План роботи практичного психолога (назва навчального закладу) (прізвище, ім’я, по-батькові) на 200 200 навчальний рік icon

План роботи практичного психолога (назва навчального закладу) (прізвище, ім’я, по-батькові) на 200 200 навчальний рік




Скачати 316.44 Kb.
НазваПлан роботи практичного психолога (назва навчального закладу) (прізвище, ім’я, по-батькові) на 200 200 навчальний рік
Дата конвертації06.10.2012
Розмір316.44 Kb.
ТипПлан
джерело






ЗАТВЕРДЖЕНО


(ПОГОДЖЕНО)*

Директор_________________

(назва навчального закладу)

_________ _____________

(підпис) (прізвище, і., п\б)

ПОГОДЖЕНО


(ЗАТВЕРДЖЕНО)*

Директор районного (міського) центру практичної психології (методист РМК)

_______________

(підпис) (прізвище, і., п\б)



ПЛАН

роботи практичного психолога


__________________________

(назва навчального закладу)

__________________________

(прізвище, ім’я, по-батькові)

на 200__-200__ навчальний рік




п\п

Зміст роботи з учнями (дітьми), педпрацівниками, батьками, адміністрацією навчального закладу

Термін проведення

Де і з ким проводиться

1.

Психодіагностична робота



















2.

Консультативна робота



















3.

Корекційно-відновлювальна та розвивальна робота



















4.

Психологічна просвіта



















5.

Навчальна діяльність






















Організаційно-методична робота



















7

Зв’язки з громадкістю








Примітка: річний план роботи затверджується керівником навчального закладу, у штат якого включена ставка практичного психолога.


ЗАТВЕРДЖЕНО


Директор_____________________

(назва навчального закладу)

___________ __________________

(підпис) (ПІБ працівника)

ПЛАН

^

роботи практичного психолога


__________________________

(назва навчального закладу)

_____________________________

(прізвище, ім’я, по-батькові)

на__________місяць 200___ року




п\п

Зміст роботи з учнями (дітьми), педпрацівниками, батьками, адміністрацією навчального закладу

Термін проведення

Де і з ким проводиться

Норми часу*

1.

Психодіагностична робота

























2.

Консультативна робота

























3.

Корекційно-відновлювальна та розвивальна робота

























4.

Психологічна просвіта

























5.

Навчальна діяльність




























Організаційно-методична робота

























7

Зв’язки з громадськістю











Примітки:

а) проставляються нормативи часу на види робіт, що виконуються практичними психологами навчальних закладів, затверджені наказом Міністерства освіти України від 07.12.1996 р. № 339, із розрахунку 8-годинного робочого дня;

б) один примірник щомісяця подається в районний (міський) центр практичної психології і соціальної роботи або методисту.


ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор___________________

(назва навчального закладу)

___________________________

______ _________________

(підпис) (прізвище, ім’я, по-батькові)


^ ГРАФІК РОБОТИ

практичного психолога

__________________

(назва навчального закладу)

_______________________________________________________

(прізвище, ім’я, по-батькові)


Дні тижня

Інтервали робочого часу

з______год.

по_____год.

Понеділок







Вівторок







Середа







Четвер







П’ятниця









^ ЖУРНАЛ

щоденного обліку роботи

практичного психолога

__________________________________________________________________

(назва навчального закладу)


Дата

К-сть

год.

Вид роботи

Короткий зміст роботи

З ким проводилась

К-сть

осіб




























































^ ЖУРНАЛ

Проведення корекційно-відновлювальної

та розвивальної роботи

практичним психологом

__________________________________________________________________

(назва навчального закладу)


Дата

Прізвище, ім’я учня (дитини)

Форма роботи

Тематика роботи

Методи роботи

К-сть

осіб

індив.

групова
















































^

Примітка: невід’ємною частиною журналу є затверджені програми корекційно-відновлювальної та розвивальної роботи з певними категоріями учнів (дітей).




^ Протоколи індивідуальних консультацій

практичного психолога

________________________________________

(назва навчального закладу)


№ п/п

Дата проведення

Проблема звернення

Короткий запис змісту консультації






































Примітка: конфіденційна інформація про клієнта надається лише з дозволу директора районного (міського) центру практичної психології і соціальної роботи або методиста.


Індивідуальні картки психолого-педагогічного діагностування

Учнів ___________класу

(дітей_________ групи)


(навчального закладу)


№ п/п

Дата проведення

Назва методики

Короткий результат. Висновки та рекомендації







































^ ЖУРНАЛ

Психологічного аналізу уроків (занять)

практичним психологом

__________________________________________________________________

(назва навчального закладу)

Дата спостереження: Клас (група)

«­­­­­­___» _______200_ р. ___________

Учитель (вихователь) _________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)


Хід уроку (заняття) чи навчально-виховного заходу

Аналіз спостережень. Висновки та рекомендації

1. навчальна діяльність та емоційний стан учнів (дітей)




2. структура та динаміка уроку (заняття, заходу)







3. Аналіз діяльності учителя (вихователя)








Примітка: психологічний аналіз уроків (занять) здійснюється на запит адміністрації навчального закладу.


ЗАТВЕРДЖЕНО
Директор __­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_______________

(назва навчального закладу)

_________________________

________ ____________

(підпис) (прізвище, і., п/б)


^ СТАТИСТИЧНИЙ ЗВІТ

про роботу практичного психолога

______________________________

(назва навчального закладу)

______________________________

(прізвище, ім'я, по-батькові)
за чверть 200 - 200 навчального року


№ п/п

Основні види роботи

К-сть чол.

К-сть гласів (груп)




1

2

3

4




1.

Індивідуальна психодіагностика:

а) учнів (дітей) всього:













у т.ч. - дошкільного віку;













- початкових класів;













- середніх класів;













- старших класів.













б) Педпрацівників.













в) Батьків.










2.

Групова психодіагностика, соціально-психологічні дослідження серед:

а) класів (груп) всього:













у т.ч. - дошкільного віку;













- початкових класів;













- середніх класів;













- старших класів.













б) Педпрацівників.













в) Батьків.












3.

Індивідуальне консультування:

а) учнів (дітей) всього:













у т.ч. — дошкільного віку;










- початкових класів;










- середніх класів;













- старших класів.













б) Педпрацівників.

в) Батьків.










4.

Корекційно-відновлювальна та розвивальна робота з учнями (дітьми):

а) індивідуальна (всього):

у т. ч. – дошкільного віку;

- початкових класів;

- середніх класів;

- старших класів;

б) групова (всього):

у . ч. – дошкільного віку;

- початкових класів;

- середніх класів;

- старших класів.





























































5.

Проведення ділових ігор, тренінгів для:

а) педпрацівників;

б) батьків.













6.

Психологічна просвіта, виступи перед:

а) учнями (дітьми);

б) педпрацівниками;

в) батьками.



















7.

Навчальна діяльність (кількість класів, груп): - курси за вибором;

- факультативні заняття;

- гурткова робота.



















8.

Зв'язки з громадськістю, відвідування (кількість заходів):

  • учнів (дітей) вдома;

  • батьків за місцем роботи;

  • органів виконавчої влади та громадського самоврядування .

























Примітки.

Статистичний звіт про роботу:

а)практичним психологом навчального закладу освіти
за чверть подається в районний (міський) центр практичної психології і соціальної

роботи або методисту;

б) директором районного (міського) центру (методистом) за півріччя подається
в обласний центр практичної психології і соціальної роботи;

в) директором обласного центру за навчальний рік подається в Український НМЦ практичної психології і соціальної роботи.


ЗАТВЕРДЖЕНО


(ПОГОДЖЕНО)*

Директор_________________

(назва навчального закладу)

_________ _____________

(підпис) (прізвище, і., п\б)

ПОГОДЖЕНО


(ЗАТВЕРДЖЕНО)*

Директор районного (міського) центру практичної психології (методист РМК)

_______________

(підпис) (прізвище, і., п\б)



ПЛАН

^

роботи соціального педагога


(соціального педагога по роботі з дітьми-інвалідами)

_____________________

(назва навчального закладу)

__________________________

(прізвище, ім’я, по-батькові)

на 200__-200__ навчальний рік




п\п

Функції по роботі з учнями (дітьми), педпрацівниками, батьками, органами держадміністрацій та місцевого самоврядування

Термін проведення

Де і з ким проводиться




1. Діагностичні

























2. Прогностичні






















3. Консультативні






















4. Захисні






















5. Профілактичні






















6. Соціально-перетворювальні






















7. Організаційні








Примітка: річний план роботи затверджується керівником навчального закладу, у штат якого включена ставка соціального педагога (соціального педагога по роботі з дітьми-інвалідами).


ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор___________________

(назва навчального закладу)

___________________________

______ _________________

(підпис) (прізвище, ім’я, по-батькові)


^ ГРАФІК РОБОТИ

соціального педагога

__________________

(назва навчального закладу)

_______________________________________________________

(прізвище, ім’я, по-батькові)


Дні тижня

Інтервали робочого часу

з______год.

по_____год.

Понеділок







Вівторок







Середа







Четвер







П’ятниця






Додаток 4


^ ЖУРНАЛ

щоденного обліку роботи

соціального педагога

(соціального педагога по роботі з дітьми-інвалідами)

__________________________________________________________________

(назва навчального закладу)


Дата

К-сть

год.

Вид роботи

Короткий зміст роботи

З ким проводилась

К-сть

осіб






















































Додаток 5


^ ЖУРНАЛ

реєстрації звернень учнів, батьків, вчителів

________________________________________

(назва навчального закладу)


№ п/п

Дата проведення

Проблема звернення

Короткий запис змісту консультації













Примітка: конфіденційна інформація про клієнта надається лише з дозволу директора навчального закладу, керівника районного (міського) центру практичної психології і соціальної роботи або методиста РМК.


^ СОЦІАЛЬНИЙ ПАСПОРТ

______ класу ________________________

(назва навчального закладу)

1-й сем., 2-й сем. (підкреслити)

200__ - 200__ навчального року

Класний керівник _____________________________________________




з/п

ПІП

дитини

Дата

народження

Домашня

адреса,тел.

ПІП

батьків

Категорія

(код)*

Дата

відвідув.

1.



















2.



















3.



















...



















(Відвідує і заповнює класний керівник)


* Коди складної життєвої ситуації (відповідно до спільного наказу Мініс­терства освіти і науки України від 14 червня 2006 р. № 1983/388/452/221/556/596/106 „Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів соціальної роботи із сім’ями, які опи­нилися у складних життєвих обставинах”, зареєстровано в Мінюсті України 12 лип­ня 2006 р. за № 824/12698):

01 – інвалідність батьків або дітей;

02 – вимушена міграція;

03 – наркотична або алкогольна залежність одного з членів сім’ї;

04 – перебування одного з членів сім’ї у місцях позбавлення волі;

05 – важковиховуваність дитини, девіантність;

06 – насильство в сім’ї;

07 – безпритульність;

08 – сирітство;

09 – складні стосунки в сім’ї, психологічний розлад;

10 – відсутність житла або роботи;

11 – бездоглядність;

12 – виникнення ризику для здоров’я та життя (зокрема, проживання на екологічно забруднених територіях, в районі епідемії, антисанітарних умовах тощо);

13 – інше (дописати)


I. Гендерна характеристика класу:

1.1 кількість хлопців - _______

1.2 кількість дівчат – ________


^ II. Стан здоров’я учнів:



з/п

ПІП

дитини

Здоров(а)

Тимчас.

розлади

здоров’я

Хронічні

соматич.

хвороби

Психо-

соматич.

захвор.

Інвалід

Прим.

1.






















2.






















3.






















...






















(Заповнює медпрацівник)


^ III. Види позанавчальної діяльності учнів:



з/п

ПІП

дитини

Музична

школа

Спорт.

секція

Гурток,

клуб ін.

Інше

Не відв.

ПНЗ

Прим.

1.






















2.






















3.






















...






















(Заповнює класний керівник)


^ IV. Соціальна поведінка учнів:



з/п

ПІП

дитини

Скоїв(ла)

правопор.

Стоїть на

обліку кр.

міліції

Адиктивна

поведінка

Системат.

порушує

дисципл.

Конфлікти

з вчител.,

учнями

1.



















2.



















3.



















...



















(Заповнює класний керівник)


^ V. Інформація про соціальне середовище розвитку учнів:



з/п

ПІП

дитини

Повна

сім’я

Неповна

сім’я

Вихов.

пр.батьк.

(опікуни)

Мало-

забезпеч.

сім’я

Багато-

дітна

сім’я

Інше

1.






















2.






















3.






















...






















(Заповнює класний керівник)


На підставі соціальних паспортів класів соціальний педагог заповнює соціальний паспорт навчального закладу, журнал обліку сімей дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах (див. спільний наказ Міністерства освіти і науки України від 14 червня 2006 р.), тощо


^ ОБЛІКОВА КАРТКА

сім’ї дитини ___________________________

щодо якої здійснюється соціальний супровід


Тип сім’ї (поставити відповідну позначку)

багатодітна

неповна

малозабезпечена











Батько

__________________________________________________________________________________________________

(П.І.П., рік народження)

Мати __________________________________________________________________________________

(П.І.П., рік народження)

Кількість членів сім’ї, у т.ч. до 18 років __________________________________________________________________________________

Місце проживання сім’ї __________________________________________________________________________________

(індекс, область, район, місто (село, селище), вулиця, будинок, квартира, телефон)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Підстава для організації соціального супроводу __________________________________________________________________________________

(див. додаток „Коди складної життєвої ситуації”)

Надана допомога __________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________­­­­­­­­­­­­­­­­­____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Суб’єкт(и) соціального супроводу __________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Терміни здійснення соціального супроводу __________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Причини зняття з соціального супроводу (поставити відповідну позначку):


Подолання сім’єю складної життєвої ситуації

Відмова сім’ї від допомоги, якщо це не загрожує іншим особам

Переїзд сім’ї (зміна місця проживання)

Рішення щодо неповнолітніх дітей

Інше (написати)
















Додаткова інформація ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Соціальний педагог н/закладу ________________________________________________________________________________­­­­­­­­­­­­­­­________________


Додаток 8

АКТ

обстеження матеріально-побутових умов проживання дитини


1. Прізвище, ім’я та по батькові заявника ________________________________________________________________________________

2. Рік народження ________________________________________________________________________________

3. Адреса ________________________________________________________________________________

4. Вид та розмір пенсії (допомоги) ________________________________________________________________________________

5. Працює, розмір зарплати (не працює) ________________________________________________________________________________

6. Особи, які прописані і проживають разом із заявником (склад сім’ї, їх вік, статус, розміри їх пенсій та зарплат, майновий стан, джерела прибутку, наявність автотранспорту, пільг, субсидій, компенсацій тощо) :

  1. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  2. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  3. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7. Підсобне господарство, характеристика, розміри __________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8. Житлово-побутові умови проживання:

(стан житла, стан здоров’я, умови проживання, забезпечення паливом, невідкладні проблеми тощо)_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

9. Висновок в доцільності надання допомоги __________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

10. Члени комісії:

1. ________________________________________________________________________________

(посада, прізвище, підпис)

2. ________________________________________________________________________________

3. ________________________________________________________________________________


М.п. ”___” ________________200__ р.








Схожі:

План роботи практичного психолога (назва навчального закладу) (прізвище, ім’я, по-батькові) на 200 200 навчальний рік iconІнформація про учасників апробації підручників (назва району, міста) Прізвище, ім’я, по батькові вчителя Навчальний предмет Назва навчального закладу
Директор навчального закладу (підпис) (Прізвище, ім’я, по батькові)
План роботи практичного психолога (назва навчального закладу) (прізвище, ім’я, по-батькові) на 200 200 навчальний рік iconКалендар методичної роботи зош І-ІІ ст с. на 200 200 навчальний рік

План роботи практичного психолога (назва навчального закладу) (прізвище, ім’я, по-батькові) на 200 200 навчальний рік iconСанiтарний паспорт дитячого оздоровчого закладу на 200 оздоровчий рiк
Прізвище, ім’я та по батькові начальника, директора, коменданта оздоровчого закладу
План роботи практичного психолога (назва навчального закладу) (прізвище, ім’я, по-батькові) на 200 200 навчальний рік iconЗразки рішень педагогічних рад О. М. Перехейда, директор гімназії «Ерудит», кандидат філософських наук, м. Київ тема «сучасний стан змісту освіти в гімназії та концептуальні ідеї програми розвитку»
Підсумки роботи педагогічного колективу за 200 -200 навчальний рік і завдання на но­вий навчальний рік, зазначені у доповіді дирек­тора...
План роботи практичного психолога (назва навчального закладу) (прізвище, ім’я, по-батькові) на 200 200 навчальний рік iconМетодичний кабінет орієнтовний графік внутрішкільного контролю на 200 200 навчальний рік

План роботи практичного психолога (назва навчального закладу) (прізвище, ім’я, по-батькові) на 200 200 навчальний рік iconКнига обліку стану навчально-методичного забезпечення кабінету на 200 200 навчальний рік Наказ мону №407
Книга обліку стану навчально-методичного забезпечення кабінету на 200 200 навчальний рік
План роботи практичного психолога (назва навчального закладу) (прізвище, ім’я, по-батькові) на 200 200 навчальний рік iconРічний план роботи практичного психолога Шелестівського нвк янжули М. М. на 2011 2012 навчальний рік. Вступ
України 23. 07. 2009 за №687/16703 методичних рекомендацій Українського центру практичної психології та соціальної роботи, Конвенції...
План роботи практичного психолога (назва навчального закладу) (прізвище, ім’я, по-батькові) на 200 200 навчальний рік icon«затверджую» «узгоджено» Директор школи Голова профспілки (прізвище) (прізвище) 200 р. 200 р. Інструкція по протипожежній безпеці
Відповідальність за загальний стан протипожежної безпеки в кабінеті обчислювальної техніки, а також за розробку та здійснення профілактичних...
План роботи практичного психолога (назва навчального закладу) (прізвище, ім’я, по-батькові) на 200 200 навчальний рік iconДо [найменування суду] [прізвище, ім’я, по-батькові заявника]
Видати мені належно завірену копію рішення [найменування суду] від [число, місяць, рік прийняття рішення] року у справі № [номер...
План роботи практичного психолога (назва навчального закладу) (прізвище, ім’я, по-батькові) на 200 200 навчальний рік iconЗвіт щодо діяльності практичного психолога / соціального педагога назва закладу освіти Вільнянського району в 2010/2011навчальному році І. Аналіз діяльності
Аналіз досягнутих результатів (інформація про результати досягнень діяльності практичного психолога І соціального педагога, фіксація...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©on2.docdat.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи