Методичні рекомендації щодо оформлення навчального кабінету біології у середніх загальноосвітніх закладах icon

Методичні рекомендації щодо оформлення навчального кабінету біології у середніх загальноосвітніх закладах
Скачати 476.65 Kb.
НазваМетодичні рекомендації щодо оформлення навчального кабінету біології у середніх загальноосвітніх закладах
Сторінка1/4
Дата конвертації09.10.2012
Розмір476.65 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
джерело
  1   2   3   4
1. /б_олог_я/biol.doc
2. /б_олог_я/polozennya_kab_biologii.doc
3. /б_олог_я/ПАСПОТР КАБ_НЕТУ.doc
4. /б_олог_я/Перел_к Документац_х у каб_нет_.doc
Методичні рекомендації щодо оформлення навчального кабінету біології у середніх загальноосвітніх закладах
Положення про шкільний кабінет біології п. 1 Загальні питання
Паспорт кабінету біології І хімії загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ ступеня
Закон України Про освіту Закон України Про загальну середню освіту Державний стандарт базової І повної середньої освіти Національна доктрина розвитку освіти

Навчальний кабінет біології

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ

НАВЧАЛЬНОГО КАБІНЕТУ біології

У СЕРЕДНІХ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ЗАКЛАДАХ

На допомогу керівникам закладів освіти, завідувачам навчальних кабінетів, керівникам шкільних МО, кафедр пропонуємо матеріали, що можуть стати у пригоді під час оформлення кабінету.

ЗАТВЕРДЖЕНО

на педагогічній раді

«__» ___________ 200 __ р.

ПОЛОЖЕННЯ

про шкільний кабінет біології


п. 1 Загальні питання

Кабінет біології в школі – це навчальний підрозділ школи, призначений для проведення уроків, позакласних і факультативних занять. Це спеціально обладнане приміщення, яке забезпечує наукову організацію праці учнів і вчителів біології, що сприяє підвищенню ефективності проведення уроків. Вся робота здійснюється за допомогою комплексного використання всієї матеріально-технічної і дидактичної бази наявної в кабінеті.

Зміст роботи кабінету визначається Законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", "Про охорону праці", "Про пожежну безпеку", "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" та іншими нормативними документами Уряду та Міністерства освіти і науки України. Робота проводиться у відповідності з навчальними планами, програмами і підручниками,
програмами факультативних занять, спецкурсів, затвердженими Міносвіти і науки, та планами позакласної роботи з біології.

п. 2 Оснащення кабінету

Кабінет біології повинен мати два приміщення: клас-лабораторію, де проводяться заняття з учнями, і лаборантську кімнату, в якій зберігаються всі засоби навчання. До кабінету належить і куточок живої природи, який може бути розташований в окремому приміщенні або лаборантській кімнаті.

Кабінет біології оснащується:

 • повним комплектом навчального обладнання з біології;

 • комплектом технічних засобів навчання та пристроями для їх використання;

 • комплектом навчально-методичних посібників для вчителів та бібліотекою, до якої входять методичні посібники для педагогів та науково-популярна література для учнів;

 • картотекою дидактичних матеріалів, інструкціями для виконання лабораторних і практичних робіт, екскурсій; картотекою навчального обладнання та наочних посібників;

 • протипожежним інвентарем, медичною аптечкою.

До загального обладнання кабінету біології входять:

 • меблі (робочі місця учнів, робоче місце вчителя, шафи для зберігання навчального обладнання);

 • класна дошка (різних конструкцій);

 • технічні засоби навчання (за умови забезпеченості навчального закладу) – ПК, відеоапаратура, кінопроектор, діапроектор, епіпроектор, кодоскоп, телевізор, магнітофон тощо;

 • пристрої для демонстрування навчального обладнання (екран, підставка для експонатів та ін.).

До спеціального обладнання кабінету входять:

 • постійні стенди і експозиції – "Еволюція органічного світу", "ТБ в кабінеті біології", "Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з біології", «Кращі біологи школи», «Ними гордиться школа» (про учнів-випускників, які обрали професію, пов’язаною з біологією), «Професії, де знадобляться знання з біології»;

 • портрети видатних вчених (за бажанням вчителя та умов забезпеченості кабінету) - Ч.Дарвіна, Г.Менделя, І.П.Павлова, ВЛ. Вернадського, І.І.Мечникова, І.М. Сєченова, М.І.Вавилова;

 • лабораторне обладнання;

• куток живої природи з відповідною кількістю рослин і тварин (див. Положення про живий куток).

Навчальне обладнання зберігається за розділами програми, відповідно до вимог зберігання та з урахуванням частоти використання, габаритів і ваги.

п. 3 Санітарно-гігієнічні вимоги до кабінету

В кабінеті повинні дотримуватись такі санітарно-гігієнічні вимоги:

 • Згідно з СП 11-86-а-74 "Санітарні правила по влаштуванню й утриманню загальноосвітніх шкіл" фон стін має бути світлих тонів (світло-кремового, світло-зеленого і світло-блакитного кольорів). Стіни фарбуються клейовими фарбами. Стеля побілена набіло. Підлога пофарбована масляними емалями.

 • Освітлення кабінетів повинно відповідати вимогам СНіП ІІ-4-79 "Природне і штучне освітлення" і має бути не менш як 300 лк незалежно від типу освітлення. Освітлення має бути рівномірним, давати напрям світлового потоку з лівого боку.

 • Сонцезахист в кабінеті забезпечують розсувними сонцезахисними шторами світлих тонів або жалюзями. Використовувати тюль забороняється.

 • Кабінет та лаборантська забезпечуються опаленням і припливно-витяжною вентиляцією відповідно до СНіП 2.04.05-91 "Опалення, вентиляція і кондиціювання"- з таким розрахунком, щоб у приміщеннях підтримувалась температура у межах 20-23 °С в теплу пору року та 17-20

С в холодну пору року; вологість – 40-60%. Тепловий і повітряний режим у кабінеті підтримуються систематичним провітрюванням (природна або штучна вентиляція) та вологим прибиранням.

• Учнівські столи і стільці повинні відповідати нормам ГОСТ 11015-93 "Столи учнівські. Типи і функціональні розміри", ГОСТ 11016-93 "Стільці учнівські. Типи і функціональні розміри". Відстань між першим рядом столів і дошкою повинна бути не менш як 1,5 м, а від демонстраційного стола - не менш як 0,8м. Демонстраційний стіл установлюється на подіумі заввишки 0,15м і повинен відповідати ГОСТу 18607-93 "Столи демонстраційні. Функціональні розміри". Відстань від останнього ряду учнівських столів до дошки не повинна перевищувати 10м.

• Відповідно до ДБН В.2.2-3-97 "Будинки та споруди навчальних закладів" кабінет забезпечується водопроводом і каналізацією. В кабінеті встановлюються раковини з підведенням холодної води. На одному з кранів має бути постійно закріплена гумова трубка.


п. 4 Керівництво кабінетом біології

Роботою кабінету керує завідуючий, якого призначає директор наказом по школі.

Завідуючий кабінетом відповідає за:

 • планування роботи кабінету (перспективне і на рік);

 • ведення паспорту (інвентарної книги) кабінету;

 • проведення систематичної роботи по забезпеченню кабінету наочними і дидактичними матеріалами;

 • дотримання санітарно-гігієнічних норм та правил техніки безпеки:

 • збереження матеріально-технічної бази кабінету.

Завідуючий кабінетом:

 • координує роботою інших вчителів біології школи по обладнанню і оформленню кабінету;

 • веде облік та списання (разом із заступником директора по АГЧ) непридатного обладнання, приладів та інших засобів відповідно до діючих положень та інструкцій;

 • створює картотеки наявного навчального обладнання, літератури, дидактичних засобів;

 • керує і контролює роботою лаборанта, надає йому практичну допомогу;

 • виконує посадові обов'язки вчителя біології;

 • розробляє інструкції з ТБ на основі стандартних;

 • складає графік роботи кабінету (уроків, факультативних занять).


п. 5 Дотримання техніки безпеки в кабінеті

В кабінеті повинні дотримуватись правила техніки безпеки у відповідності до чинного законодавства, нормативних документів Уряду з питань охорони праці, правила внутрішнього розпорядку школи. Основним документом школи з цього питання є "Правила безпеки під час роботи з біології у загальноосвітніх навчальних закладах" (ДНАОП 9.2.30-1.05-98, затверджений наказом Держнаглядохоронопраці від 16.1 і.98р. № 231).

В кабінеті повинні бути:

 • документи з ТБ: акт-дозвіл на проведення занять в кабінеті, загальні інструкції з ТБ (електробезпека, пожежна безпека), нормативно-правові документи, журнал інструктажу учнів;

 • засоби пожежегасіння - вогнегасник (вуглекислотний, пінний, порошковий), ящик або відро з піском і совком; покривало з вогнетривкого матеріалу;

 • медична аптечка.

Кабінет біології не повинен використовуватись в якості класних кімнат для проведення занять з інших предметів.


Типовий перелік

навчального обладнання для кабінетів біології загальноосвітніх навчальних закладів


ОБ'ЄКТИ НАТУРАЛЬНІ
Вологі препарати
Багатоклітинні водорості

1 компл.

Корінь бобової рослини з бульбочками

1 шт.

Будова плодового тіла шапкового гриба

1 шт.

Губка

1 шт.

Актинія

1 шт.

Медуза

1шт.

Аскарида (самець, самка)

1 компл.

Печінковий сисун

1шт.

Бичачий (свинячий) ціп'як

1шт.

Паразитичні черви в кишечнику кішки

1шт.

Піскавиця

1 шт.

Нереїда

1 шт.

Дощовий черв'як

1 шт.

Внутрішня будова річкового рака

1 шт.

Беззубка

1шт.

Виноградний слимак

1 шт.

Внутрішня будова Двостулкового молюска

1шт.

Голкошкірі

1шт.

Внутрішня будова риби

1шт.

Тритон

1шт.

Внутрішня будова жаби

1 шт.

Внутрішня будова ящірки

1шт.

Внутрішня будова птаха

1 шт.

Внутрішня будова пацюка

1шт.

Розвиток кісткової риби

1шт.

Розвиток жаби

1шт,

Розвиток ящірки

1шт.

Розвиток курки

1 шт.

Розвиток пацюка

1 шт.

Око ссавця

1 шт.

Органи дихання ссавця

1 шт.

Серце ссавця

1 шт.

Будова головного мозку ссавця

1 шт.

Нирки ссавця

1 шт.

Печінка ссавця

1 шт.

Кістки. Розпили кісток

1 компл.

Мікропрепарати
Спірогира

1 компл.

Улотрикс

1 компл.

Хлорела

1 компл.

Спорогон зозулиного льону

1 компл.

Сорус папороті

1 компл.

Внутрішня будова листка

1 компл.

Внутрішня будова стебла

1 компл.

Внутрішня будова кореня

1 компл.

Пилок сосни

1 компл.

Поперечний зріз зав'язі

1 компл.

Поперечини зріз пиляка

1 компл.

Тканини рослинного організму:

1 компл.

Покривна
Провідна
Механічна
Фотосинтезуюча
Цільові гриби (цукор, пеніцил)

1 компл.

Дріжджі

1 компл.

Вольвокс

1 компл.

Евглена зелена

1 компл.

Інфузорія туфелька

1 компл.

Амеба

1 компл.

Гідра

1 компл.

Ланцетник

1 компл.

Членики бичачого (свинячого) ціп'яка

1 компл.

Кров жаби

1 компл.

Тканини тваринного організму:

1 компл.

Епітеліальні (одно-, багатошаровий, залозистий, війчастий епітелій)
М'язові (гладенька, посмугована, серцева посмугована)
Сполучні (кров, хрящ, кістка, жирова)
Нервова
Поперечний розріз шкіри людини

1 компл.

Мейоз

1 компл.

Мітоз у клітинах кінчика кореня цибулі

1 компл.

Колекції
Кімнатні рослини

1 компл.

Насіння ти плоди

1 компл.

Різноманітність листків

1 компл.

Різноманітність пагонів

1 компл.

Різноманітність шишок голонасінних

1 комлл.

Різноманітність квіток

1 компл.

Основні злакові культури

1 компл.

Основні сільськогосподарські рослини

1 компл.

Лишайники

1 компл.

Корали

1 компл.

Комахи

1 компл.

Павукоподібні

1 компл.

Ракоподібні

1 компл.

Розвиток комах з повним перетворенням

1 компл.

Розвиток комах з неповним перетворенням

1 компя.

Черепашки молюсків

1 компл.

Різноманітність пір'я

1 компл.

Скам'янілості, відбитки, викопні рештки організмів

1 компл.

Ґрунти

1 компл.

Органічні та мінеральні добрива

1 компл.

Гербарії

Відділ Покритонасінні (за родинами)

15 компл.

Відділ Голонасінні

15 компл.

Спорові рослина (відділи: Мохо-, Плауне-, Хвоще-, Папоротеподібні)

15 компл.

Рослини природних зон світу*

15 компл.

Рослини природних зон України*

15 компл.

Дикорослі рослини*

15 компл.

Культурні рослини*

15 компл.

Ароморфози у рослин

15 компл.

Ідіоадаптації у рослин

15 компл.

Модифікаційна мінливість

15 компл.

Мутаційна мінливість*

15 компл.

Проміжний характер успадкування

15 компл.

Поліплоїдні рослини

15 компл.

Об'єкти дослідження
Кімнатні рослини

15 компл.

Водні рослини

15 компл.

Дріжджі

15 компл.

Цільові гриби

15 компл.

Бактерії

15 компл.

Найпростіші

15 компл.

Мотиль

15 компл.

Плодова муха

15 компл.

Дощовий черв'як

15 компл.

Молюски

15 компл.

Кістки

15 компл.

Технічні засоби навчання
Комп'ютер

15+1 шт.

Мультимедійний проектор з екраном

1шт.

Сканер

1шт.

Принтер

1шт.
  1   2   3   4Схожі:

Методичні рекомендації щодо оформлення навчального кабінету біології у середніх загальноосвітніх закладах iconМетодичні рекомендації до проведення у загальноосвітніх навчальних закладах Печенізького району
Плану заходів з відзначення 20-ї річниці незалежності України відділ освіти надсилає методичні рекомендації щодо проведення єдиного...
Методичні рекомендації щодо оформлення навчального кабінету біології у середніх загальноосвітніх закладах iconМетодичні рекомендації щодо вивчення біології у 2010-2011 навчальному році у 2010-2011 навчальному році вивчення біології у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься за такими програмами
Класи – Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Біологія. 7-11 класи. – К.: Ірпінь: Перун, 2005
Методичні рекомендації щодо оформлення навчального кабінету біології у середніх загальноосвітніх закладах iconМетодичні рекомендації щодо вивчення біології у 2010-2011 навчальному році у 2010-2011 навчальному році вивчення біології у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься за такими програмами
Класи – Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Біологія. 7-11 класи. – К.: Ірпінь: Перун, 2005
Методичні рекомендації щодо оформлення навчального кабінету біології у середніх загальноосвітніх закладах iconМетодичні рекомендації щодо виконання та оформлення науково-дослідницьких робіт учнями-членами ман
Методичні рекомендації до виконання учнівських науково-дослідницьких робіт з біології / Укладачі: Т. М. Пустовіт, О. А. Спрягайло....
Методичні рекомендації щодо оформлення навчального кабінету біології у середніх загальноосвітніх закладах iconМетодичні рекомендації щодо складання та оформлення річного плану в загальноосвітніх навчальних закладах Ленінського району м. Донецька (додаток 1)
«Про затвердження єдиних зразків обов’язкової ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів І форм власності»,...
Методичні рекомендації щодо оформлення навчального кабінету біології у середніх загальноосвітніх закладах iconМетодичні рекомендації щодо проведення у загальноосвітніх навчальних закладах Першого уроку «Миколаївщина край, де варто жити»
«Про заходи щодо відзначення 75-річчя від дня утворення Миколаївської області» Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної...
Методичні рекомендації щодо оформлення навчального кабінету біології у середніх загальноосвітніх закладах iconМетодичні рекомендації щодо вивчення інформатики в загальноосвітніх закладах у 2011-2012 навчальному році
О. В. Лешко- методист методичного кабінету управління освіти Ужгородської міської ради
Методичні рекомендації щодо оформлення навчального кабінету біології у середніх загальноосвітніх закладах iconМетодичні рекомендації щодо оформлення та обладнання навчального кабінету російської мови
Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженого Наказом Міністерства освіти І науки України...
Методичні рекомендації щодо оформлення навчального кабінету біології у середніх загальноосвітніх закладах iconМетодичні рекомендації щодо вивчення у загальноосвітніх навчальних закладах предметів інваріантної складової навчального плану у 2012/2013 навчальному році
Київ, проспект Перемоги, 10, тел. (044) 486-24-42, факс (044) 236-10-49, ministry@mon gov ua
Методичні рекомендації щодо оформлення навчального кабінету біології у середніх загальноосвітніх закладах iconМетодичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу для дітей з особливими освітніми потребами в загальноосвітніх навчальних закладах (додається)
Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського надсилає методичні рекомендації щодо організації...
Методичні рекомендації щодо оформлення навчального кабінету біології у середніх загальноосвітніх закладах iconМетодичні рекомендації щодо створення та оформлення екологічних проектів для олімпіади
У зв’язку із започаткуванням у 2010–2011 н р. Всеукраїнської олімпіади з екології, надаємо методичні рекомендації щодо створення...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©on2.docdat.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи