційно-відновлювальної та розвивальної роботи, матеріали психолого-педагогічних консиліумів, тексти (ключі) тестових методик, опитувальники, анкети, бланки відповідей тощо.

 ^ Крім того, в психологічному кабінеті та на інформаційному стенді психологічної служби має бути наступна інформація: - список телефонів (адреси) державних установ, громадських організації, фізичних осіб, що є суб'єктами соціально-педагогічної діяльності в мікрорайоні навчального закладу (додаток 13 до наказу МОН України від 28.12.2006 р. № 864);

- список телефонів (адреси) місцевих спеціалізованих центрів, служб, консультацій медико-психологічного профілю;

- телефони (адреси) районного (міського), обласного центрів практичної психології і соціальної роботи (методистів-психологів).

Для здійснення ефективної просвітницької роботи у кожному закладі, де є спеціалісти психологічної служби, мають бути виготовлені та розміщені зовнішні стенди (поза кабінетом, у доступному для учасників освітнього процесу місці), на яких розміщується корисна інформація з питань практичної психології та соціально-педегогічного супроводу та презентується діяльність спеціалістів психологічної служби навчального закладу, відділу освіти, інших установ та організацій, куди можуть звертатися учні, педагоги, батьки (хто, коли та з яких питань може надати допомогу). Окрім стендів, спеціалісти психологічної служби можуть підбирати необхідні матеріали для підвищення психолого-педагогічної культури батьків та педагогів та готувати тематичні буклети, пам’ятки до проведення різних заходів, таким чином поповнювати методичну базу кабінетів та інформаційне забезпечення заходів для батьків, педагогів, учнів.


^ Методичні рекомендації

щодо здійснення соціально-педагогічної роботи та соціально-правового захисту дітей, які потрапили в складні життєві обставини

 • інформування щодо прав і потреб дітей, особливостей взаємодії із сім’єю учня, недопустимості жорстокого поводження з дітьми;

 • формування навичок виявлення ознак перебування дитини в складних життєвих обставинах та відповідного реагування;

 • формування толерантного ставлення до дітей з різних сімей;

 • попередження феномену професійного вигорання (навчання та організація правильного режиму роботи, відпочинку, консультації практичного психолога, наявність кімнати емоційного розвантаження).

Просвітницька робота з учнями передбачає:

 • роз’яснення прав і обов’язків дітей та дорослих;

 • інформування про сутність жорстокого поводження і насильства та навчання про порядок звернення в установи, організації у випадку потрапляння в такі ситуації;

 • надання інформації про місцеві, регіональні, всеукраїнські та міжнародні телефони довіри та обов’язкове розміщення цієї інформації в закладі освіти у місці, до якого діти мають вільний та анонімний доступ;

 • організація і проведення заходів з формування навичок усвідомленого батьківства.
№ з\п

Прізвище, ім’я, по батькові дитини

Датанарод-ження

Адреса прожи-вання

Інформація про батьків, соціальний статус дитини

Місце навчання

(навчальний заклад, клас (група)

Дата взяття на облік

Ознаки складних життєвих обставин

Вжиті заходи

Приміт-ка
^ Банк даних про дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах
ЖУРНАЛ

обліку повідомлень про виявлену дитину чи сім’ю з дитиною/дітьми,

яка має ознаки складних життєвих обставин


_______________________________________________________

(заклад освіти)

______________________________________________________

Розпочато _________ 20__ р. № ________

Закінчено _________ 20__ р. № ________

Дата, час надходження повідомлення, вид повідомлення (усне, письмове)

Від кого надійшло повідомлення (прізвище, ім’я, по батькові, адреса фізичної особи, найменування, місцезнаходження юридичної особи, інше джерело інформації)

Стислий зміст повідомлення (відомості про дитину чи сім’ю з дитиною/дітьми, місцезнаходження, ознаки складних життєвих обставин)

Дата обстеження умов, у яких перебуває дитина чи сім’я з дитиною/ дітьми

Результати перевірки повідомлення про виявлену дитину чи сім’ю з дитиною/ дітьми,

яка має ознаки складних життєвих обставин

Вжиті заходи

ПриміткаБланк закладу освіти


ПОВІДОМЛЕННЯ

про виявлену дитину чи сім’ю з дитиною/дітьми,

яка має ознаки складних життєвих обставин

(необхідне підкреслити)

____________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові дитини та/або членів сім’ї )


проживає/перебуває за адресою: __________________________________________________________________

причина направлення повідомлення (ознаки складних життєвих обставин): __________________________________________________________________

потреба у вжитті негайних дій_______________________________________________________________


документи, що додаються: __________________________________________________________________


____________________________________________________________

(посада, прізвище, ім’я, по батькові, підпис, контактний телефон особи, яка направила повідомлення)

_______________________

Дата повідомлення, якщо не зазначено на бланку.


Індивідуальна картка дитини


Прізвище, ім’я по батькові дитини __________________________________________________________________

Рік, місяць, число народження ________________________________________

Домашня адреса______________________________________________________

Стан здоров`я ______________________________________________________

Термін перебування в закладі освіти: з ___________________________________

^ Захоплення, інтереси дитини

__________________________________________________________________

Участь у позаурочних та позашкільних заходах

__________________________________________________________________

Шкідливі звички______________________________________________________

Пропуски занять, уроків (терміни, причини)

__________________________________________________________________

Відомості про батьків (ПІП, професія, місце роботи):

Батько____________________________________________________________

Мати_____________________________________________________________

Склад сім’ї: __________________________________________________________________

Відвідування батьками або особами, які їх замінюють, закладу освіти (як часто, причина звернень, хто був ініціатором зустрічей)

__________________________________________________________________

Житлово-побутові умови __________________________________________________________________

Взаємини дитини в сім’ї (із ким із членів сім’ї більше спілкується, до кого більше прихильна) ____________________________________________________

Вживання родичами алкоголю, наркотиків, їхні захворювання

__________________________________________________________________Проблеми родини

__________________________________________________________________

Утечі з дому______________________________________________________

Проблеми (з точки зору дитини)

_______________________________________________________________

^ Потреби дитини у правовому захисті

________________________________________________________


Індивідуальна картка соціально-психологічного супроводу дитини


1.Прізвище, ім’я, по батькові дитини ____________________________________

2.Клас_________________

3.Дата народження_____________

4.Домашня адреса___________________________________________________

5.Контактні телефони: ______________________________________________

6.Батьки:

мати:_____________________________________________________________

батько:___________________________________________________________

7.Класний керівник___________________________________________________

8. Запит (від кого, короткий зміст)____________________________________

9.Згода батьків на здійснення супроводу (дата, підпис) __________________

10.Короткий анамнез: ______________________________________________

11.Інтереси, схильності:_____________________________________________

12. Діагностична робота з учнем

Дата проведення

Методика (автор, назва, спрямування)

Результат

Рекомендації


13. Робота з батьками (бесіди, зустрічі, консультації)

__________________________________________________________________

14. Робота з педагогічними працівниками (консультації, рекомендації)

__________________________________________________________________15.Результати проведення корекційно-розвивальної роботи з учнем

__________________________________________________________________

16. Загальні рекомендації ____________________________________________


Індивідуальний план супроводу дитини,

яка потрапила у складні життєві обставини

Прізвище, ім’я, по батькові дитини __________________________________

^ Дата звернення _________________

Координатор випадку_______________________________________________

Склад тимчасової команди індивідуальної підтримки дитини __________________________________________________________________


Заходи

Відповідаль ний

Термін

Відмітка про виконання

Результа-тивність

Психологічні

- консультування;

- психолого-педагогічна діагностика;

- корекція та реабілітація;

- мінімізація наслідків травм від жорстокого поводження;

- інше.

Соціально-педагогічні

- просвітницька робота з сім’єю та дитиною;

- залучення дитини до позаурочних та позашкільних заходів, гурткової роботи;

- формування у дитини соціально важливих навичок;

- визначення та зниження ризиків впливу соціуму на дитину;

- індивідуальні консультації з навчальних предметів;

- інше.

Медичні

- організація медичного огляду

- відновлювальна терапія;

- психіатрична допомога;

- профілактичні заходи;

- санаторно-курортне лікування;

- медичне спостереження;

- інше.

Юридичні

 • допомога у захисті прав та інтересів;

 • представлення інтересів дитини у суді;

 • допомога в оформленні документів, пенсії, опіки тощо;

 • відновлення втрачених документів

Економічні (із залученням інших організацій, установ)

- грошова допомога;

- придбання ліків, вітамінів, продуктів харчування, одягу;

- інше.

Додаткові заходи (за результатами перегляду результативності плану)Схожі:

Закон України \"Про охорону дитинства\" \"Про попередження насильства в сім\Звіт про проведення місячника до 05. 03. 2010р. Методисту рмк (Щербак): > 1 надати методичну допомогу щодо проведення місячника правової освіти; 2 узагальнити інформацію загальноосвітніх шкіл
На виконання Закону України «Про попередження насильства», Закону України «Про охорону дитинства», згідно річного плану відділу освіти,...
Закон України \"Про охорону дитинства\" \"Про попередження насильства в сім\Рішення про затвердження міської цільової програми підтримки сімей та жінок в м. Вільногірськ на 2012 рік На виконання Закону України «Про попередження насильства в сім'ї»
На виконання Закону України «Про попередження насильства в сім'ї», Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок...
Закон України \"Про охорону дитинства\" \"Про попередження насильства в сім\Закон України про попередження насильства в сім’Ї м. Київ, 15 листопада 2001 р. №2789-ііі із змінами І доповненнями Витяг

Закон України \"Про охорону дитинства\" \"Про попередження насильства в сім\Правовий захист дітей від насильства в сім’ї
Конвенцією ООН про права дитини, Конституцією України, Сімейним кодексом України, Законом України «Про охорону дитинства» та іншими...
Закон України \"Про охорону дитинства\" \"Про попередження насильства в сім\Закон України «Про освіту» (від 23. 05. 91). Закон України про дошкільну освіту. Закон про охорону дитинства. Закон України «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю» (від 15. 12. 92)
Постанова кму «Про положення про дошкільний навчальний заклад» ( від 12. 03. 03 №305)
Закон України \"Про охорону дитинства\" \"Про попередження насильства в сім\Закон україни про охорону дитинства

Закон України \"Про охорону дитинства\" \"Про попередження насильства в сім\Закон україни про охорону дитинства

Закон України \"Про охорону дитинства\" \"Про попередження насильства в сім\Закон україни про охорону дитинства

Закон України \"Про охорону дитинства\" \"Про попередження насильства в сім\Рішення колегії відділ освіти від 16 лютого 2012 року №01-12/1-2 Про забезпечення єдності виховних впливів сім’ї І дошкільного закладу у формуванні особистості дитини відповідно до ст. 3 Закону України «Про дошкільну освіту»
Дошкільні навчальні заклади «Сонечко» та «Дюймовочка» м. Оріхова в своїй роботі керуються нормативними та законодавчими документами:...
Закон України \"Про охорону дитинства\" \"Про попередження насильства в сім\Наказ №460 Про активізацію профілактичної роботи щодо попередження проявів жорстокості та насильства в учнівському середовищі
«Про вжиття заходів щодо попередження насильства в закладах освіти», наказу гуоіН від 26. 10. 12 №883\0\212-12 “Про активізацію профілактичної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©on2.docdat.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи